Petter Nilsson(SD)

Nej. Sverige ska inte böja sig!

Partiledare för partiet Nyans har gått ut i turkisk regimmedia och förkunnat att ”Sverige måste lära att böja sig”, efter att en rad mindre demokratiska stater kommit att kritisera koranbränningarna.

Det efter den uppmärksammade koranbränningen som utförts av Salwan Momika.

De mindre demokratiska staterna, likväl som partiledaren för partiet Nyans vill att Sverige ska böja på de demokratiska värderingar som vi ärvt av våra förfäder. De värderingar vi har att förvalta till kommande generationer.

I stället vill man införa blasfemilagar.

Det är emellertid inte bara partiet Nyans eller de mindre demokratiska staterna som verkar för en förändring i Sverige. Även demokratiskt tillsatta politiker i riksdagspartier. experter som ges utrymme i SVT, Även Sveriges kristna råd, likväl som biskopar inom svenska kyrkan.

Har ständigt vidhållit att jag inte tycker att koranbränningar inte är ett vidare vettigt sätt att nyttja de demokratiska rättigheterna, att betydligt bättre är dialog och debatt. Men de demokratiska rättigheterna som möjliggör dem är viktiga.

Nej. Sverige ska inte böja sig!

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

17 kommentarer

 1. Jonsson

  Tycker det är oklart vad koranbråket syftar till. På bilder syns 2 personer med svenska flaggor och en rykande bok. Det borde varit irakiska flaggan på bilderna istället.
  En ny demonstration ska ske inom 10 dagar, påstås det. Vid Iraks ambassad.
  Folk har känt sig hotade av uttalanden vid moskén. Är det sant att hot uttalats, då är det detta som svenska staten (rättsväsendet) ska fördöma och ta ställning till. Och att eldningsförbudet överträddes.
  Sverige ska inte böja sig för påtryckningar nu. Vad blir nästa grej att förbjuda i så fall?
  Turkiet vill öka handeln med Sverige, vi importerar kläder, men exporterar vapen? Och Sverige ger bistånd till Nyansledarens hemland.
  Yuksel saknar poäng, men fick ju en gratischans att tjafsa nu. Turkiet har för övrigt en bottenplacering i demokratiindex.
  Vatikanen ville bygga en kyrka i Saudiarabien, vilket inte oväntat rann ut i sanden.
  Kyrkans etiska agenda rimmar nödvändigtvis inte med verkligheten. Svensk hysterisk media vill ha klick och tittarsiffror. De tar inte ställning i just den här frågan, som är helt underordnad klimatet, och dess följder.
  FN består främst av antidemokratiska stater. World peace med hjälp av Nato? Med Erdogan fast i Caps Lock-tonläge! Det är allt en spännande, inte angenäm utveckling vi ser.

 2. Kenth

  Religion är att tillbedja en högre makt som man tror sig ha med jordens skapande att göra.
  Kriminellt är att använda religionen för att finna orsaker till förtryck och krig.
  All våld som sker mot kvinnr och andra folkgrupper i religionens namn har inget där göra
  utan det är fanatiker som använder religionens namn i sitt förtryck och intollerans att andra
  medmänniskor inte är en kopia av denne själv och skall bort. Trist!!

 3. leif

  Väldigt sällan men nu håller jag med dig. Ska fan inte bli olagligt att bränna bibeln och häda gud. Räcker med att man kör så i Polen, eller vänta, är det inte dom ni kör mycket efter? Gäller detta bara Koranen eller?

 4. brorson

  När araberna fortfarande trodde på en massa gudar, nästan varje arab hade en egen husgud, gifte sig Muhammed med en rik änka, som ägde en massa lastdjur (kameler). Under sina handelsfärder träffade Muhammed judar och kristna, och blev imponerad av deras tro på en enda Gud. Han hörde om de judiska profeterna, som hade talat om någon som skulle komma och hörde om de kristnas tro på att den som skulle komma var Jesus, som alltså hade kommit. Vilket förnekades av judarna, som fortfarande väntade på den som skulle komma.

  Muhammed reducerade Jesus till en av de gamla profeterna och utnämnde sig själv till den som skulle komma, och därmed hade kommit. Med denna bibliska inspiration till islam är även Bibeln en helig skrift för muslimerna, och när Sveriges kristna råd säger att man får bränna Bibeln, uppmanar de till ännu en synd, enligt islam, Hur dum kan man vara? Dock måste sägas att den muslimska bibeln skiljer sig något från den kristna Bibeln, för att beskrivningen av den som skulle komma, ska passa in på Muhammed.

  Medan Sonen (Jesus) enligt kristendomen är av samma gudomliga natur som Fadern och den helige ande, har Muhammed enligt islam ingen gudomlig natur, men har ett gudomligt uppdrag, som var att uppenbara Koranen, som är en bok, som enligt islam finns i Himlen. Man bör alltså skilja mellan uppenbarelsen (Koranen) och Muhammeds egna tolkningar av religionen. Men Muhammed var dock inte vem som helst och därför är hans tolkningar av religionen mer trovärdiga än andra teologers.

  Hur stor vikt, som ska fästas vid Muhammeds egna tolkningar av religionen är den stora skiljelinjen mellan det två huvudriktningarna inom islam, sunni och shia. I Sverige finns shia-muslimer, som är flyktingar från sunni-förtryck i sina hemländer och sunni-muslimer, som är flyktingar från shia-förtryck i sina hemländer. Bland flyktingar i Sverige finns dessutom kristna, judar och andra religiösa grupper. Momika kallas i internationella medier apostat (= avfälling).

  MärInnebär svensk yttrandefrihet att utlänningar, med eller utan flyktingstatus, har en ovillkorlig rätt att ta med sig sina hemländers konflikter till Sverige och dra in Sverige i de konflikterna – och genom sina handlingar göra Sverige och svenskar till ett hatobjekt i stora delar av världen? När etniska svenskar kritiserar islam, är syftet ett annat, nämligen att argumentera för sin kristna tro eller för sin ateistiska övertygelse – inte att såra dem, som har någon annan tro.

  Frågan måste därför ställas om utlänningar ska ha samma rättigheter som svenska medborgare, om fullständiga medborgerliga rättigheter ska komma med det svenska medborgarskapet och inte genom vistelsen i Sverige. Flyktingstatus ska vara skydd mot förföljelse, inte en rätt att utnyttja svensk mark för krig mot det land, som man har flytt ifrån. Man kan inte å ena sidan påstå att massinvandringen är en säkerhetsrisk och å andra sidan försvara utlänningars rätt att vara en säkerhetsrisk.

 5. brorson

  Av medias fortsatta rapportering framgår att Momika fått tillstånd till allmän sammankomst, alltså INTE till koranbränning, och att han har upplysts om eldningsförbud på platsen. Han utreds nu för hets mot folkgrupp och överträdelse av eldningsförbudet. Det har gjorts uttalanden, som eventuellt kan vara straffbara som hets mot folkgrupp. Men fortfarande inget åtal för förargelseväckande beteende. Om åklagaren beslutar att inte väcka åtal för något av de nämnda brotten, kan vem som helst överklaga det beslutet och i överklagandet begära att åtal väcks för förargelseväckande beteende.

  Straffet för hets mot folkgrupp är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år, medan maxstraffet för förargelseväckande beteende är böter (högsta bötesstraff som mig veterligt har dömts ut för det brottet var böter 10.000 kr). Den som vill ha ett hårt straff bör alltså hoppas på hets mot folkgrupp, men om förargelseväckande beteende inte tas med, är risken att det inte blir något straff alls. Jämför med den omtalade snippa-domen i Göteborg, där åklagaren inte tagit med någon alternativ brottsrubricering.

  Med brottsrekvisit menas de omständigheter som gör en viss handling till ett brott. Om det står A och B i lagtexten måste både brottsrekvisiten A och B vara uppfyllda. Det räcker alltså inte med enbart A eller B, vilket det däremot gör om det står A eller B i lagtexten. Hets mot folkgrupp är ett svårdömt brott, eftersom flera brottsrekvisit måste vara uppfyllda. Knäckfrågan är vad som menas med ”folkgrupp”. Det har exempelvis varait många diskussioner om ”svenskar” är en folkgrupp i lagens mening.

  Det juridiska språkbruket skiljer sig från vardagsspråket. speciellt när det gäller äldre lagtexter, som det här är frågan om, trots en del ändringar och tillägg, som är den ursprungliga lagtexten från 1948,då man ville kriminalisera i första hand hets mot judar, men ville undvika diskussioner om judar är en särskild ras och därför införde brottsrekvisitet ”trosbekännelse”. Men som grupp är judar dock en mindre och mer homogen grupp än världens alla muslimer.

  Som juridiskt begrepp har ”folkgrupp” än snävare innebörd än i vardagsspråket. För att få ett uttömmande svar på vad som inryms i det juridiska begreppet ”folkgrupp” skulle krävas ett forskningsarbete, som skulle räcka till en hel doktorsavhandling. Först måste man läsa motiveringarna till lagens tillkomst 1948 och sedan alla expertutlåtanden och prejudicerande domar efteråt..

  En annan nackdel, förutom det låga straffet, med brottsrubriceringen förargelseväckande beteende är – enligt somligas mening – att det bara är beteendet och inte vad som faktiskt sägs i anslutning till beteendet, som utgör ett brott..

 6. brorson

  ”Men när regeringen fattar ett kollektivt beslut kan det tolkas som att de tar en enskild medborgare, som använt sin grundlagsskyddade rättighet, i örat.” Detta säger Göran Sundström, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Det är illa nog att utlänningar har samma rättigheter som svenska medborgare. Men ännu värre att en professor i det ämnet inte kan skilja mellan medborgare och utlänningar. Det har nu också framkommit att Momika har haft en konflikt med en fanatisk islamistisk grupp i hemlandet. Om vad är okänt, Om religiösa övertygelser eller rent personliga förhållanden? Och den konflikten har han tagit med sig till Sverige, och har därigenom utsatt oskyldiga svenskar för livsfara, både här hemma och i Irak och andra muslimska länder.

  Imamen i moskén, utanför vilken den heliga skriften skändades, säger sig stödja svensk yttrandefrihet, men menar att skändandet av skriften var barbarisk. Om han verkligen menar det, bör han ta tillbaka anmälan om hets mot folkgrupp och kräva åtal enbart för överträdelse av eldningsförbudet samt förargelseväckande beteende. Men någon bör kanske upplysa honom om skillnaden mellan de brottsrubriceringarna…

 7. brorson

  ”Regeringens samarbetsparti vill tillåta koranbränningar och kör inte regeringen över SD kommer vi inte med i Nato” har Holmlund skrivit som rubrik på sitt inlägg idag, 5 juli. Men så enkelt är det inte. Erdogan har fler krav på Sverige och även på USA för att släppa in Sverige i USA: Han vill ha USA-tillverkade stridsflygplan, vilket USA hittills har sagt nej till samt förbud mot Vänsterpartiets demonstrationer till stöd för PKK. Men det sistnämnda tiger Baudin, och hans följare inom S, i sina angrepp på SD och regeringen. Samtidigt som han kräver att V ska agera dörrmatta åt S. som vill regera tillsammans med C, som leds av turkiske medborgaren (det är han väl fortfarande?) Muharrem Demirok.

  När jag har argumenterat för att koranbränning ska vara förbjudet, men att kritik i tal och skrift mot innehållet i Koranen ska vara tillåtet, har jag inte ett ögonblick trott att det skulle blidka Erdogan och bana väg för Sverige in i EU. Utan det har varit av omsorg om svenska muslimer, som inget ont har gjort – och uppskattar svensk yttrandefrihet, så länge det inte går till extrema överdrifter. Och som jag tidigare har skrivit handlar yttrandefriheten även om sansade muslimers rätt att kritisera extrema tolkningar av Koranen och islam. Nej, Sverige ska inte böja sig för utländska makthavare och mobbfasoner.

  • Jonsson

   Oppositionen tar alla chanser att sabotera för regeringen. Även på kommunnivå tydligen. Socialdemokraterna måste bli mer seriösa!
   Det finns nog flera olika skäl till koranhändelsen i Stockholm.
   Exil-irakiern siktar, enligt vissa media, på riksdagsplats.
   Först måste ett svenskt medborgarskap till då. Och ingen återvändo hem är möjlig sedan Koranen förstörts?
   Vad svenska flaggan hade med saken att göra är dunkelt.
   Sedan vill andra manifestera mot Nato-medlemskap, genom att bränna Koranen, för att Erdogan ska bromsa. Att vifta med PKK-flaggan är kanske lite för uppenbart.
   Sveriges bästa – det tas inte hänsyn till!
   Dags att damma av den svenska tigern!
   Eftersom vi har krig i vårt närområde.
   Men! – höga socialdemokrater vill främst plocka politiska poäng.
   När covid härjade, då utlystes borgfred i riksdagen. Det är – konstigt nog – skillnad nu.

 8. Bättre förr

  Paludan verkar vara mera en provokatör, som använder koranbränningarna som ett verktyg att reta upp muslimer och på så sätt visa på en underliggande konflikt mellan västerländskt tankesätt och islam, som verkar sakna en lösning som gör att västvärlden kan behålla sina ideal samtidigt som muslimer är nöjda med sin situation (eller egentligen mest deras ledare). Och kanske även för att själv komma i fokus. Den som gjorde den senaste koranbränningen verkar ha påverkats av islams nackdelar på ett mycket mera personligt sätt, och därför den hårda vägen vill visa på vissa problem med religionen.
  Man bör nog framför allt skylla koranbränningarna på SVT och övriga main-stream media och vissa politiker, som via censur (bl.a. via hot om åtal för hets mot folkgrupp) direkt som någon vill föra djup och saklig diskussion om problem med islam. Koranbränningar har då blivit enda sättet att kritisera islam och den vägen sätta fokus på den religionen.
  Att det inte blivit så många bibelbränningar torde bero på att nästan ingen skulle bry sig.
  Men i TV har jag bara sett att vissa muslimska kvinnor från arabvärlden hat fått öppet kritisera islam om bara i de delar som rör kvinnor, aldrig att en vit europé givits tillfälle att öppet kritisera eller debattera islam på ett sakligt och jämlikt sätt med en jämlik företrädare för islam utan att företrädaren för islam fått sista ordet och på något sätt fått medhåll från debattledare och kommentatorer.

 9. brorson

  Om syftet med koranbränningen verkligen var att bilda opinion mot islam, torde resultatet ha blivit det motsatta. Men det verkliga syftet torde ha varit att under skydd av svensk mötesfrihet djäklas med personliga ovänner i hemlandet. Vid mitten av 1800-talet hade (på den tiden) olagliga offentliga möten stor opinionsbildande betydelse för spridningen av frikyrkorörelsens idéer. Böcker och tidningar var fortfarande sällsynta. Dessutom drog predikanterna stora åhörarskaror p.g.a. bristen på andra nöjen.

  Situationen idag är helt annorlunda. Och när mötes-arrangörerna väljer möten i stället för demonstrationer torde orsaken i de flesta fall vara att de inte vill visa hur få de är. De offentliga mötenas opinionsbildade betydelse torde i stort sett ha upphört, utom möjligen under valrörelserna. Momika kunde ha ringt upp sina ovänner hemma i Irak och skällt ut dem, kallat dem ”grisar” och annat som uppfattas som särskilt grova förolämpningar av muslimer.

  Nr 1 på min kravlista är därför att begränsa utlänningars rättigheter i Sverige. I övrigt anser jag att hela lagkomplexet måste ses över, bl.a Hets mot folkgrupp (sexuella perversioner bör rensas ut), Förargelseväckande beteende (fängelse bör vara med i straffskalan), Ordningslagen (polisens möjligheter att neka tillstånd bör utökas). Kraven för att bli svensk medborgare bör skärpas högst väsentligt och de dubbla medborgarskapen bör avskaffas., även för dem som redan har dubbla medborgarskap. De ska själva få välja, förutsatt att de inte har begått brott, vilket medborgarskap de vill behålla.

 10. brorson

  Är Momika en muslimsk flicka, som är född i Sverige och är svensk medborgare, har gått i svensk skola och haft svenska skolkamrater, och har blivit kär i en svensk pojken, som hon vill gifta sig med, men imamen vägrar viga dem, om inte svensken konverterar till islam – varför hon har skändat Koranen utanför moskén för att protestera mot ”vissa problem med islam”? Eller är Momika en nyinvandrard man, som kanske har brutit mot sitt hemlands uppförandekoder och nu bryter mot svenska uppförandekoder? Och nu skyller på ”censuren” i SVT angående ”problemen” med islam?

  Ska utlänningar har fri tillgång till skattefinansierade etermedier? Sanningen är väl snarare tvärtom att utlänningar får för mycket utrymme i svenska medier för sina hatkampanjer mot Sverige och svenskar. Som jag skrev i föregående kommentar har utomhusmöten inte alls samma betydelse för opinionsbildningen idag som för 150 år sedan, varför polisen bör ges större möjligheter att neka tillstånd. Det kräver andra också,. men alla andra som kräver det, tar för givet att samma begränsningar ska gälla för svenska medborgare som för utlänningar.

  Trots att möjligheten att inskränka opionsfriheterna för utlänningar finns i både Europakonventikonen för mänskliga rättigheter , art 16 och i Sveriges grundlag, RF2 kap 26§. Vi behöver en rejäl diskussion om skärpta krav för att bli svensk medborgare, även att man har visat gott omdöme nog för att hantera de rättigheter som följer med medborgarskapet. Och alltså även en diskussion om begränsade rättigheter för icke-medborgare.

  Och en sak till: Svenska vänsterpartister, som stödjer PKK, ska ha rätt att bära PKK-flaggor i sina demonstrationer, oavsett vad president Erdogan tycker om det. men det är inte lika självklart att PKK-flyktingar, som inte är svenska medborgare, ska få göra det. Och de ska i varje fall inte ha rätt att bränna turkiska flaggor och ”avrätta” dockor om föreställer den turkiska presidenten.

  • brorson

   Vänsterpartiet begärde 2016 att terrorist-stämpeln på PKK ska bort. Jag har tyvärr inte tillräckliga kunskaper om PKK för att kunna ta ställning i just den frågan. Men jag tycker att det är högst anmärkningsvärt att en utländsk semi-diktator kräver förbud för ett svenskt riksdagsparti att demonstrera för sina åsikter Detta har ingenting att göra med vad vi tycker om V och deras politik. Det är en ren demokratifråga och om Sverige är en suverän stat eller ett lydrike under Nato. Och som jag tidigare har skrivit är min åsikt att koranbränning ska vara straffbart som förargelseväckande beteende ENBART en fråga om vänskap och ömsesidig förståelse med de många svenska muslimer, som inget ont har gjort..

 11. brorson

  Det är inte någon gammal svensk tradttion att bränna böcker. De, som gör det förnedrar och skämmer ut svenska folket och är därmed fiender till svenska folket och bör utvisas till sina hemländer. Erdogans vägran att släppa in Sverige i Nato har inte ett dyft att göra med koranbränningarna – det är bara ett svepskäl – utan är ett påtryckningsmedel mot USA för att få köpa USA-tillverkade stridsflygplan, som USA befarar kommer att sättas in mot milisgrupper i grannländerna, vilka har stötts av USA i kampen mot IS. Hotar dessa miliser verkligen Turkiets säkerhet. eller är det Turkiet som hotar grannländernas säkerhet? Före första världskriget var dessa länder en del av den dåtida turkiska stormakten.

 12. brorson

  Drivs de, som ställer till upplopp vid koranbränningar verkligen av religiösa känslor. Finna någon statistisk som visar när de senast besökte en moské. Frågan gäller upprorsmakarna i Sverige. Eller var det samma slags drivkrafter, som får klimataktivister att klistra fast sig vid konstverk och hindra trafiken och bli bortburna av polisen? De utgörs ju av bortskämda medelklassungdomar, so, har fått allting de velat ha och söker spåning i tillvaron. . Deltagarna i upploppen i Sverige och Frankrike torde vara bortskämda underklassungdomar, som fått allting de behövt, men inte allting de velat ha. och söker spänning och omväxling i sina trista liv.

  För att legitimera sina våldsdåd samlas de kring höga ideal, i en fallet klimathotet och i andra fallet religionen. De muslimska länder, som sörskilt umärker sig, hade höga födelsetal för 20 är sedan och en läg medelåler inom befolkningen samt en hög ungdomsarbetslöshet, men ingen organiserad arbetarrörelse. Det hade vi i det gamla Fattig-Sverige, när stora delar av underklassen saknade jobb och levde på svältgränsen.,

 13. Olov

  Att kräva att andra stater ska böja sig för sin egen ideolog, att andra länder ska påverkas politiskt av en utomstående stat är imperialism. Kanske borde vi ha läge ha varna på muslimsk imperialism, istället för att varnat för islaminisering.

 14. Kenth

  Det är spekulation i att Magda sett till att förlora valet för att lämna över till andra städa upp
  efter sig. En muslim som svensk statsmnister? Inte helt omöjligt i framtiden…
  Sverige ut ur EU?…England kunde så varför inte Sverige?…Sverige är ett trångsynt land
  och vägrar inse att många förändringar faktiskt inte skulle vara till det negativa…men ingen
  törs ta klivet för rädslan att bli utstött och mobbad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.