Petter Nilsson(SD)

Administrationen i Regionhuset!

Läste en debattartikel i GP där vårdenhetsöverläkare problematiserar administrationen inom koncernkontoret i VGR. Debattartikeln titulerad ”slakta all meningslös verksamhet på sjukhusen som inte är vård”.

Jag tänkte direkt att det där är en debattartikel som svårligen någon inom förvaltningen känner att de vill svara på.
Jag läste ett utmärkt svar, en kommentar inifrån på reddit där en användare lyft samma debattartikel.

Det finns absolut verksamheter inom regionhuset som går att direkt göra besparingar inom. Det gör det. Kommunikatörer, memeolog, etc. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att en hel del administration faktiskt behövs. Exempelvis behöver vi ha administration för att kunna få ta del av vissa riktade bidrag från stat (även om man som regionpolitiker kan tycka att generella statsbidrag kan vara mer värdefulla så får regionpolitiker någonstans gilla läget – eftersom riktade bidrag riktas från statlig nivå). Forskning, HR, Ekonomi, Beställning, Folkhälsa, Juridik, IT, etc.

Vi har löpande som enda parti försökt göra besparingar där det varit möjligt inom administration. Det är emellertid inte så att all administration går att skära bort med ett alexanderhugg. Tyvärr.
Den administrationen som vi emellertid snabbt kan göra besparingar inom är den som övriga partier i regionen valt att införa.

Vill också skriva ett stycke särskilt kring att många av de som jobbar inom regionkontoret gör ett väldigt bra jobb. Många ett nödvändigt jobb. Jag vet med mig att det finns ett bekymmer med ett slags vi-mot-dom tänk mellan sjukvård och regionhuset, och vill understryka att jag sett många tjänstemän jobba med att fastställa skyddsutrustning för vårdpersonal sena fredagkvällar under pandemin. Inget de behövt göra. Något de valt att göra.

Vi jobbar för regionen tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg. Sen kan styrningen vara mer effektiv, det är jag övertygad om. Färre och mer kvalitativa indikatorer. Skära bort onödig politikerbeslutad administration. Det finns absolut åtgärder att göra.
Prioritera vård och vårdpersonal över politikerstyrd och skattefinansierad kultur, Märkliga projekt och lobby (ex den snart stundande Region Västerbotten på Grand Hôtel) och politikerorganisation, med mer.

Men det absoluta flertalet vill få allt att fungera så bra som möjligt, tillsammans.

Just. Såg någon som undrade mer specifikt hur och vilka besparingar vi gör i vår budget. Har ett inlägg på bloggen som visar upp samtliga tre alternativ till regionplan och budget. Länk här.

Etiketter: , , , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. brorson

  Efter min kritik mot SD i tre punkter, har mique-trollet totalt tappat förståndet och gått till vildsinta angrepp mot mig, i uppenbart syfte att skada min trovärdtghet. Min första ranke var ”Har mique-trollet blivit sverigedemokrat, som försvarar sitt parti på detta plumpa sätt?” Men andra tanke är att mique-trollet är rädd för att SD ska ta till sig av kritiken och bli ett ännu bättre parti. Trollet har oclså srkivet på Villy Hansens blogg att Petter har redigerat redan publicerade kommentarer för att värsta kommentatorn” ska slippa svara på frågor-. Jag har inte sett att det har förekommit. Jag har f.ö. ingen som helss skyldighet att svara på frågor från mique-trollet och gör det som regel inte. Trollet är ju bara ute för att håna och trakassera, inte för bidra på något positivt sätt..

  Om jag inte har nämnt någonting i någon av mina kommentar, exempelvis ratificering, har jag därmed inte förnekat att ratificering förekommer. Jag ansåg det bara inte nödvändigt att ta med i just den kommentaren. Alltnog: För att en internationell konvention ska vara folkrättsligt bindande mot en viss stat, måste den i någon form ratificeras (bekräftas) av den staten. Ratificering är dock ingen garanti för att den kommer att följas, som den har skrivits av den staten. Det har jag t.o.m skrivit om på den här bloggen, men det var för över ett år sedan, och saken då gällde religionsfriheten i Saudiarabien. Det avgörs nämligen av landets egna domstolar, och inte av någon internationell rättsinstans, som många tror.

  Nu gällde det FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Jag vet inte om den har ratificeras av Turkiet och i så fall helt eller bara delvis. Men jag har sålunda konstaterat att Turkiet inte respekterar vad som står i deklarationnen om rätt att byta nationalitet, d.v.s, medborgarskap. Och det måste Turkiet kalndras för. Invandrare från Turkiet förblir alltså turkiska medborgare hela livet, vare sig de vill eller inte, och är alltså skyldiga att lyda sin president. Detta har uppfattats som ett problem i Tyskland, eftersom den turkiska staten hade bestämt hur invandrare från Turkiet skulle rösta i de tyska valen.

  Igår var det demonstrationer i Stockholm både för och mot Erdogan, Nu måste frågan ställas om alla, som demonstrerade för Erdogan gjorde det av egen viljaeller av de var utkommenderade av turkiska staten, kanske under hot om repressalier mot släktingar som bor kvar i Turkiet. Eller under hot om att själva bli gripna för illojalitet mot landets president viid kommande besök i sitt förra hemland.

  Den turkiska staten har under de senaste dagarna visat tydliga ambitioner att bestämma hur svenska lagar ska tillämpas i Sverige.

  De dubbla medborgarskapen har i svensk debatt ofta framställts som en förmån, för de invandrare som vill ha så. Men är faktiskt en kvarnsten, som är tung att bära, för de invandrare, som faktiskt vill byta medborgarskap och enbart vara svenska medborgare. Oavsett vad Turkiet har ratificerat eller j, så är den turkiska statens brott mot FN-deklarationen om mänskliga rättigheter både avskyvärt och en inblandning i Sveriges inre angelägenheter.

  • Mique

   Jag ”hånar” eller ”trakasserar” ingen på Petter Nilssons blogg. Jag använder mig enbart av den rätt som envar har, enligt sveriges grundlag, att ha en åsikt och att uttrycka sina åsikter i tal och i skrift. Det är mycket märkligt, att du och de flesta andra kommentatorerna på Petter Nilssons blogg, reagerar så kraftigt, då en person som inte delar era åsikter använder sig av erat språkbruk. Jag förstår mycket väl, att de flesta andra kommentatörerna är rädda för dig, då du har en förmåga att mycket aggressivt, trycka ner personer som kritiserar dig, som till exempel dina personangrepp mot Villy Hansen. Du behöver inte skriva dessa oändligt långa föreläsningar, om saker och händelser, som alla med åtminstone grundläggande allmänkunskaper, redan känner till. Dessutom är dina föreläsningar fyllda med sakfel, nedvärderande epitet och galimantias-resonemang.

 2. brorson

  Holmlund tar avstånd från koranbränning, men inte för att det skulle vara förargelseväckande beteende (ett brott) och inte för att det gör muslimer ledsna och förargade och inte för att det gö räven många av oss icke-muslimer förargad, utan för att det ”saboterar” Sveriges chanser att bli medlem i den odemokratiska militäralliansen Nato.

  Ni, som har läst mina tidigare kommentarer här, vet att jag tycker att polisen har gjort fel, som givit provokatören Paludan tillstånd till koranbränning, att jag anser att koranbränning inte skyddas av yttrandefriheten – som däremot skyddar kritik i tal och skrmot Koranens innehåll Varför upprepar jag detta först nu? Jag har tvekat in i det sista. Det finns tillfällen, när det är mindre lämpligt att säga vad man tycker. Och det gäller förstås i ännu högre grad en hög politiker, som till råga på allt råkar vara statsminister, än en okänd bloggdebattör.

  Kristersson förtjänar kritik för sin lösmynhet. När han säger att han känner sympati för de muslimer, som tagit illa vid sig av Paludans provokationer, förväntar de sig handling, inte bara ord, Det förväntar sig muslimer inte bara i Sverige utan i hela världen, Men i stället får de en undervisning (som inte ens alla vi ursprungs-svenskar instämmer i)om svensj yttrandefrihet av en maktlös svensk regeringschef .- som om Sverige vore världens medelpunkt, som alla ser upp till.

  Kristersson har därigenom – oavsett om han har rätt eller fel i sakfrågan (bränna Koranen)- skämt ut Sverige. Personligen tycker jag att strafflagens alla kriterier för förargelseväckande beteende (”ägnad att väcka förargelse hos allmänheten”) har uppfyllts, om man bränner heliga skrifter. Grundlagen går visserligen före annan lag och grundlagens formulering ”på annat sätt” må vara svårtolkad.

  Men om vad som helst är tillåtet, för att det uttrycker en åsikt, som torde det ju också vara tillåtet att kasta sten på Paludan. Eller tejpa munnen på Kristersson. Och även om man själv tycker att man har rätt, bör man välja rätt tillfälle att säga det – i synnerhet när det gäller så hår känsliga frågor. Och i synnerhet om man är en hög politiker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.