Petter Nilsson(SD)

S satsar inte på polis!

Morgonens livesändning:

2 miljoner kronor extra till polisen.

Den futtiga summan är alltså vad regeringen satsar i sin vårändringsbudget.

När Morgan Johansson i SVT-inslaget säger att han vill fullgöra de satsningar majoriteten vill göra på polisen med dessa två miljoner kronor så innebär det i själva verket en neddragning.

Bara 20 polisfordon skadades eller brändes upp under upploppen. 2 miljoner lär knappast räcka för att ersätta dem.

Att säga att man satsar på polis och trygghet låter förstås bra för oinsatta väljare, men det är vilseledande och rent fult att repetera och låtsas göra orden till faktum.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

10 kommentarer

 1. Kenth

  Märk väl att det var Göran P. som när han var statsminister började med att trappa ner vårat
  försvar. Många säger det var Reindfelt men han följde bara efter i ett redan öppnat spår.
  I dagens polisyrke rimmar inte lön/krav…en polis är en polis 24/7…även på ledig tid
  skall denne vara uppmärksam och genast anmäla brottsmisstankar och bevaka tills polis i tjänst
  dyker upp och avlägga rapport. Bättre villkor behövs för både polis o försvarsmakten. Då blir det
  ett attraktivt yrke med många glada utövare.

  • brorson

   Kenht. Du har fel. Det finns inget försvar för de moderata landsförrädarna Carl Bildt, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg och Sten Tolgfors för att ha raserat vårt försvar. Ska du smeta ut ansvaret även på den socialdemokratiska oppositionen under allianstiden, ska du också göra så med de moderata partimedlemmar, som teg och med de andra allianspartiledarna Maud Olofsson, Göran Hägglund och Jan Björklund.

   Märk väl att det inte var Göran P, som under din tid som statsminister började nedtrappningen av försvarsanslagen. Det var C-ledaren Torbjörn Fälldin under sin andra period som statsminister, Nedskärningarna fortsatte sedan med lika stora andelar av anslaget år för år ända till 2012, då Sten Tolgfors tvingades avgå som försvarsminister.

   De första åren kan man kanske tala om en anpassning till verkligheten, då några militära ho mot Sverige, inte fanns, ens i form av ”förmåga”, och det var onödigt att fortsätta spara övertaliga kaserner och hopplöst föråldrad krigsmateriel. Så frågan, som bör ställas, är när de årliga nedskärningarna övergick från verklighetsanpassning till rent sabotage.

   Var det 1991, när Carl Bildt tillträdde som statsminister? Lägg märke till att nedskärningarna fortsatt från en redan låg nivå

   Var det 1994, när Göran P. tillträdde som statsminister. och nedskärningarna fortsatte från en ännu lägre nivå?

   Var det 2006, när Fredrik Reinfeldt tillträdde som statsminister, Carl Bildt som utrikesminister och Andes Borg som finansminister, och nedskärningarna fortsatte från en farligt låg nivå?

   Var det 2007, när Sten Tolgfors tillträdde som försvarsminister efter Mikael Odenbergs avgång i protest mot Reinfeldt och Borg? Det var under Tolgfors´tid som försvarsminister som de årliga nedskärningarna omvandlades till rena rama landsförräderiet. Tolgfors hade i en motion till riksdagen 1991 pekat ut den kommande inriktningen, som var att Sverige inte skulle ha något eget invasionsförsvar, och att kostnaderna för ett sådant skulle betalas av amerikanska skattebetalare.

   Försvarsanslagen sänktes från 3,0 % av BNP 1980 till 1,1 % 2012, varefter de låg kvar på denna extremt låga nivå till 2016, varefter de har ökat något till idag 1,5 %. Nu skroderar svenska Nato-anhängare att Sverige kan bidra till Natos försvar med stridsflyg och ubåtar, trots att Sverige har så få ubåtar, så att de nätt och jämnt räcker till försvaret av Gotland, om ens det och Sverige bara har obetydligt fler stridsflyg än Finland, trots en dubbelt så stor befolkning och ett betydligt större land, geografiskt, att försvara.

  • Drutten

   Ja Kent det gäller att ha ryggsäcken full av att vara påläst och galoscherna på om man ska gå i polemik med Brorson , men det gör du nog inte, för vad man än tycker så kan man inte beskylla honom för att inte vara påläst. Bra skrivet Brorson.

 2. Christina Sjödin

  För mig kan man käbbla om vem som stått för vad o varit i beslutande ställning men att tex lägga ner allmänna värnplikten o gjorde uppehåll till polisutbildningen o oxå detta med lager av diverse nödvändigheter vid katastrof situation vårt land vore betjänt av.

  Min son hamnade i glappet när det blev uppehåll för att ansöka till polisutbildningen. Han läste då in erfoderliga högskolepoäng som skulle behövas när den återuppstod vilket sen visades ganska snart inte behövdes.

  Han har nu arbetat många år o bl a var i tjänst när påskhelgens kravaller hände.

  Naturligtvis inte bör utan skall det till massor av resurser o kosta vad det kosta vill för vi behöver dessa kvinnor o män som ger sitt liv för att säkra allmänhetens trygghet.

 3. brorson

  Hur reagerar ett barn, som kanske har fötts i Sverige. men vars föräldrar har kommit från ett muslimsk land, när barnet ser på TV hur palestinska barn kaster sten på israeliska poliser, och barnets egna föräldrar visar sina sympatier för de palestinska barnen? Är dessa föräldrar olämpliga som vårdnadshavare för sitt barn i Sverige? Kan de inte ge barnet den trygghet, som barnet behöver? Känner barnet större trygghet om svensk polis går in och sliter barnen från dess förälder och placerar barnet på ett LVU-hem bland något äldre och kriminella barn?

  Jag läste för några dagar sedan om Yasmina,. 14 år, som hade rymt hemifrån p.g.a. hederskulturen och blivit tvångsomhändertagen och placerat på ett LVU-hem och bittert ångrat sig. Dessa ”hem”, som blir alltmer fängelselika för att förhindra rymningar – eftersom de används som ungdomsfängelser, som vi officiellt inte har i Sverige – utsätter icke-kriminella ungdomar, som har tvångsomhändetragits på ibland rättsvidriga grunder, för ren misshandel. i svenska statens regi.

  Men när detta påpekas från muslimskt håll reagerar den svenska vänster och en stor del av borgerligheten, som extrema ultranationalister. Den svenska staten är felfri – utom när vuxna karlar får avslag på sina asylansökningar. För då är snyfteriet i full gång, och det stiftas lagar med undantag från asyl-lagstiftningen. Jag vill med detta ställa frågan om svenska staten alltid är bättre barnuppfostrare än de biologiska föräldrarna

  Jag vill med detta ställa frågan om familjesplittring, att en del av familjen utvisas och en annan del stannar i Sverige alltid är bättre än utvisning av hela familjen. Om man ser till barnens bästa. Därför anser jag att det behövs en SOU (Statens offentliga utredningar) om rättsliga rekvisit för utvisning av hela familjer, när en eller flera familjemedlemmar har begått ett brott. Detta är en fråga. som spänner över flera rätts- och politikområde; rättspolitik, socialpolitik och familjepolitik – med ett barnperspektiv. Innan någon lagstiftning kan ske, kommer utredningen att skickas till otaliga remissinstanser och kommer dessutom att granskas av Lagrådet i Högsta domstolen.

  Lagrådet kommer, om inte utredningen eller remissinstanserna redan har gjort det, att bevaka att inga grundlagsenliga eller konventionsenliga mänskliga rättigheter inskränks av det nya lagförslaget, exempelvis förbudet mot utvisning av ett lands egna medborgare. Varför är andra partier så rädda för den demokratiska svenska lagstiftningsprocessen, när ett förslag kommer från SD?

  Jimmie Åkesson har inte varit särskilt tydlig med vad SD egentligen vill. Men då bör väl både övriga partier och vi partipolitiskt oberoende debattörer, bidra med våra egna förslag, även om de inte ligger helt i linje med SD:s förslag? Min utgångspunkt är i varje fall att Sverige inte är världens bästa land för alla invånare på vår jord. Och snart inte ens för oss svenskar, som har vuxit upp i ett annat Sverige.

 4. brorson

  Det måste göras rent hus med missuppfattningen att det handlar om kollektiv bestraffning, att oskyldiga straffas för en persons brott. Ungefär hälften av alla asylsökande får avslag. Vilka brott har de begått? Är det ett brott att sakna asylskäl? Är det ett brott att INTE ljuga för att lura till sig ett uppehållstillstånd? Är det ett brott att följa svensk lag och rätta sig efter myndighetsbeslut och lämna landet. om man fått avslag?

  Det handlar här alltså om den bästa lösningen för familjen. Och en viss grad av frivillighet bör inte heller uteslutas. Det är en av många frågeställningar som utredningen bör besvara. Och inte heller flyttning inom Sverige, om det hjälper om familjens ”svarta får” kommer bort från sina kriminella kompisar.

  Om de biologiska föräldrarna ger sina barn allting som ett barn behöver, god omvårdnad, kärlek, närhet och omtanke, men föräldrarna har värderingar som skiljer sig så mycket från svenska värderingar (se exemplet med de stenkastande palestinska barnen), så att familjens barn, trots allting som är bra, ändå får fel ingångar till det svenska samhället, borde man kanske ta upp en diskussion med den familjen, om Sverige verkligen är det bästa landet för just den familjen. Har de själva tänkt återvandra, och varför har det i så fall inte blivit av?

  När jag i tidigare diskussioner har skrivit om ekonomisk hjälp till frivillig återvandring, har jag tryckt starkt på att återvandringsbidrag inte ska ges till den, som utvisas p.g.a. brott. Men om det handlar om en familj, som bör lämna landet p.g.a. dålig anpassning till Sverige, men bara en familjemedlem har begått brott?

 5. Bättre förr

  För att något ska kallas satsning på polis (eller annat), så ska budgettilldelningen vara höjd markant mera än fjolårets budget + inflation och kostnadsökningar, så att man vet att det verkligen händer nåt, som att det finns tillräckligt med pengar för inköp av extra material och fler anställda och att fler utbildas mm. I år minst ca 10 % mer än i fjol, annars blir det ingen märkbar skillnad…

  • brorson

   10% täcker inte ens årets ordinarie kostnadsökningar (möjligen kostnadsökningarna hittills i år), varför en 10 %-ig ökning av anslagen, är en minskning av verksamheten. Till detta kommer ersättningsanskaffning av polisfordon mm, övertids- och ob-ersättningar, arbetsskade-ersättningar mm. Någon som helst ersättning till försäkringsbolag och enskilda för övervältring av kostnader för brott, som inte förebyggs oc och inte blir utredda, är det förstås inte ens fråga om. Politiker måste sluta prata om höjda polislöner, när pengar saknas. De måste också sluta prata om att ”knäcka gängen” utan att tala om vad detta kommer att kosta. Detta kommer att kräva minst en fördubbling av anslagen till polisen. Och en fördubbling av antal poliser i yttre tjänst samt en tredubbling av antal fängelseplatser under många år framåt, vilket inom några år kräver en lika stor ökning av anslagen till kriminalvården..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.