Petter Nilsson(SD)

Etikett: Norran

SD reklam nekas – ”Inga bidrag till islamister” anses kränkande!

Av , , 7 kommentarer 33

Vi är ett relativt litet parti. Det innebär att ibland får en vanlig dödlig låtsas vara formgivare när man har några sekunder till övers. Man blir lite allt i allo. Så bussreklamen i Skellefteå så fick jag ett annonsförslag, för vilket jag formger en buss-sida, vilken i förminskat format ser ut såhär:

Den här annonsen lyfter dessutom en välkänd före detta vänsterpartist, Tony Rönnqvist. En person som ville ha det budskapet.

Det här bör inte alls vara kontroversiellt. Har själv debatterat bland annat att neka bidrag till Ibn Rushd i Region Västerbotten. Något även andra partier debatterat för.

Men!
Sen ser jag att Skelleftebuss valt att neka denna annonsen, med hänvisning till Skelleftebuss värdegrundsdokument, där följande står:
”Leverantör eller leverantörs samarbetspartners ska inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religionstillhörighet, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.”

Skelleftebuss VD säger till Norran att SD är välkomna att ha reklam som andra partier men att det finns vissa begränsningar för vilka budskap som kan föras fram.
– Det handlar exempelvis om budskap som kan uppfattas som stötande. Islamofobiska budskap vill vi inte ha på bussarna.

Den verkställande direktören lutar sig mot Skellefteå Buss värdegrundsdokument där det står följande: ”Leverantör eller leverantörs samarbetspartners ska inte diskriminera någon på grund av kön, etnicitet, religionstillhörighet, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.”

Gruppledaren i Skellefteå kommun, Markku Abrahamsson (SD), kommenterar det hela föredömligt till Norran, där han förklarar läget.
– Det handlar om två av totalt tio skyltar, övriga budskap accepterades. Jag förstår att man har regler om marknadsföring på bussar, jag invänder absolut inte mot det. Däremot ifrågasätter jag att skylten väcker anstöt, säger Markku Abrahamsson och fortsätter:

– Budskapet vänder sig mot islamism, politisk islam, inte muslimer. Jag tar för givet att personal på Skellefteå buss inte vill ge bidrag till islamistiska organisationer. Jag hoppas fortfarande hitta en kompromiss. Det är 30 dagar till valet, vi borde självklart få driva opinionsbildning. Ibland måste frågor spetsas till, men det här går inte över gränsen.

Skelleftebuss är ett helägt kommunalt bolag. Det ägs av Skellefteå Kommun.
En kommun som styrs av Socialdemokraterna.

Kritiserade arvodena i regionen fortsätter betalas ut till S och M!

Av , , 3 kommentarer 31

Sverigedemokraternas initiativ om att skärpa arvodesreglementet avslogs tyvärr.

De olagliga arvodena fortsätts betalas ut(VK-artikel).

Nu, kommunpolitikerna kommer väl knappast tacka nej till arvodet. 28 000 kr per månad för Hans Lindberg(S) och 21 000 kr per månad för Anders Ågren(M).

Däremot regionpolitikerna som också var med och avslå vårt initiativ kan jag tycka lämnade väldigt spännande citat. Inte minst Niklas Sandström som vid frågan om arvodena var skäliga för 7 möten per år svarade:
”– Jag tycker att arvodena speglar det ansvar och den vikt av det uppdraget som man har i den här beredningen, säger Nicklas Sandström.”

Tycker ändå citaten de ger till VK lämnar utrymme till följdfrågor till Nicklas Sadström(M). Exempelvis: Vilken arbetsuppgift anser du är värd 20 000kr per månad, och hur rättfärdigar moderaterna budgetsatsningarna på politiken på bekostnad av sjukvården?

Och rimligen bör Peter Olofsson(S) förklara hur arbetsuppgifterna skiljer sig för en kommunalförbundsordförande/vice ordförande, och de arvoderade inom S respektive M – när han näbbigt säger till journalisten att ”Om vi skulle jämföra med en kommunförbundsordförande i ett annat län så tror jag att du skulle få en liten annan bild utav de”.

Skärp arvodesreglementet i Regionen!

Av , , 4 kommentarer 23

Norran rapporterade igår om kommunala topp-politiker som arvoderas olagligt. Förstås helt oacceptabelt.

Det är samtidigt viktigt att skapa regler för att begränsa arvodering till maximalt 1 basarvode.

Basarvodet för en politiker om 1 är idag runt 70 000 kr. Många politiker tjänar emellertid mer.

Jag har levt tillräckligt länge för att själv bli en s k politiker. Jag har förståelse för att politiker inte väljer att avstå sin lön – och skulle heller inte göra det själv. Alltså är det viktigt att ändra regelverket.

Det är också viktigt att skärpa regelverket så att arvodering inte kan uppgå till över 1 basarvode.

Dygnet har bara så många timmar, och jag betraktar 1 basarvode vara en politikerheltid (i betydelsen att man är i ens väljares tjänst under en mandatperiod).

Jag är arvoderad av regionens om politiker.
De dagar jag själv – exempelvis – representerar väljare på kommunfullmäktige, så kommer uppenbarligen jag själv inte arbeta fullt ut med regionens frågor.
Då kan jag tycka att det är det skäligt att regionen också drar av mitt arvode för den dagen. Så skall regelverket vara utformat i min mening.

Man blir bra stolt över att få äran att representera väljare. Och det – i sig – är en lön. 70 000kr räcker mer än väl för även den mest hårt arbetande politikern att ha mat på bordet. Personligen är jag också öppen för att sänka detta, men det må vara en senare fråga.

Därför föreslog jag under gårdagen att man inte ska kunna arvoderas mer än maximalt 1.0 basarvode genom regionens arvodering.

Åsiktskorridoren

Av , , 2 kommentarer 21

När jag valde att börja engagera mig i Sverigedemokraterna så var det klart att åsiktskorridoren var synnerligen snäv. Övriga partier, likväl som etablissemanget i allmänhet var av den befästa övertygelsen att Sverigedemokrater var []-ister.  Det gällde politiker, journalister, proffstyckare likväl som många människor över huvud.
Ofta tillskrevs man uppfattningar. Övriga definierade SD:s politik, istället för att vi själva fick utrymme att presentera den.

Nåväl. Min poäng är att det nog var en blandning av att vi som organisation var nya och okända för det absoluta flertalet. Därmed lättare att döma än att fria. Det gällde förstås även inställningen mot Sverigedemokraterna inledningsvis i diverse politiska fora.
Vi var relativt få aktiva Sverigedemokrater.

Vi som valde att engagera oss i ett väsentligen annorlunda läge har fått se övriga partier, journalister och medlemmar tillkomma där man kopierat vår omvärldssyn, likväl som sett våra förslag genomföras.

I det läget har det förstås varit tufft för övriga partier att förklara just varför det andra partiet skulle vara bättre än SD.
Man har sett diverse reklamsatsningar där man för fram samma politik som SD länge förespråkat, men utan att förklara varför det partiet som kopierat SD just skulle förespråka den politiken.

Det har lett till att desamma anklagelser som företrädare och etablissemanget först förde fram mot det okända – samma anklagelser – har fått vara en sköld mot väljartapp. Angrepp i form av att tillskriva SD, samt SD:are åsikter de inte har.
Ifall SD säger att de inte är vadhelst de anklagas vara så återkommer det (lagom vassa) argumentet ”offerkofta”.

Diverse partier som säger sig värna om yttrandefrihet har i realiteten bidragit till att strypa åsiktskorridoren inom SD. SD har förstås en rigorös och på många sätt god intern process för att hantera de som agerar partiskadligt. Oavsett om det är medlemmar som beter sig illa mot andra medlemmar, eller andra i samhället, eller ifall det är personer som har en väsentligen annorlunda agenda än SD.

Men.

Har läst Chang Fricks krönika. ”Veckan då Hitlerhälsningar blev det nya normala”.

Själv skrev jag i ämnet relativt tidigt. Utifrån den rapporteringen jag tagit del av då så tyckte jag nog att det hela var ett tydligt exempel på en ungdomsförsyndelse.

Nu verkar ministerns bakgrund vara mer komplex, men det må vara. Är väl utanför ämnet för dagens inlägg.

Men! Jag instämmer i Changs lägesanalys. Detta är också skälet till mitt tidigare kåseri. Det är väldigt märkligt att höra samma vänsterprofiler som länge verkat för att strypa åsiktskorridoren – försvara hitlerhälsningar.

Det sägs som bekant att man ska lära av historien. Jag tror förvisso inte att enskilda företeelser är den främsta lärdomen, utan rimligen är det koncepten. Att skapa en åsiktskorridor är inte en bra sak. Rimligen bör frågor i så stor utsträckning som möjligt stötas och blötas.

Välkomnar Changs inställning att bråka oavsett åt vilket håll medieoffentligheten lutar.

Norrans gräv om lasarettet i Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 29

Det finns en rad problem för sjukvården i Skellefteå. Ser att Norran gjort ett vettigt gräv i frågan om när nya sjukhusbyggnaden i Skellefteå är i ordning.

Under förra veckan var jag tydlig med att första spadtaget kan komma att tas 2026. Det är inte min uppgift, det är inte baserat på vårt alternativa förslag. Detta är baserat på majoritetens förslag. Detta är dessutom efter jag kontrollerat mot fastighet i frågan.

Det jag tycker är genuint olyckligt är att Peter Olofsson går ut med oegentligheter när han säger att fastigheten är klar om cirka fem år. D v s när första spadtaget kan komma att tas. Det är också direkt dumt att förutsätta att byggnaden står klar 2026, sett till samtliga prioriteringsbehov.

När norran konfronterar Peter Olofsson (S), med min uppgift, så svarar han följande.

– Vi har aldrig diskuterat det så. I så fall stämmer ju inte investeringsbudgeten, som samma politiker varit med och tagit, säger Peter Olofsson, som syftar till de summor som satsas på byggnader de närmsta åren.

Sverigedemokraterna fick emellertid igenom att investeringsbudget i Regionen ska tas samtidigt som driftbudget. Samtidigt har endast Sverigedemokraterna tillskjutit mer medel till investeringsplanen – för att långsiktigt trygga våra fastigheter och se till att verksamheterna får goda förutsättningar. Utöver omfattande satsningar på Sjukvård(där SD lägger mest av samtliga partier.
Nåväl. Norran sammanfattar därefter sakligt att fastighet bekräftar 2026 för byggstart.


Norran kontaktar fastighetsområdeschef Peter Norrman. Han bekräftar att år 2026 är rimligt för en start av bygget av det nya lasarettet. I början av 2023 kan rivningen av gamla byggnaden starta, det arbetet kan ta ett år.

– Det behövs tid för vården att landa i vilka behov de har och prioriteringar som ska göras. Bygget ska projekteras och upphandlas. Sedan skulle jag önska att det gick fortare, men man kan inte gena vid ett så stort projekt.

Samtidigt behöver jag ge en eloge åt norran som uppmärksammar frågan, och gör ett vettigt gräv inom Region Västerbotten, och dessutom ett väldigt relevant gräv, inte minst för Skellefteå.

Det sagt så beskriver faktiskt Peter Olofsson (S) problematiken kring lasarettsbygget väl. Detta är inget man löser genom en snabb åtgärd. Det handlar om ett långsiktigt och strategiskt arbete. Det kräver emellertid att man höjer ambitionerna avseende byggnadsrelaterad ohälsa och reinvesteringar på fastighetsbeståndet.

Alliansen med M i spetsen som går ut med skräckrubriker, och låtsas ha snabba lösningar. Det är bara populism.
Jag är inte alls imponerad över deras agerande kring Skellefteå lasarett. Var en del av lösningen, eller fortsätt vara en del av problemet.

Sjukvården behöver mer medel, och mer medel behöver tillsäkras reinvesteringar för att trygga Sjukvården för länets tre sjukhus!