Mats Nilsson, L

Att hålla sams

Av , , Bli först att kommentera 0
Här i länet finns den S – märkta tidningen ”folkbladdret”. Enda skälet till att den finns kvar (den ägs ju numera av Västerbottens-Kuriren), är stödet som koncernen får för samdistribution.
 
Hur det än är med den saken, står det att läsa på dess ledarsida apropå Coronaepidemin en skadeglad kommentar att det minsann inte är någon som tror på några marknadslösningar i dessa kristider.
 
Inte det?
 
I mitt tycke är det snarare tvärtom. Aldrig har man väl sett socialdemokraterna i form av Löfven och Andersson vara mer angelägna om marknadens funktioner än nu. Varför skulle man väl annars komma dragandes med alla dessa miljarder i stödpaket? Sedan kan det ju vara passande att erinra om att det är marknadsekonomin som alla, inklusive grönvänstern, har att tacka för att det nu finns resurser att lägga på att hålla samhället igång i tider av kris.
 
Det finns för all del också skäl att erinra om att det som vi just nu kan iaktta är precis det samhälle som skulle bli följden om ”tunbergarna” med Greta i spetsen får som de vill. Konsumtionen i allmänhet och på resor i synnerhet har sjunkit drastiskt. Märkligt nog är det få om ens någon av dem som just nu höjer sina röster i några glada tillrop över att vi nu får oss till livs precis det som de ju vill ska gälla permanent.
 
Om debatten om just detta är ganska så tyst, är det desto mer tryck i meningsutbytet om smittan och dess följder. Även de som tillhör samma läger, om man säger så, är inte riktigt överens ibland.
 
Den 17 mars 1574 drabbade skotska och tyska legosoldater samman i Estland. Att båda grupperna var i svensk tjänst. hjälpte inte. Det är stundtals inte lätt att hålla samman.

Prilligheter

Av , , Bli först att kommentera 0

Under uppväxten minns jag en gåta: vad är det för likhet mellan en professor och en apelsin? Svaret var att båda är klyftiga. Jag erinrar mig detta när jag läste ett inlägg av – just det – en professor i humanekologi. Visserligen vid Göteborgs universitet, men i alla fall.

I inlägget hävdades att det som just nu inträffar i Coronaepidemins spår visar på hur en omställning av samhället i resande och konsumtionsvanor ”plötsligt går lätt att genomföra”. Något som alltså skulle visa på vad som, enligt professorn, skulle behöva genomföras för att ”rädda välfärdssamhället”.

Lätt?

Det är inte utan att man tar sig för pannan. Det som händer just nu är förstås ett uttryck för att mänskliga samhällen drabbas hårt av sjukdomsutbrott av den här magnituden. Men att följderna av det skulle vara en lätt sak, eller att något liknande som skulle genomföras av andra skäl, det vill säga ett kraftigt minskat resande och en lika kraftigt minskad konsumtion överlag, skulle vara något positivt, är rentav löjeväckande.

Tyvärr, måste man säga, har miljödebatten i vårt land sedan länge spårat ur och i alltför stor utsträckning kraschat ner i en undervegetation av enfaldig civilisationskritik. Den började med kärnkraftstriden på 70 – talet och kom att genomsyra en inte så liten del av debatten inför folkomröstningen om ett svenskt deltagande i det europeiska samarbetet och poppar nu upp igen i samband med insikterna om klimatförändringar, som tveklöst är en realitet, och nu den här epidemin.

Men de ”lösningar” som civilisationskritikerna anger är minst sagt förskräckande. Ta bara en sådan sak som turismen, som i dag motsvarar tio procent av världens BNI. Ett minskat resande av det slag vi nu ser skulle, om det blev permanent, vara ett mycket effektivt sätt att rasera både Greklands och Italiens ekonomier. Bara för att ta två exempel. Allt som kommer från professorshåll ter sig inte klyftigt. Det är tydligt nog.

Just nu försöker regeringar över hela världen dels begränsa smittspridningen, med metoder som i vissa fall nog kan diskuteras, och dels stötta företag och verksamheter som nu riskerar att rasa ihop om inget görs. Det ter sig minst sagt ironiskt att de grönas taltratt Per Bolund i egenskap av finansmarknadsminister nu får sitta och administrera stöd till den flygverksamhet som hans eget ungdomsförbund vill förbjuda. Åtminstone inrikesflyget.

Epidemier har inneburit mycket hårda slag mot mänskligheten genom historien. Dåtidens samhällen var definitivt inte mindre sårbara i det avseendet än dagens. Snarare tvärtom.

Tomten Trump

Av , , Bli först att kommentera 0
I en av Tom Clancys thrillers drabbas USA av ett ebolautbrott. Det beror på att Iran har tillgripit biologisk krigföring för att ha fria händer att attackera och erövra hela Gulfregionen.
 
Presidenten Jack Ryan, Clancys hjälte i många böcker, svarar på utbrottet med att stänga ner USA. Inga utrikesresor och inte heller några resor mellan delstater. Något som möter opposition från de som tar chansen att sätta åt den rättrådige presidenten för att bädda för den egna karriären.
 
Mot alla odds lyckas man hejda epidemin, även om flera tusen får sätta livet till. Ryan agerar kallt och effektivt.
 
Kan man tänka sig något mer väsensskilt än hanteringen av denna fiktiva kris och det som just nu händer i USA? Tomten som just nu sitter i Vita Huset försöker först beskylla demokraterna för att ha larmat om smittan i syfte att komma åt honom, för att sedan beskylla européerna för epidemin. Att han sedan undantar britterna, visar bara på att det inte finns någon saklig grund för flygstoppet. Allt är orkestrerat för hjälpa Trumps kompis Johnson och för att slå mot det EU, som han per definition ogillar.
 
Nå, det kan hända att denna klantighet kommer att kosta honom en del i slutändan. Den 13 mars 1809 greps Gustav IV Adolf i Stockholm och avsattes. Kuppmännen hade fått mer än nog av hur rikets affärer sköttes. Eller inte sköttes. Kulmen var förstås förlusten av Finland.
 
Något statskupp behöver Trump inte vara rädd för. Men även de mest inkrökta av hans anhängare kan komma att reagera på om ekonomin vänder nedåt på det sätt som nu verkar vara för handen.
 
Om så blir fallet besannas ett gammalt talesätt, inget ont som inte har något gott med sig. Ha nu en trevlig helg.

Historia

Av , , Bli först att kommentera 0
Svårt att undvika att tänka på hur utbrottet av covid – 19 har påverkat och kommer att påverka samhällsutvecklingen under hur lång tid det nu kommer att bli. Kan kanske verka aningen makabert, men för en som jag, intresserad av samhällsfrågor, historia och medicinska frågor, är det omöjligt att undå att finna det här verkligt intressant.
 
Historia, ja. Tittar man på den behöver man inte leta länge innan man hittar exempel på hur farsoter ändrat historiens gång och kullkastat de vackraste planer som Stora Män (?) tänkt ut. Exempelvis var det inte bara kylan som knäckte Napoelons stora armé när han tågade mot Ryssland. De små sexbenta fienderna, alltså loppor och löss, såg till att infektera trupperna med tyfoid och annat. Det var ingen slump att sjukdomen gick under namnet ”fältsjuka”.
 
Något liknande lär väl inte vara aktuellt i dagsläget, men vi kan redan nu se att det här utbrottet nog kommer att prägla kampanjerna inför presidentvalet i USA. Exakt hur det kommer att slå, återstår dock att se. En del hävdar att det gynnar Trump. Andra hävdar motsatsen.
 
Under finska vinterkriget var det dock kylan och snön mer än några sjukdomar som avgjorde krigets gång. Den 12 mars slöt Finland och Sovjetunionen fred. Finland förlorade bland annat karelska näset, men klarade av att bevara sin självständighet. Det var mer än många andra länder lyckades med.

Förvirring

Av , , Bli först att kommentera 0
Preems ansökan att få utöka verksamherten vid raffinaderiet i Lysekil, har utlöst den vanliga civilisationskritiken från motsvarigheterna till Åkessons gäng inom den så kallade ”miljörörelsen”. Igår var det en kvinna från Västerbotten som kläckte ur sig att det här agerandet var ”mittemot” det som man måste göra. Till och med språket var förvirrat. Men, som det heter, det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
 
Det är inte utan att man skäms som varande umebo och västerbottning. Folk måste ju rimligen undra hur det står till med den mentala nivån i länet när man hör sådant här. Till det kan ju läggas det huvudlösa i att i det här läget ge sig iväg till den del av landet som har ganska många coronafall. Hon riskerar ju att dra hit fler fall än vi redan har här i norr.
 
Den är knappast någon tröst att den här kvinnan inte var ensam i kategorin intellektuell kortslutning. En annan kvinna kläckte i ett radioinslag om demonstrationerna i Lysekil ur sig: ”Vi måste dra ner på allt!”
 
Heliga enfald. Det vi just nu ser är följderna av att vi blir tvungna att – just det – dra ner på ganska mycket, dock inte allt, i spåren av coronautbrottet. Resandet har till stora delar upphört på vissa platser. Mycket av andra mänskliga aktiviteter likaså.
 
Det borde väl glädja om inte annat så ändå de mest hängivna av Thunbergare. Hon har för övrigt själv ställt in en resa till Frankrike. Men entusiasmen verkar, trots det, ganska måttlig. Att se följderna av det man förespråkar som allmän modell att handla efter, är kanske inte så lockande ändå.
 
Lösningen ligger givetvis inte i att dra ner på allt. Varken på Preem eller någon annanstans. Den som tror det har drabbats av den typ av civilisationskritik jag kallar Romklubbssyndromet, och som dök upp för första gången på 70 – talet.
 
Det gäller att agera utifrån de förutsättningar som ges och inte hänge sig åt önsketänkande. Så agerade de svenska trupperna som slog ryssarna den 11 mars 1555 i slaget vid Kivinebb i Finland. Ryssarna var många fler, men svenskarna var rörligare i och med att de var försedda med skidor, Något som behövdes då det tydligen var en sträng vinter.
 
Även om oddsen verkar dåliga, kan man nå framgång om man undviker att agera ”mittemot” sunt förnuft.

I signalkräftans vändkrets

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Året är 2016. En flicka föds i Östergötland. Föräldrarna är helt klart sådana som aldrig borde ha blivit just det. Missbruk och en rad andra brott finns med i bilden. Inte minst gäller det pappan. Flickan omhändertas och har turen att placeras i ett kärleksfullt hem. Hennes framtid ser ljus ut.

Två år, nio månader och 13 dagar senare förändras allt. Lilla hjärtat, som hon kallas, rycks bort från den familj hon ser som sin, mamma, pappa och systrar. Hennes ”föräldrar” vill ha henne tillbaka. Domen i kammarrätten i Jönköping ger dem rätt. Tio månader senare är hon död.

Den här tragedin borde givetvis aldrig ha inträffat. Men likafullt gjorde den det. Men att ösa sin vrede över korkade beslut av en kammarrätt, ger knappast något egentligt svar på varför. Än mindre ger det något svar på frågan vad vi ska göra för att förhindra en upprepning.

Men, säger väl någon, numera är ju barnkonventionen en del av svensk lag. Det måste väl innebära att möjligheterna att undvika sådant här blir större? Nej, faktum är att det faktiskt kan bli tvärtom.

Det finns sedan länge, både här och på andra håll, en tydlig vilja från samhällets sida att bejaka de biologiska föräldrarnas rätt att ha omvårdnaden om barnen. Tyvärr också i de fall när det är tydligt nog att besluten borde ha varit annorlunda. Barnkonventionen riskerar att förstärka just den hållningen snarare än tvärtom.

Betyder det då att barnkonventionen aldrig borde ha blivit lag? Inte nödvändigtvis. Om man nu verkligen ville stärka barnens – och inte föräldrarnas – rätt skulle man givetvis ha arbetat om lagarna med sikte på just det och på så sätt kunnat undvika det som nu är ett alltför tydligt och nedslående mönster där politiken överlämnar till juridiken att uttolka vad besluten egentligen innebär, samtidigt som lagarna verkar tillkomna för att skicka ”signaler” om politisk handlingskraft snarare än att göra skillnad i praktiken.

Resultaten är nedslående. Både på detta och på andra områden. Politiken har i förfärande hög utsträckning abdikerat och reducerat sig själv till megafoner.

Det är ljuset av detta vi ska se framgångarna för Åkessons gäng. Partiet är en enda stor megafon som likt melodislingan i ett varuhus, om det nu finns kvar några sådana, ständigt upprepar att landet måste sluta sig inom sig självt och avskärma sig från omvärlden i alla avseenden. Det yttersta exemplet på signalpolitiken är väl flygbladsutdelningen i Turkiet.

Det är givetvis en fullkomligt omöjlig hållning. Åtminstone om vi vill ha kvar den välfärd Åkesson med underhuggare säger sig värna om. Men i och med att även andra partier och debattörer har fallit för frestelsen att ägna sig mer åt utspel och signaler än åt att verkligen förklara hur det faktiskt ser ut och hur vi bör agera, blir det som det blir.

Den som aldrig vill tro på annat än det som från början slagits fast, riskerar alltid att bli akterseglad. Den 10 mars 1974 hittades en japansk soldat på Filippinerna. Han trodde att andra världskriget fortfarande pågick. Påminner onekligen en del om Åkessons envisa åkallande av ett förmodat isolationistiskt förflutet.

Signalkräftan sprider kräftpest men är själv resistent mot den algsvamp som orsakar sjukdomen. Sedan början av förra seklet har tusentals bestånd av vår egen flodkräfta slagits ut till följd av att man tog in den amerikanska släktingen. Det skedde för att vi inte visste bättre. Lever vi fortfarande i signalkräftans vändkrets? På mer än ett sätt?

Handel

Av , , Bli först att kommentera 0
Coronaeipdemins följder avtecknar sig allt tydlöigare i ekonomin. Troligen kombinerat med en mer allmän nedgång i ekonomin och ett prisfall på olja som inte har setts till på mycket länge.
 
Kriser av det här slaget i världsekonomin är inget nytt fenomen. Men förhoppningsvis finns dedt mer insikt bland beslutsfattare världen över om hur man ska hantera detta. Eller åtminstone om vad man absolut INTE ska göra. Det vill säga stänga till om sig och säga till omvärlden att vi inte vill ha något med andra att göra utan det är bäst om alla ser till att vara självförsörjande var och en för sig.
 
Sådant leder ofelbart till än mer kris och i förlängningen sannolikt också till konflikter.
 
Den 9 mars 1862 möttes fartygen USS Monitor och CSS Virginia i sjöslaget vid Hampton Roads. Slaget slutade oavgjort, men var ändå en seger för nordsidan eftersom sydstaterna inte lyckades bryta flottblockaden. Något som i förlängningen avgjorde kriget.
 
Kvävd handel kan främja krig, men också medverka till att avsluta dem.

Förhastade slutsatser

Av , , Bli först att kommentera 0
Så här på fredag är det dags att knyta ihop säcken. Samtidigt förbereder vi oss för helgens besök av dotter med sambo. Det innebar blnd annat fortsatt snöskottning på garageplanen. Men det kan man ta som ett träningspass.
 
Ofta nog finns en tendens att läsa in väl mycket i en trend och tro att den kommer att fortsätta i all evighet. Så är det dock inte. Alla trender och skeenden möter mottrender och avtar eller rentav försvinner till sist. Och det som i dag kanske ses som något slutgiltigt kan i själva verket komma att innebära startpunkten för något helt annat.
 
De 6 mars 1836 stormade mexikanerna den gamla missionsstationen Alamo i Texas. Där hade amerikaner som ville göra Texas till en oberoende republik, förskansat sig.
 
Den striden gick inte så bra för dem, men redan senare samma år slog separatisterna mexikanerna och Texas blev självständigt. Något som bland annat kom att innebära att man tillät slaveri, något som Mexiko hade avskaffat. 1845 blev Texas en del av USA.
 
Få hade nog trott att den utvecklingen skulle vara möjlig efter slaget vi Alamo. Kan vara något att begrunda för alla som drar förhastade slutsatser. Jodå, sådant gör även undertecknad sig skyldig till alltför ofta. Och därmed är det dags att önska alla en trevlig helg.

Debatt med Åkesson

Av , , Bli först att kommentera 0
Åkessons lilla chartertripp till Turkiet verkar inte lämna en del debattörer någon ro. Flitigt varnar man för att den som beskärmar sig över tilltaget att man på så sätt agerar precis som Åkesson vill att de ska göra.
På ett sätt stämmer det. Men att inte agera är ju inte ett dugg bättre. Då har man inte bara lämnat öppet mål utan rentav gjort jälvmål. Att huka i buskarna måste vara uteslutet.
Så hur gör man då? Var och en får väl välja, men om jag skulle hamna i en situation där jag skulle möta Åkesson i en offentlig debatt, skulle jag hålla ett inledningsanförande som skulle låta på följande sätt:
”Jaså, du har alltså kommit tillbaka från din lilla utflykt till Turkiet. Landet som har skänkt oss sådana äktsvenska maträtter som köttbullar och kåldolmar. Säkert hade väl de stackars människor som fick ta del av dina flygblad med stor nytta av dem.
Alltid kunde de väl tända brasor med dem. Eller kanske kunde de användas som hygenprodukter. Det skulle sannerligen vara passande. Värre skit än det som stod där, har man väl sällan skådat. Engelskan var förresten usel den också.
Men det är klart. Med tanke på den nivå som ni agiterar på, står det väl klart att ni har missat alla lektioner i både geografi och historia. Så varför skulle ni har gjort bättre ifrån er när det gäller engelska?
På flygbladen stod det att läsa att Sverige är fullt och att vi inte har några pengar att bistå med. Underligt med tanke på att ni ju annars brukar säga att vi visst ska hjälpa till, men bara på ort och ställe. Det finns det alltså pengar till. Det hade väl varit lämpligt om du själv och dina kumpaner vagit av era feta Riksdagsarvoden och skänkt några medel till flyktingarnas hjälp när ni ju ändå var där.
Ja, hur står det då till med sanningshalten i de påståenden ni torgförde? Är Sverige då verkligen så fullspikat?
Befolkningstätheten i vårt land ligger på 21,9 invånare per kvadratkilometer. I Turkiet, som ni besökte, ligger den på drygt 101. Antalet flyktingar uppgår där till 3,6 miljoner. Vi har inte ens tagit emot en bråkdel så många i förhållande till vår redan i förväg blygsamma folkmängd. Påståendet att Sverige är fullt blir alltså rent befängt.
Låt oss titta på ett annat exempel. Nederländerna är på många sätt ett land som liknar vårt. Men det finns en uppenbar skillnad. Deras befolkningstäthet ligger på över 400 invånare per kvadratkilometer.
En del holländare har kommit att flytta just till Västerbotten, den del av landet jag har förmånen att bo i. Ett gott val, tycker de. Och det kan jag förstå. Att flytta till Blekinge där du hör hemma, måste ju anses uteslutet.
I vilket fall som helst har jag då aldrig hört, varken av någon i ditt gäng eller av någon annan, att dessa människor inte är välkomna hos oss eftersom här ju inte finns utrymme för fler.
Inte heller har jag hört av min dotter, som sedan någa år bor och arbetar i Amesterdam, att någon där har sagt till henne att hon borde åka hem till sitt glesbefolkde hemland. Talet om att Sverige och andra länder är fullproppade är helt enkelt genomfalskt.
Men invandring, det kostar ju? Och vi är ju så förtvivlat fattiga. Se bara på sjukvård och äldreomsorg, säger väl ni och många andra.
Problem finns, men det beror knappast i första hand på resursbrist. Vi har fler läkare per 1000 invånare än i de flesta jämförbara länder. Problemet är att de sätts att utföra andra uppgifter än att träffa patienter.
Vårt BNP räknat per person uppgick 2019 476 100 kronor. Som jämförelse kan man nämna att samma siffa 2015, alltså det år då migrationen var som störst, uppgick till 460 100 kronor. Den utan tvekan stora påfrestning som vi utsattes för det året, har alltså inte hindrat oss från att ha blivit än rikare.
Det finns annat att bekymra sig över. För några dagar sedan publicerades statistik som visar att en del kommuner håller på att förvandlas till rena pensionärsboenden. Det gällde inte minst flera kommuner i mitt hemlän. En tredjedel av befolkningen är här över 65 år. Här skulle sannerligen behövas en inflöde av yngre personer.
Just i dag, den 6 mars 1953, gick Josef Stalin, en av historiens värsta tyranner, ur tiden. Det skräckvälde med stängda gränser som på den tiden rådde över stora delar av Europa skulle till sist upphöra, något som vi liberaler har arbetat för och sett som ett självklart mål.
Det som uppnåddes i och med det, vill ni till varje pris omintetgöra. Det gäller inte minst samarbetet inom EU. Det är inte i vårt lands intresse och måste ses som något totalt osvenskt. Men ta du och åk tillbaka till Turkiet och stanna gärna där. Det styre som råder där, måste ni väl trivas betydligt bättre med.”

Sanningar

Av , , Bli först att kommentera 0
En del oroar sig tydligen för att situationen vid den grekisk – turkiska gränsen ska medföra ett nytt 2015 och vad det i sin tur skulle föra med sig för svensk politik. Det behövs inget större skarpsinne för att förstå att det man är man rädd för är att Åkessons gäng ska nå nya höjder i opinionsmätningarna.
Det återstår att se, men oavsett hur det är med den saken, kan och ska man inte fokusera på migration och integration när det gäller att få grepp om Åkesson.
Sanningen är den att Åkesson och hans gäng inte bryr sig om vare sig mindre migration eller framgångsrik integration. De som tror att man kan argumentera inför väljarna med att lova att inte låta fler komma in än vi, som det heter, kan ta hand om, spelar Åkesson rakt i händerna.
För vem är väl intresserad av att ge sin röst på en dålig kopia om man kan rösta på orginalet? Det vill säga om man tillhör de som lutar åt SD – hållet från början.
Jag läste i dag om en bok där författaren wallraffat bland svenska män som ägnar sig åt sexköp i Thailand. Han fann att nästan alla dessa män uppger att de tycker att allt i Sverige är åt helvete. Vidare är deras kvinnosyn, inte överraskande, förfärlig. Bland dem har Åkessons parti en betydligt högre andel väljare än den svenska befolkningen i stort.
Här ser vi den genklang som Åkesso har lyckats att få bland alltför stor del av väljarkåren. De som ser sig som förlorare i den utveckling vi brukar kalla globalisering. Inte undra på att SD: s kärnväljare söker sig till Thailand där de ser sig som självklara MÄN gentemot landets kvinnor. Så mycket var Åkessons tal värt när det gäller saker som jämställdhet mellan könen.
Invandringen fungerar bara som förevändning för SD. Deras verkliga agenda är det som de själva anger som ett ”kulturkrig”. Alltså ett krig mot demokratin som vi känner den med öppenhet och frihet att agera i enlighet med lagar och förordningar. Inte minst visar det sig med deras attacker mot yttrandefriheten.
Vad ska väl då hända nere i Grekland? Det vet vi förstås inte än. Säkert är dock att det i längden inte går att hindra den som söker ett bättre liv än det ter sig på den plats man råkar vara född på. Det finns här skäl att påminna om att vi i Europa i hundratals år tog oss den rätten. Hur kan vi då med hedern i behåll försöka låtsas som om inte andra har samma rätt?
En som verkligen ansåg sig ha rätt att inte bara bre ut sig österut utan dessutom kunde slakta de människor som hade oturten att vara ivägen var en viss Hitler.
Det lyckades dock inte. Den 4 mars 1945 trängdes tyskarnas armégrupp Weichsel tillbaka av Röda armén när Regenwaldeintogs. En kort tid senare skämtades det i Berlin med typisk galghumor att führern numera kunde ta spårvagnen mellan öst- och västfronten.
Så kan det gå. Tage Danilesson hade helt rätt när han skaldade: ”Tredje riket blev aldrig först. Hitler borde tänkt efter först”.