Petter Nilsson(SD)

Etikett: taxonomi

C: ”Oacceptabelt grönklassa naturgas”

Av , , 3 kommentarer 26

EU-kommissionen är nödgade klassa kärnkraft som grön (såvida det finns finansiering, planering för lagring av radioaktivt kärnavfall samt bygglov före år 2045).
Naturgas kan klassas som grön om utsläppen är lägre än 270 g CO2e/kwh, samt om nya gaskraftverk ersätter äldre som är smutsigare samt om bygglov ges före sista december 2030.
EU:s Taxonomi

Det här är inga konstigheter förstås. Möjligen finns det någon som är förvånad över naturgasen. Men poängen är att det oavsett både är bättre miljömässigt, likväl som ekonomiskt.

Centerpartiet säger nu att det är ”oacceptabelt”. Att i realiteten få bättre ekonomi, samt bättre miljö.

En aning häftigt begrepp kan man tycka. Men finns säkerligen fler inom miljörörelsen som delar hans besynnerliga syn på saken.
Alternativet till naturgas (270g CO2e/kwh) är i realiteten kolkraft(820g CO2e/kwh) och annan mer smutsig energiproduktion.

Blir uppenbart att Centerpartiet inte kommer att verka för bättre förutsättningar för de i glesbygd. Frågan är väl också vem partiet, centern, vill locka att rösta på dem.