Petter Nilsson(SD)

Etikett: Rondellhund

Muséet ratar Vilks rondellhund

Av , , 7 kommentarer 22

Moderna Muséet ratar Vilks rondellhund.  Fascineras en aning över moderna muséets svaga bevekelsegrunder.

“Det är bortom allt tvivel att teckningarna görs som en medveten provokation med avsikt att skapa spektakel i en tid som var och är starkt präglad av xenofobi och islamofobi. Att de mycket riktigt blivit som en magnet för hat och hot, diskussion och debatt gör dem absolut till ett intressant fenomen av sin tid – men det gör dem inte automatiskt till intressant konst.”

Tycker Vilks själv bemött detta tydligt bland annat i hans inlägg 1132 – Provokationens potential. Han har även lyft ämnet ”konstens kvalitet efter modernismen”. Avseende de hatiska aspekterna, så finns det en rad länder där yttrandefriheten är häftigt begränsad till islamisters fördel(i vissa fall även belagt med dödsstraff). Ifall man menar att detta är så pass provocerande att man behöver stifta lagar mot detta – eller kräver att institutionerna ska tvinga bort provokativa alster – så finns det andra länder att bosätta sig i.

Vidare ska sägas att Muséet innehar ”Skända flaggan” i sin samling sedan tidigare(på tal om estetik och provokation).

Men åter till tidigare nämnd artikel från Moderna muséet. Vidare skriver föreståndaren följande:
“jag värnar om ett öppet debattklimat där det måste finnas utrymme för olika uppfattningar utan att de avfärdas som undanflykter.”

För att summera får man ju säga att hon med muséets ratande bidragit ytterligare till det provokativa värdet av alstret.

Det vore nog kanske inte särskilt populärt att säga att moderna muséet egentligen ratar Vilks verk på grund av ängslighet över säkerhetsaspekterna.

7 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Hat och jubel från islamister efter Vilks död

Av , , 1 kommentar 28

Många islamister har uttryckt hat och jubel efter Vilks död igår.
Även om många av kommentarerna från sociala medier är anmärkningsvärda så vill jag särskilt lyfta Alkamrat, den största nyhetssidan på arabiska i Sverige, en sida som också får press-stöd.

Kristendomen i Sverige har absolut bekymmer. Framförallt med en alltför politiskt aktivistisk ledning, och för den delen politiserande bevekelsegrund. Exempelvis har Greta Thunberg lyfts som helgon, likväl som pride-jesus fått utsmycka kyrkor.
Och nej. Jag tycker inte att kyrkorummet ska vara ett forum för provokativ konst.
Vilken tröst erbjuder dessa ”konstnärliga utsmyckningar” den sörjande modern som precis förlorat sitt barn, eller den äldre som precis förlorat sin livskamrat?
Och vilken inspiration medför alstren de konservativa kristna i församlingen?

Man måste såklart skilja på kyrkorum och samhällsrum.

Nu vet jag att det finns många synpunkter på Vilks rondellhund föreställandes Muhammed. Men denna ställdes inte ut i mitten av en moské. Vidare var Vilks själv inte troende muslim.

Däremot finns det en samhällsdispyt där vissa är av uppfattningen att man inte bör få kritisera särskilt en religion i samhällsrummet – detta särskilt religionen islam. Konstigt nog verkar det dessutom tendensiöst så att många av de som har bekymmer med kritik av islam ofta välkomnar väldigt provokativ konst i det kristna kyrkorummet.