Petter Nilsson(SD)

SVT:s politiska vinkling av arbetskraftsbehovet inom äldreomsorgen!

SVT Västerbotten lyfte under gårdagen ett känslodrypande exempel på en undersköterska.
En undersköterska som känner sig orolig till följd av skärpta krav för arbetskraftsinvandring. Ett inslag riktat till den hjärtnupna tittaren.
Man problematiserar helt enkelt den höjda lönegränsen för arbetskraft från utanför EU. Även den tidigare beloppsgränsen på 13 000 kronor satte en gräns. Den är nu skärpt och har behövt skärpas länge.
80 procent av medianlönen, i dag 27 360 kronor i månaden – menar jag är för låg i sig. Men det är ett klart steg i rätt riktning. SVT Västerbottens desinformation är dock viktig att bemöta.Har skrivit om det förr, skriver det igen: undersköterskor i Sverige har en medianlön som ligger över gränsen för arbetskraftsinvandring. Sverige hade i augusti under 200 aktiva arbetstillstånd för undersköterskor som arbetar inom äldreomsorg. Knappt ett arbetstillstånd per kommun.
Att SVT onyanserat följer narrativet som lyfts av vänsterpartier – som använder professionen som slagträ för att vinna politiska poänger – är anmärkningsvärt.
 
Det SVT och andra förespråkare för massinvandring missar: att anställa arbetare i Sverige med låg lön – och därmed bedriva lönedumpning – är ingen rättighet. Att som invandrare få arbeta i Sverige är inte heller en rättighet oberoende av krav. Det är uppenbart att SVT och många andra blandar ihop asylinvandring och arbetskraftsinvandring. När asylinvandrare fick avslag gjordes det – och görs det snyftrepportage.
När invandrare – som är här explicit för att arbeta – inte får förlängt arbetstillstånd görs det också snyftreportage.
Etablissemanget verkar tro att Sverige ska bedriva välgörenhet. Att Sverige skulle ha ett moraliskt ansvar över alla: men det är Sveriges intressen som går först.
Sverige har inte ett behov av låglöneinvandring. Sluta gör detta till en moralisk fråga.

Såg också centerpartiets Jonny Catos resonemang i gårdagens aktuellt. Där gjorde han gällande att de höjda kraven för arbetskraftsinvandring skulle göra det svårt att rekrytera ingenjörer.
Förvisso lär det vara svårt för företag att locka ingenjörer med en lön under 27 360 kr per månad. Men. Pja.
I ärlighetens namn börjar man fundera ifall media och politiker grundar sina resonemang i bristande förankring i verkligheten.
Att man helt enkelt inte har ett vanligt jobb, och därmed inte har perspektiv.
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

38 kommentarer

 1. Basic Rules

  Kan inte vara lätt om man är en seriös journalist i dagens censurerade/självcensurerade värld. Ingen har civilkuraget ifrågasätta ”vad är det för smörja jag förmedlar”- enär då löpa risken för utfrysning och förlora jobbet.
  Väldigt tråkigt minst sagt, varför fler och fler lämnar dessa medströmsmedia och tänker själva -” är det verkligen så.. låter helt orimligt eller konstigt etc.”
  Det finns många morons därute på centrala positioner framförallt inom media och ropen på demokrati, hela bilden och tillförlitliga nyheter blir ren teater, ett mantra att ständigt upprepas för att hålla det egna huvudet över vattenytan.

 2. brorson

  De vill krossa LO och skapa en svart underklass, som passar upp på den vita övre medelklass, som de själva tillhör. Jag har själv föreslagit att lönekravet höjs till drygt 40.000 kr / mån. Marko har föreslagit 60.000 kr. Det vete sjutton om inte Marko ligger närmare sanningen än jag i den frågan. Dessutom måste fackföreningar, som organiserar den berörda personalen, ha vetorätt mot rekrytering av utländsk arbetskraft. Invandrarföreningar, som har medlemmar, som skulle kunna ta ifrågavarande jobb, bör också ha vetorätt. Men givetvis måste alla anställda ha laglig rätt att vara medlemmar i berörda fackföreningar. Uteslutning ur en fackförening ska endast kunna ske om en medlem har agerat strejkbrytare mot en av samma fackförening utlyst strejk

  För att inte skrämma slag på de borgerliga Tidö-partierna föreslår jag rätt för arbetsgivaren att överklaga ett fackligt veto till Arbetsdomstolen vid misstanke om missbruk av vetorätten.

  Jag uppmanar härmed all, som läser denna blogg, att stödja Metalls strejk mot Tesla. En av berörd fackförening utlyst strejk ska gälla alla anställda, som omfattas av strejken, oavsett om de är medlemmar i facket, eller ej. De, som inte är det bör uppmanas att omedelbart bli medlemmar. Av facket utsedda strejkvakter ska givetvis ha rätt att hindra även icke-medlemmar från att arbeta. Jag vill också framhålla att företag, som av principiella skäl, vägrar kollektivavtal, gör sig skyldiga till illojal konkurrens och bör bojkottas av tidigare kunder, som bör söka sig till företag med kollektivavtal.

  Av medias rapportering framgår inte nationalitet hos de Tesla-anställda, som vägrar delta i strejken, Men det är ett faktum att fackföreningsfietliga arbetsgivare anlitar utländsk arbetskraft inte bara i ekonomiskt syfte (låga löner) utan även för att splittra de anställda och försvåra den fackliga kampen och på sikt också arbetarklassens möjligheter till politiskt inflytande.

  Därför föreslår jag att möjligheten till kollektivanslutning av LO-medlemmar till politiska partier ska återinföras, men på följande villkor:

  1) Möjligheten till kollektivanslutning ska gälla alla partier, inte bara S.
  2) Beslut om kollektvanstlung ska fattas genom medlemsomröstning inom den fackliga organisation, som ska anslutas. Majoriteten av medlemmarna (inte bara de röstande) ska rösta ja.
  3) De, som inte vill stödja det berörda partiet, ska ha möjlighet att reservera sig anonymt, med följd bl.a. att inga pengar ska gå från reservanten till partiet.
  4) Icke-reservanter ska anses som fullvärdiga partimedlemmar och ha samma rätt till politiska uppdrag för partiet som andra partimedlemmar.

  Tänk efter! En fackförening måste kunna agera även politiskt för sina medlemmar. En fackförening, som bara agerar ”strikt fackligt” är rejält vingklippt. S.k. opolitiska fackföreningar bluffar. De agerar i högsta grad politiskt. Högaktuellt just nu att samtliga medlemsförbund inom en facklig centralorganisation, som organiserar chefer (d.v.s. som anställda arbetsgivare) nu protesterar högljutt mot lönekravet, som regeringen har beslutat om. De ljuger och hotar med arbetskraftbrist även inom vad som måste kallas låglöneyrken.

 3. Leif

  Varför lyssnar inte tjockskallar som du på dom som jobbar inom vården istället? Är sanningen för obekväm? Svårt att ta ansvar?

  • Bättre förr

   Jag har egentligen aldrig fattat varför låglönetagare röstar på dagens vänster, dagens vänster skiter ju i svenska låglönetagare, de vill ju hellre att folk från MENA som är beredda att starta med svältlöner ska ta svenska låglönearbetares jobb och fastna på sina låga löner och på så vis urholka skatteinkomsterna för stat och kommuner och regioner, så att inga pengar finns för att skapa välfärd. Allt för att de allra rikaste, som minimerar sina skatter på olika sätt, ska bli allt rikare genom att hålla skatterna nere för sig själva och lönerna nere för de flesta och låta vanliga skattebetalares skatt och deras nätavgifter gå till att betala industrins behov av el och elnät hellre än vård och omsorg. All reklam från elbolagen syftar ju uppenbart på att skap en förståelse för att folket ska betala elnäten och vindkraftverken för den viktiga omställningen, så att industrin och de som äger industrin ska få elen så billigt som möjligt. De försöker ju inte sälja nåt, trots reklamen!

   • Marko

    Det hänger ihop med topic, den enorma politiska vinklingen i våra medier och i samhället i övrigt.
    Vi liknar närmast Nordkorea med all propaganda som konstant sprids

  • Jan Sjöström

   Hej Leif!

   Enstaviga tillmälen i reducerandets syften är bara hat!

   Du ser uppenbart inte nytta i samtalet, ett som du vet
   syftar till insikt i sak och omständighet. Ditt hat är inte
   produktivt. Ditt enstaviga stönande är av totalt ointresse
   för alla.

 4. kenth

  SVT;s uppgift är att få oss medborgare tro på att allt de sänder är sant.
  En slags medveten vinkling för att indoktrinera och få folket med sig dit det
  är bestämt de skall gå.

 5. Hasse

  ”Om man ser till alla i Umeå som arbetar inom det kommunala avtalsområdet, städare, barnskötare och liknande jobb, tror hon att det kan det röra sig om 600 personer som de kommande två åren inte kan få förnyat arbetstillstånd för att de tjänar för lite. Detta gäller alltså endast Umeå kommun, sedan tillkommer alla som jobbar i länets övriga kommuner och de inom den privata sektorn”

  Så står det i VK idag. Det är sanning och inte det dravel som Petter Nilsson skriver om i sin krönika. Han tycker att journalister har en bristande förankring i verkligheten! Nej, Petter Nilsson, det är du som inte vill se verkligheten i din egen inskränkta värld där den ideologisk synen kan sammanfattas med orden: Sverige åt svenskarna! Det är rasism i sin renaste form!

  • Marko

   Allt du ej gillar är rasism?
   Och sen är det andra som är inskränkta?

   Förklara vad som är rasism med krav på inkomst.

   • Hasse

    Kravet på viss inkomst gäller endast de som behöver tillstånd för att komma till Sverige från ett annat land för att arbeta här. Det gäller inte svenskar som bor och arbetar här. Kravet har naturligtvis sin yttersta grund i ideologin Sverige åt svenskar! Det är den ideologin som är rasism. Något annat har jag inte skrivit.

    • brorson

     Hasse. Förnekar du att Zimbabwe tillhör zimbabwerna? Det tyckte i varje fall president Robert Mugabe, när han bad England att lösa ut de engelska jordägarna, vilket England vägrade göra. Den dåtida kolonialmakten hade nämligen stulit zimbabvernas jord och delat ut den till engelska kolosisatörer, med motvering att ingen ägde marken. I det dåtida Zimbabwe saknades nämligen privat äganderätt till jorden, utan den ägdes gemensamt av de zimbabwiska klanerna.

     Jag förväntar mig inte att du ska beskylla svarta afrikaner för att vara rasister, men förolämpa svenskar med samma tillmäle gör bra? Jag har själv träffat Mugabe, när han ledde befrielsekriget mot den vita diktaturen, som tagit över, sedan England avvecklat kolonialstyret i landet. Mugabe gav redan då ett brutalt intryck, men en hårdför ledare behövdes kanske för att förverkliga målet Zimbabwe åt zimbabwerna.

     Vad är det för fel med Sverige åt svenskarna, när vi inte alls använder samma brutala metoder som Mugabe? Jo, jag har deltagit i den antikoloniala och antiimperialistiska solidaritetsrörelsen i Sverige, alltså kämpat för andra folks befrielse från vita förtryckare. Har du? Om inte ska du hålla snattran på dig. Varför ska svenskar inte ha samma rättigheter som andra folk på vår jord?

     Jag försvarar inte Mugabe-regimens övergrepp mot de vita plantage-ägarna, som inte själva hade stulit marken, utan ärvt den i tredje eller fjärde generation från jordtjuvarna Och tyvärr gick det inte så bra för Mugabes jordreform, eftersom de nya ägarna (mest deltagare i befrielsekriget) saknade kunskap om hur man driver jordbruk.

     Men principen Zimbawe åt zimbaverna har jag inga invändingar mot, trots att jag tycker att invandrare i tredje eller fjärde generationen nog också bör räknas som zimbabwer, vad du och andra flaksa antirasister tycker. Nyamko Sabuni är f.ö. en av mina politiska favoriter,

     • Mique

      Det var som fan, har du träffat Mugabe! Du tycks ha träffat hälften av världens alla politiker, samt alla Sveriges politiker! Snacka kan du, men nu är det på tiden att du upphör med alla dina lögner! Dina ”massiva murar av text” är genomsyrade av illa dolt förakt mot invandrare, islam, HBTQ-personer, kvinnor och barn och personer med en annan åsikt i sak, än dina högerextrema nasserasse-fasoner!

     • brorson

      Jag har faktiskt inte träffat en enda statschef, medan han varit statschef. Mugabe är den enda blivande statschef, som jag har träffat. Palme har jag träffat, men han var ju regeringschef och inte statschef.Jag har dessutom träffat dåvarande Nordvietnams Sverige-ambassadör. Det var ett möte som arrangerades av Vänsterpartiet. Du ljuger. Dessutom är du en av SD:s nyttiga idioter. Varje gång någon gör någonting bra, ger du SD förtjänsten.

    • Jan Sjöström

     Hej Hasse!

     Nationernas förbund ( Förenta Nationerna) uttrycker varje
     erkänd Nations rätt i omständighet som hanteras inom
     landets gränser.

     Det kan således inte anses vara ett uttryck för ras, att ett
     land hanterar egna omständigheter

     Du och din åsikt i att ingen kan vara illegal saknar nu näst
     intill 100% igt stöd bland Världens Nationer.

     Varför tror du?

  • brorson

   Det är ren rasism att påstå att vi svenskar plus alla invandrare, som blivit svenska medborgare (och deras svenskfödda barn) eller har permanent uppehållstillstånd inte skulle räcka till allt nödvändigt arbete, som måste göras i Sverige, när vi dessutom har en skyhög arbetslöshet bland utrikesfödda och deras svenskfödda barn. Och om vi dessutom blir av med alla illegala, som försöker sig med brottslig verksamhet, och inte ens arbetar svart, blir behovet av arbetskraft ännu mindre. Det är som om Anders Tegnell är igång med ett nytt experiment efter flockimmuniteten, som onekligen tärde hårt på sjukvårdens personalresurser. Men det var ändå inte brist på anställningsbar personal,. utan bristen på pengar till alla som borde ha anställts, som knäckte sjukvården.

   Ni som talar så illa om oss svenskar och alla arbetsföra men arbetslösa första och andra generatio9nen invandrare borde skämmas. Ni är de verkliga rasisterna. Ni insinuerar faktiskt att förutom vi svenskar även dem, som kommit hit, skulle vara en sämre människoras än jordens övriga befolkning. Att vi har en hög andel kriminella bland invandrarna beror på en slapp invandringspolitik, inte på att de folkgrupper som de kriminella tillhör, skulle vara av sämre ras.

   Det är dock ett faktum att andelen arbetsföra med ingen eller låg utbildning på grund av invandringen under de senaste decennierna är vida större än antalet jobb, som inte kräver högre utbildning. Och det är givetvis för att skydda dem, bland dem många invandrare, som vi kräver en begränsning av invandringen av personer med ingen eller låg utbildning. Löner bestäms, i likhet med andra priser, ytterst av utbud och efterfrågan och därför kan vi inte ha ett fortsatt galopperande utbud av lågutbildad arbetskraft. Detta är en skyldighet, som vi faktiskt har mot de lågutbildade, som vistas i Sverige helt legalt och vill stanna här och göra rätt för sig. Återvandring är en bra sak, men den ska vara helt frivillig (om man inte har begått brott).

   Ni, som falskeligen kallar er antirasister vill ha en extremt lågavlönad svart underklass, som passar upp på den vita övre medelklass, ni själva anser er tillhöra. Erkänn att ni vill ha ett svenskt apartheid.

 6. Hasse

  Det är Sverigedemokraterna som hårdast driver att lönenivån för att få arbetstillstånd i Sverige ska höjas. Faktum är att de ville ha ett ännu högre lönetak än det beslutade. Tror någon verkligen på allvar att Sverigedemokraternas åsikter drivs av omtanke om de som söker arbetstillstånd i Sverige? Nej, man vill naturligtvis minska möjligheterna för utlandsfödda att arbeta i Sverige. Sverige åt svenskarna! Jimmy Åkesson gick redan som ung i demonstrationståg med den parollen. Ingen kan få mig att tro att han och Sverigedemokraterna fortfarande drivs av något annat än den ideologin. Om ni inte vill kalla det för rasism, är det upp till er.
  Marko: Mitt resonemang har aldrig gällt arbetstillståndet i sig, bara den satta lönenivån.
  Jan Sjöström: Du påstår att min åsikt är att ingen kan vara illegal. När har jag skrivit det? Ditt inlägg är ett typexempel på hur troll på nätet agerar.

  • Mique

   Hej ”Hasse”! Signaturen ”Janne Sjöström” är en bot, signaturen ”Marko” är ett klassiskt internettroll, signaturen ”Basic Rules” står rysk statskontrollerad media mycket nära och signaturen ”Brorson” är en bitter narcissist. Källor: Kali NetHunter Community, Arch Linux Community, Internetstiftelsen och ”The Frenchman”. Mvh, Mique.

    • Mique

     Snygg ”whataboutism” från den lilla ”arbetaren”! Har du något arbete, eller lever du, som många av sverigedemokraternas sympatisörer på skattebetalarnas bekostnad? Logik är inte den sverigedemokratiska internetsvansens starka sida!

  • Marko

   Så rasist eller inte handlar om beloppets storlek…

   Förklara varför det är bra för Sverige att någon ska jobba här för 13k/mån och ta med sig arbetslös fru och 5 barn.

  • brorson

   Det handlar i högsta grad om utlandsföddas möjligheter att arbeta i Sverige, nämligen de utlandsfödda som har laglig rätt att bo här. De ska också ha möjlighet till egen försörjning. Som jag har skrivit ovan är återvandring en bra sak, men det ska vara HELT frivillig (om man inte har begått brott) . Och det är inte helt frivilligt, om någon tvingas till fortsatt arbetslöshet, för att oseriösa arbetsgivare föredrar billig utländsk arbetskraft, som inte redan bor i Sverige och inte ens ha asylskäl. Vad menar du med ditt svar till Marko, att det inte handlar om arbetstillståndet i sig? Ska inga arbetstillstånd alls beviljas?

 7. Hasse

  Det är inte lönt att förklara för de som inte vill förstå, men jag gör ett sista försök.
  Kärnan i mitt budskap är att det är Sverigedemokraterna som drivit frågan om (ok Brorson) lönegolv. Tror verkligen någon att det partiets krav drivs av hänsyn till den utlandsföddes bästa? Min uppfattning är att kärnan och grunden för Sverigedemokraternas politik är ideologin ”Sverige åt svenskarna”. Det är en ideologi som gör skillnad på folk. Kalla det rasism eller vad ni vill. Oavsett etikett är det lika illa.

  • Marko

   Kanske inte lönt att förklara då din grund för allt är en känsla du har att allt är rasism.
   Ja, blir svårt att debattera då.
   Vilket ofta också är tanken…

 8. kenth

  Rasism är det också när en när en utlandsfödd pratar skit om en svensk medborgare inte bara tvärs om som många tror!

  • Mique

   Vad är det då en svensk medborgare, som är född i ett annat land än Sverige, talar ”skit” om en annan person, som också är svensk medborgare? Logik har aldrig funnits på Petter Nilssons underhuggares meritlistor! Jag rekommenderar dig att gå en SFS-kurs, eftersom dina kunskaper i svensk grammatik är bristfällig.

 9. brorson

  Nu är det inte så intressant vad Jimmie Åkesson tyckte ”redan som ung”, dels därför att även han har blivit äldre och klokare, dels eftersom partiet har fått ofantligt många nya medlemmar, som inte har sett minsta spår av partiets omtalade ”rötter”, bland dem många invandrare. Och hur tänker de, antagligen ”först in – sist ut”, inte ”först in – först ut, för att någon annan ska in”? Och dels därför inte är sant, som SD:s nyttiga idioter (bl.a. några som skriver på den här bloggen,) påstår att alla vettiga förslag kommer från SD. Exempelvis de hårdare tag mot brottsligheten, som regeringen har aviserat. Huruvida SD ömmar särskilt för utlandsfödda, spelar mindre roll, när det är de och deras svenskfödda barn, som har mer att vinna på regeringens lönegolv än den svenska ursprungsbefolkningen.

  Det mesta är ju gammal moderat skåpmat från tiden långt innan SD fanns, och har ”Batongmormor” som upphovsperson. Hon kallades så av sina belackare, även inom det borgerliga blocket – som lyckades stoppa henne från att bli justiteminister. Hon var risksdagsledamot för M 1958 – 1977, då hon blev avpolleterad till en landshövdingestol, eftersom inte ens hennes eget parti vågade försvara henne, exempelvis sedan hon svarat en kriminell, som klagat på långa fängelsestraff ”Sådana som du ska sitta inne”. Idag använder t.o.m Magdalena Andersson hennes formuleringar. Hon hette Astrid Kristersson, förmodligen inte släkt med Ulf K.

  Detta var en parantes om Batongmormor som är den verkliga upphospersonen till regeringens kriminalpolitik. De borgerliga partier, som vägrade släppa fram henne som justiteminister var C och Fp (nuvarande L). Tänk hur mycket bättre Sverige hade varit idag om Batongmormor hade fått bli justitieminister. innan alla vansinniga kriminalpolitiska expererment hade sjösatts. Och det var LO – med stöd av statsminister Olof Palme – som krävde begränsning av arbetskraftinvandringen. .Även det långt innan SD fanns. Ett av LO:s krav var att göra det dyrare för arbetsgivarna att importera utländska arbetskraft. Nu är vi där igen . och SD får äran, som om det vore någonting nytt, som SD varit först med .Vad som särskilt oroade Palme var att pensionssystemet skulle braka ihop, med alla 45-åringar som kastades ut i arbetslös het och behövde försörjning, när de ersattes av nyinvandrade i sina bästa år.

  Priset på arbetskraft bestäms, som allting annat, ytterst av utbud och efterfrågan. Och med ökat utbud av lågutbildad utländsk arbetskraft sänks lönerna ännu mer i yrken, som kräver ingen eller låg utbildning, bland dem många invandrare. Det blir ju dessutom en vinst för kommunerna, som får sänkta utgifter för försörjningsstöd (socialbidrag), när färre behöver utfyllnad mellan lönen och socialnormen.

 10. brorson

  SD:s nyttiga idioter. bl.a, Jonas Gardell och Villy Hansen samt några som skriver ”SD-fientliga'” kommentarer på den här bloggen, har nu sänkt väljarstödet för M och höjt det för SD. Genom sitt ständiga idisslande om ”SD-regeringen”, att SD styr regeringen, och att allting bra som regeringen gör kommer från SD. De vet inte att ”Batongmormor”, M. kämpade för lag och ordning långt innan SD fanns och att LO ville göra det dyrare för arbetsgivarna att importera uländsk arbetskraft, även detlångt innan SD fanns. Öknamnet Batongmormor är intressant eftersom det visar vad nuvarande manliga radikalfeminister tycke om duktiga kvinnor, innan de vände kapporna efter de nu förhärskande vindarna.

  Media rapporterar att SD numera ökar även i storstäderna och att M minskar, men nämner nästan ingenting om kraftigt ras för, trots försöken att ersätta landsbygdsväljarna med invandrare i utanförskapsområdena. Består de nya SD-väljarna verkligen av vita övre medelklass i villa-förorterna eller av svarta underklassväljare i förorterna. Och i så fall: förstår de inte sitt eget bästa? Tänk om det är de som de gör! Invandrare, som bott 15 – 20 år och sökt hundratals jobb och inte fått ett enda för att de har klassats som lågutbildade. Kommer han att lyckas nästa gång – tack vare ”SD-regeringen”?

  Han har kanske hört argumentet att det inte är av omsorg om dem som SÖKER arbetstillstånd i Sverige ,som SD vill ha ett högt lönegolv. Men som permanent bosatt i Sverige behöver han ju inget arbetstillstånd… Han behöver jobb! För honom är det viktigare än vad SD tycker om invandrare. Och dessutom vill han gärna visa ”dom där rasisterna” att han minsann kan göra rätt för sig, om han bara får en chans.

  Jag har haft diskussioner med en signatur, som slutat skriva på den här bloggen lika plötsligt som sign Hasse börjat. Deras åsikter är så lika, så man kan tro det är samma person. Hasse beskyller mig för att misstörstå, Hasse har inget emot lönegolv, men tycker 27.360 kr / mån är för att få ett arbetstilsltånd på tok för högt. Den andra signaturen föreslog 18.000, Hasse 21.000. En företrädare för arbetsgivarfintresset klagar nu på 27.360 kr är för högt för en ingångslön. Men med det resonemanget handlar det inte om att avhjälpa en tillfällig brist på kvalificerad arbetskraft, utan om ny massinvandring av läåutbildade – i tydligt syfte att sänka lönerna för lågutbildade,. som redan finns i Sverige, om de ö.h.t. får något jobb.

  Det finns inte många jobb med så låga löner (enligt avtal) som 18.000 kr för en heltidstjänst. Men för den här personen, som bott i Sverige under mer än 15 år utan att ha haft ett enda jobb, skulle det vara en vinst för alla partier (utom för den arbetsgivare, som skjuta över kostnader på det allmänna. Alla arbetsgivare är inte snälla personer, som ger något. En del är rena parasiter, som kostar skattebetalarna enorma belopp och dessutom ägnar sig åt osund konkurrens och fördärvar för andra företagare.

  Om den här personen fått 28.000 kr /mån i försörjningsstöd för sin och sin familj från socialtjänsten, reduceras det till c.a 13.000 i utfyllnad mellan lönen och socialnormen, alltså 15,000 i ren vinst för kommunen. Men då har jag räknat med 3,000 kr i inkomstskatt, som huvudsakligen går till kommunen. Om han bara har sig själv att försörja ökar hans disponibla inkomst med ett par tusen. Och dessutom kommer han ju inte att ha ingångslönen allt framgent.

 11. brorson

  I den tidigare diskussionen med den personen (som bytt sign till Hasse?) beskärmade han sig över svårigheterna att rekrytera. Andra arbetsgivare hade också samma erfarenheter, Han hade minsann pratat med arbetslösa, så han visste hur odugliga och arbetsovilliga arbetslösa svenskar är. Om nu svenskar har så dåliga rasegenskaper, ter det sig märkligt att invandrare är lika odugliga, sedan de lärt sig svenska. I den diskussionen skrev jag att jag på en annan blogg fört fram en mängd förslag för att underlätta rekryteringen och även göra det mindre riskfyllt speciellt för småföretagare att anstalla. Ett axplock:

  1. De statliga arbetsförmedlingarna läggs ner och ersätts av kommunala och privata arbetsförmedlingar – med konkurrens sinsemellan.

  2. Skadestånden för arbetsgivare vid olagliga uppsägningar / avsked förändras i grunden, I stället för 18 månadslöner till den uppsagde ska arbetsgivaren betala en viss procent , lika för stora och små föregag på företagets hela lönekostnad till A-kassan, som i sin tur betalar ut den tidigare lönen till den uppsagde under arton månader. Om det blir10.000 kr för ett företag med en anställd, blir det 1.000.000 kr för ett företag med hundra anställda. Av stora företag kan man kräva att de har en personalchef som behärskar arbetsrätten och inte gör lika banala misstag som en småföretagare kanske gör.

  3. Göra det enklare och billigare för mindre företag(upp till tio anställda) att hyr arbetskraft genom bemanningsföretag, bl.a. genom statliga subventioner, som täcker bemanningsföretagets administrationskostnader. Lönen till den uthyrda arbetskraften ska alltså inte subventioneras, utan syftet är att kostnaden för den inhyrda personalen inte ska vara större än kostnaden för egen anställd arbetskraft.,

  4. Det behövs också åtgärder för att öka anställdes rörlighet på arbetsmarknaden, så att fler vågar byta jobb. Om fler vågar ”byta upp sig, kan arbetslösa-” fylla på underifrån.

  Men ingenting verkar hjälpa, enligt signaturen, som tydligen tycker att just svenskar är världens sämsta ras och att dessa dåliga rasegenskaper smittar av sig på invandrare, som bott någon tid i Sverige. Därför måste frågan ställas om inte Sverige även har särskilt dåliga arbetsgivare. Eftersom arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet, måste man också kräva att arbetsgivaren gör detta tillräckligt bra för att saluvärdet av hos produktionsresultatet ska räcka till avtalsenliga löner.,

  Klarat man inte det, ska man inte ha anställd personal. Arbetskraft är inte som andra varor, som kan staplas i lagerhyllor och samla damm tills inga kunder vill ha dem,

  • Mique

   ”Brorson”, skippa ditt snack angående människoraser! Inom vetenskapen råder det konsensus avseende begreppet människoraser, du kan vara närmare släkt med en person född söder om Sahara, än med Petter Nilsson!

   • brorson

    Du förstår inte ironi. Och dina rasteorier är totalt ointressanta. Dessutom avslöjas gång på gång att de s.k. antirasisterna är de verkliga rasisterna. Du trodde fullt och fast att rasegenskaper smittar, eller hur?

    • Mique

     Det är inte mina teorier, det är vad modern forskning har kommit fram till. ”Du trodde fullt och fast att rasegenskaper smittar, eller hur?” ett mycket märkligt påstående, eller är det ett nytt anti-antirasistutryck, påfunnet av grabbarna på sverigedemokraternas propagandaavdelning. För att förstå och använda sig av ironi, behövs ett visst mått av intelligens, vilket alla brunskjortor tycks sakna helt!

    • Mique

     Förresten, du kanske är Petter Nilssons farbror, då jag tänker efter lite! Jäklar också, jag glömde att du inte förstår ironi, å andra sidan, enligt modern vetenskap kan det ju också vara så att du är Petter Nilssons farbror!

    • Mique

     Skit på dig, nasserasse! Hoppsan, lite väl internettrollsaktikt, nåja Petter Nilsson blogg är ju till för brunskjortor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.