Kategori: Kultur

Kulturrasisterna är här

Av , , Bli först att kommentera 2

Kulturfolket har alltid varit en nagel i ögat på SD, högernationalister och fascister. Kulturfolket är obstinata och kritiserar på olika sätt makten och överheten. Alla av dem är inte ”vänstern” eller ens socialister som påstås men det har ingen betydelse för SD-folket kallar alla som inte gillar dem för vänster-någonting. De låter som språkhämmade och bullriga tonåringar i sin retorik. Kulturfolket är mänskliga och liberala.

Jag har för flera år sedan sagt att SD är kulturrasister. Nu är det ett faktum och kan näppeligen förnekas. Att kväva och styra kulturyttringar är hindra yttrandefrihet och demokrati.

“Kulturkriget har börjat. Och nu ska konservatismen vinna. Den dekadenta vänsterns kulturpolitik ska snart vara ett minne blott. Allt för länge har den varit förhärskande som ett resultat av ohämmat socialistiskt inflytande och en kastrerad borgerlighet. Men nu är det slut.” ”Så twittrade Björn Söder (SD) efter partiledardebatten i SVT:s Agenda där Jimmie Åkesson fem gånger lyckades säga “skamlös vinhora” och Johan Pehrson (L) gjorde ett försök att försvara drag queens som läser sagor på bibliotek. Pehrsons partikamrat tillika partisekreterare Gulan Avci gick ut och krävde att statsministern skulle hålla ”utvecklingssamtal” med Söder apropå hans twittrande.” Sofia Mirjamsdotter, VK, 2023-05-20.

Oförutsett och efterklokt

Av , , Bli först att kommentera 0

Även om det finns vetenskapspersoner eller andra som tidigare har sagt sig förutse stora omstörtande händelser av betydelse för många människor blir dessa ändå oväntade om de inträffar. En pandemi hade forskare ansett kunde inträffa men inte särskilt många ansåg den skulle bli en realitet. När covidpandemin blev ett faktum överraskade det alla. De samhälleliga konsekvenserna i världen blev fullständigt oväntade.

Rysslands invasionskrig i Ukraina var inte helt oväntat när februari 2022 närmade sig. Men att det skulle inträffa var det många som inte ansåg. Att effekterna skulle bli så ödesdigra för en stor del av övriga världen förstod de allra flesta inte heller. Men att en stor del av västvärldens länder skulle drabbas på detta sätt som ett krig medförde kunde mycket få människor förstå.

Som en följd av dessa katastrofala och ödesdigra händelser behövde många länder, ledare, politiker och folk i allmänhet tänka om utan att rimligtvis ha förstått det innan dessa två händelser inträffade.

Det finns naturligtvis flera beslut som inte skulle ha kommit till om man med hög sannolikhet skulle ha förstått att pandemin kunde inträffa eller att Ryssland skulle invadera Ukraina.

Nu efteråt är det enkelt att kritisera beslut och ställningstaganden som var riktiga innan pandemin blev ett faktum och invasionskriget inträffade. Beslut om energikällor hade sannolikt sett annorlunda ut. Beslut om försvarsallianser hade sett annorlunda ut än idag. Den politiska efterklokheten är naturligtvis förkommande.

Är kulturell mångfald dåligt?

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag har frågat Chat GPT om kulturell mångfald. Är kulturell mångfald dåligt?

Chat GPT. Det här är en chattrobot som med hjälp av artificiell intelligens kan svara på frågor. Man får själv ta ställning till om det är riktigt eller felaktigt. Chat GPT verkar vara klok många sammanhang. Där fick ni alla lågt till höger.

”Nej, kulturell mångfald är inte dåligt. Kulturell mångfald är ett positivt fenomen som ger samhällen möjlighet att lära sig av varandra och upptäcka nya sätt att tänka och agera. Genom att exponeras för olika kulturer och perspektiv kan människor utveckla en bredare syn på världen och bli mer öppna för nya idéer och sätt att leva.

Kulturell mångfald kan också bidra till att minska diskriminering och främja rättvisa genom att uppmuntra tolerans och respekt för olikheter. När människor lär sig att uppskatta olikheter och inkludera människor från olika bakgrunder, kan det leda till ökad samhällssammanhållning och gemenskap.

Det är viktigt att notera att kulturell mångfald också kan innebära utmaningar, som att hantera språkbarriärer och kulturella skillnader. Men med utbildning och ansträngning kan dessa utmaningar övervinnas och kulturell mångfald kan bli en styrka för samhället.”

Hooja ett musikaliskt tidsdokument

Av , , Bli först att kommentera 0

Underskatta inte Hooja om du någonsin kan ha gjort det. Jag som rest mycket i Norrbotten på de allra flesta platserna får en nostalgisk känsla av Hoojas texter och musik. De två Gällivaragrabbarna är en guldgruva för alla från idéhistoriker till etnologer i nutid. Det gäller att kunna backa med släp, hantera motorsåg och köra skoter annars kan man vara helt körd, menar Hooja. Sedan är det fint tryck i musiken med autentiska texterna. Det slår an en ton långt i det inre trots att jag är född i Danmark och allt vad detta innebär.

Lyssna på det senaste ”kommer du ihåg”.  Hooja – KOMMER DU IHÅG? – YouTube

Hejja Hooja!

Stör och förstör ej kulturen

Av , , Bli först att kommentera 0

Detta är ett inlägg om lögn, sanning och kulturrasism. Dessutom är detta ett inlägg jag egentligen aldrig skull velat skriva. ”Kulturfolket” har i långliga tider protesterat mot makt och överhet och ofta stått upp för de svagare. Kulturfolk uppträder inte sällan som obstinata och vill väcka debatt i sina olika konstformer som litteratur, måleri, skulpturer, performance, installationer, teater och fik etcetera. Sådant har aldrig högernationalister accepterat.

Kulturen ska vara fri, brukar man säga men tyvärr finns exempel på det motsatta. I Gävleborg kan man tyvärr inte längre räkna med det. Jag har även tidigare påstått att det faktiskt finn kulturrasister.

Sanningen är ett helt Länsmuseet är fyllt av svensk och Gävleborgsk konst och historia. Se; Länsmuseet Gävleborg.

Lögn är att Roger Hedlund som är Sverigedemokrat och nytillträdd ordförande för länsmuseet i Gävleborg skrev och påstod på sin Facebooksida som presentation för Länsmuseets personal, ”Det blev en personlig beskrivning av min bild av Länsmuseet och våra ambitioner, där åratal av sossestyre arbetat för att sudda ut vår kultur och historia”. Han beskriver ändå att Länsmuseet är en plats ”där åratal av sossestyre arbetat för att sudda ut vår kultur och historia”. Det är med andra ord en ren och skär lögn. Sanningen är att Länsmuseet i Gävleborg är fyllt av svensk konst och historia. Se; Föremål och konst | Länsmuseet Gävleborg (lansmuseetgavleborg.se)

Ointressant varför?

Av , , 2 kommentarer 2

Det finns två områden som verkar ointressanta för många att fördjupa sig i eller ens ta sig an. Det ena området är kultur och det andra etik och moral. I regering och politik är posten som kulturminister till synes inte särskilt högt rankad. Att fundera mer och ställa sig intrikata frågor om etik och moral tycks inte bemöda folk i allmänhet. Detta till trots att frågor om rätt eller fel och bra eller dåligt bekymrar och berör många nästan varje dag.

Att kulturen och kulturpolitik inte tillmäts så stort intresse får den ödesdigra följden att kulturområdet helt enkelt håller på att kapas av mörka intressen som vill styra och begränsa kulturen. Kulturen är människors hjälplinje att upplyftas något. Kulturfolket sätter gärna naglar i ögonen på makten och överheten. Är det någon som inte förstått varför högernationalister i alla länder jagar kulturen och till och med får bestämma hur traditioner skall firas? Till vän av ordningen kan jag påstå att vänsterradikaler i totalitära regimer även de jagar kulturfolket. Det har tidigare även förekommit bokbål för att styra bort misshagliga röster.

Skulle betydligt flera människor bemöda sig om att verkligen ställa frågor om hur en god människa bör uppträda, vad som utgör ett fritt och utvecklande samhälle, hur man beter sig för att rättvisa och verklig demokrati skall finnas såg världen helt annorlunda ut.

Om kultur har jag skrivit i ett tidigare inlägg. Kulturen kapad och avkapad.

Om etik och moral ha ja nyligen skrivit. Moralen är svårfångad.

Mitt fram för ögonen på oss håller kulturen på att kapas, stryps och börjar kontrolleras. Viktiga frågeställningar och konsekvenser om etik och moral har kommit i skymundan.

Traditioner reder sig själva

Av , , 5 kommentarer 0

Det finns många svenska traditionerna som ohotat kommer att leva vidare för dem som firar dem oavsett invandring. Midsommar, kräftor, surströmming, Jul, påsk, pingst, Mårten gås och lucia är några av de svenska traditionerna.

Genom att inte fira några eller någon av dessa traditioner förblir de fortfarande ohotade för dem som vill fira dem. Vad händer om någon firar någon av dem på ett annat sätt än så kallat otraditionellt sätt? Utarmas traditionen då? Naturligtvis gör de inte det. Skulle det vara osvenskt att fira någon av traditionerna på ett vanligtvis annorlunda sätt? Svensk eller osvensk firande av en svensk tradition är en oväsentlig frågeställning. Det finns ingen upphovsrätt eller ensamrätt för svenskar om hur en svensk tradition bör firas. När min familj kom till Sverige åt vi inte skinka på julafton de första jularna och flera jular då och då. Det hämmade ingen annan att äta skinka på julafton. Är det tillåtet för invandrare att fira en svensk tradition på ett annat sätt än den traditionella? Min gamle farbror på åttiofem år äter surströmming men jag vet inte om han ”gör rätt”.

Danskar firar inte midsommar och det hindrade inte svenskarna från att fortsätta fira midsommar. Vid något eller några tillfälle hade en pojke blivit stand-in för Lucia. Det hämmade inte andra att ha en kvinnlig Lucia. Det vore bra om hur traditioner skall firas inte blev en statlig angelägenhet.

Kulturen kapat och avkapad

Av , , Bli först att kommentera 0

Straffet för det svenska folket ointresse för kultur (Wikipedia) i allmänhet är att kulturen blir kapad och därmed avkapat av högernationalistiska krafter. Argumentet att om verksamheter får statsbidrag har politiker rätt att lägga sig i och styra skall inte accepteras. Kulturfolk är oftast en nagel i ögat på den politiska makten. Vilka gillar inte kritiken och frispråkigheten från kulturen? Gissa en gång och du gissar sannolikt rätt. Snart kan oönskade böcker kanske rensas ut från biblioteken. Politiker lägga sig även i hur Lucia firas. Det är illa med kulturen. Den svenska luciatraditionen är inte hotad för att Karl-Astrid får vara lucia. Inge heller leds barnen in på felaktiga vägar om någon ”Dragqueen” dyker upp på biblioteket.

Det finns rasister under täckmanteln kulturrasister som gärna vill styra upplevelser och nöjen. Det vi sett är sannolikt endast en försiktig början. Snart försöker väl någon politisk yttring att få inskrivet i grundlagen om ”svenskhetens bevarande”. Rättsosäkert nog.

Någon vill bestämma över oss

Av , , 2 kommentarer 1

Detta är egentlige ett upprop till förnuftiga människor. Om en SD-politiker kan stoppa luciatåg och bestämma hur en sagostund för barn skall vara kan de förväntas göra nästan vad som helt. Kom inte senare och säg att ”vi märkte ingenting för det skedde då och då i mycket små steg”. Någon vill övervaka vår kultur och bestämma över oss.

Kulturen och kulturfolket är tillsammans med liberalismen några av högernationalismens värsta fiender tillsammans med åsiktsfriheten. Kulturfolket och kulturen ställer inte upp på vad som helst och protesterar oftast mot överhet, övergrepp och maktfullkomlighet. Läs gärna hotet från BjörnSöder nedan. Alla som ogillar SD´s tilltag är inte ”vänsterliberaler” eller varför inte?

Notera gärna att allt det som SD står för stöds av M, KD och L av skälet att som garvade politiker borde de ha förstått konsekvenserna av att ”prata med” SD och se till att de fick ett altgernativt ”regeringskansli”.

Björn Söder (SD) 🇸🇪❤️🇺🇦 @bjornsoder ”Vänsterliberalerna blir galna för att deras kulturpolitik ifrågasätts. Välkomna till den nya verkligheten! Ni kommer ifrågasättas och kulturstriden är ett faktum. Det är dags att högern nu gör upp med den förhärskande vänsterkulturen!” Twitter,2022-12-14.

Märta Stenevi@martastenevi ”SD:are som vill bestämma hur ett luciatåg ”ska vara” – dvs utan hbtqi-personer. Som jämför transpersoner med nazistiska organisationer – nazister som också står på deras listor. Det går så fort nu. Vi får inte vänja oss hur mycket skit de än häver ut!” Twitter, 2022-12-13.

SD-topp stoppade regionens luciatåg – ville inte ha ickebinär lucia”” Mattias Eriksson Falk (SD), ordförande för regionfullmäktige var den som stoppade luciatåget som eleverna på Bollnäs folkhögskola skulle hålla”. SR, 2022-12-13.

”SD-politikern Magnus Isgren i Trelleborg stoppade en planerad sagostund med drag queens i Trelleborg under tisdagen. Nu reagerar kulturminister Parisa Liljestrand (M): – Det är glasklart i Tidöavtalet att principen om en armlängds avstånd till kulturen ska upprätthållas, säger hon till SVT Kulturnyheterna.” SVT Kultur, 2022-12-13.

Tobias Andersson@SDTobbeBra att SD påverkar i praktiken.” Twitter, 2022-12-13.

P. S. Tonen på Twitter kan vara burdus och hård som på flera sociala plattformar men informationen är för den skull ändå nyttig.