Petter Nilsson(SD)

Upploppen är problemen – inte kontroversiella budskap!

Morgonens livesändning:

Yttrandefriheten ska väga tyngre än rätten att vara kränkt.

Problemet är inte de allmänna sammankomsterna. Problemet är upploppen.

Friheter sätts kontinuerligt mot varandra, både positiva och negativa friheter. Samhället får exempelvis inte frihetsberöva någon. Så länge som någon inte begår brott.  Ifall någon begår brott, har samhället rätt att sätta människor i fängelse.

Avvägningar görs även mellan medborgarnas rättigheter och skyldigheter löpande när man ser över lagstiftning.

En allmän sammankomst har i regel ett provokativt budskap. Målsättningen med budskapets utformning är att väcka tanke – likväl som uppmärksamhet.

Detta måste vägas mot andra friheter. Bland annat rätten för människor att känna sig kränkta.
Det finns de sammankomster och demonstrationer som är mer kontroversiella förstås.

Jag är ingen jurist… Men!
Jag är ingen jurist. Kan finnas ny gällande rätt. Men samtidigt så sympatiserar jag med principerna bakom det jag hunnit gräva upp imorse.

Ett par kommentarer har inkommit som menar att man bör anse Paludans budskap som förargelseväckande beteende där förarbetet (SOU 1975:75 sid 189) säger följande kring gränsdragningen om förargelseväckande beteende:

fråga om förargelseväckande beteende bör enligt utredningens mening understrykas att denna straffbestämmelse inte får fungera som en yttrandefrihetsinskränkning. Bestämmelsen medger visserligen ej högre straff än 500 kronors böter och kan därför synas föga betydelsefull. Men man bör här ha i minnet polisens allmänna uppgift och befogenhet att ingripa för att förhindra brott (t. ex. ta hand om flygblad eller demonstrationsplakat som har brottsligt innehåll).

Därtill understryker man att kontrollen över tillämpningen bör vara effektiv och ske i först hand genom JO. JO hänvisande i sitt avgörande 3049:2005 till Europadomstolens avgörande i målet Handyside mot Förenade Konungariket och en rad senare domar, där man uttrycker saken på följande sätt:

 ”Det är alltså, kort uttryckt, så att den demokratiska rättsstaten har en plikt att värna medborgarnas rätt att föra fram även sådana åsikter och ståndpunkter som kan väcka förargelse. Plikten gäller, noga taget, alldeles särskilt sådana kontroversiella budskap, eftersom mera ”ofarliga” sådana vanligen inte har samma behov av skydd.” /…/

Reglerna om skydd för mötes- och demonstrationsfriheterna har i enlighet härmed utformats på ett sådant sätt att skyddet gäller oavsett vem som anordnar ett möte eller en demonstration och oavsett vilka åsikter som därvid förs fram.

Utifrån detta är tesen (Som Socialdemokratiska justitieministern Morgan Johansson framför) att Paludan eller vad han nu heter skulle vara ligist, visar på bristande förståelse för demokrati och yttrandefrihet.

Om något så synliggör dessa allmänna sammankomster ett problem som jag är övertygad om att många inte insett omfattningen utav.

Sveriges nya yttrandefrihet.

Frågan är ju huruvida Morgan Johansson(S) skulle mena att ligisten var ateisten som brände en bibel, eller antinationalisten som stampade på en svensk flagga – ifall den handlingen skulle utlösa liknande upplopp ifrån andra grupper.

Man bör bära med sig att samtliga övriga partier också fortsatt la medel på mer mångkultur i Region Västerbottens tilläggsbudget så sent som i februari i år.

Etiketter: , , , , , , , , ,

13 kommentarer

 1. brorson

  Tycker att jag har gjort klart i min kommentar till förra inlägget att jag anser att ett yttrande måste ha en viss form för att vara ett yttrande, som ska skyddas av yttrandefriheten. Annars kan ju vad som helst, som kan uppfattas som uttryck för en åsikt, t.o.m, mord, vara tillåtet.

  Detta får inte blandas ihop med inskränkningar enligt särskild lag av sådant som otvivelaktigt är yttranden. Målet i Europadomstolen Handyside mot Storbrittannien handlade såvitt jag minns om en skildring (skrift) riktad till barn, vilken förhärligade homosexuella handlingar .Det rådde alltså inget tvivel om att det var fråga om ett yttrande i yttrandefrihets- lagstiftningens mening. Frågan var om skriften kunde förbjudas p.g.a. innehållet och målgruppen

  Några decennier senare stängdes en svensk pingstpastors Facebok-konto av Fb för att han hade skrivit att homosexualitet år synd, otvivelaktigt ett yttrande, men ett otillåtet sådant enligt det amerikanska mediabolagets svenska chefers mening .Ska Bibeln censureras för att ingen ska bli kränkt av vad som där står?

  Den svenska polismyndigheten har inte skyddat Paludans rått att framföra sina åsikter om islam och muslimer, utan hans ”rätt” att uppföra sig illa och indirekt ställa till med våldsamma upplopp, Jag har naturligtvis inga illusioner om att extrema islamister kunde ha utnyttjat tillfället att ställa till med våldsamma upplopp om Paludan hade nöjt sig med att hålla tal e. dyl.

  Paludan är en huligan som verkar ha fri dragningsrätt på svenska skattepengar. Det är en skandal att detta kan ske med både rikspolischefens och justitie ministerns goda minne .Andreas Lundgren, S, skriver att det behövs skattehöjningar för att återställa Sveriges kris-beredskap. Varför inte en särskild Paludan-skatt?

  • Arbetare

   Mer lämpligt vore en mångkultur-skatt som skulle åvila de som röstat på de partier som skapat dagens lågintensiva inbördeskrig mot vår sekulära civilisation.

   Vore det inte för rysslands invasion av Ukraina skulle Sverige vara det europeiska land där det skjuts och sprängs mest , detta utan att man kan skylla ifrån sig på någon halvdansk.

 2. Marko

  Ja, problem är inte yttrandefrihet utan ett samhälle som ej längre klarar av det.
  Vi står vi ett vägval hur det ska lösas.

  Ska vi låta nuvarande styre som är ansvariga för hur det ser ut och I decennier mörkat och varit blinda för alla problem försöka åtgärda?

  Deras representant här i form av Andreas L är för ett totalitärt samhälle med åsiktsförbud och tar ej in svar.
  Han har nu hittat massa kriser men ej ännu upptäck dessa upplopp.
  S är självklart helt oskyldiga till allt förfall enligt honom.

  Flyktingkrisen 2015 var tydligen en naturkatastrof och hade inget att göra till hur S och MP hanterade det.

  Skyhöga arbetslöshet trots att S lovade Europas lägsta samt ljög om utbildningsnivå på alla som kom är ej heller deras fel.

  Han klagar på att andra reagerar inte agerar när det är precis det S alltid gör.
  Sitter vid makt ett decennium och delar Östersjön med Putin men förstår inte det innan han anfaller.

  I övrigt är det i stort sett omöjligt att se skillnad på det han skriver senast på något som Åsa Romson hade skrivit.
  Dessutom ljuger eller är en imbecill och förstår ej sammanhang el /bränsle pris och grön politik.

  Och mitt i ett inlägg om kris så har han helt missat upplopp I samhälle som sossar byggt.
  Den som vänder sig till dessa för att få ett tryggt fungerande samhälle som fungerar i kris är så lurade man kan bli.

 3. brorson

  Att stampa på svenska flaggan bör också vara straffbart som förargelseväckande beteende, om det inte fortfarande finns en speciallag mot skändande av nationalsymbol, En sådan lag fanns i varje fall under Vietnamkriget, då flera personer åtalades för att ha bränt den amerikanska flaggan. Vad jag minns förekom dock aldrig några flaggbränningar under de många Vietnamdemonstrationer som genomfördes, utan demonstranterna framförde sina åsikter genom banderoller, plakat och talkörer.

  Man kanfråga sig vad som har hänt med Sverige, när tydligen total normupplösning råder och poilsen ger tillstånd till sådant, som polisen beivrade som brott när lag och ordning rådde i landet. Att andra beter sig ännu mer illa ,minst sagt, är ingen ursäkt .för förargelseväckande beteende.

 4. Jonsson

  Ja, det är upploppen som är det ena problemet.
  När män, kvinnor och deras minderåriga barn, deltar i stenkastningen och skrattar. Då handlar det kanske inte främst om en religiös skrift?
  Det andra problemet är att polisen inte klarar sitt uppdrag. Det är ett problem sedan 25 år tillbaka, enligt justitieminister Morgan Johansson (s).
  Det tredje problemet är msn, som exv. intervjuar unga missnöjda män, som under upploppet fått tårgas i ögonen.
  De borde inte varit där.
  Det fjärde problemet är att fler saker i Sverige, kan irritera islamister. Hbtq till exempel.

  Gå hem!, sa Morgan. Han bestämmer, efter vad jag förstår. Han har många problem den pågen.

 5. Håkan

  Då man lyssnar på Makten (S) och media som gillar dessa ”härliga” importerade aktörer. Och efter dessa helvetiska krigsscener en hel påskhelg.Så förstår man ju att det finns inget hopp för detta land.S dom ” investerar” ju hela tiden med att kalla in valboskap från söder om Medelhavet för att säkra procenten..

 6. Jonsson

  Msm, skulle det stått vad gäller de 4 ynglingarna och påstådda tårgasen i ögonen vid påskupploppen, men autocorrect blandade sig i.

  Seså, Mique, snart lever du i ditt drömsamhälle kalifatet. Då behöver du säkert inte granska svansar mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.