Petter Nilsson(SD)

Subventionera operabiljetter med 10 000kr – eller patientavgiften med 100?

Idag debatterades kulturplanen under Regionfullmäktige.

Övriga partiers kulturplan återfinns här. Klart politiserad kultur, där armlängds avstånd till kulturen svårligen gäller för all kulturverksamhet.
Övriga partier tycker inte att medborgarna ska få välja vilken kultur man konsumerar. Självklart, tycker man, att regioninvånarna ska subventionera bland annat norrlandsoperans biljetter med motsvarande cirka 10 000kr per biljett.
Detta medan Region Västerbotten har klart bekymmersamma ekonomiska förutsättningar.

SD:s kulturplan återfinns här. Vi tycker att armlängds avstånd till kulturen ska genomsyra regionens kultur.
Att patientavgifterna ska vara lägre – inte minst för de som har en svag likviditet. Det förekommer att människor väljer att inte söka vård på grund av att plånboken inte räcker till.

Man behöver kunna göra besparingar på kultur. Ställa krav på stärkt självfinansieringsgrad.
Medborgare ska få välja vilken kultur man konsumerar. Medel ska inte tvingas från skattesedeln för att gå till norrlandsopera.

Mindre än 5% av Norrlandsoperans intäkter består av biljetintäkter. 5,7 mnkr av 128 mnkr. Årsredovisning finns här.
En operabiljett går på 600 kr. De övriga 95% bekostas av skattemedel. Totalt drygt 10 000kr per biljett subventioneras genom medel medborgare måste avstå i skatt.

Några krav på stärkt självfinansieringsgrad återfinns inte i övrigas förslag till kulturplan.
Ej heller önskar övriga partier försvara armlängds avstånd till kulturen. I stället ska medel ösas över politiskt riktad kultur.

Principen om armlängds avstånd som ni känner till, formades under efterkrigstidens Storbrittanien som en riktlinje för att hålla politiken borta från samtidskulturen.
Fokus lades i stället på att bevara och synliggöra kulturarvet.
I kontrast till detta ideal har den svenska politiken – och inte minst det Västerbottniska – varit aktivt närvarande inom samtidskulturen sedan antagandet av kulturpropositionen i riksdagen år 1974. Resultatet har varit en politisering av vissa delar av samtidskulturen, eftersom den har varit beroende av statlig finansiering och stöd.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. brorson

  Postar även här en kommentar, som jag har skrivit på en annan blogg, men ännu ej är publicerad där:

  >Förstår inte upprördheten. Har haft och förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt är ju villkor för att bli svensk medborgare enligt nu gällande lag. Denna bestämmelse har funnits under minst sjuttio årm troligen ännu längre, men det hette tidigare hedrande vandel. Det torde därmed ha funnits en utbildad rättspraxis vad som menas med detta begrepp. Motsvarande krav torde med all sannolikhet finnas även i alla utländska lagar. Jag kan inte minnas att jag har sett några som helst protester förrän mu. Men frågan nu är ju om en person, som inte p.g.a. sitt levnadssätt inte uppfyller kraven för att bli svensk medborgares ska ha rätt att ändå vistas i Sverige hur länge som helst, Sverige enda land i världen., där detta är möjligt? Inte förvånande att kriminella från hela världen dras till Sverige. Procenten uppklarade brott är ju dessutom synnerligen låg.<

  Efter det ökade väljarstödet för SD, som uppenbarligen beror på att SD fått skulden för allting dåligt (i oppositionens ögon) som regeringen har gjort, men väljarna tycker är bra, har Magdalena bytt ut "SD-regeringen" mot "den M-ledda regeringen" i sitt senaste uttalande. Försöker S nu rädda Moderaternas position som näst största parti? I vilket syfte? Hoppas S på en storkoalition (SD – M) efter mästa val efter valet att nytt språkrör för MP? Villy Hansen fortsätter dock av hela sitt hjärta agera nyttig idiot åt SD. Ja, Åkesson har ju hållit tal på arabiska., där han uppmanat utlänningar, som inte delar svenska värderingar, att söka sig till andra länder.

  Hansen verkar inte sky några medel för att skrämma bort redan hitkomna och potentiella nya invandrare från Sverige. Han säger det som en del sverigedemokrater skulle vilja säga, men inte säger av taktiska skäl – för att inte L ska lämna regeringen. Nu skrämmer han upp de redan hitkomna med att de, allihopa, snart kommer att bli utvisade. Så då gäller det att vara bland de första i det nya landet, innan även det landet tvingas sätta stopp för fortsatt invandring.

  Hansen nämner inte att diskussionerna huvudsakligen handlar om personer med någon form av uppehållstillstånd samt personer med dubbla medborgarskap, vilka har begått grova brott (som huvudsakligen har drabbat andra invandrare.) Visserligen handlar diskussonen också om möjligheten att dra in det svenska medborgarskapet även för den, som därigenom riskerar att bli statslös. Men det kommer, om förslaget ö.h.t. kommer att genomföras) bara att ske i ytterst sällsynta undantagsfall. Strömmer vill utreda om det ens är mölkgt med hänsyn till internationella konventioner, som Sverige har ratificerat-

  Jag har själv bidragit till den debatten (se mina kommentarer under föregående inlägg) med påpekandet att brottslingar inte ska kunna slippa utvisning, genom att i praktiken göra sig själva statslösa. om det svenska medborgarskapet återkallas. De kan ju avsäga sig sitt utländska medborgarskap. om de har dubbelt och hotas av utvisning p.g.a. brott.

 2. brorson

  Den riktiga Norrlandsoperan finns i Stockholm. Hela Sveriges opera. Tycker inte att resten av region V-botten ska finansiera Umeå-politikernas huvudstadsfantasier. Verksamheter, som finansieras av staten, när de ligger i Stockholm, finansieras med sämre vård för boende i södra Lappland. Dags att vända på detta. Sänk den kommunala utdebiteringen i södra Lappland, genom att Umeå får bidra mer till regionens verksamhet.

  Region V-botten har landets lägsta patientavgifter. De bör höjas, för att förbättra tillgängligheten till vården i hela länet, och inte sänkas. Ingen, som inte vistas illegalt i landet, behöver avstå från vård för att det är för dyrt. Med ett högkostnadsskydd, som innebär att man betalar max 1.200 kr / år i patientavgifter, blir det bara 100 kr / mån. Den kostnaden kan man få som tillägg både till försörjningsstödet hos socialtjänsten och till förbehållsbeloppet (det man får behålla vid utmätning) hos kronofogden.

  De enda som skulle drabbas negativt av höjda patientavgifter är sällan sjuka höginkomsttagare, som bor i Umeå eller Skellefteå, som inte behöver avstå en hel arbetsdag för ett sjukhusbesök. Hur mycket kostar sjukresorna för glesbygdsbor? För dem är patientavgiften den minsta delen av totalkostnaden för ett sjukhusbesök.

  I varje fall bör BB i Lycksele prioriteras före såväl sjukhusbesök och operabesök för sällan sjuka höginkomsttagare i Umeå. Skulle antal operabesök ö.h.t, minska med en 50 %-ig höjning av biljettpriset, med tanke på att nuvarande låga pris (i förhållande till kostnaden) är för högt för att locka låginkomsttagare?

  Vårdkostnaden för papperslösa, som inte alls betalar för sig, kan minska genom att den kommande anmälningsplikten kommer att gälla även inom vården. Undantag från anmälningsplikten ska inte gälla för hela verksamheter (vård, skola, etc) utan bara för enskilda individer, om det finns särskilda skäl i det individuella fallet.

 3. Hans Lindström

  Bra skrivet!
  Varför har ingen partiföreträdare från ngt annat parti reagerat på detta vansinniga slöseri på en liten klick ”kulturaktivister”.
  Godkänt läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet skrivs EJ ut i regionen pga att det är för DYRT
  och att patienten är för GAMMAL! När ska regionen återinföra ÄTTESTUPAN eller AKTIV DÖDSHJÄLP
  så att kulturen kan subventioneras och vissa politikers arvoden kan höjas??

 4. brorson

  En orsak till att det kan uppfattas dyrt är tröskeleffekten, om det blir många besök i vården i början av högkostnadsperioden, Med en patientavgift på 400 kr, som de har i en del regioner. och tre besök under första månaden, blir det 1.200 kr under den månaden och sedan 0 kr per besök under resterande elva månader. Men varför inte inrätta ett förskotts- och avbetalningssystem, för dem som så vill, så att de betaöar 100 kr / mån, oavsett antal besök per månad? Om det blivit färre än tolv besök under första året, exempelvis tio besök, överförs 200 kr till nästa år, som i så fall börjar med två betalningsfria månader, alternativt återbetalning.

 5. brorson

  Spelar ingen roll vilket parti, du representerar. För vare sig du vill, eller inte, eller inte, sitter du fast i sektorismen och kan inte ändra på det. Möjligen på lång sikt och efter hårt arbete. Sektorismen innebär att offentliga förvaltningar, precis som privata företag, strävar efter att minimera sina kostnader. Men besparingar i den ena förvaltningen tenderar att dyka upp som kostnader i en annan förvaltning . eller i privata företag, särskilt försäkringsbolagen, och kan där vara större än besparingen i den ursprungliga förvaltningen. Både polisen och kulturen är utmärkta exempel på detta.

  1) När polisen under Thornbergs vanstyre helt har struntat i att utreda bedrägerier mot äldre, dabbas förstås brottsoffren själva, men även banker och försäkringsbolag. Privata företag har stora förluster p.g.a. stölder och har stora utgifter för stöldskydd. Det har nu gått så långt, så att brottsligheten har blivit en extra kostnad, som avskräcker utländska investerare från etableringar i Sverige – vilket spär på arbetslösheten här. Polisen lägger ner stora resurser på att låtsas ta alla anmälningar på allvar. Naturligtvis måste de grövsta brotten prioriteras. Men om man ändå hade utrett ett slumpmässigt urval av massbrotten, skulle övriga brott av samma gärningspersoner klaras upp på köpet.

  2) Om en konstnär med ett stipendium på ex-vis 100.000 kr ovanpå försälningsintäkter för sina konstverk skulle komma upp i en genomsnittlig arbetarlön, skulle han / hon kunna försörja sig på sitt kulturskapande i stället för att konkurrera med vanliga arbetslösa om de få lediga jobben. Om konstnären sålunda lägger penslarna på hyllan och står vid en maskin i stället, kommer en arbetssökande, som inte fiick jobbet att leva på a-kassa eller försörjningsstöd från socialtjänsten och det blir en större förlust för samhället än stipendiet. Dessutom går vi miste om en kulturupplevelse, Men jag håller helt med om att kulturens självfinansieringsgrad måste öka. Kulturarbetarnas målgrupp måste i högre grad inriktas på de slutilga kulturkonsumenterna och inte på kulturbyråkraterna, som sitter på anslagen.

  Har läst att en konstnär fått avslag med motivering ”Hbtq-perspektivet framgår inte av ditt konstverk”. Ju mer oberoende av offentliga kulturanslag desto bättre för den konstnärliga friheten. Problemet är dock att knappast någon låginkomstagare och ganska få medelinkomsttagare har ekonomiska möjligheter att betala för den arbetstid, som det tar att skapa ett bra konstverk. En lösning vore kanske att använda konst av nu levande konstnärer, samt teater- och operabiljetter (!) som lotterivinster?

  Att besparingar i en verksamhet dyker upp som kostnader i en annan verksamhet är alltså ett problem. Men ett lika stort problem är att politiker och höga tjänstemän rycker åt sig dyrbara uppgifter, som inte är den egna förvaltningens uppgift. Som exempel Umeå-politikernas huvudstadsfantaskier, att Norrland skulle vara ett eget land med Umeå som huvudstadm vilket drar med sig kostnader som borde vara statens ansvar, om de ö.h.t är nödvändiga. Förvandlingen av landstingen till regioner, som ansvarar för tidigare statliga uppgifter, beror på idén om ”regionernas Europa”, att nationalstaten Sverige ska ersätta med fem – sex delstater i en ny nordeuropeisk förbundsstat.

  Det talar man tyst om numera. Skåne och danska Själland skulle slås ihop till en region. Samt svenska Västerbotten och ´finska Österbotten? Med det förlusttyngda svensk-danska tågbolaget Öresundståg har ”region Mälardalen” (som fortfarande är uppdelat på sex olika lön) gjort om lönsam SJ-trafik till olönsam regiontrafik. Och hur är det med regionägda skandalbolaget Svenskt ambulansflyg AB? Hade ett kommersiellt flygbolag kunnat sköta mycket bättre .Regionerna har helt enkelt inte kompetens för att driva alla verksamheter, om de har lagt under sig. Pengarna rinner iväg ,Regionerna är lekstugor för vuxna småpojkar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.