Petter Nilsson(SD)

Etikett: Folkbildningsrådet

Är Regionmajoriteten redo stoppa medel till Ibn Rushd?

Av , , 20 kommentarer 29

Sverigedemokraterna har gång-på-gång i Region Västerbotten försökt förmå regionmajoriteten att ifrågasätta finansieringen till Ibn Rushd. Så sent som förra året hanterades en motion i ämnet i regionfullmäktige. Det illa granskade studieförbundet har emellertid endast satts under luppen vid två mer uppmärksammade tillfällen. Dels folkbildningsrådets egna utredning, ”När tilliten prövas”.
Dels genom Sameh Egyptsons avhandling ”Global politisk islam?”.

Studieförbundets mindre demokratiska kvalitéer är väl klarlagda. Det har lett till att bland annat Göteborg valt att inte göra någon utbetalning till berört studieförbund.
Region Västerbottens majoritet har emellertid gjort bedömningen att skattemedel ska gå till detta studieförbund – märkligt nog.

Ytterst få observatörer var överväldigade över nyheterna som uppmärksammades förra veckan. Nyheterna kring ibn rushds utbildningar i sharia och barnaga.
Det man rimligen bör fråga sig nu är huruvida regionmajoriteten är redo att pröva frågan om ibn rushd pånytt.
Det borde vara självklart även för den mest islamistvurmande politikern att studieförbundet bedriver verksamhet som går stick-i-stäv med demokratiska värderingar, likväl som folkbildningens grunder.

Stoppa bidrag till ibn rushd!

Av , , 13 kommentarer 27

Regionen – som samtliga partier är överens om står inför stora ekonomiska ”utmaningar” – betalar bidrag till ibn rushd.
Ni vet. Studieförbundet med täta kopplingar till muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet vars motto är:
Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Att få bidrag är förstås ingen rättighet. Regionen behöver prioritera. Medel som kunde gå till vård går istället till ibn rushd.

Professor Erik Amnå har för Folkbildningsrådet låtit granska studieförbundet Ibn Rushd i utredningen ”När tilliten prövas” som presenterades för Folkbildningsrådet under hösten 2019. Amnås granskning visar på allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Bland annat har studieförbundet i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter och homofober samt förespråkare av religiöst krig.

Det här är inte ett studieförbund regionen ska ge medel till.

Följ debatten här.

VK refererade debatten här. Utöver artikeln vill jag lyfta följande:
Jimmy Frohm (SD) och Lars Forsgren (SD) gjorde bra insatser under debatten, men vill även lyfta Anton Bergström Nord (M) som under sina inlägg också på ett tydligt sätt besvarade majoritetens fattiga försvarande av det bidrag region västerbotten idag ger till ibn rushd.

Självklart ska skattemedel som idag går till ibn rushd, istället gå till vård.