Petter Nilsson(SD)

Etikett: Förlossningsvård

Bra jobbat av personalen på BB i Lycksele!

Av , , 3 kommentarer 20

Ordentligt bra jobbat av personalen på BB i Lycksele!
Det är ordentligt imponerande av personalen som löst bemanningen själva, en stor eloge till er!

Men schemaläggning ska funka, och nedstängning ska förstås inte aviseras utifrån att schemaläggningen inte fungerar.
Det är jädra vanskligt att vi som politiker också blir delgivna en felaktig problembeskrivning. Det blir ytterst svårt för oss att leda utifrån felaktiga premisser.

Det sagt så är jag fortfarande av uppfattningen att mer resurser behöver tillfalla sjukvård. Det är vidare besynnerligt av partier som valt att plocka lättvunna poäng, exempelvis Socialdemokraternas kommentar avseende personalen som löst detta åt politikerna – var att Socialdemokraterna (precis som övriga partier) vill se tre förlossningar i länet. Ett försök att ta äran för personalens insats.
Eller för den delen övriga partier i den konstellation som återkommande valt att prioritera en utökad administration, besynnerliga projekt, överflödig förtroendemannaorganisation etc.

Säkra förlossningsvården!

Av , , 2 kommentarer 17

Bara Sverigedemokraterna har återkommande prioriterat sjukvård och vårdpersonal.
Överbeläggningar är ett stort bekymmer. Att vara barnmorska och tvingas att ta ut föräldrapenning för att garantera sommarledighet är uppenbarligen inte värdigt en region som avser vara en ”attraktiv arbetsgivare”.

Men som sagt, övriga partier har prioriterat administration, kultur, besynnerliga och förtroendemannaorganisation. Utöver ogenomförbara besparingar så har man visat att personalen är vatten värd.

Det har emellertid inte hindrat övriga partier från att signalera friskt. Slagord som går stick-i-stäv med hur man valt att prioritera är djupt ohederligt – och bidrar inte till någon lösning.

Vi måste säkerställa att förlossningsvården fungerar i Västerbotten. Det duger inte med politiska slagord som går stick-i-stäv med politiken sjuklövern i Region Västerbotten fört tillsammans.

Överbeläggningarna är inget unikt för förlossningsvården. Politiken har ett ansvar att se till att vi har tillräcklig personal.