Petter Nilsson(SD)

Etikett: Västerbottens läkarförening

Fler vårdplatser i Västerbotten!

Av , , Bli först att kommentera 19

Såg debattartikeln ”Västerbotten har för få vårdplatser”.
Skribenterna menade att de skulle ställa krav och frågor till ledande politiker. Har själv inte sett några frågor under gårdagen – så man får väl förvänta sig att de anser andra vara ledande, men tycker det är rimligt att svara på frågorna från oppositionens sida.

Ytterst är det viktigt att väljarna också vet hur de olika partierna tänkt lösa problemen.

Frågorna ur debattartikeln, samt svaren nedan.

– Hur ska ni säkerställa att vårdplatserna blir fler i regionen?
– Hur ska ni förbättra arbetsmiljön i hälso- och sjukvården?
– Hur ska ni korta de långa vårdköerna – utan att köra slut på personalen?
– Hur ska ni skapa förutsättningar för en tillitsstyrd hälso- och sjukvård där medicinska behov får avgöra?

Sverigedemokraterna var enda partiet som budgeterade för reinvesteringar på fastigheter inför årets budget. Vi prioriterade också vård högst av alla partier – det vill säga, vård fick mest medel i vår budget.

Vi måste budgetera för resurser. Dels se till att det finns tillräckligt mycket pengar till vård.
Det bestämmer hur mycket pengar vi kan lägga på personal, och hur mycket personal vi kan locka till oss.
Men också se till att vi har tillräckligt bra lokaler för att bedriva patientsäker vård, likväl som hälsosamma lokaler för vår personal att arbeta i.

Jobbar fler i vården, får man lättare att förena privat- och arbetsliv. Arbetslasten blir rimligare för de som arbetar inom sjukvård.
Det är samtidigt viktigt att ta itu med byggnadsrelaterad ohälsa så snart som möjligt, för att se till att den fysiska arbetsmiljön också är bra.

Vi skapar förutsättningar för en tillitsbaserad hälso- och sjukvård genom minskade indikatorer. Precis som frågeställaren säger, så innebär fler administrativa krav och avrapporteringar en massa administration – och man måste utvärdera indikator för indikator. Är de värda att följa upp?
Har skrivit om detta tidigare, men många indikatorer har tillkommit som en politisk godhetssignalering. Exempelvis genderbudgeting, jämställdhetsintegrering för med sig krav på könsuppdelad statistik.

Men hälso- och sjukvårdslagen är tydlig. Vård ska ges efter behov.
Så vi menar att vi gott kan stryka de indikatorer vi inte behöver – just för att minska den onödiga administrationen.
Återigen enda partiet.

Finns väl mycket att säga i ämnet, men ifall man vill lägga resurser på något, så kräver det också att man gör besparingar.
Övriga partier vill göra besparingarna inom vården. Vi menar att besparingar i första hand bör göras på finkulturen exempelvis operan – som inte heller kommer hela länet till del. På administration, märkliga projekt, lobby och en alltför påkostad och onödig politikerorganisation.
Där finns medel att hämta i första hand.