Villy Hansen

Det är inte alltid som det verkar vara.

Smått oviktigt?

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur kommer det sig att människor i allmänhet förargar sig över till synes små ting och i stället lämnar där hän de stora sakerna i samhället och inom politiken när det gäller åsikter och debatt? I vår familj har min fru hand om familjefrågorna som till exempel ekonomi och andra viktiga beslutsfrågor. Dock tar jag hand om de riktigt stora frågorna och hur vi skall förhålla oss till FN, andra internationella frågor och andra nationer etcetera.

En av de riktigt stora frågorna för villaägare var sotningssystemet där flera ställde sig på barrikaderna och skulle sota själv. Det fick de nog sota för, för att det krävdes både kurser som kostade och utrustning. De fick i vart fall själva ”arbeta svart”. Nu handlar det om kompostering i bruna tunnor som väcker ont blod. Låt mig först slå fast att det både måste få debatteras och protesteras i demokratin namn varför mina kommentarer mera kommer av hur stora och små frågor kan väcka lusten att med känsla skriva och tala.

När jag för över tjugo år sedan lurade liemannen i svår älgolycka lärde jag mig att sortera bort små frågor ur vardagen. Men efter några år föll denna lärdom i glömska. För ett antal månader sedan lurade jag liemannen för andra gången och tänker inte glömma bort vad jag lärt mig. Men för att vara ärlig, innan dess välkomnade jag den bruna tunnan och till råga på allt är jag glad att jag inte nödgades engagera mig politisk i frågan. Nu går jag och vackert viker veck på en snart våt papperspåse.

Bli först att kommentera

Politiska sportgrenar

Av , , Bli först att kommentera 0

Har ni upptäckt de nya sportgrenarna inom politiken? Den allra nyaste är ”bäst på välfärd” och en tidigare heter ”vi vill ha flest poliser”. Först kom några och sade vi skall ge fem miljarder till välfärden sedan kom några andra och sade, det är för lite, fel fel fel, vi ger tre miljarder ytterligare. Grenen ”vem vill ha flest poliser” skapade även den ett spännande upplopp. Flest poliser är en sportgren som hänger lite samman med ”lag och ordning”. Men den fulaste sportgrenen är det som tur är endast en sympatigrupp som ägnar sig åt. Dock har den gruppen tyvärr ett par sympatigrupper. Den grenen kan kallas ”Sverige är dåligt, ett dåligt land som blivit allt sämre”. Till sist, ytterligare en gren som förekommer. Den heter, ”vilka grupper är inte och blir aldrig någonsin Svenskar”. Politik kan vara patetiskt och tragiskt underhållande.

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Sök medling som alternativ

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag reflekterar ofta över varför medling som sätt att lösa konflikter inte är särskilt utbredd i Sverige till skillnad från flera andra länder. Kvalificerad medling löser olika slag av tvister och bevarar goda relationer efteråt. I stället för långdragna och kostsamma tvister vid domstol kan en medlare bidra till att lösa tvisten. Naturligtvis finns det tvister som skall lösas vid domstol. Tvister kan vara affärstvister, tvister mellan personal, personliga tvister, granntvister och liknande. Medling innebär att en oberoende och objektiv medlare söker få två eller flera tvistande parter att enas. Genom medling behåller man goda relationer efteråt.

Jag har bland annat arbetat med medling inom Sveriges största konsumentorganisation där jag medlat i olika tvister allt från större tvister med gruvbolag till något enklare grannfejder.

Jag är utbildad både som medlare och förhandlare i metoder från Harvard University (Harvard Negotiation Project) på Rättsvetenskapliga enheten vid Luleå Tekniska universitet.

En medlare skall vara oberoende och objektiv. Medlingens innersta kärna vilar på att lösningen är att finna bland parterna själva och att det inte är hos medlaren lösningen finns. Medling bygger på förtroende och tillit. Medling är ett hantverk och en vetenskap där det forskats mycket omkring.
Medling är en alternativ tvistelösning (ADR) Alternative Dispute Resolution, som gör det möjligt för dem som är involverade i en tvist att genom samverkan lösa den tvist som skiljer dem åt. Genom att lyssna på parterna och belysa olika sidor av tvisten, utforska underliggande intressen och möjliga lösningar kan skickliga medlare leda parterna att själva se hur tvisten skall lösas. Under medlingsprocessen ges parterna möjlighet att berätta sina historier. Medlingsprocessen skall på samma gång vara framåtsyftande. Medlaren skall vara objektiv och neutrala under hela processen. Till skillnad från exempelvis en jury vid domstol skall inte medlaren avgöra resultatet utan det bestäms av parterna själva.

Bli först att kommentera

VK-blogg för Vindelnpolitiker också

Av , , Bli först att kommentera 1

VK-blogg även för Vindelnpolitiker, visst? På VK-bloggen trängs Umeås politiker och några få andra. Men vänta, jag får väl först be som ursäkt för att jag sist utmålat politiker som tråkiga på VK-bloggen. Det är i den meningen att det inte var så upplyftande retorik de presterade. Andra håller säkert inte med mig. Som politiker har man även uppgiften att lyfta folk.  Vindelnpolitiker hade ju kunnat använda VK-bloggen. Några kanske gör det som jag inte upptäckt. Fast en och annan Vindelnpolitiker använder FB-gruppen Vi i Vindeln som informationskanal. Den har dock sina restriktioner och begränsningar. Det tycker jag är intressant.

Jag läser ofta många av ”Politik och Opinionsbloggarna”. De är naturligtvis avslöjande för dem som skriver genom att det ofta går att härröra budskapet till deras politiska agenda. I dag missade inte en SD-politiker att poängtera inslaget av utlandsfödda som begår våldtäkter. M-kommunalrådet arbetar hårt med de moraliska aspekterna om att inte bära Hijab, att det inte skall få tiggas, men han pratar även om nolltolerans mot antisemitismen. Vad gäller den politiska retoriken förkommer mera urvattnade kraftuttryck såsom ” den socialdemokratiska katastrofen”, från ett oppositionsparti så klart. En annan högt uppsatt politiker säger, ”Den nya institutionen för mänskliga rättigheter borde förläggas i Umeå!” Fint, då kanske de fattigaste får fortsätta synas och tigga som ett sätt att överleva för tillfället, innan mycket lång tid har gått eller att det aldrig har inträffat att dessa fattiga och diskriminerade fått det bättre i sina hemländer. Det skrivs även en hel del om begreppet ”demokrati”. Det jag definitivt inte håller med om är att partier som andra än en själv har röstat på eller sympatiserat med, måste man ta i hand och diskutera med för det är ju ”demokratiskt valda”. Demokrati är att även ta ställning mot och utesluta. När jag ändå håller på att kommentera kan jag rekommendera er att läsa Ola Nordebo, Politisk chefredaktör på VK, Umeå med frisinnad liberal syn. Man kan lära sig mycket av att läsa vad andra tycker. Därför är många bloggar intressanta och lärorika.

Bli först att kommentera