Petter Nilsson(SD)

Etikett: twitter

KD:s utspel för fri invandring!

Av , , 7 kommentarer 32

Så Alice Teodorescu Måwe gjorde en märklig intervju, där hon sa sig inte ha något gemensamt med SD.
Förstås lite märkligt säga, då till och med de flesta moderater och sossar idag kommit att ändra syn i många politikområden.
Ni vet, fri invandring, försvaret som budgetregulator, en snäll kriminalpolitik, osv.

Alice gjorde emellertid en grej av det. Vilket man kan tycka är lite märkligt sätt att profilera sina egna politiska ambitioner. Nåväl.

Hon insåg väl att det hela inte vart så bra. Att viss kritik kom att väckas mot hennes uttalanden.

Därefter så valde Alice att skriva på Twitter, vilket tycks vara verktyget för folk att kurskorrigera opinion med idag.
Nu skulle man kunna tro att en ursäkt, eller en dementi skulle komma att skrivas.

Men nej.
Nej Alice fick för sig att konstruera ett inlägg där hon i stället valde att godhetssignalera.

Det fick förstås människor att reagera.

Nu brukar det på många twitterprofiler stå något i likhet med att en ”retweet inte behöver betyda att man instämmer med innehållet man retweetar”. Oklart ifall det är särskilt vanligt förekommande med att detsamma gäller ifall man svarar ”precis så!”.

Såklart detta kommer gynna opinionen för – det redan sedan tidigare – krisande KD…

Politisk predikan leder till ytterligare flykt från kyrkan!

Av , , 4 kommentarer 27

Under söndagens livsända gudstjänst berördes ytterligare en synnerligen politisk predikan. Man grundade den i en rad spretiga trådar. Bland annat Antje Jackeléns utträde ur twitter, upplevda problem med en utvecklande nationalistisk tendens, samt en rad andra företeelser.

Nu har jag tidigare skrivit i en del av ämnena. Avseende nationalism. Pja, till och med Lennart Holmlund har ju antagit en nationalistisk grundsyn, när han rätteligen poängterat att Sveriges medborgare bör ha vaccin före vi hjälper andra länder. Det är ju det en nationalistisk grundsyn innebär. Att vårt land bör sättas före ett världsperspektiv.

Visst finns det olika perspektiv. Men hur många av de konservativa kristna som hör predikan och slutledning från berörd präst känner sig hemma i prästens predikan?

Man skapar inte en inkluderande kyrka genom att ha denna sorts av predikningar, det är så man skapar en politisk organisation.

Rimligtvis är det inte kyrkans sak att utse och peta bort ”ej önskvärda”, från respektive ur svenska kyrkan. I synnerhet inte genom att diskriminera medlemmar utifrån demokratiska rättigheter som grund.

Dags att starta tiduret

Av , , 2 kommentarer 28

Noterar att smålandspostens ledare ger SD rätt i sak avseende artikeln som framförts av Jimmie m fl i DN kring att stoppa tech-jättarna från att styra den politiska debatten.

Man problematiserar dock att linjen endast företräds av SD.

I någon mån kan jag instämma. Det är självklart att fler partier borde instämma i linjen.

Min erfarenhet från Regionen är att Sverigedemokraternas förslag brukar få en fördröjning innan de införs. När de väl införs av majoriteten eller föreslås av andra partier i opposition förkunnas det förstås ofta att åtgärder införs på grund av annorlunda orsaker, eller med en mindre twist.

Bekymret att få stöd av andra oppositionspartier har i min erfarenhet också en viss fördröjning oavsett om man försöker hantera förslaget inom korridorerna eller ifall man lägger fram ett förslag publikt. Men vi får mindre media för de åtgärder vi faktiskt gör, alltså är det betydligt mer rimligt att vi lägger fram förslag publikt i Regionen.

Varför det finns den där segheten i övriga partier i Regionen kan jag inte egentligen svara på. Även vad gäller övriga bloggares ovilja att kritisera big-tech.

Kanske politiker-proffsen har mer politikererfarenhet än en vanlig dödlig – erfarenheten att man kan undvika att bli kritiserad av diverse muppar som försöker klistra på en diverse epitet  genom att inte att kritisera big-tech i ett tidigt skede.

Får väl passa på starta tiduret och se hur lång tid det tar innan andra partier stämmer in i behovet av en kommitté.