Petter Nilsson(SD)

Etikett: Ibn Rushd

Vikten av att debattera kontroversiella frågor!

Av , , 16 kommentarer 26

SD reklam nekas – ”Inga bidrag till islamister” anses kränkande!

Av , , 7 kommentarer 33

Vi är ett relativt litet parti. Det innebär att ibland får en vanlig dödlig låtsas vara formgivare när man har några sekunder till övers. Man blir lite allt i allo. Så bussreklamen i Skellefteå så fick jag ett annonsförslag, för vilket jag formger en buss-sida, vilken i förminskat format ser ut såhär:

Den här annonsen lyfter dessutom en välkänd före detta vänsterpartist, Tony Rönnqvist. En person som ville ha det budskapet.

Det här bör inte alls vara kontroversiellt. Har själv debatterat bland annat att neka bidrag till Ibn Rushd i Region Västerbotten. Något även andra partier debatterat för.

Men!
Sen ser jag att Skelleftebuss valt att neka denna annonsen, med hänvisning till Skelleftebuss värdegrundsdokument, där följande står:
”Leverantör eller leverantörs samarbetspartners ska inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religionstillhörighet, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.”

Skelleftebuss VD säger till Norran att SD är välkomna att ha reklam som andra partier men att det finns vissa begränsningar för vilka budskap som kan föras fram.
– Det handlar exempelvis om budskap som kan uppfattas som stötande. Islamofobiska budskap vill vi inte ha på bussarna.

Den verkställande direktören lutar sig mot Skellefteå Buss värdegrundsdokument där det står följande: ”Leverantör eller leverantörs samarbetspartners ska inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religionstillhörighet, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.”

Gruppledaren i Skellefteå kommun, Markku Abrahamsson (SD), kommenterar det hela föredömligt till Norran, där han förklarar läget.
– Det handlar om två av totalt tio skyltar, övriga budskap accepterades. Jag förstår att man har regler om marknadsföring på bussar, jag invänder absolut inte mot det. Däremot ifrågasätter jag att skylten väcker anstöt, säger Markku Abrahamsson och fortsätter:

– Budskapet vänder sig mot islamism, politisk islam, inte muslimer. Jag tar för givet att personal på Skellefteå buss inte vill ge bidrag till islamistiska organisationer. Jag hoppas fortfarande hitta en kompromiss. Det är 30 dagar till valet, vi borde självklart få driva opinionsbildning. Ibland måste frågor spetsas till, men det här går inte över gränsen.

Skelleftebuss är ett helägt kommunalt bolag. Det ägs av Skellefteå Kommun.
En kommun som styrs av Socialdemokraterna.

Stoppa bidrag till ibn rushd!

Av , , 13 kommentarer 27

Regionen – som samtliga partier är överens om står inför stora ekonomiska ”utmaningar” – betalar bidrag till ibn rushd.
Ni vet. Studieförbundet med täta kopplingar till muslimska brödraskapet. Muslimska brödraskapet vars motto är:
Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Att få bidrag är förstås ingen rättighet. Regionen behöver prioritera. Medel som kunde gå till vård går istället till ibn rushd.

Professor Erik Amnå har för Folkbildningsrådet låtit granska studieförbundet Ibn Rushd i utredningen ”När tilliten prövas” som presenterades för Folkbildningsrådet under hösten 2019. Amnås granskning visar på allvarliga brister i det demokratiska uppdraget. Bland annat har studieförbundet i flera års tid bjudit in och genomfört aktiviteter tillsammans med kända antisemiter och homofober samt förespråkare av religiöst krig.

Det här är inte ett studieförbund regionen ska ge medel till.

Följ debatten här.

VK refererade debatten här. Utöver artikeln vill jag lyfta följande:
Jimmy Frohm (SD) och Lars Forsgren (SD) gjorde bra insatser under debatten, men vill även lyfta Anton Bergström Nord (M) som under sina inlägg också på ett tydligt sätt besvarade majoritetens fattiga försvarande av det bidrag region västerbotten idag ger till ibn rushd.

Självklart ska skattemedel som idag går till ibn rushd, istället gå till vård.