Petter Nilsson(SD)

Vikten av att debattera kontroversiella frågor!

Etiketter: , , , , , , , , , ,

16 kommentarer

 1. Leif

  jag har en fråga!

  Med tanke på att Finland och Sverige, hux flux, tyckte att det var nödvändigt att gå med i Nato. Så får man ju anse att båda länderna anser att det är en teoretisk chans att Ryssarna kliver in i Sverige.

  Tycker du det då är ok att flyende svenskar skall sättas i läger i t.ex. Norge för att vi flyr?

  Som ni nu planerar att införa här i Sverige för dom som flyr till oss.

  • brorson

   Flyktingar ska söka asyl, och om de verkligen är flyktingar får de asyl. Kriminella ska utvisas, även om de låtsas vara flyktingar. Hur kommer det sig att de rödgröna skyddar mördare och andra kriminella mot lagföring? Har S tagits över av kriminella, som hux flux blivit medlemmar?

 2. Villy Hansen

  Visserligen är det elegant att använda en videoinspelning i debatten men många vill sannolikt inte länkas till och främja den kanal du faktiskt använder i debatten trots att de ändå vill veta vad budskapet är. Dock tror jag att de troende från din politiska krets inte bryr sig om kanalen. Det är faktiskt dina ord som kan vara relevanta inte någon annans varje gång.

  • Marko

   Inlaga i Russell Brandt debatten?

   Själva formattet är krävande dock då man måste allokera all uppmärksamhet och tid och behöver en miljö där man kan ha ljud på.
   Text kan man bara snegla på när man gör något annat.

 3. brorson

  Varför ska ”kurdiska räven” ’Rawa Majid, som har köpt ett turkiskt medborgarskap, utlämnas till Sverige och ställas inför en svensk domstol, som med största sannolikhet kommer att frikänna honom, eftersom ingen vågar vittna mot honom, och sitta i svenskt fängelse, om han mot förmodan skulle bli dömd, där han kommer att hålla hov, för brott som han begått i Turkiet? Förklaring: Ingen kommer att våga vittna mot honom, eftersom eventuella vittnen kommer att dödas av dem, som socialdemokratismen skyddar mot utvisning genom sina kampanjer mot den s.k. angiverilagen.

  Och brotten i Sverige har ju begåtts av hans hejdukar här, eller av de småglin i nedre tonåren, som har rekryterats av hejdukarna. Majids brott är anstiftan av brotten i Sverige, men de brotten har han begått i Turkiet. Och för de brotten ska han naturligtvis åtalas av en turkiskt åklagare och dömas av en turkisk domstol, varefter straffet, vilket det än blir,. ska verkställas i Turkiet. Intressant för resten att man kan köpa turkiska medborgarskap.

  I Sverige kan utländska brottslingar bli medborgare efter fyra år, om de låtsas bara flyktingar, eljest efter fem år, om de har lyckats hålla sig undan lagföring tillräckligt länge för att inte bli dömda under den tidsrymden. Och det alldeles gratis. Med sosseriets kampanjer mot ”angiveri” ökar naturligtvis chansen för kriminella att bli svenska medborgare i tid. Det måste dras fram i ljuset att socialdemokrati numera är beskyddarverksamhet för grovt kriminella.

  Kanske dags att granska varifrån pengarna till socialdemokratiska A-lotteriet kommer. Bara från lurade fattigpensionärer, som tror att de ska bli miljonärer?

 4. brorson

  Enligt senaste uppgift pågår redan en rättsprocess mot Majid i Turkiet, för urkundsförfalskning i samband med att han blev turkiskt medborgare. Han riskerar nu att mista sitt turkiska medborgarskap något som inte kunnat ske i Sverige, där ett medborgarskap är oåterkalleligt, oavsett hur man fått det. Här måste också ställas frågan hur många som vistas illegalt i Sverige under falsk identitet och skyddas av oppositionspartiernas anti-angiveri-kampanjer. Skyddande av brottslingar är också ett brott. Baudin hoppas naturligtvis splittra regeringen genom att Liberalerna drar sig ur. Hur många brottsoffer kommer detta totalt hänsynslösa politiska spel att kräva?

 5. brorson

  Nu avslöjas att turkisk polis har gripit ytterligare fem svenska medborgare, tillhörande Majids nätverk, oklart p.g.a. brotten i Sverige, eller p.g.a. brott även i Turkiet, vilket är mest sannolikt. Brodern till en av dem avsade sig i förra veckan politiska uppdrag i Sverige. okänt för vilket parti. Märkligt, om han inte själv medverkat i brotten. Hur långt har det gått med kriminellas infiltration av politiska partier och myndigheter i Sverige?

  Vad gör partierna för att förhindra detta? Den frågan bör den socialdemokratiska partisekreteraren Tomas Baudin besvara, inte mins p.g.a partitoppens svek mot kommunalrådet Ebba Östlin, S, sedan hon stoppat det kommunala pengaflödet till kriminella Vårby-nätverket. Låt inte denne beskyddare av den grova kriminaliteten komma undan. Fortfarande oklart om Majids ursprung. Varför kallas han ”kurdiska räven”? Kommer han från den kurdiska delen av Irak, eller är ”kurd” en del av hans falska identitet? Är han även svensk medborgare?

  Att regeringen nu vill förlänga tiden, som man har bott i Sverige (har varit folkbokförd, utan att bo här?) från fyra år (för flyktingar) och fem år (för övriga utlänningar över 18 år), till åtta år, är förvisso ett steg i rätt riktning. men otillräckligt. Jag tycker dessutom att regeringen, och särskilt Liberalerna, fäster för stor vikt vid språkkunskaper och för lite vikt vid laglydnad och skötsamhet under långvarigt boende i just Sverige.

  Svenska språket är inte vaccin mot brott. utan snarare ett vaccin mot fällande domar och dessutom ett brottsverktyg för vissa typer av brott. såsom bedrägerier. Det är ju fullständigt sanslöst att man kan bli svensk medborgare, medan man utreds för brott – och inte ens vistas i Sverige. Och inte ens själv har ansökt om att bli svensk medborgare. Om man är ”minderårig” (d.v.s. under 18 år), men inte är ett spädbarn, räcker det att man har ”bott” i Sverige i tre år, och någon anhörig (som inte själv bor i Sverige) ansöker. som fallet med den 17-årige mördaren Frunze visar.

  Han greps vid återkomsten till Sverige, sedan han blivit medborgare. Hade han begått brott även i hemlandet? Hur som helst verkar han ha föredragit ett svenskt Sis-hem framför ett fängelse i hemlandet. För att återknyta till de gripna ”svenskarna” i Turkiet, så torde den svenska åklagaren inte ha några svårigheter att få hem dem till Sverige. Man vill helt enkelt inte ha svenskar i andra länder. Det är ju numera samma sak i Spanien, där ”los swekos” numera är ett skällsord.

  Vilka partier är ansvariga för att svenskar numera har ett så dåligt anseende i andra länder? Migrationsverkets förre gd Mikael Ribbenvik förklarade strax för sin avgång att man – enligt nuvarande regler för vuxna .- måste vara beviljad permanent uppehållstillstånd (PUT) för att få svenskt medborgarskap, men att man får det samtidigt som man beviljas PUT. d.v.s. efter fyra år för flyktingar, alltså i samband med andra omprövningen av sitt tillfälliga uppehållstillstånd (TUT), om man får TUT på två år.

 6. brorson

  Regeringen föreslår alltså att tiden innan någon (gäller bara vuxna?) kan bli svensk medborgare förlängs till åtta år. Emligt TIDÖ-avtalet, ska PUT avskaffas, vilket är ett gammalt SD-krav. Jag kan förstå SD, eftersom nyanlända, bl.a. från Syrien, har fått PUT direkt. Men att avskaffa PUT kommer att stöta på svårigheter, dels för personer, som redan har PUT och dels för personer, som i framtiden har kvalificerat sig för medborgarskap, men inte vill bli medborgare.

  Jag befarar att avskaffandet av PUT kommer att leda till en kraftig ökning av ansökningar om svenskt medborgarskap, dels av personer som inte själva vill bli svenska medborgare, och dels från personer, som vi svenskar inte vill ska bli svenska medborgare.

  Som fallet med de gripna ”svenskarna” i Turkiet visar, åker kriminella till Sverige. ljuger att de är flyktingar, bor i Sverige, eller låtsas bo i Sverige (ex-vis genom att skriva sig på en falsk adress) under några år. blir svensk medborgare och begår brott i andra länder. och blir utvisade till ”hemlandet” Sverige. Och skämmer ut alla verkliga svenskar som kriminella. När det blir sådant ståhej, för att en utlänning har bränt Koranen i Sverige, ska man tänka på att svenskar redan har dåligt anseende som både djupt omoraliska och kriminella.

  Och vad har svenska regeringar gjort åt detta? inrättat myndigheter med uppgift att förbättra sverigebilden utomlands, vartill våra självutnämnda folkuppfostrare, den svenska journalistkåren, under decennier har mörklagt den migrations-relaterade brottsligheten.

  Min linje har hela tiden (med smärre justeringar) varit att man ska ha beviljats PUT innan man kan bli svensk medborgare och att man ska ha beviljats PUT tidigast i samband med andra omprövningen av TUT, och att det DÄREFTER ska ha gått minst åtta år, innan man man kan ansöka om svenskt medborgarskap, d.v.s. tidigaste tolv år efter ankomsten till Sverige.

  Till detta kommer tiden för utredning och handläggning av ansökan i Sverige samt handläggningen i det gamla hemlandet av avsägningen av medborgarskapet i det landet. Turordningen ska vara att sedan det svenska medborgarskapet har beviljats, ska man avsäga sig det gamla medborgarskapet, och sedan bevis att detta skett har lämnats in till den svenska myndigheten träder det svenska medborgarskapet i kraft – från samma tidpunkt som det utländska medborgarskapet upphörde.

 7. brorson

  Som de talrika fallen med missbruk av dubbla medborgarskap i brottsligt syfte visar, bör NYA dubbla medborgarskap inte tillåtas framgent. Jag anser dessutom att de, som redan har två eller flera medborgarskap, ska tvingas välja: Antingen behålla sitt svenska medborgarskap och avstå från de utländska, eller behålla sina utländska medborgarskap och byta sitt svenska medborgarskap mot PUT.

  Jag vill dock understryka att detta är två olika frågor, å ena sidan om nya dubbla medborgarskap ska tillåtas, och å andra sidan vad som ska hända med dem, som redan har dubbla medborgarskap. Men oavsett vad politikerna bestämmer i den frågan, så måste grundlagen ändras så att: 1) Den som har dubbla medborgarskap och har begått brott, kan fråntas sitt svenska medborgarskap och 2) Den som har beviljats svenskt medborgarskap på falska grunder kan fråntas sitt svenska medborgarskap.

  Jag anser vidare att svenskt medborgarskap inte ska ge rätt till fler eller större ekonomiska förmåner. än man hade haft om man fortsatt ha PUT. Jag ser inga fördelar alls med att personer, som inte själva vill bli svenskar / svenska medborgare ändå ska tvingas till det genom något slags informellt tvång (ekonomisk piska). Det är inte fel, om en invandrare vill bo åtminstone sista tiden av sitt liv i sitt gamla hemland.

  Genom att behålla PUT som en möjlighet, kan vi skärpa kraven för svenskt medborgarskap. Även kraven för att få – och behålla – PUT måste skärpas- Det gäller bl.a. utlandsvistelse. Den, som har PUT blir inte utvisad, om situationen i hemlandet har förbättrats så att man inte längre har asylskäl. Men om man då väljer att flytta hem varaktigt, ska man inte längre ha PUT i Sverige.

 8. brorson

  Och nu försöker han fly från Turkiet med ett falskt italienskt pass. Låtsas tydligen vara italiensk medborgare också. Dyker kanske upp i Sverige under ännu en identitet? Vad säger Baudin om han går in på ett socialkontor och ansöker om försörjningsstöd, men personalen där fattar misstänkar? Baudin uppmanar till obstruktion mot en lag som ännu inte finns som förslag.

 9. kenth

  Det är för mycket dösnack och liten verkstad i dagens politik. Vad landet skulle må bra av är att gå ur EU så fick vi bestämma själva och spara en massa onödiga medlemsavgifter till landet att spendera här och inte där!

 10. brorson

  Den oförliknelige antidemokraten Ville Hansen har både rätt och fel. Visst har man rätt att kritisera SD. Det har jag gjort flera gånger:
  1) SD gjorde fel, när man frångick sin tidigare partilinje att säga nej till dubbla medborgarskap.
  2) SD gör fel, när man vill avskaffa rättsinstitutet permanent uppehållstillstånd.
  3) SD gör fel. när man motsätter sig ändringar av ordingslagen – nödvändigt för att stoppa utländska provokatörer, som Momika.
  4) SD gjorde fel, när man inte försvarasde sin dåvarande medlem Elsa Widding mot utbildningsminister Mats Persson, L. lögner om henne.

  Har jag fått något erkännande från Hansen för min kritik mot SD? Nejdå, jag buntas ihop med andra, som han i antidemokratisk ordning vill bekämpa. Kanske för att jag skriver på en SD-blogg i hopp om att budskapet ska gå fram och SD ska ändra sig och bli ett ännu bättre parti? Men läs här vilka sanna ord Hansen nu har skrivit:

  ”Om man är demokratisk tror man på och arbetar för ett samhälle där folket har makten. I en demokrati har alla medborgare rätt att delta i det politiska livet genom att rösta i val, starta och driva politiska partier och uttrycka sina åsikter.”

  Alla medborgare har rätt att uttrycka sin åsikter. Jag går dock ett steg längre och vill tillerkänna även utlänningar att uttrycka sina åsikter. I tal och skrift, men inte genom att bränna skrifter, anordna demonstrationer och allmänna möten. Därför måste ordningslagen ändras.Även svenska medborgare, som används som bulvaner för utländska arrarngörer ska nekas tillstånd. Momika är inte svensk medborgare. Paludan hade sannolikt inte varit svensk medborgare, om i haft ett förbud mot dubbla medborgarskap.

  På vilket sätt är Hansen antidemokrat? Samtidigt som Hansens är extremt långtgående i sin iver att begränsa utlänningars rättigheter i Sverige (fullständig yttrandefrihet endast för svenska medborgare), anser han att offentliganställda gör rätt om de begår brott i tjänsten, genom att vägra medverka till att utlänningar, som inte har rätt att vistas i landet, blir utvisade. Han har naturligtvis rätt att uttrycka detta som sin åsikt, men när han tar sig friheten att kalla alla vad han, men inte de själva tycker att de är (nazister, m. m.) tillerkänner han inte andra att kalla honom vad de, men inte han själv, tycker att han är (antidemokrat).

  Det är dock en skillnad mellan offentliganställda och privatanställda (med undantag för det fåtal, som bedriver myndighetsutövning på uppdrag av en offentlig myndighet. Offentliganställda avlönas med skattemedel och har ett särskilt ansvar för att tillämpa lagar och förordningar i sin tjänsteutövning även gentemot enskilda som du och jag, och t.o.m, avslå ansökningar, dra in förmåner och påföra viten för enskilda som inte följer samhällets lagar och regler.

  Om dessa tjänstepersoner själva ska stå utanför lagen, har vi ingen demokrati. Vi har samma slags tjänstemannadiktatur, som gamla fasciststater (Franco-Spanien m. fl.) Det är dags att kalla antidemokraterna vad de är. Nyfascister. Det finns en utväg för tjänstepersoner, som anser det strida mot deras samveten att följa lagar och reglier som gäller för tjänsten: Byt jobb!

 11. brorson

  I gårdagens krönika i Expressen har Ann-Charlotte Marteus skrivit om facit efter Morgan Johansson: ”Åtta år av ingenting.” Redan 2015 tillsatte han en utredning för att se över sekretessen mellan myndigheter. Varje gång han fått frågor om vad de tillsatta utredningarna kommit fram till, har han tillsatt ännu en utredning – förlitande sig på att de redan tillsatta utredningarna ska vara glömda.

  Det är uppenbart att S-toppen inte vill att allmänheten ska få veta hur mycket bidragsfusket kostar det svenska samhället i både ökade utgifter och minskade skatteintäkter. Samt ökad inflation och sänkt välstånd för alla och sänkta bidrag till de rättmätiga mottagarna. Jag reagerar för följande: ”I juli 2020 berättade exempelvis SR Ekot om hur Skatteverkets utsända kunnat se tusentals spår av människoexploatering på sina arbetsplatsbesök – men att de var förbjudna att larma polisen.”

  Detta är väldigt intressant. Det betyder att ”svart” arbetskraft, som inte har rätt att vara här, tar jobben från såväl etniska svenskar som från legala invandrare – som hade kunnat förslörja sig själva och betalat skatt på sina inkomster, i stället för att leva på bidrag. Att S-toppen, som har dolt sin passivitet genom att tillsätta utredning efter utredning, nu uppmanar offentliganställda att arbetsvägra, om de blir ålagda att anmäla ”papperslösa” är en logiskt följd av denna passivitet. Jimmie Åkesson har inte helt fel, men överdriver en aning, när han säger att hundra procent av den pågående våldsvågen är migrations-relaterad. Rätt siffra torde vara 97,5 %

  Och vad har den nuvarande regeringen gjort? Bortsett från att den också har tillsatt utredning efter utredning, och bortsett från att statsministern har ödslat tid på att frottera sig med kändisar som Gardell och E-type, kan vi tala om tio månader av ingenting. Det är för lång tid, när den grova brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna. I stället för att agera prästfru, som åker droska med nygifta par, borde Kristersson uppmana sin fru att uppföra sig sig som en statsministerfru.

  Den nya lagen om anmälningsplikt har vi ännu inte sett som förslag, och regeringen som faktiskt inte har något konkret att försvara, hukar för oppositionens uppmaningar till offentliagnställda att vägra följa sen hittills osedda lagen. Det har gått flera månader sedan sossarnas rättspolitiska talesperson meddelade att han inte har några invändningar om Sis-hemmen byter skylt till Kriminalvården .Varför har det inte skett?

  Vad som borde ha skett, är att de Sis-hem, vars byggnader är mest lämpliga som fängelser, hade rensats på icke-kriminella ungdomar (som fått andra placeringar) och gjorts om till ungdomsfängelser i Kriminalvårdens regi, med tills vidare befintlig personal.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.