Petter Nilsson(SD)

Fossilfritt stål: Nytt Stålverk 80?

Såg att SVT ställde litet halvt knepiga frågor till sossarna i Luleå, kopplat till etableringar och fossilfritt stål.
Jag kan se ett behov att ställa fler frågor kopplade till inslaget. Återkommer till dessa.

i korthet så gör SVT, för en gångs skull, ett förtjänstfullt inslag och jämför stålverk 80 med etableringar kopplade till the new green deal.
Ett reportage som kommit att dröja en god stund. Har själv dragit jämförelsen vid ett flertal tillfällen, bland annat i inlägget titulerat ”Bakverk 23: The New Green Deal” från november i fjol.
Men jämförelsen är inte den senaste jag gjort. Eller andra gjort.

Svaren som sen kommer från sossepolitikerna, var emellertid att man sannerligen arbetade ”hårt för att inte utsätta” luleå eller stadens medborgare för risk eller skuldsättning.

Nedan i artikeln från SVT framkommer emellertid att man planerar 2000 nya bostäder, nya vägar, badhus, skola, butik och moské vid Hertsön.

En rimlig följdfråga SVT skulle kunna ställa till det svaret, skulle kunna vara: ”Hur arbetar ni hårt för att inte utsätta luleå eller stadens medborgare för risk eller skuldsättning?”.

https://www.youtube.com/shorts/91sGbSge0Xg

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

19 kommentarer

  • Mique

   Varför länkar du till en sida som är blockerad, på grund av sina stora brister gällande internetsäkerhet!? Detta bekräftar enbart din internettrollsroll!

   • putte

    Denna sida var nog bara blockad för dig , inga problem att läsa denna.
    Och att så stora investeringar sker på nåt man knappt vet funkar i framtiden och framför allt satsas vår pensionspengar på högriskprojekt.
    Och utan att energin finns idag och ingen riktig lösning finns inte heller, och sen tillkommer en infrastruktur som kommer att belasta hushållens nätavgifter

    • Bättre förr

     Jag tolkar elbolagens annonsering i flera TV-kanaler mera som ett försök att sälja in fossilfritt stål, laddinfrastruktur och annat som ingår i ”DEN STORA OCH HELIGA OMSTÄLLNINGEN så att massorna snällt ska acceptera höga nätavgifter på elräkningen och att pensionsfondernas pengar och skattepengar ska kunna användas för att betala alla vindkraftverk och elledningar mm som ska se till att de som gör fossilfritt stål mm inte ska behöva betala, skulle de betala lär satsningarna inte gå ihop. Och de gör ju ingen reklam för billig el eller annat som de vanligt folk skulle vilja köpa. Och för de vanliga medborgarna lär satsningen inte gå ihop. Men den lär gå ihop för de höga chefer som direkt eller indirekt jobbar med den stora omställningen. Och för de allra största aktieägarna i de företag som gynnas av satsningen. De rika blir bara rikare och rikare, och får mera råd att bedriva lobby för sin sak!

    • Mique

     Snyggt jobbat ”Marko”! Du klampade i ”goda yxskaft”-klaveret riktigt rejält! En fråga till dig internettrollet: vad äter du för flingor/musli till frukost?

 1. brorson

  I Bibeln. Gamla testamentet. berättas att folket hade slutat tro på den rätta Guden och börjat dyrka en guldkalv, som de själva hade tillverkat. Det fossilfria stålet är vår tids guldkalv. som dyrkats speciellt av KD-politiker, som är uppvuxna i frikyrkomiljön, men tappat den kristna tron och söker en snarlik ersättning. Koldioxiden är synden och elektriciteten är frälsningen. Magnus Henreksson, som är professor i nationalekonomi, har varnat för riskerna med att lägga alla ägg i samma korg. Men den nuvarande regeringen fortsätter att lägga sina ägg i samma korg som den förra regeringen, nämligen den korg, som privata investerare inte har lagt sina egna ägg (pengar) i, eftersom den saknar botten.

  Jag har skrivit förut att Sverige kommer att bli första land i Västeuropa med muslimsk majoritet, Och orsaken är att islam, som i grunden är en köpmansreligion, framstår som en mer förnuftstyrd och logisk religion är de nygamla avgudaläror, som svenska politiker försöker lura på svenska folket. Det är ju gamla Asa-Tor som åkte över himlavalvet i sin vagn och framkallade elektriska urladdningar (åskan) med sin hammare.

  Muhammeds första hustru var en rik änka, som ägde en massa kameler, varför Muhammed innan han blev profet, försörjde sig som köpman. Under sina långväga handelsfärder med hustruns kameler som lastdjur, träffade han judar och kristna, och blev djupt imponerad av deras tro på en enda Gud. Muhammed erkände sex gammaltestamentliga profeter (sändebud från Gud) och även Jesus erkände han som en profet och placerade sig själv som den åttonde och sista profeten, varmed hela uppenbarelsen har fullbordas.

  Till skillnad mot kristendomen har islam aldrig haft någon påve, som fastställt en för alla troende gemensam kanon (rättesnöre) utan tolkningar och tillämpningar har i hög grad bestämts av den härskande eliten i de olika muslimska länderna. Detta, och i hur hög grad det judiska och kristna trosarvet har implementerats i islam, gör islam till en spretig religion med olika traditioner och skolor i de olika muslimska länderna.

  Muslimska brödraskapet, som grundades under 1920-talet under påverkan av europeisk fascism och har upphöjts till ”rätt” islam av socialdemokratiska partistrateger med ateistisk åskådning, är definitivt inte ”konservativ” islam. Detta är mitt bidrag till diskussionen om vad troende muslimer egentligen tror på. Det kan alltså skilja avsevärt från muslim till muslim.

  Naturligtvis tror troende muslimer att de heliga skrifterna kommer från Gud, vilket alltså inte utesluter olika tolkningar och tillämningar. Men för mig som icke-muslim framstår Koranen som grundad på Muhammeds egna erfarenheter som först köpman och sedan som religiös, militär och politisk ledare. Koranen var på sin tid en bra handbok hur man lyckas i affärer, så att båda parter blir nöjda. Sharia handlar om mer än brott och straff.

  Mindre risk för ”förlorade ägg” p.g.a. bottenlösa korgar.

  • Miqye

   Du förvaltar ditt uppdrag väl ”Brorson”, som målvakt på Petter Nilssons blogg, genom ditt oändliga svammel i dina ”murar av massiv text”! Det är allt för lätt, att genomskåda din roll i det sverigedemokratiska propagadamaskineriet!

   • brorson

    Är du rasist, rentav nazist? För du gillar uppenbarligen inte att jag försöker undanröja fördomar – även hos sverigedemokrater – om muslimer och deras religion, bl.a. att alla troende muslimer skulle vara våldsbejakande extremister. Du är kanske rädd för att även en hel del troende muslimer skulle rösta på SD, om det partiet börjar använda en mer nyanserad retorik om muslimer och islam? För som jag har skrivit förut, vill muslimer som vill införa sharialagar i Sverige, inte ha ett laglöst Sverige. De kanske t.o.m. kan nöja sig med vår västerländska rättstradition, som är grundad i den kristna tron, om de ser att den biter på brottsligheten. För de vill naturligtvis inte bli våldgästade av kriminella klanmedlemmar eller bli skrämda till tystnad av hot mot dem själva – eller mot släktingar i hemlandet – om de vittnar.

    Apropå detta (svar till Marko, som undrar varför alla skötsamma och laglydiga muslimer är så tysta): Vem tror du har tipsat (förmodligen anonymt) Migrationsverket om att Momika har ljugit om asylskäl? Förmodligen någon annan invandrare från samma land. Bra att de håller koll på landsmän, som inte borde vara här och ställa till oreda.

    Intressant att rasist-trollet uppfattar kritik mot SD som en tjänst åt SD. Så klart om SD tar intryck av kritiken och bättrar sig.

    • Mique

     Tyvärr ”Brorson”, så haltar din argumentationsretorik betänkligt! Dina fobier mot islam, HBTQ-personer, kvinnor och barn lyser igenom som bålverk i dina ändlösa fjolliga ”massiva murar av text”. Med whataboutism och mörkbruna offerkoftor kommer du inte långt som Petter Nilsson’s målvakt! Jag rekommenderar dig, att läsa Villy Hansen’s senaste inlägg på sin blogg, ”Vad innebär det att ara bildad”! Men som sagt var, att få en inbiten narcissist med enbart folkskoleutbildning, att inse sitt tillkortakommande är en omöjlighet!

 2. Basic Rules

  Det vi ser är ren planekonomi, där storkapitalet, WEF och korrupta politiker samsas om samma gryta.
  Marknadsekonomi tillhör retoriken för att hålla skenet uppe av ett liberalt samhälle. Låt kapitalet bygga och bekosta( i stor grad) infrastrukturen – Det vill dom säkert inte, utan skattebetalarna får ta smällen av vidlyftiga woke business projekt !
  Ideologin den gröna, kullkastar allt sunt förnuft, där partitillhörighet har ingen eller liten betydelse och den politiska fegheten dominerar. Man gör bäst i att sparka burken framför sig, den enda strategi man har är en ”Hope Strategy”.

 3. brorson

  ”Fossilfritt” järn är det sådant som inte rostar? Fossil bildas ju, när något har legat i fuktig jord en tid. Hur, som helst, så har ett amerikanskt företag kommit på en ny metod att framställa fossilfritt. Om den metoden blir en kommersiell succé, kommer Hybrit att bli ett ekonomiskt fiasko, om det inte redan är det. Vem betalar?

  När jag skriver att Sverige är på väg att bli första land i Västeuropa med muslimsk majoritet, är det naturligtvis ingenting som jag önskar. Men det kan bli verklighet fortare än någon tror, På grund av den svenska ketchupeffekten, som Nato (Sverige ett nytt Nordmarianerna, d.v.s. en amerikansk koloni) är senaste exemplet på. Hur gick det till. Ketchupeffekten: Först kommer ingenting, sedan kommer, ingenting, sedan kommer ingenting … och till slut kommer allting på en gång. Nordmarianerna, som fortfarande är en amerikansk koloni, inte en delstat, är en ögrupp i Stilla havet, varifrån bombplanen, som medförde atombomberna till Hiroshima och Nagasaki startade.

  Avkristningen av Sverige, banan väg för islam att bli största religion i Sverige. Och det är ateisternas fel, Inget land har existerat under någon längre tid utan religion. När en religion försvinner, kommer någan annan i dess ställe. Det är även Sverige, och särskilt Västergötland för drygt tusen år sedan, ett exempel på. Arkeologiska fynd i just Västergötland tyder på en begynnande religiös kris redan under 700-talet. Folk slutade tro på de gamla gudarna, bl.a. Asa-Tor. som åkte i sin vagn över himlavalvet och framkallade elektriska urlanddningar (åskan) med sin hammare. Det var en tid för tekniska innovationer, som gav bättre resultat än offren till de gamla gudarna.

  Ateisterna i regering och riksdag verkar nu har gripits av panik inför utsikten att Sverige kommer att bli ett muslimskt land. Och hittar på rena stolle-religioner i hopp om att de ska konkurrera ut islam. Men de nya religionerna,. ”New age” och allt vad de heter, har visat sig vara rena dagsländor, som snabbt har fallit i glömska. Just nu lanseras klimatgudenm som kräver enorma penningoffer till profeten Elon Musk för att han ska rädda planeten. Samt en moderniserad variant av Asa-Tor. Ni vet. han med elektriciteten.

  Det är alltså i jämförelse med all denna nygamla vidskepelse, nyhedendomen, som islam framstår som en mer förnuftig religion. Som jag skrev är islam i grunden en köpmansreligion. Muhammed var inte någon grottvarelse, som enbart var formad av sin hembygds traditioner. Det var en stark påverkan av judendom och kristendom – samt av den klassiska grekiska filosofin och vetenskapen. Centrum för den grekiska kulturen hade nämligen redan före Muhammeds tid flyttat från Aten till Alexandria i Egypten.

  Alexandria blev en av muslimernas första erövringar utanför den arabiska halvön. Vilket gjorde det arabimperium, som Muhammed lade grunden till, till en ledande nation inom statskonst, filosofi och vetenskap. Det kristna Europa var långt på efterkälken, men började komma ikapp under senmedeltiden. Idag är kristendomen en bättre grund. Inte trots, utan snarare tack vare Jesu ord ”Mitt rike är icke av denna världen”. Det imperium, som Muhammed grundade, var i högsta grad av ”denna världen”, som den var då.

  Det råcker inte, som SD säger, att bevara ”kulturkristendomen”. Utan levande kristen tro, eroderas kulturkristendomen. Efter decennier av avkristning behöver Sverige påkristnas.

  • Mique

   Det tycks blåsa full storm i din filterbubbla ”Brorson”! En salig blandning av fjolligheter far omkring, utan någon som helst logik. Jag föreslår att du går en SFS-kurs i grundläggande läsförståelse!

   • sven

    Mique jag vet inte vad det är för fel på dig, snacka om läsförståelse ??
    Du har i dina inlägg inte nån gång kommenterat vad Petters inlägg handlat om , du bara snackar skit.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.