Petter Nilsson(SD)

Hybrit eller Hybris?

Industrin är extremt viktig för Norrland. Det är vår livsnödvändiga ådra som pumpar in mervärde i regionen och utifrån detta är det bra med stora satsningar på industrisektorn.

Vi vet dock att vi har en effektbrist i dag, och vi vet även att Northvolt kommer att behöva en rackarns massa energi. Bara batterifabriken som byggs utanför Skellefteå kommer dubblera vår energiförbrukning. Då tycker jag det är rimligt att problematisera avseende förutsättningarna för hybrit; satsningen på LKAB/SSAB med flera, som ska producera fossilfritt stål. En satsning som kommer kräva enormt mycket energi.

Vi norrlänningar ska ha råd med våra elräkningar också…
När energikrävande bolag med låsta elpriser etablerar sig här leder det till att norrländska hushåll, befintliga industrier, matproducenter, likväl som välfärden blir påverkade i form av dyrare elräkningar. Med andra ord: lägger vi för mycket fokus på stora industrisatsningar utan att ha en stabil och utbyggd baskraft så innebär det inte nödvändigtvis att norrlänska hushåll får det bättre.

Som jag nämnde ovan: Satsningar på Norrland är bra och vi behöver fler gruvor och fler industrier, men samtidigt är det viktigt att se till att vi satsar på saker som är långsiktigt hållbara. Att industriernas produkter är eftertraktade av marknaden. Att satsningarna är genomförbara.

Det är riktigt att ställa kritiska frågor precis som Jimmie Åkesson m fl gör i Dagens Industri.

Vi behöver satsningar på Norrland, men de måsta vara verkningsfulla över tid, och sörja för goda förutsättningar för Norrland och oss norrlänningar!

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

47 kommentarer

 1. Marko

  Finns inte en chans att detta gröna stål kommer ha några köpare öht framöver.
  Ett rent rån av befolkningen är vad som pågår.
  Om det är som dom påstår att det finns enorm efterfrågan oavsett pris så är det väl bara för dom att bekosta sin egen elproduktion?
  En säker investering? Eller?

  Ser att andra bloggar ignorerar om detta projekt kommer ge någon avkastning och skriker istället om mer fladderkraft.
  Att skrika om och lyckas lägga ned elproduktion och parallellt bygga industri med astronomiskt effektbehov och sen skrika om att det saknas effekt är rent ut sagt efterblivet.

 2. Kenth

  Ska satsningarna på Industri fungera måste de i landet som hela tiden överklagar och är
  negativa till förändringar tänka om. En överklagan försenar med multum i tid och kostar
  mycket förlorade pengar även om det sen går igenom i förarbete.

 3. Sylvia

  I marknadsekonomi leds produktion av utbud och efterfrågan lär vi oss i nationalekonomi. Frågan är vem eller vilka efterfrågar fossilfritt stål? Är det månne ytterligare insats för att berika miljardärerna i världen? Det är vi skattebetalarare och konsumenter som bekostar Sveriges plan!

   • Arbetare

    Men vem får betala tillverkningen ?
    Är det, som med vindkraften och elbilarna , våra skattepengar som snedvrider konkurrensen på marknaden även där ?

    Det är alltid lättare att låtsas givmild med andras pengar

 4. Bättre förr

  Jag kan å ena sidan förstå, att industrin vill att politikerna hjälper till att finansiera alla galenskaper som politikerna hittar på, det är ju ändå politiker från många partier som applåderar MP:s, Die Grünen och andra miljönissars ideer utan att tänka själva. Dock vore det klädsamt om politikerna tänkte på folket också, dvs sina väljare. Iden från elbolagens, de stora elförbrukarnas och andra industriers lobbyverksamhet är förstås, att den grå massan av befolkningen, särskilt de med låg och medelmåttig inkomst ska betala på olika sätt. Elcertifikatavgiften (finns på elräkningen) lär nog inte räcka långt för denna massiva vindkraftsutbyggnad. Konfiskerade pensionsfonder har ju använts förr i finansiering av olönsamma politiska beslut. Vindkraftsutbyggnad, liksom järnvägsutbyggnad och en del annat är ju projekt med väldigt små intäkter för finansiärerna, även om en kalkyl ovanligt nog skulle visa på samhällsekonomisk vinst så hamnar vinsten inte i finansiärernas fickor. De sämst ställda i befolkningen får, förutom via skattsedeln, betala via vis höga punktskatter på bensin, diesel och annat (grön skatteväxling är dyrare för låginkomsttagare). Dessutom får särskilt de sämre ställda men även andra betala via sämre vård, lägre ersättning från a-kassa och sämre pension mm. Dessutom har EU lyssnat för mycket på t.ex. bilindustrin och lagstiftar om mera teknik på nya bilar som gör dem ännu dyrare att äga och underhålla (olika ”förarstöd” mm). Sen verkar det bli brist på koppar mm framåt i tiden när hela EU ska elektrifiera. Jag kan inte hitta nåt rimligt försvar för denna panikartat snabba elektrifiering!

   • Bättre förr

    Nja, vi vet ju hur det här fungerar. Först importeras arbetskraft, både från andra delar av Sverige och ev. från andra länder, särskilt till uppbyggnadsperioden. Sen automatiseras det, och rationaliseras det friskt, och till slut är det inte så många jobb kvar. Och vi som bor här får väldigt lite pengar kvar själva, det mesta hamnar hos ägarna, som ofta inte betalar så mycket skatt i Sverige. Och arbetskraften anställs av bemanningsföretag, som betalar sämre och på på så sätt ger mindre skatteinkomster lokalt, bemanningsföretagens vinster beskatta främst inte lokalt och ibland inte i Sverige heller. Och elen säljer vi billigt till dessa stora elförbrukare, så det bli inte mycket kvar här uppe, kanske inte i Sverige heller. Vi har sett detta många gånger förut

 5. Jonsson

  Svenska Kraftnät använder inte möjligheten till motköp i dagsläget. Så gissningsvis kommer svensk el att fortsätta vara populär i grannländerna. Risken för effektbrist i Sverige, ökar alltså. Gröna stålentreprenörerna har just räknat om kalkylen och funnit att de behöver ännu mer kräm till sin industri. Umeå (Dova) behöver troligt också energi till fartygsbränsletillverkningen, som är i sin linda.

 6. brorson

  Sverige kommer att bli första helt muslimska land i Västeuropa. Svenskar lurar sig själva med att nästan bara invandrare är muslimer, Med ett stopp för fortsatt muslimsk invandring har Sverige räddats som ett kristet land, tror många svenskar. Trots att Sverige inte längre är ett kristet land. Trots att svenska kyrkans förkunnelse numera är lika delar kristendom, islam och nyhedendom. Vi svenskar tror att Sverige är mellanmjölkens landet Lagom. I själva verket är Sverige världens värsta ketchup-land. Typiskt för svenska paradigmskiften är att först kommer ingenting, sedan kommer ingenting, sedan kommer ingenting, sedan kommer ingenting och sedan kommer allting på en gång.

  Människan är i grunden en religiös varelse. När en religion försvinner kommer en annan i dess ställe. Människor har sedan urminnes tider dyrkat magiska krafter som gudar. Kärleksgudinnan Venus, krigsguden Mars och åskguden Tor, som framkallade elektriska laddningar med sin hammare. Förra året förkunnade krigsprofeten Stoltenberg Nato som frälsningen. Men Erdogan uppenbarade sig som ormen i Paradiset. Och i år förkunnar hybritprofeten Moström elektriciteten som frälsningen, som ska befria hela mänskligheten från synden (koldioxiden).

  Profeten Guterres varnar för havsnivåhöjningar av ”bibliska proportioner” och pekar speciellt ut Nederländerna och Köpenhamn. Denne partugisiske karriärdiplomat, som råkar vara FN:s generalsekreterare, vet förmodligen inte att vi i Nordeuropa har landhöjning i norr och landhöjning i söder. Och skrämmer upp Europas till viss del fortfarande kristna befolkning med bibliska metaforer., för att européerna aningslöst ska byta ut kristendomen mot nyhedendomen. Längst har det alltså gått i Sverige. När all denna nyhededniska vidskepelse har avslöjats återstår bara profeten Muhammed, som förnuftets röst i detta avkristnade land .Ja, i jämförelse med vad många religiösa svenskar idag faktiskt tro på, framstår islam som förnuftets religion.

  Det säger många muslimer och inte minst de, som efter att ha provat allt möjligt, slutligen har fastnat för islam. Och jag talar då om andra europeíska länder, där fler av de ländernas ursprungsbefolkning har övergått till islam. I Sverige väntar vi fortfarande på ketchup-effekten. Senare men fullständigt..

 7. Sylvia

  Elproducenterna i Sverige talar om behov av fördubblad produktion för att möte behoven…..Vilka är det som varit så angelägna om serverhallar och övergång till eldrift i vårt land? Knappast genomsnittsbefolkningen, utan andra….

 8. Bättre förr

  Kan inte låta bli att återkomma, tittade på SVT nyheter, och i ett inslag om fördubblad elproduktion, såg att Energiföretagens VD (lobbyorganisation för elkraftbolag mm) sa ”vi måste röja hinder för allt, och vi måste skapa incitament och, framför allt, vi måste skapa acceptans i samhället för den här utbyggnaden”. Är det någon fler än jag som läser att vi måste anpassa lagar så att ingen kan stoppa utbyggnaden, och vi måste ge ekonomiska bidrag till de som bygger ut (från skattemedel som medborgarna betalt), och vi måste avskaffa demokratin (tysta all kritik mot utbyggnaden, även saklig sådan). Så viktigt är det enligt Energiföretagen!!!! Och SVT nyheter var helt okritiska. Att sen den överdrivna och överdrivet snabba elektrifieringen dessutom är vansinne om Sverige skulle hamna i krig, se bara på Ukraina, där elen ofta kommer från dieseldrivna reservaggregat om ens sådana går att få tag på efter de ryska bomberna…I krig gäller det att ha många olika energislag att ta till ifall att ett eller annat energislag slås ut av bomber eller sabotage eller internetattacker eller blockader, inte att vara beroende av ett enda!!

 9. brorson

  ”Så bra. Men det hade även varit klädsamt om de även berättat att det var vi i Centerpartiet som lade fram förslaget till fullmäktige. (- – – ) Det måste ju även vara möjligt att ladda sin bil. Den vanliga laddningen är ju i hemmet eller på jobbet men många behöver ladda däremellan.
  För att klara av ett ökat elbilsägande så kommer det att behövas ladd-stolpar. Centerpartiet föreslår därför att regionen ser över ladd-infrastrukturen i länet och stimulerar och stöttar kommunen att bygger upp ladd-stolpar som en viktig del för en hållbar ladd-infrastruktur i hela landet.”

  Så skriver alltså en centerparist i södra Lappland.Så nu vet ni vilket parti som drar undan pengar från sjukvården för att stödja nybilsörsäljningen .Och nog kan det behövas ladd-stolpar längs vägen för att öka elbilsägandet i den landsdelen. Varför inte i stället en slåpvagn med fulladdade extrabatterierhemifrån? Kul att samma parti, som ligger bakom effektbristen vill öka efterfrågan på el och då väljer en extremt energislösande teknik.

  Läste tidigare idag att det behövs 35 stora kärnkraftreaktorer för att möta en fördubbla elförbrukning. Och då är väl Hybrit inte medräknat? Jag vill påminna om att sex reaktorer har lagts ner, bl.a. efter kampanjer från Centerpartiet. Bland dem de tre minsta reaktorerna (Barsebäck 1 och 2 samt Oskarshamn 1) som tillsammans hade en effekt motsvarande en stor reaktor .Detta betyder att det hade räckt med tre, nya stora reaktorer för att tillsammans med befintliga förse hela södra Sverige samt den danska huvudstadsregionen med tillräckligt med el för att undvika den senaste tidens galopperande elpriser.

  Nog för att jag gillar kärnkraft, men jag vill inte se kärnkraften som en ny frälsningslära, Även kärnkraften har sina nackdelar. Och för mycket av det goda kan bli någonting riktigt dåligt, Det är dagsatt sätta stopp för såväl Hybrit som för elbilar och laddstolpar. EU-beslutet att förbjuda förbränningsmotorer i nya bilar 2035 måste rivas upp. Reduktionsplikten måste avskaffas helt, eftersom den leder till kalhuggning av regnskogarna på södra halvkotet. Europas skogar räcker nämligen inte till det också utöver till allt annat som, skogsråvaran ska räcka till.

  Och om reduktionsplikten ö.h.t. har någon påverkan på koldioxidhalten i atmosfären, så är det snarare ökning än minskning. Det bildas ju koldioxid även vid förbränningen av det som blandas i bensinen och dieseln,

 10. brorson

  Det finns en undre gräns för koldioxidhalten i atmosfären, under vilken nuvarande former av liv på jorden inte är möjlig. Rimligen finns det också en övre gräns över vilken nuvarande former av liv inte heller är möjlig. Nuvarande koldioxidhalt ligger helt klart närmare den undre än den övre gränsen. Mellan dessa båda gränser finns ett optimum, med maximal tillväxt. Vi kalla denna nivå absolut optimum. Men om vi också räknar med risken för havsnivåhöjninar, extrema oväder, mm finns ett annat optimum, som vi kan kalla praktiskt optimum.

  Detta är bara teoretiska funderingar. Trots att jag har läst väldigt mycket om klimat m.m. har jag inte sett några seriösa uppskattningar av dessa värden. Förklaringen till detta torde vara att det inte finns tillräcklig forskning. I brist på säker forskning utmålas hemska skräckscenarior. Någon tjänar på att skrämma upp allmänheten och att lura politikerna att ta förhastade och felaktiga beslut, Det kloka enligt min mening är eftertanke och försiktighet, exempelvis att välja energisnål teknik och undvika drastiska ökningar av vare sig elektricitet eller fossila bränslen.

  Och samma sak med kärnkraften. Det behövs fler reaktorer, men inte hur många som helst. Mer vindkraft behövs inte alls.

 11. Eric

  Om SD fortsätter driva att norrländsk järnmalm inte ska förädlas i Norrland genom HYBRIT så kommer SD att gå under i Norrland. Ni vill att de stora vinster LKAB gör inte ska återinvesteras i Norrland, ni vill istället vi ska skeppa ut våra naturresurser och de välbetalda industrijobben hamnar någon annanstans?

  Det är norrländska ingenjörer som först i världen uppfunnit processen för grönt stål där vi inte längre behöver förlita oss på import av fossilt kol eller olja för att tillverka vårt stål! Verklig självständighet och nationalism!

  HYBRIT innebär att Sverige kommer bli en stormakt igen inom stålproduktion och skapa tiotusentals nya arbeten som kommer driva hela ekonomin framåt.

  • brorson

   Har SD drivit att norrländsk järnmalm inte ska förädlas i Norrland? Det är väl snarare sign Eric som driver det kravet- För vad händer när hybrit-fantasierna har kraschat? Har Eric tänkt införa förbud mot export av norrländsk järnmalm? Vad säger EU om det? Har Eric tänkt att Norrland ska gå ur EU och gå med i Ryssland i stället? Och vad händer med avsättningen för det fossilfria svindyra norrländska stålet om driften av nedlagda gruvor i bergslagen återupptas?

   Jag vidhåller att Sverige kommer att bli första helt muslimska land i Västeuropa, om det inte snart sker en tillnyktring från nyhedendomen och dess dyrkan av elektriciteten som en gud, som ska frälsa världen från koldioxiden. Och Norrland kommer att gå före resten av Sverige med masskonverteringar till islam. Nyans-ledaren Mikail Yuksel kommer att bli Republiken Norrlands första president.

   • Eric

    Du kommer ju med rena fantasier i ditt svar, norrländska ingenjörer har först i världen utvecklat ett sätt att göra stål utan att behöva importera kol eller olja från utlandet och det ska SD sätta stopp för? Har ni helt tappat det?

    Hybrit har sålt all sin tillverkning för sin första anläggning redan, H2GS har redan sålt 60% av sin framtida produktion. Detta är vad som kommer driva Norrland till att bli ett nytt ekonomiskt centrum i världen. Och detta ska SD-skåningarna nere i Stockholm sätta stopp för? Sätta stopp för vår framtid?

    • Bättre förr

     Oavsett om det sålts stål i förväg, så ska det ju levereras och betalas också. Grejen är ju, att elpriset måste vara lågt, vilket bygger på stora subventioner av vindkraft, t.ex. via elcertifikatavgifter på folkets elräkningar, dvs vi betalar!. Och detta lär nog inte räcka, det ska ju till elledningar också, och priserna på koppar lär öka i framtiden, särskilt som andra länder också ska bygga ut elledningarna (vindkraften behöver ca 4 ggr mera elledningar per producerad kWh till nätet då de ska klara full vind men bara blåser ca 25% vind i genomsnitt, och detta lär nog inte heller betalas av den den elintensiva industrin, utan av oss medborgare (nätavgifter). Dessutom verkar tydligen EU godkänna viss subvention av elintensiv industri, dvs betalning via skattsedeln…

  • Bättre förr

   Allt brukar hänga på prislappen. Trots långa transporter och svenskt stål, köptes väl några brodelar från Kina nyligen, och Kina och Indien tillhör ju de länder som inte behöver sänka sina koldioxidutsläpp….Trots att det finns risk för att dessa kommer att öka, och trots att dessa folkrika länder släpper ut mycket mycket mer per kubikmeter luft som finns över deras huvuden. Barnbegränsning heter lösningen på att låta folk ha en rimlig standard och inte behöva späka sig och råka ut för allt fler pandemier – virusmutationer ökar med antalet människor, men det räcker med att ett fåtal affärsmän och politiker och reportrar reser för att sprida virus och resistenta bakterier över jorden. Sveriges befolkning, och särskilt de som bor i Norrland, särskilt i glesbygden, har enorma mängder luft över sina huvuden, och deras personliga andel är betydelselös jämfört med de tätbefolkade ländernas. Varför MP med flera vill offra särskilt glesbygdsbornas ekonomi med reduktionsplikt mm är för mig en ren gåta!!! Att räkna utsläpp per capita är radikalt fel, bor man i kallt klimat och så ensligt att kollektivtrafik inte blir ekonomisk och ger hög turtäthet bör man få släppa ut mer koldioxid eller få lägre beskattad el till uppvärmning av boendet och för att transportera sig räknat per capita i Norrland.

 12. Jonsson

  Men, men, men priset för hushållen blir svindyr alternativt utebliven el. Stålet får för övrigt inte kallas *grönt* utan rätt term är fossilfritt stål. Tillverkningen ska ske från fossilfria källor. Så det är bäst att LKAB/SSAB/Vattenfall bygger dessa vindkraftverk pronto. Om 3 år ska ju deras fossilfria stål lanseras.
  Återvunnet stål kan inte användas, därför att det finns för lite. Så malmen måste upp ur berget och hur fossilfritt man går tillväga då, det vet jag inte. Denna deluxe-produkt ska utmana Kina, som är störst på stål. Sverige ska inte bli någon stormakt mer. Vinsten lär gå till aktieägare och direktörer, se t. ex Vattenfalls ledning och kolprojekt i Tyskland, andra investeringar i Nederländerna osv.
  LKAB använder idag spillvärme, men dess energi är för låg. Kan bara värma exv. hus.
  Västerbotten har batterifabriken och snart kanske Dåvas bränsletillverkning, vilka också behöver energi.
  Miljoner människor i Sverige, kommer att drabbas av effektbrist, elransonering, dyr el. Vi har vinter i Norrland. Vad är räddningsplanen där? Ett litet tips i all välmening; vänta med elbilsköpet. Fred Flinta-modellen är förmodligen att föredra. En stormakt av stål, utan befolkning, bra plan (ironi).
  Sen inte att förglömma att el är en svensk exportsuccé. Stålprojektet är feltajmat, helt enkelt.

  • Eric

   Hur menar du till aktieägare? Både LKAB och Vattenfall är 100% ägda av svenska staten. Alla vinster går tillbaka till oss. Och alla investeringarna som görs i Norrland kommer gynna oss enormt.

   • Bättre förr

    Det handlar ju om hela kedjan, om LKAB gör mindre vinst än andra stålbolag kommer väl kunderna att kamma hem vinsten, de lär ju inte betala hur mycket extra som helst för stålet. Men den den största uppoffringen för vanligt folk är nog utbyggnaden av elproduktionen, där ju de priser som betalas av SSAB betalar måste bli låga, dvs skattebetalarna lär via skatten och elcertifikatsavgifter på elräkningen och höga elpriser få betala det det mesta av förstärkningen av elnätet och vindsnurrorna mm! Jag får inte ihop det hela, vi måste ju få vård och omsorg, och pensioner, och utbildning och sociala försäkringar mm, vi har ju avsatt en del av lönen till pension, dvs det är våra pengar, och vi betalar skatt för det andra!!!

 13. Basic Rules

  Ett vansinnigt projekt, låt utvecklingen på vätgasområdet ha sin egen gång och om/när elförsörjningen är säkrad med låga och stabila priser, som vi själva bestämmer över, kan sådana projekt eventuellt planeras.
  Inte en spänn från staten till detta högriskprojekt, det räcker med North Volt i Skellefteå.

  • Eric

   Vätgasutvecklingen har redan haft sin egen gång, det är just därför som man utvecklat detta projekt i Norrland av norrländska ingenjörer.

   Varför skulle du vara emot ekonomiskt välstånd i Norrland? Sluta luras av skåningarna i SD!

   • Bättre förr

    Det finns ju inget egentligt nytt i att reducera järnmalm med vätgas, det svåra är ju att göra en billig och rationell process för detta, och som jag förstår det är den stora haken att framställa billig el, men också en effektiv elektrolysprocess eller liknande för att göra vätgas. I länder utan billig el gjordes vätgas förr genom en reaktion mellan kol och vatten (vattengas). Om man inte avlägsnade koloxiden användes gasen som stadsgas i många länder, den var i princip liknande gengas. Men för att framställa stål är det enklare, billigare och smartare att använda kol direkt än att gå via vätgas gjord med hjälp av kol, så för länder utan billig el är det bättra att använda kol+järnmalm direkt, inte minst som järnet ändå behöver tillsats av kol för att bli stål, nåt som också gäller järnsvampen, som jag antar också kommer att slutreduceras till lägre syrehalt i samband koltillsatsen. Koldioxidutsläppen i samband med detta är små, men bra stål måste ha låga syrenivåer, och kol är bättre på att avlägsna det sista kvarvarande syret än vätgasen. Smältning i vacuum med kol ger riktigt låga syrenivåer, om det skulle behövas.

 14. Marko

  Nu går det undan.
  Först stoppas det via upplopp där man försöker stena ihjäl ordningsvakt.
  Sen stoppas det direkt av staten istället.
  Nu är det dags igen.
  Tidigare var inställning att man inte skulle backa en tum för terror, inte ge dom en millimeter.
  Det ändrade vi oss om väldigt fort..


  Polisen har nekat tillstånd för en ny koranbränning i Stockholm, rapporterar SVT Nyheter.

  Den här gången skulle det ha skett utanför Iraks ambassad, i måndags.

  ”Sammantaget bedömer Säkerhetspolisen att koranbränningar i sig ökat och framöver kan komma att öka, attentatshotet mot Sverige och svenska intressen på kort sikt”, står det i beslutet från polisen.

 15. Jonsson

  Jag glömde nämna privata H2 Green Steel i Boden, som stöttas av EU-lån.
  Varifrån ska elen tas till allt detta?
  Dagligen syns i pressen hur privatpersoner drabbas hårt av höga elfakturor redan nu. Det lär säkert dröja innan staten får vinst från fossilfria LKAB/SSAB och Vattenfall.

 16. brorson

  Det råkade bli ett skrivfel i min kommentar 15 februari 19.16. Alla kunniga bloggläsare vet nog att fi har landhöjning i norr och landsäånkning i söder. Och inte som jag råkade skriva landhöjning i både norr och söder. Gränsen mellan landhöjning och landsänkning går strax söder om Motala, ung. halvägs mellan Våtterns nordspets och sydspets. Vättern, som är en långsmal sjö, kan liknad vid ett badkar, som man lyfter i norra änden, så att vattnet strömmar ner till södra änden, där f.ö staden Jönköping ligger. Med tiden kommer man att kunna åka båt på gatorna i Jönköping. I norr har Sveriges största insjöskrärgård bildats under de senate hundra åren, p.g.a. landhöjningen. Vättern är dessutom Sveriges farligaste sjö, sett till antalet drunknade. Det beror på de hastiga vattenrörelserna, ett slags tidvatten. som beror på skillnaderna och förändringarna i lufttryck mellan norr och söder.

  Här följer den rättade versionen av min kommentar den 15 feb: ”Profeten Guterres varnar för havsnivåhöjningar av ”bibliska proportioner” och pekar speciellt ut Nederländerna och Köpenhamn. Denne partugisiske karriärdiplomat, som råkar vara FN:s generalsekreterare, vet förmodligen inte att vi i Nordeuropa har landhöjning i norr och landsänkning i söder. ” Guterres pekade också ut Bangla Desh, som ett land som hotas av den påstådda klimatkatasrofen och den därav orsakade havsnivåhöjningen. Är det inte förfärligt att FN:s generalsekreterare ljuger. De översvämningar, som så ofta drabbar Bangla Desh har helt andra – öch väl kända – orsaker.

  Bangla Desh må ha varit en av världens snabbast växande ekonomiier under 2010-talet, men behöver ändå massivt stöd för att få stopp på översvämningarna och föse befolkningen med rendricksvatten samt för att rädda världens största mangroveskog, som råkar finnas i detta till ytan lilla land. Bangla Desh har en yta som motsvarar en tredjedel av Sveriges yta, men har en tolv gångre så stor befolkning. Bangla Desh ligger visserligen inte på södra halvklotet, men ganska nära ekvatorn. Och som jag skrev i tidigare kommentar hotas regnskogarna på söder halvklotet av reduktionsplikten inom EU. Guterres bidrar med sina lögner till klimatångesten hos medelklassungdomarna i de rika länderna på norra halvklotet. Och det är ju rena stölden från de fattiga länderna, som behöver biståndet för att komma ifatt.

  Bangla Deshierna får fortfarande en stor del av sitt dricksvatten från floderna, som är starkt förorenade, med allt från varliga kemikalier till sjukdomsbakterier redan när de rinner in i Bangla Desh, Oxch förforenar även brunnsvattnet vid översvämningarna. Som beror på att floderna mynnar i smala havsvikar. Vid regn eller snösmältning i Himalia fylls mer vatten på dessa vikar än det vatten som riner ut till världshaven. Vars yta inte alls stiger. Men vad demagoger som Guterres gör, är att de serverar lögner, som folk tror på för att stärka sin egen makt. Det finns massvis med extrema väder- och klimathändelser, som har helt andra – och väl kända – orsaker än koldioxiden.

  I denna värld av lögner är koldioxiden synden och Hybrit frälsningen.

  • Mique

   Som vanligt nästan enbart desinformation och pseudovetenskap. Den avvägda landhöjningen är drygt 9 mm/år i Umeå-trakten, 4,5 mm/år vid Motala och cirka 1 mm/år i Skåne. Skåne sjunker inte, däremot höjs havsnivån med cirka 2 mm/år! Vätterns längdmittpunkt är straxt söder om Omberg, 38 kilometer söder om Motala! Jag har annat att göra än att jämt behöva rätta dina sakfel, jag hoppas att övriga kommentatorer på Petter Nilssons blogg, är tillräckligt allmänbildade för att genomskåda dina, av dig, så kallade kunskaper. Dina oändligt långa intensägande föreläsningar består nästan enbart av förvanskad fakta och ”körsbärsplockning”.

  • Mique

   Bangladesh befolkning är sexton gånger större än Sveriges! Jordens regnskogar ligger inte främst på södra halvklotet, utan som ett sporadiskt brett bälte både norr och söder om ekvatorn. De finns främst i Centralamerika och Västindien, norra halvan av Sydamerika, Centralafrika samt Sydostasien. De minskar dock hela tiden i storlek på grund av människans skövling. Varje år avverkas cirka 150 000 kvadratkilometer regnskog, motsvarande en tredjedel av Sveriges yta. Regnskogen täckte en gång i historien fjorton procent av jordens yta, men på grund av människans skövling täcker regnskogen nu bara drygt sex procent av jordens yta. Källor: FN, IPCC och Cambridge Digital Arciv.

 17. Marko

  Lägg ned all investering i hybrit tills planer presenteras som beskriver i detalj varje steg i projektet från idag tills det genererar återkastning.
  Svar som ”det måste gå” accepteras inte.

 18. Mique

  Ditt whataboutistiska svar var väntat. Landsänkningen i Skåne upphörde då inlandsisen drog sig tillbaka, vid den senaste istiden för cirka fjortontusen år sedan. Som tidigare universitetslärare i ämnet glacialmorfologi, under tjugofem års tid, borde jag känna till detta.

 19. brorson

  Det som påstås vara bra för Norrland verkar inte var lika bra för norrlänningarna. Då drar man till med att det är i alla fall bra för Sverige. Jaha, men inte för svenskarna?

  SVT pratar om ”återindustrialisering” av Norrland och visar bilder på förfallna hyreshus i Bergslagen. Har TV-medarbetarna en aning om vad som finns i slagghögarna kring alla nedlagda gruvor hyttor och bruk i Bergslagen? Vad har norrlänningarna att vinna på att det blir brist på allt möjligt, på prishöjningarna och på att allting koncentreras till kusten, att service försvinner från inlandet och att arbetskraft importeras från andra sidan jordklotet?

  Norrlänningar har kanske ingenting att göra med Norrland? Bara utländska kapitalister, för vilka Norrland är ett jungfruligt land, som kan exploateras utan kraftiga folkliga protester och med hjälp at lättlurade lokala politiker.

 20. Kenth

  Producera mer el…så elbolagen kan dubbla sin vinst på utlandsmarknaden.
  Vi stackars medborgare i landet skiter dem i.!

 21. Jonsson

  Det gäller naturligtvis att haka på den gröna trenden på alla sätt och berika sig. H2GS har tydligen inte viktiga bitar på plats ens ännu. Medan en norsk anläggning är på gång i Finland.
  Guterres domderar från FN, om helvetet som väntar, exodus och att klotet smälter. FN har allt haft det lite knapert ekonomiskt under senaste åren, och behövt slantar från givarländer. Om socialisten i kostym Guterres (74 år) inkomst hittar jag inget. Konstigt nog. Han är dock emot marknadsekonomi (på Internet iaf). Förmodligen arbetar han inte helt ideellt. Direkt svältfödd är han inte. Det är en kyrka han driver. Det gäller att behålla initiativet och inte tappa erövrade klimataktivistframsteg från skrivbordskanten, att jämföras med exv. ett annat område: hbtqi-luciatågen. Det gäller alltid att fortsätta pusha på, för att inte tappa mark. Att förre politikern Guterres hemfaller åt bibliska referenser är underligt. Är speciellt portugiser kulturellt högkyrkliga? Vad kan FN då möjligen tänka om jordbävningar, stormiga Otto, Gudrun med flera. Exempel på bestraffning för onda gärningar, enligt FN:s definition?

  När Hybrit med flera energislukare, som gillas av FN, sätter igång – var är då sympatin med svenska elkunder (förda bakom ljuset) som skinnas, fryser och svälter? Är vi fel sort, till skillnad mot hjältarna som rättvist badar i klimatpengar…
  När kommer förresten LKAB att privatiseras?

  • Bättre förr

   Ja, det knepiga med FN är ju att man ska tycka att det är OK att folkrika nationer som Kina och Indien m.fl. ska få fortsätta med kolkraft och att göra stål med kol mm. Med den inställningen är det svårt att ta klimatkrisen på allvar, då att just folkrika nationer med redan höga koldioxidutsläpp, också räknat per capita, det rätt mycket av produktionen sedan exporteras till EU och USA m.fl. känns lite som en garanti för att utsläppen ska fortsätta öka, inte minst som även befolkningen i en del av dessa länder ökar, och att det därför inte hjälper utsläppen så mycket att glest befolkade länder som Sverige ställer sig i ledningen för att minska utsläppen, utan att ta hänsyn till att befolkningen bor i ett kallt klimat vilket kräver mer energi till att värma hus och lokaler. Än mindre bryr man sig om den del av befolkningen som bor så glest, att det inte fungerar att organisera kollektivtrafik som ger mer är en eller fyra halvtomma bussturer per dag och man behöver bil för att leva drägligt om man inte kan jobba hemifrån och saknar barn. Men om världens befolkning bodde så glest skulle det inte finnas några problem med koldioxidutsläpp från människor även om folk hade varma bostäder och eldade olja och kol och körde 10000 mil per år med stora SUV:ar!!! Jorden befolkning behöver minskas, att folk ska leva på insekter är nån vår dröm om att rymma fler människor på jorden, men VARFÖR det?? För att de rikaste affärsmännen ska få fler kunder?? Det finns ju barnbegränsning!! Jag tror inte att människan blir lyckligare för att man bor i MEGA-städer, än mindre om det blir pandemi!. En risk som ökar om jordens befolkning ökar

 22. Pingback: Realistiska ”Visioner”! | Petter Nilsson(SD)

 23. Pingback: Bakverk 23: The New Green Deal! | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.