Petter Nilsson(SD)

Etikett: Sveriges Riksdag

Könsdysforidebatten i riksdagen!

Av , , 27 kommentarer 20

Könstillhörighetslagen debatteras friskt i riksdagen för stunden.

Debatten är tydligt SD och KD mot rest.
Inte bara Liberalerna, utan även Moderaterna tycks ha anammat vänsterideologin.

Har själv skrivit om detta under lång tid, har ingen ny uppfattning i frågan. Däremot ett par perspektiv som jag upplever saknas i debatten:

1. Könsdysforiutredningar.
I Västerbotten är övriga partier överens om att pyssla med könsdysforiutredningar för hela landets räkning.
Det är märkligt, inte minst då vetenskapen är tydlig med att många som har könsdysforiproblematik, ofta har en underliggande NPF-diagnos.
Att inte lägga resurser på bättre förutsättningar för NPF-diagnosticering, eller barn- och ungdomspsykiatrin blir ytterst märkligt.

2. Munchausen by proxy(brukar även kallas för Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser (BMSI).

Det förekommer att föräldrar (absolut främst förekommande hos kvinnor, ytterst ovanligt hos män) låtsas att barnet är sjukt, och söker behandling för sitt barn.
Münchhausen by proxy innebär att den sjuke personen i fråga inte själv utger sig för att vara sjuk, utan i stället spelar rollen som ombud och räddare för en annan person, som sägs vara sjuk/gjorts sjuk. Det är vanligen en förälder som använder ett eget barn som sjukdomsbärare och som ofta tillfogar barnet den skada som behövs för att det ska fortsätta att vara sjukt (och behöva räddas).

Socialdemokratiska vårdhaveriet uppe i riksdagen!

Av , , 15 kommentarer 26

Socialdemokraterna har återigen haft en interpellationsdebatt kring sjukvården, där man i sedvanlig ordning skyller på Sverigedemokraterna och regeringen för alla de bekymmer Sveriges sjukvård står inför. Alla socialdemokratiska regionernas felprioriteringar tar man så klart inte upp.

Men det passade den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Sara Gille – som bor i Dorotea – att prata om i ovan nämnda interpellationsdebatt.
Hon tog upp det socialdemokratiska naturfenomenet som till exempel att man prioriterar Norrlandsoperan före BB i Lycksele, trots att BB i Lycksele var stängt i över ett år på grund av brist på resurser. Av någon outgrundlig anledning är det Sverigedemokraternas och regeringens fel.  

https://www.youtube.com/shorts/hUPqOufIQok