Petter Nilsson(SD)

300kr för vård eller 900kr i ”Håkan Hellström”-biljetter?

300 kronor på vård eller 900 kronor i Håkan Hellström-biljetter? Ungefär så kan man sammanfatta regionmajoritetens resonemang gällande prioriteringen av sjukvård och kultur. S, V och MP menar att vi “förlorar” 90 miljoner kronor i statligt medfinansiering av kulturen eftersom vår budget skär ner på kulturen och överför resurser till sjukvården. Region Västerbotten står inför allvarsamma ekonomiska bekymmer kommande år. Sjukvården behöver mer resurser. Det innebär att regionen behöver prioritera mellan kultur och vård. För Sverigedemokraternas del prioriterar vi det senare.

Deras debattartikel tar även avstamp i att samhället blir mer polariserat och att demokrati hotas. Det vill Socialdemokraterna lösa genom att västerbottningar tvingas lägga sina skattepengar på konst som ska provocera, så klart utifrån en socialdemokratisk värdegrund. Det är tydligen rätt typ av polarisering. Skulle även en skattefinansierad koranbränning vara rätt typ av polarisering?

Vi sverigedemokrater tycker det är en aning märkligt att övriga partier välkomnar polariserande konststycken som endast pekar mot dem som man upplever styr samhället från mörkret i en icke-jämställd och icke-jämlik inriktning. Exempelvis alla vita män som tror möts i hemlighet i veckovisa möten med dem andra som ingår i patriarkatet.
Detta dessutom i Sverige. Ett av världens minst rasistiska och mest jämställda länder.

Det leder förstås till samma polarisering som artikelförfattarna försöker säga att den socialdemokratiskt skattefinansierade kulturen ska bekämpa.

Visst är det svårt att rättfärdiga provocerande skattefinansierad kultur – oaktat vem den provocerar. I ljuset av att vården inte fått ta del av medlen. Exempelvis förstföderskan från Dorotea, kommunen med Sveriges högsta skattesats. BB i Lycksele är inte öppet, men hon kan få njuta av en genuskritisk föreställning om att det inte är någon skillnad mellan män och kvinnor. Väl medveten om att hon finansierar det genom att avstå lön.

Det är viktigt att komma ihåg de fria kulturella och kreativa näringarna. Möjligheterna begränsas genom att konkurrensutsätta dem genom skattefinansierad kultur. Grundprincipen armlängds avstånd till kultur etablerades med ingången att det offentliga främst skulle lägga fokus på att bevara och synliggöra kulturarv.

Internet har visat vägen för många kulturella och kreativa näringar. Youtube-skapare som själva är intresserade av att lära människor att utöva kultur. Vissa för att starta och medverka i poddar. Några få lyckas ordentligt. Därför är det märkligt att övriga partier tycker att skattefinansierad kultur ska ge sig in på dessa scener och börja konkurrera. Även om KD:s förslag att regionen särskilt skulle lyfta spelkunskap fick en annan att dra lite på smilbanden så finns det som bekant streamingtjänster såsom Twitch som gör detta. Ni vet, utan att man behöver ta pengar från Västerbottens sjukvård för att finansiera det.

Man behöver också komma ihåg att kultur inte per definition behöver skattefinansieras, och historiskt inte drivits på skattemedel. Däremot innebär det en styrning. Samtliga övriga partier är tydliga, de vill att kulturen ska fortsatt styras i en Socialdemokratisk riktning. Rimligen kan man också fråga sig hur demokratiskt detta är.

Ifall en socialdemokrat som är sjuk hade 300 kr vid månadens slut, hade denna socialdemokrat då lagt dessa pengar på kultur i form av Håkan Hellström-biljetter för 900 kronor, eller hade socialdemokraten valt att träffa en läkare? Om man ska gå efter Socialdemokraternas regionpolitik de vill tvinga på våra medborgare är svaret Håkan Hellström.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

2 kommentarer

 1. brorson

  Eftersom det inte råder någon brist på arbetskraft i dagens Sverige, utan vi har en stor både öppen och dold arbetslöshetm i synnerhet hos svenska medborgare med låg utbildning (både etniska svenskar och personer med invandrarbakgrund) är det viktigt att just de får de jobb. som inte kräver lång utbildning och /eller yrkeserfarenhet. Därför är det bra för arbetsmarknaden som helhet om kulturarbetare, som är så skickliga i sitt gebit. så att de kan försörja sig på sin kultur, också får möjlighet att göra detta. I stället för att konkurrera med dem, som inte kan något annat, om låglönejobben.

  Dessutom bidrar en kulturarbetare som kan försörja sig på sin kultur till en rikare fritid för andra samhällsmedborgare, både som kulturkonsumenter / publik och i vissa fall som amatörskådespelare mm -med professionella skådespelare som förebilder och handledare. Som inom idrotten behövs både elit och bredd. Det är ett dubbelt slöseri, både ekonomiskt och kulturerellt om en kulturarbetare, som skulle kunna försörjas sig på sin kultur, städar sjukhus,. med en arbetslös lever på försörjningsstöd. Att den. som kan det, verkligen försörjer sig på sin kultur är i första hand hans / hennes eget ansvar- Men även samhällets och kulturpolitikens ansvar,

  Det är därför olyckligt och onödigt att det kommit till motsättning mellan kulturen och vården. Men det kan en enskild region- eller kommunpolitiker inte göra särskilt mycket åt. Men som medlemmar i riksdagspartier kan de dock ”föra upp” frågan till den natiionella nivå. Och att denna motsättning mellan vård och kultur, tycker jag mer är de andra partiernas fel än SD:s. För faktum är att SD:s kuturpolitik har blivit mycket bättre än för 10 – 15 års sedan, när de mest insöade SD-politikerna tycket att svensk kulur kunder ersätta med CD och video (utändsk skräphultur), medan de mer medelmåttiga SD-politikerna hade upptäckt att det dock finns ett sveskt kulturtarv. som bör bevaras, Och bara de bästa SD-politikerna hade upptäckt både att det finns mer bevaransvärd kultur änationalromantik (som förvisso är en väldigt bra kulturschaner) och att den svenska kulturen dessutom måste leva och utvecklas,att även vår tid måste bidra till kulturarvet.

  Jag tror att den tiden är förbi, när en majoritet av Sveriges kulturarbetare behövde se SD:s kulturpolitik som ett hot mot sin försörjning .Men det behövs anpassning. Till en bredare bredare publik än dagens professionella konstinköpare. I.o.f.s. behövs en kulturellt bättre skolad allmänhet, men det tror ´jag kommer med en kultur som är mer gjord för att gillas av allmänheten än av politiker och byåkrater, som ser kulturen enbart som medel att sprida sina egna politiska idéer. Problemet är fortfarande att om en konstnär ska få betalt för den arbetstid som det tar att göra ett bra konstverk, som knappast någon låginkomsttagare och bara ett fåtal medelinkomsttagare att ha råd att köpa konstverket.

  Det är enligt min mening en helt riktig linje, som SD i västerbotten driver, att kulturens självfinansieringsgrad måste öka. Detta skulle nämligen,. förutom att spara pengar åt regionen, böra kulturskaparna mindre beroende av politiker och byråkrater. Men det är lättare sagt än gjort. Och jag saknar fortfarande idéer om hur det ska gå till. Själv har jag dock ett förslag, men det behövs flera. Nämligen att använda original konstverk i kostnadsklassen 15.000 kr och mer som lotterivinster. Dessutom skulle dessa konstverk kunna fungera som reklam för själva lotteriet.

  ”Om du inte har turen att vinna fritidshuset, som är högsta vinsten i vårt lotteri, vinner du kanske den här fina tavlan, som du kan hänga på väggen därhemma”. Även teater- och operabiljetter kan användas som lotterivinster.

 2. brorson

  Nästan 10.000 personer med permanenta uppehållstillstånd bor inte längre i Sverige och borde därför ha fått sina tillstånd återkallade. Men det har inte varit en prioriterad uppgift för Migrationsverket 2013 – 2022, alltså sedan slutet av Reinfeldt-eran och under hela den rödgröna regeringstiden. De fortsätter att lyfta bidrag, som de haft rätt till som bosatta i Sverige. Det hade troligen varit en vinst för Sverige om de i samband med återvandringen fått ett återvandringsbidrag motsvarande bidragen under 1,5 år och därmed blivit avregistrerade. Samtidigt har det svenska samhället, och inte minst regionerna stora utgifter för personer, som inte har rätt att vistas i Sverige, men gör det ändå.

  Utan det här mångmiljardslöseriet hade vi inte haft någon konflikt mellan kulturen och sjukvården. Våra inbetalda skatter hade räckt till båda.

  – –
  Vilken är den svenska kultur, som ska bevaras och utvecklas. Naturligtvis all kultur som finner köpare, som kan och vill betala för kulturskaparens hela arbetstid med konstverket, Och de köparna blir fler om mitt förslag om konstverk samt teater. och operabiljetter som lotterivinster blir verklighet. De offentliga konstinköpare kan få nya jobb som inköpare åt lotterierna. Och då kommer konstnärerna att bemöda sig om att skapa konstverk, som allmänheten gillar. Inga motiv kommer att vara uteslutna, eftersom det finns lotterier, som vänder sig till specifika köpargrupper. Även homoerotiska motiv kommer att finna löpare – under Pride.

  Både svensk (den röda stugan under björken nere vid sjön) och arabisk (beduintältet under palmen nere vid oasen) nationalromantik kommer att locka köpare. Men vilka är de kulturarv som i första hand ska bevaras med stöd av skattemedel? Den samiska kulturens ursprungsområde är norra delarna av Nordeuropa. Norra Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. Försvinner den härifrån, försvinner den från hela världen. Bevarandet av de arabiska kulturarven måste däremot huvudsakligen vara en uppgift för arabstaterna, Inte för svenska länsmuseer.

  Som Hanif Bali påpekat i sin Expressen-krönika är all assimilation i viss mån är dubbelriktad, En del av den kultur, som de senaste decenniernas invandrare fört med sig, kommer med tiden att införlivas i det svenska kulturarvet. Och kommer att ha sin givna plats i de framtida länsmuseerna. Men asta ut det befintliga svenska kulturarvet för att ge plats åt politiskt styrd ”mångfald” – nej, nej,. nej och åter nej. Ett utmärkt exempel på kultur-assimilation är vallon-kulturen i Norduppland.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.