Petter Nilsson(SD)

Etikett: Riksdag

SD, M och KD eniga om gemensamt motförslag!

Av , , 12 kommentarer 14

Skärpt migration, sänkt inkomstskatt med särskilt fokus på låg- och medelinkomsttagare, samt lägre skatt på drivmedel präglar det gemensamma budgetförslaget.

Väldigt positiva nyheter!

Det jag däremot kan undra över är Liberalernas inställning. Nu pekar mycket mot att de inte tar sig in i riksdagen, men om de gör detta: avser de då att bilda ett eget L-block?