Petter Nilsson(SD)

Välfärdsmål istället för befolkningsmål!

Har länge vart skeptisk till befolkningsmålen som karakteriserar Umeå kommun, likväl som Region Västerbotten.

För det första rör det sig om ”mål”. Man har för avsikt att växa till en viss storlek. I Umeås fall är målsättningen orealistisk, vilket jag skrivit om tidigare här.
Jag fattar att tanken är att vara väldigt visionär för att locka väljare. Men jag vidhåller att det är betydligt viktigare att sörja för goda välfärdsmål i stället för visionära låtsasmål.

Om man förutsätter att kommunen ska växa med tiotusentals invånare, så kräver det kostsamma nyinvesteringar. Det behövs för att kommunens nyttigheter ska räcka till de kommande invånarna. Umeå har också investerat omfattande för att nå de målsättningarna. Exempelvis Rådhustorget och Vasaplan.
De investeringarna kostar förstås medel. Medel som skulle kunnat gå till välfärd.

Umeå kommun har som bekant en folkminskning om -541 för första halvåret 2021.
Den nettoinflyttning som skett från inlandet börjar någonstans kulminera, vilket jag påtalat tidigare. Glesbygden har inte ändlösa mängder invånare att ta av.
Samtidigt framstår norra ändan Västerbotten som alltmer attraktiv för människor att flytta till, med industrietableringar.

Det är fortfarande min förhoppning att övriga partier också är redo att ifrågasätta befolkningsmålen i sig. Istället för att populistiskt jaga väljare genom en alltför verklighetsfrämmande målbild, varför inte inse att en ökande befolkning inte per automatik innebär ytterligare arbetstillfällen och en bättre bostadsmarknad.

Förhoppningsvis inser övriga partier att vi också måste utmana bosättningslagen.
Ytterst är politikernas ansvar den församling vars väljare valt in dem.

Etiketter: , , , , , , , , ,

19 kommentarer

 1. Maria

  Befolkningsmål är relaterat till etablering av verksamheter! Idag växer Skellefteå, då batterifabriken etablerats där…..

 2. leif

  Ja hur skall vi uppnå välfärd om ni rensar bort massa personal med spårktest som vissa av era egna anhängare skulle ha svårt att klara av?

  Det är ju inte direkt så att det är svårt att få jobb inom vården, finns ett enormt behov.

  • Lars

   Ähm…Vill du bli vårdad av nån som inte begriper vad du säger, och på grund av annan kultur inte heller enkelt kan inse vad du mest troligt egentligen vill och behöver, när du har blivit gammal och lite dement? Eller fått en liten stroke och själv inte talar så bra och inte hör så bra eller kan tolka vad du hör så bra? Det är faktiskt rimligt att ställa extra höga språkkrav på folk som ska vårda andra. Och att det finns folk som känner obehag om de inte kan se ansiktet på dem som vårdar dem…

   • Leif

    Så du tar alltså hellre ingen vård än vård från någon som mörk hy som kanske inte bryter på norrländska? Låter inte direkt smart om du frågar mig! Men det är kanske bara jag

    Det är ju inte direkt så att invandrarna trycker undan Svenskarna inom vården.

    • arbetare

     Det är nog inte många som kan tycka det är speciellt smart med sjukvårdspersonal som inte kan kommunicera med patienterna och därigenom riskerar deras liv .

     Står valet mellan ingen vård eller rysk roulette med sjukvårdspersonal som pga bristande kunskaper och språkförståelse lika gärna kan blanda ihop din sjukdom med vad som helst annat så är det nog säkrast att smita därifrån fortast möjligt .

     Var med om ett riktigt skräckexempel för några år sedan när min mormor fick en läkare som var hemmahörande i en franskspråkig del av Afrika och varken kunde tala svenska eller engelska och dessutom inte begrep vad som stod i hennes journal pga bristande läskunnighet på svenska .

     Hur kunde en sådan få läkarbehörighet i Sverige ?
     Hur är det tänkt att denne läkare ska kunna bedöma hur hennes medicinering skulle kalibreras för att lindra de värsta problemen efter ett hjärtklaffbyte då han inte ens kunde fråga hur hon mådde ???

     Det har inget med hudfärg att göra utan ren överlevnadsinstinkt när man vill ha sjukvårdspersonal som kan kommunicera på svenska när man befinner sig i ett svenskt sjukhus .

    • Jan Sjöström

     Hej.

     Att via det talade språket utge egen vilja, är en absolut
     mänsklig rättighet. Ja t o m en förutsättning för existens
     i alla sociala sammanhang, i alla länder Jorden runt.

     Att reducera språkets betydelse till ”mindre” funktionell
     betyder naturligtvis alltid att funktion inte fullt ut kan
     påräknas. Konklusionen för de allra flesta betalande
     kunder, blir i ”ditt resonemang” reducering i kundnyttan.
     D v s en mindre bra funktion, kanske t o m ingen alls,
     men naturligtvis till ”fullt pris” .

     Att se och att ge accept i dysfunktion kan väl aldrig vara
     eller bli ett mål i flertalets nytta! Om man nu tillhör de av
     oss som gillar folkflertalets vilja, Demokrati. Vill säga!

     Att förespråka dysfunktion för flertalet av skäl som i egen
     nytta, är att förespråka ”annat” format i fråga norm och
     regel. Kanske kan du på egen hand räkna ut konsekvens
     av borttagande av demokratins absoluta fundament!

     Om inte, fundera lite på hur vårt Svenska hus skulle se
     ut när mänskligt interagerande reduceras eller uteblir.

     / Jan Sjöström

  • arbetare

   Välfärd byggs inte av att skattepengar används till att via ” pysselsättning ” gömma icke svensktalande från arbetslöshetsstatistiken , välfärd byggs genom riktigt arbete , något som folket ute på vänsterkanten verkar ha väldigt svårt att begripa .

   Uppfyller man inte kraven ska man inte ha anställningen heller , detta oavsett hudfärg och kön .

   Om vi tillåter ett B-lag inom vården som saknar korrekt utbildning och språkkunskaper , vem vill riskera livet genom att bli vårdade av dessa ?

   • Lars

    Det är också så, att väl inarbetade svenskar som vårdar äldre har beklagat sig över, att den personal som anställts inom äldrevården bara för att i statistiken ha ett jobb, har haft inneburit att de äldre fått mindre vårdtid av de kvalificerade vårdarna med goda kunskaper i svenska och vård. Detta då de i många fall även tvingats jobba med att lära de extraanställda både både svenska och hur vården ska gå till, och förebygga misstag, och dessutom sköta sitt och de extraanställdas jobb…

  • arbetare

   Vad är ett ”spårktest ” ???
   Är det någon sorts nyspråk i stil med att kalla upplopp , mordbrand och plundring för ”käbbel ” ?

 3. Caanita

  När man ser Rådhustorget i Umeå och dessutom vet att det kostat skattepengar, blir man alldeles förskräckt. Stenbelagd Sahara!

 4. Brorson

  Som nytillträdd EU-kommissionär med ansvar för bl.a. flyktingfrågor, fantiserade den tidigare S-ministern Ylva Johansson om att inrätta säkra vägar för asylsökande in i EU. Hur realistiskt var det? Den dåvarande V-ledaren Jonas Sjöstedt yrade om att alla (världens hela befolkning på 7,5 miljarder?) har rätt att komma till Sverige och söka asyl. Men alla har inte rätt att få asyl, la han till. Jaja, Alla de hundratals miljoner, som fått avslag, kan ju följa med tillbaka som returlast. En rejäl luftbro med en flygavgång var femte minut …

  Att döma av en liten notis, som jag läste i går, tycks verkligheten ha kommit ifatt Ylva. Hon sa att det finns några miljoner internflyktingar inne i Afghanistan. Men i stället för att hjälpa dem att komma till Europa, bör EU hjälpa dem att återvända till sina hemtrakter i Afghanistan. Det kan jag acceptera att den svenska EU-avgiften används till.

  Läste också ett inlägg av Annie Lööf, där hon skrev ”Vi tillåter inte talibanerna att riva ner det som vi har byggt upp.” Byggt upp med svenska biståndspengar? Har talibanerna ö.h.t. bett om dessa pengar? Varför skulle de bry sig om vad Lööf tillåter eller inte tillåter? Och hur skulle det bli om talibanerna tar efter Lööfs nykoloniala attityd och säga Vi tillåter inte svenska politiker att stoppa införandet av sharialagar och hederskultur i Sverige.

  Till saken hör naturligtvis att talibanerna har starkare maktmedel för att påtvinga Sverige sin vilja än Lööf har för att påtvinga talibanerna sin vilja i Afghanistan. Tjugo år av kulturexport med militära medel har ju misslyckats. Men Ylva kan ju erbjuda talibanerna EU-hjälp till repatriering av internflyktingarna. Det borde ligga i deras eget intresse. De svenska ministrarna Ann Linde, S, och Per Ohlsson Frid MP, må fantisera bäst de vill om att inte ge en spänn till talibanerna.

  Kan EU-hjälp till ett syfte som talibanerna har godkänt förenas med villkor att
  att talibanerna ska respektera mänskliga rättigheter? Det kravet verkar ju Kina, som själva inte är bäst i den klassen, men förmodligen ljusår bättre än talibanstyret under 90-talet, ha ställt. MP bör nog tänka på att de sällsynta metaller, som behövs till bilbatterierna, finns i Afghanistan. Det har kineserna redan tänkt på. Det är dags att sluta fantisera.

  Hela jorden, med undantag för Antarktis och de högsta bergstopparna ska vara beboelig. Alla kan ju ändå inte bo i Sverige. Lös flyktingproblemet vid källan, som folk flyr ifrån. Sverige behöver ingen befolkningstillväxt. Den i Sverige förda befolkningspolitiken håller på att göra Sverige till ett av de länder som folk kommer att fly från i framtiden.

 5. Lars

  Hela grejen med befolkningsmål är att det främst gynnar byggindustrin. Därnäst dagligvaruhandeln, alla ska ju ha mat. Baltic-gruppen har ju länga haft diverse projekt och ideer ihop med Umeå kommun (Väven t.ex.), så de vill nog ha befolkningstillväxt, och de bryr sig nog inte så mycket om det kommer folk som går på bidrag eller folk som bidrar med skatt till välfärden. Faktom är att det finns många tecken som tyder på, att många företag vil ha en övergång från privat konsumtion till offentlig konsumtion, kommuner handlar för andras pengar och är mindre snåla och mindre misstänksamma, det går mindre pengar till att förhandlar om kontrakt med en kommun än att sälja till privatpersoner även om man måste fixa lite bjudresor mm till kommunen, man behöver ju bara bjuda några få personer, privata köpare är dyra då det visserligen inte behövs så mycket bjudresor, men man måste ha många fler anställda för att sköta att snacka med så många!!

 6. Kenth

  Sänk lönen för politker till en normal nivå…då får vi ärliga politiker som
  jobbar för sitt kall…inte lönen!

 7. Brorson

  Att svensk befolkningspolitik är ett komplett vansinne visas av det faktum att Sveriges mest produktiva åkermark finns, eller rättare sagt fanns, inom det sydsvenska storstadsområdet, vari ingår de snabbt expanderande städerna Malmö, Lund och Trelleborg samt angränsande kommuner med mindre städer och tätorter – som också expanderar. Samt av det faktum att Sveriges åkerareal har minskat från 7 % av Sveriges totala yta 1970 till 5,5 % 2020.

  Sveriges förmåga att föda en växande befolkning har minskat mer än vad dessa siffror antyder, eftersom den bästa åkermarken har gått till spillo. Och inte bara den bästa åkermarken i Skåne, utan även den bästa åkermarken kring alla expanderande storstäder och mellanstora städer i exempelvis Västergötland, Östergötland, Mälardalen. Och Västerbotten?

  Det är ju dessutom ett faktum att de bästa åkermarkerna och renbetesmarkerna i Norrlands inland har omvandlats till vattenkraft-magasin och att effektiviteten och produktiviteten i renskötseln nu hotas av vindkraftutbyggnaden. Renskötarna uppfattas idag i första hand som kulturbevarare, när de i första hand borde uppfattas som livsmedelsproducenter.

  Stockholms stad (kommunen) hade 1970 750.000 invånare och idag över en miljon invånare. Stockholms län hade 1970 1,5 miljoner invånare och idag 2,2 miljoner. Landskapet Lappland som 1960 hade 145.000 invånare (landskapets största invånarantal någonsin) hade redan 1970 minskat till 129.000 och idag till 88.000. Under samma tid har Umeå (staden) ökat från 48.000 till 90.000 och har därmed passerat hela Lappland i folkmängd.

  Kommun- och regionpolitiker i Umeå driver en mycket aggressiv folkomflyttningspolitik, som kommer att omöjliggöra nödvändig social och kommersiell service i södra Lappland. Det lutar mot att BB i Lycksele kommer att ersättas av ökad människo-import från andra världsdelar – under humanitär täckmantel att de nya ”svenskarna” kommer att vara klimatflyktingar.

  Men de kommer inte att hamna i de kommuner, som måste ha ett stopp för avfolkningen. Utan på – just det – i nya ghetton på Sveriges bästa åkermarker. För att livnära en växande befolkning måste Sverige öka sin import av livsmedel från de länder. som dessa klimatflyktingar flyr ifrån.

 8. Brorson

  Jag har skrivit på en annan VK-blogg: >Den enda skillnaden var Vietnams svårbevakade långa kust och alla båtflyktingarna, som flytt i panik p.g.a. händelserna i Kambodja. Samt den svenska regeringens agerande, vilken tillträdde efter valet 1976 som hämtade flyktingar från lägren i Hong Kong. Inte i första hand för att hjälpa dessa flyktingar, utan för att de var anti-kommunister, som behövdes som motvikt mot flyktingarna från Chile, som huvudsakligen var kommunister eller vänstersossar. Alltså väljarimport.<

  Jodå, vi som är gamla nog minns hur borgerliga politiker och inte minst den liberala pressen helt öppet diskuterade att nya väljare borde importeras från flyktinglägren i Sydostasien. Jag minns också ett internt S-möte, som jag deltog i, där S-oppositionsrådet förklarade hur vi socialdemokrater skulle ta tillbaka makten från den borgerliga majoritet, som var följden av kommunsammanslagningarna:

  Genom att ge rösträtt i kommunalvalet till invandrarna, alltså även till dem som inte kvalificerat sig för svenskt medborgarskap. Båda blocken har alltså ägnat dig åt väljarimport, understödda aven aktivistisk journalistkår, som bidrog med snyfthistorier om asylsökande som fått avslag.

  Även Olof Palme råkade i blåsväder sedan han nekat asyl till en grupp franska romer, som hade lockats hit av beslutet att ge de romer, som redan var svenska medborgare, samma rättigheter som andra svenska medborgare, bl.a rätten att slippa bo i husvagn och tvingas flytta till nästa kommun efter tre dygn. Frågan är högaktuell fortfarande, då flyktingaktivister menar att alla människor i hela världen ska ha rätt till asyl i Sverige och åtnjuta samma rättigheter som svenska medborgare, om de lever under svåra förhållanden i sina hemländer.

  Palmes huvudlinje var helt klart att exportera svensk välfärdspolitik, svensk social ingenjörskonst till resten av världen – inte att öppna dörrarna på vid gavel för en okontrollerad massinvandring. Må vara att han överskattade Sveriges möjligheter att framstå som ett lysande föredöme för resten av världen, men den dåvarande S-regeringen förde dock en mer realistisk politik än den nuvarande SMP-regeringen.

  Sveriges folkmängd, som passerade 8 miljoner 1970 är nu (30 juni 2021) 10.409.248, papperslösa och asylsökande som ännu inte fått beslut ej medräknade. Sveriges folkmängd ökade alltså 1970 – 2021 med mer än Sveriges totala folkmängd år 1800, som var 2,3 miljoner. År 1900 hade Sveriges folkmängd ökat till 5 miljoner – och då är de (c:a 1 miljon) som emigrerade ej medräknade.

  Samtidigt med denna exempellösa massinvandring till Sverige har avfolkningen av de svenska glesbygderna accelerera med en folkminskning som i procent räknat liknar digerdödens härjningar under 1300-talet. Och till det har den avgående statsministern Stefan Löfvén bidragit med sitt uttalande att arbetskraften ska flytta dit jobben finns, i stället för tvärtom.

 9. Brorson

  I föregående kommentarer har jag givit en del siffror och synpunkter på Sveriges befolkningsutveckling. Uppskattningarna för äldsta tider är förstås osäkra, men invånarantalet under slutet av vikingatiden (som upphörde år 1050) / början av medeltiden torde ha varit mellan 250.000 och 400.000.

  Invånarantalet idag, inräknat papperslösa och asylsökande, som ännu inte fått beslut, torde vara minst 10.450.000. Om nuvarande invandring fortsätter torde vi snart vara 12 miljoner. Var ska maten till alla nykomna produceras? Om det uppstår en global livsmedelskris, kommer regeringarna i fattiga länder säga att vi får skylla oss själva.

  Landskapet Lappland, som upptar 24 % av Sveriges yta, har idag under 1 % ( drgt 88.000) av Sveriges befolkning. Om Lappland hade haft samma befolkningsutveckling sedan 1960 som Sverige i genomsnitt, hade Lappland idag haft ganska exakt 200.000 invånare. Det är oerhört fräckt och provocerande att Umeå-politiker vill öka Umeå kommuns invånarantal, som redan idag är 120.000 till 200.000.

  Eftersom dessa Umeå-politiker, inom främst S, M och MP, inte är ensamma om sitt storhetsvansinne, utan detta delas av politiker i de c:a 20 medelstora städer / kommuner, som idag har ett invånarantalunder 200.000, behövs en fortsatt invandring på mellan 1.5 och 2 miljoner, om inte de mer glesbefolkade delarna av Sverige (Norrlands inland, Bergslagen och västra Svealand samt det småländska höglandet) inte ska tömmas på sin befolkning helt och hållet.

  MP, som framställer sig som ett särskilt järnvägsvänligt parti bidrar till denna katastrofala befolkningspolitik, genom att göra hela Sverige utanför storstadstriangeln och Norrlandskusten helt bilberoende, MP har sedan ung, 1990 drivit en politik, som syftar till total nedläggning av Sveriges längsta järnväg, Inlandsbanan Gällivare – Kristinehamn.

  MP stödjer nämligen den trafikpolitiska vision, som formulerades av den dåvarande Volvo-chefen P G Gyllenhammar att järnvägar bara behövdes i och mellan storstadsregionerna och att alla godstransporter i resten av landet skulle ske med lastbil. Osäkerheten om Inlandsbanans framtid har lett till uteblivna industrie-etableringar i inlandet och nedläggning av sågverk i inlandet – varigenom bristen på arbetstillfällen har drivit på utflyttningen.

  Nu stöttar MP återigen bilindustrin med subventioner på 70.000 per fordon för inköp av elbilar och krav att skattemedel används till laddstolpar. Helt plötsligt har den gamla miljöboven (bilen) blivit räddningen för klimatet. MP har svikit nästan alla ideal. som partiet skulle kämpa för, när partiet bildades. bl.a. parollen Hela Sverige ska leva.

  • arbetare

   Antarktis är inte fullt heller , så varför inte skicka alla dit ?
   Av samma skäl som vi inte kan ta emot massor av folk här , det finns inte bostäder , arbeten, skolor och resurser så att det räcker till .

   • Brorson

    Som jag skev här ovanför upptar landskapet Lappland 24 % av Sveriges yta. 24 % av Sveriges hela befolkning är 2.408.000 personer. Har jag skrivit att så många borde bo i Lappland? Nej, jag har skrivit att om Lapplands befolkning hade ökat lika mycket, räknat i procent, sedan1960som Sverige i genomsnitt hade Lappland idag haft ganska exakt 200.000 invånare. Det tycker jag faktiskt hade varit en rimlig målsättning. Men i stället har Lappland minskat från 145.000 invånare 1960 till 88.000 invånare idag.

    Det är en befolkningsmässig och samhällsekonomisk katastrof. Med det invånarantalet går det inte längre att upprätthålla nödvändig kommersiell och social service med den skattekraft som finns hos Lapplands egen befolkning, utan det måste tillföras skattemedel från landets södra delar. Att det inte skulle finnas bostäder , arbeten, skolor och resurser så att det räcker till i Lappland är ett nonsensargument, eftersom bristen på sådant är mycket större i Stockholm län i Lappland.

    Men denna brist i Stockholms län, och för den delen även i Umeå, avhjälps med resurser från Lappland.

    Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.