Petter Nilsson(SD)

Det politiska spelet och BB i Lycksele!

Majoriteten och Alliansen vill precis som Sverigedemokraterna ha kvar förlossningen i Lycksele.

Vi har tidigare haft en debatt kring förlossningen i Lycksele under valrörelsen.
Under debatten framkom det att endast Sverigedemokraterna vill prioritera om resurser. Det kräver förstås att man gör besparingar, något som varken S-majoriteten eller Alliansen törs göra.

Majoriteten vill genomföra dessa besparingar på administrationen genom att minska antalet tjänstemän. Alliansen vill använda sig av tjänstemän samt en konsultfirma som ska hitta besparingarna åt dem (därtill vill man göra besparingar på konsultkostnader). Det anser jag låter onödigt krångligt och ineffektivt eftersom vi redan vet vad för administration som kan läggas ner utan att det påverkar patientsäkerheten eller kvaliteten på vården; genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, och annan godhetssignalering.

Några besparingar på politikerstyrd och skattefinansierad kultur är varken S-majoriteten eller alliansen redo att göra.
Besparingar på lobby eller besynnerliga projekt, likasamma.

För oss är det självklart att mer resurser behövs för att säkra bemanningen på BB i Lycksele. Det kräver att vi rekryterar på realistiska grunder, och erbjuder generösa arbetsvillkor. Vi behöver göra besparingar för att kunna satsa medel.
Populismen som övriga partier i regionen uppvisar är obfus (i betydelsen att den syftar till att förvirra). En läpparnas bekännelse. Man säger att man vill satsa på vårdpersonal, men ifall det vore så, hade man givetvis behövt göra besparingar inom andra områden.

Att bara byta huvudman, vilket utredningen föreslår, är inte en lösning. Om något så riskerar en direktupphandling dels att vara olaglig, dels svårligen vara genomförbar under 2023, och i värsta fall ägnad åt framtida ideologisk smutskastning efter man funnit att den upphandlade aktören misslyckats med sitt uppdrag. Dessutom undrar jag: vad är det en privat aktör, som måste arbeta utifrån samma ramverk, ska kunna lösa som inte regionen kan?
Vi ska inte bidra med organisatoriskt kaos för en klinik som har tillräckliga bekymmer. Vi föreslår i stället stärkta resurser till förlossningen, och vi är redo att göra verkliga besparingar för att se det bli verklighet. Dels bra incitamentsstyrning, dels rimliga arbetsförhållanden och rimliga jourer.

Detta var också förslaget från de våra i HSN när ärende 20 under gårdagens möte hanterades.

Katrin Larsson (SD), ordinarie ledamot i HSN. Jobbar till vardags som medicinsk sekreterare.
Ann-Charlotte Lundqvist (SD), ersättare i HSN. Ställer upp som vikarie – även om hon gått i pension – inom förlossningen i Skellefteå.

Verklighetsförankrat. Bra. Inte minst ett seriöst förslag. Till skillnad från övriga partier där det politiska spelet tycks vara det viktiga, istället för att faktiskt tala om verkliga lösningar.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

15 kommentarer

 1. Leif

  konstigt, där SD har makten så följer besluten samma mönster som det du beskriver. Dvs ni är samma skrot och korn som ni säger er vilja bekämpa.

  Alla med ögon kan se detta, sluta ljug!

 2. brorson

  Plötsligt blev landstingen regioner, som skulle ta över statliga uppgifter och Sverige förvansdlats till not slags förbundsstat. Eller rentav styckas upp mellan grannländerna genom nationsgränsöverskridande regioner. Sjukvården blev därigenom en besvärande bisyssla för våra regionpolitiker. Södra Lappland ska tömmas på sin befolkning för att Umeå ska växa. . En av Umeå – tillväxtpolitikerna är Lennart Holmlund, som nu oroar sig för krympande befolkning i Kina. Men det kompenserar ju Kina för genom att kineser, som flyttar utomlands inte får avsäga sig sitt kinesiska medborgarskap. En konsekvens av detta var ju kidnappningen av den svensk-kineiska bokförläggaren Minh-hai på en flygplats i ett annat asiatiskt land. Han sitter ju i kineisskt fängelse och motverkar därigenom krympningen av Kinas befolkning.

  Lilla Sverige har sin egen version av denna befolkningspolitik, att öka den svenska befolkningen med en växande skara utlandssvenskar med svenskt medborgarskap. Visserligen får de avsäga sitt svenska medborgarskap, men får – enligt den svenska grundlagen – inte fråntas sitt svenska medborgarskap,, en som de har begått mycket grova brott i Sverige och gömmer sig utomlands. De kan således skriva sig på en falsk adress i Sverige och lyfta alla bidrag, som de har rätt till som svenska medborgare, som är bosatta i Sverige.

  Migrationsverkets gd Mikael Ribbenvik avslöjade häromdagen att det går trögt med återvandringen. Inte ens en handfull återvandraare har begärt respengar från Migrationsverket. Hur många som har återvandrat utan att meddela svenska myndigheter, vissta han dock inte. Det är nog ett stort antgal – precis som ,de utlännigar som vistas illegalt i Sverige också är ett stort antal. Sett ur deras egen synvinkel gör återvandrarna helt rätt, när de inte begär respengar från Migrationsverket. För det är ju bara en struntsumma, jämfört med vad de tjänar på att låta svenska myndigheter tro att de fortfarande bor i Sverige, över en miljon under en tioårsperiod.

  Pensionsmyndigheten har nu skärpt kraven på att mottagare av vissa pensionstillågg, som man kan få om man haft låg inomst under sin yrkesverksamma tid eller har bott kort tid i Sverige, verkligen ska bo i Sverige. Men hur kontrolleras det? Nooshi Dadgostar, V, beskyller nu SD för svikna vallöften. Hon påstår att löftet om höjda pensioner inte har uppfyllts. Hon kunde ha frågat oss, som är pensionärer och inte har flyttat utomlands, eller i vart fall inte har anmält det till svenska myndigheter. Vi har nämligen fått höjda pensioner även efter årsskiftet, och de som haft låga pensioner har fått mest. De4n sänkta skatten på pensioner bör naturligtvis också räknas med, Undrar vilka väljargrupper, som Nooshi försöker locka till sitt parti?

  Svenska medborgare, som inte bor i Sverige, men har rösträtt ide svenska riksdagsvalen? Och även i kommunalvalen, om de är skrivna på falsk adress i Sverige. Medan utlandsfödda brottslinar, som har lyckats förvärva ett svenskt medborgarkap och flyttat hem, inte får frångas sitt svenska medborgarskap, får den svenskfödde brottslingen Clark Olofson inte tillbaka sitt svenska medborgarskap, trots att han har flyttat hem till Sverige. Han har troligen inte begått några brott efter återflytten till Sverige. För i så fall hade han väl blivit utvisad till sitt andra hemland, Belgien, som har är medborgare i.

  Han miste sitt svenska medborgarskap samtidigt med förvärvet av belgiskt medborgarskap, eftersom de var innan rätten att ha flera medborgarskap infördes. Jag tycker att de dubbla medborgarskapen ska avskaffas, men att det ska vara lätt att återfå sitt svenska medborgarskap, om man föddes som svensk medborgare och har flyttat hem till Sverige. Jag tycker inte synd om Clark, som själv har satt si den situation han nu sitter i, genom alla brott, som han har begått under tiden som svensk medborgare. Men han är ett exempel på absurditeten i våra medborgarskapslagar. När utländska brottslinga

  • brorson

   Men han är ett exempel på absurditeten i våra medborgarskapslagar. När utländska brottslingar, som inte har minsta anknytning till Sverige får behålla sina svenska medgorgarsakp. För att inte tala om turkiske medborgaren Muharrem Demirok, som fikar efter svenska statshemligheter.

 3. Kim

  Petter , du har helt rätt i att man behöver minska på administrationen. Samma sak gäller att man måste prioritera. Men det vore intressant om du kunde konkretisera. Hur mycket pengar anser du det vara i ”genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, och annan godhetssignalering” och ”politikerstyrd och skattefinansierad kultur”? Kan du ge konkreta exempel på dessa?
  Varför förs inte diskussionen på ett högre plan? Att ni politiker gör allt för att ha ryggen fri och skylla allt på andra. Det gör att kraven på dokumentation i alla led blir absurd. ”Viktigare att inte göra fel än att faktiskt få något gjort” genomsyrar hela organisationen och utgår från politikerna. Jag vet inte hur många år ALLA politiker, i alla offentlig verksamhet, sagt att man ska minska administrationen med olika ”fluffiga” uttalanden, men istället ökar den. Just för att grunden är just att ”jag har iaf inte gjort fel”.

  • Kim

   Tillägg –
   Det borde vara en diskussion kring medborgarnas egna ansvar. Eftersom jag jobbar ideellt som ungdomsledare i många sammanhang har jag fått följa ungdomar till akuten pga saker som brutna ben, korsbandsskada, rejäla hjärnskakningar mm. Varje gång sitter det en drös människor där med ”akutsjukdomar” som tex
   – ”sticka i fingret”
   – ”nästan 39 grader feber sedan igår”
   – ”lätt stukat finger”
   – ”känner mig snuvig”
   – ”skrubbsår på knät”
   – ”spricka i nageln”
   osv osv.
   Kort sagt saker man inte borde belasta vårt sjukvårdssystem med. Jag imponeras av akutens och primärvårdens tålamod. Där borde vi medborgare ta ett betydligt större ansvar att inte belasta i onödan.

 4. Leif

  Man kan nog jämföra SD’s inställning till detta som med det dolda el-stödet.

  man tar det som passar för stunden, dvs klassisk populism

 5. Sylvia

  Detta beslut i Region Västerbotten riskerar att andra intressenter att driva BB i Lycksele väljer att pröva det, vilket kommer att kosta multum för skattebetalarna.

 6. Kenth

  En sak som borde kollas upp är om de dyra avgifter som varje last med snö
  som tippas på snötipparna kostar åkaren går tillbaka till kostnaderna för snöröjningen
  eller om de försvinner ner i kommunens kassakista?

 7. brorson

  För att undanröja risken för missförstånd: Jag har aldrig påstått att FN-deklarationen om mänskliga rättigheter förbjuder någon person att ha flera medborgarskap. Rätten att byta medborgarskap utgår dock från principen att man inte ska ha flera medborgarskap samtidigt, vilket torde ha varit svensk lag, när Clark Olofsson bytte till belgiskt medborgarskap. Rätten att byta är dock en halvsanning, eftersom konventionen inte tvingar någon stat att bevilja nytt medborgarskaps till den som vill byta.

  Jag har inte tid att rota i gamla lagar för att få fram exakt vad de sade, när Olofsson bytte medborgarskap. Men om jag minns rätt kunde man bli svensk medborgare genom födsel, ansökan och anmälan. En ansökan kan avslås, men inte en anmälan, om den är rätt formulerad. Anmälan torde – enligt nu gällande lag – vara aktuellt för en person, som utan svenska myndigheters vetskap är född i ett annat land, och vars ena förälder är svensk medborgare. Jag har kritik mot SD, på minst tre punkter. Alla kan göra fel, även SD, och det är ursäktligt om man inte visste bättre när felen gjordes – det är ju inte alltid lätt att förutsäga konsekvenserna av ett beslut – och om man är beredd att erkänna och rätta till misstagen.

  1, Ett sådant misstag är att SD förhastat har ändrat partilinjen om dubbla medborgarskap, som partiet inte längre vill avskaffa. En återgång till den tidigare partilinjen kan ske helt eller delvis:
  a). Att inga ny dubbla medborgarskap beviljas och att personer, som redan har dubbla medborgarskap tvingas välja vilket de vill ha kvar och vilket de vill avstå från
  b), Att inga nya dubbla medborgarskap beviljas men att personer, som redan har dubbla medborgarskap får behålla sina dubbla medborgarskap.
  c). Att personer som rean har dubbla medborgarskap får behålla sina dubbla medborgarskap OCH även att nya dubbla medborgarskap kan beviljas, MEN att det svenska medborgarskapet kan återkallas för personer med dubbla medborgarskap av särskilda orskaer, exempelvis om personen har blivit utvisad på livstid p.g.a. brott. Såsom i Danmark, men för att det ska kunna ske även i Sverige, krävs en ändring av den svenska grundlagen, En svensk medborgare får ö.h.t. inte utvisas.

  2. Enligt Expressen har SD:s medlemsmöte beslutat att driva som vallöfte att stärka Lagrådets ställning genom att kräva 2 / 3 -dels majoritet i riksdagen för lagändringar, som Lagrådet har avstyrkt. Enligt min mening otroligt okunnigt och klantigt av SD:s medlemsmöte. Fanns inte en enda lagkunnig person på plats? Varför ska sex partilojala sossar med ha något slags vetorätt mot riksdagsmajoriteten? Partiet tvingas ju redan nu bryta mot detta vallöfte, om den nu var ett vallöfte .Lagrådet är ju en klick domare i Högsta domstolen, vilka utses av regeringen och inte kan avsättas.

  3. Lika kantigt var SD:s kovändning inför valet 2018 om sekretess för känsliga personuppgifter, vilket krävde en ändring av grundlagen. Denna grundlagsändring hade överenskommits mellan justitieminister Morgan Johansson, S, och Andres Norlén, som då var ordförande i riksdagens justitleutskott, Ändringen stöddes av SD;s representant i utskottet, men han blev under loppet av några få timmar överkörd av partiledningen – efter uppmaning av en socialdemokratisk debattör, som hade kokat ihop en konspirationsteori, som gick ut på att Johansson och Norlén var i färd med att avskaffa demokratin.

  Nu hårdlanseras samma konspirationsteori av den socialdemokratiska partiledningen – med stöd av kumpanerna (?) i Lagrådet – on att regeringen har något skumt syfte med att ”mörklägga” vilka privatpersoner som kommer att få elstöd och med hur mycket Och att detta skulle vara ett hot mot folkstyrets grundläggande principer, ..Rent trams. Varför ska kriminella i hela världen har ätt att få vetskap om en insättning på mitt bankkonto? Det är ju rena väntjänsten till kriminella, som lurar pngar av folk, särskilt från ängsliga äldre. Och en förklaring till at

 8. brorson

  Forts, Och en förklaring till att så många kriminella väljer Sverige framför andra länder .Alla andra EU-länder har bättre sekretess för privatpersoner. Och varför mördas så många kvinnor i Sverige av ex-män (ofta med ett annat lands kvinnosyn, att kvinnor är mäns egendom, som de har rätt att göra vad de vill med)? Jo. därför att svenska myndigheter enligt lag är skyldiga att hjälpa kriminella att planera sina brott genom att lämna ut uppgifter om de tilltänka brottsoffren, utan att den som frågar ens behöver legitimera sig. Och genom samkörning av uppgifter i olika register. Den praktiska erfarenheter visar att ”skyddad identitet” är ett dåligt skydd. Byta namn är inte heller ett skydd, eftersom tidigare namn också år offentligt.

  Utländska regimer har hur lätt som helst att få information om vilka flyktingar, som finns i Sverige, vad de numer heter och var de bor, och numera även (om sossarna får som de vill) hur hög elförbrukning de har och hur mycket pengar som sätts in på deras bankkonton. Medan svenska myndigheter inte ens vet vilka utlänningar som de facto bor i Sverige, har utländska regmer stenkoll på oss alla, som bor här legalt, Detta är inte alls – som Lagrådet påstår – en grundprincip för folkstyret, utan ett hot mot Sveriges nationella säkerhet. Som Nato varken kan eller vill skydda oss mot.

  • Mique

   Jag föreslår, att du läser igenom dina kommentarer innan, du postar dem. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna är inte bindande, varje enskild stat bestämmer själva över sin medborgarskapslagstiftning. Tydligen anser du att alla andra kan ha fel, men aldrig du.

    • Mique

     Jag påstår ingenting, däremot konstaterar jag att du är oförmögen, att svara på enkla frågor angående dina påstående om Muharrem Demirok. Varför gör du det så svårt för dig själv? Inse att du har fel, lämna ett kort svar på frågorna och gå vidare. Att förneka, använda sig av argumentationsfel och ett undermåligt språkbruk, visar enbart på djup oförmåga till saklig argumentation.

   • Marko

    Och var är det fel i ovan?
    Tycker det tar upp problem väldigt tydligt.
    Håller man ej med är det lämpligt man presenterar varför och inte svarar med floskler om luddiga ”mänskliga rättigheter”

 9. Marko

  12 skjutningar, 9 sprängningar bara i år bara runt stockholm.
  Och på det alla personrån och knivattacker som ofta inte ens får en notis längre.

  Men det viktigaste är att någon jävel fiskat ål.

  Sosseriet vill nu sätta in åtgärder från 5 år.
  En till sten dom inte vände på när dom satt blinda vid makten.
  Många som spränger nu är runt 15.
  Dvs insatser skulle sats in för 10 år sedan.
  Varför gjorde sosseriet ingenting tidigare?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.