Petter Nilsson(SD)

Etikett: Administration

Bra av SD-riks att vilja lägga ner låtsasmyndigheter!

Av , , 13 kommentarer 34

I Sverige lider vi av en enorm inflation av myndigheter, mycket beroende på att många överskattar myndigheters förmåga att faktiskt påverka eller lösa samhällsproblem. Ett annat bekymmer är att många av dessa så kallade problem är rena påhitt för att skapa hittepå-jobb åt tjänstemän med rätt partibok – läs socialdemokratisk. Därför tycker jag det är rimligt att rensa upp bland kostnadsdrivande myndigheter i Sverige.

En myndighet som skapats av ovan nämnda påhitt för att producera ideologisk propaganda som gynnar det socialdemokratiska narrativet; Sverige är rasistiskt, är Institutet för mänskliga rättigheter. Ett institut med runt ett år på nacken. Motiveringen till att det bildades tycktes vara att Lunds universitet hade en massa kompetens kring detta, och att det därför skulle inrättas. Det är vad man skulle kunna kalla för bakvänt, det vill säga: en myndighet skapas för att det finns människor med kompetens gällande mänskliga rättigheter, inte för att det finns enorma problem med att mänskliga rättigheter inte upprätthålls. Självklart ska myndigheten läggas ner.

Denna låtsatsmyndighets årsrapport finns här. Dess syfte kan summeras med det jag beskrev ovan: producera socialdemokratisk ideologi som gynnar deras tjänstemän och en klass av människor som livnär sig ekonomiskt på narrativet att Sverige är diskriminerande, kan inte upprätthålla mänskliga rättigheter och genomsyras av rasism.

I DN tog Ludvig Aspling (SD) upp precis det som jag nämnt ovan: vi har inte särskilt stora bekymmer med rasism i Sverige. Det är objektivt sant, med ett bekymrande undantag av vänstermuppars låga förväntningarnas rasism.

Tog mig friheten att också läsa några av institutets remisser som de lämnat. Inte fantastiskt imponerad, det må jag säga.Ex v:
U2022/01678
A2022/00220

Ska säga att jag inte upplever att myndigheten kom med särskilt unika tillägg. Andra som också fått möjlighet att yttra sig i många av fallen: ILO, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering, Jämställdhetsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen, Justitieombudsmannen, m fl.

Självklart signalerar de inom institutet att myndigheten ska fortsätta existera. Det innebär emellertid inte att den ska fortsätta göra det. Nog ska det till en särskilt känslomässig godhetssignalerande för att ha åsikten att skattemedel ska gå till detta. Skattemedel behöver prioriteras till annat, till exempel vård och omsorg.

Administrationen i Regionhuset!

Av , , 3 kommentarer 31

Läste en debattartikel i GP där vårdenhetsöverläkare problematiserar administrationen inom koncernkontoret i VGR. Debattartikeln titulerad ”slakta all meningslös verksamhet på sjukhusen som inte är vård”.

Jag tänkte direkt att det där är en debattartikel som svårligen någon inom förvaltningen känner att de vill svara på.
Jag läste ett utmärkt svar, en kommentar inifrån på reddit där en användare lyft samma debattartikel.

Det finns absolut verksamheter inom regionhuset som går att direkt göra besparingar inom. Det gör det. Kommunikatörer, memeolog, etc. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att en hel del administration faktiskt behövs. Exempelvis behöver vi ha administration för att kunna få ta del av vissa riktade bidrag från stat (även om man som regionpolitiker kan tycka att generella statsbidrag kan vara mer värdefulla så får regionpolitiker någonstans gilla läget – eftersom riktade bidrag riktas från statlig nivå). Forskning, HR, Ekonomi, Beställning, Folkhälsa, Juridik, IT, etc.

Vi har löpande som enda parti försökt göra besparingar där det varit möjligt inom administration. Det är emellertid inte så att all administration går att skära bort med ett alexanderhugg. Tyvärr.
Den administrationen som vi emellertid snabbt kan göra besparingar inom är den som övriga partier i regionen valt att införa.

Vill också skriva ett stycke särskilt kring att många av de som jobbar inom regionkontoret gör ett väldigt bra jobb. Många ett nödvändigt jobb. Jag vet med mig att det finns ett bekymmer med ett slags vi-mot-dom tänk mellan sjukvård och regionhuset, och vill understryka att jag sett många tjänstemän jobba med att fastställa skyddsutrustning för vårdpersonal sena fredagkvällar under pandemin. Inget de behövt göra. Något de valt att göra.

Vi jobbar för regionen tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg. Sen kan styrningen vara mer effektiv, det är jag övertygad om. Färre och mer kvalitativa indikatorer. Skära bort onödig politikerbeslutad administration. Det finns absolut åtgärder att göra.
Prioritera vård och vårdpersonal över politikerstyrd och skattefinansierad kultur, Märkliga projekt och lobby (ex den snart stundande Region Västerbotten på Grand Hôtel) och politikerorganisation, med mer.

Men det absoluta flertalet vill få allt att fungera så bra som möjligt, tillsammans.

Just. Såg någon som undrade mer specifikt hur och vilka besparingar vi gör i vår budget. Har ett inlägg på bloggen som visar upp samtliga tre alternativ till regionplan och budget. Länk här.

Administration: ”För godhetens skull?”

Av , , 7 kommentarer 18

I Region Västerbotten tenderar övriga partier att löpande införa självbekräftande snällhetsadministration.
Exempelvis har övriga partier önskat ha jämställdhetsintegrering och genderbudgeting(se sid 17-18 i regionstyrelsens protokoll).
Därtill har bland annat HBTQ-certifiering/diplomering vart till synes väldigt viktigt.

Det är svårt att förstå varför vi ska lägga medel på ökande administration bara för att ett ärende låter snällt.
Jag har vidhållit att jag bestämt litar på vår personal, och det gör jag verkligen. Förstår inte det behovet övriga ser att styra personalens värdegrund. Och ber läsaren att kolla igenom SKR:s dragning(ovan) kring jämställdhetsintegrering och genderbudgeting.

Vi måste begränsa den meningslösa – och onödigt kostsamma – styrningen. Den meningslösa styrning som endast har till syfte att politikern kan bekräfta sin egna individuella snällhet.