Vården ska anpassas efter patienten inte efter byråkratiska strukturer

Av , , Bli först att kommentera 14

Vinst i vårdföretag offentliga eller de privata med avtal med landstinget är inget konstigt. Till och med landstinget som koncern har en ambition att få ett positvt resultat i sin verksamhet. Nu har det inte varit så vanlig med en socialdemokratisk ledning av landstinget att lyckas med det. Men att som Alejandro ( s ) i sin blogg  hävda att privata företag i vården har som drivkraft att bara skapa vinst och ge utdelningar  till sina aktiägare är en mycket allvarlig anklagelse. Den här anklagelsen mot hårt arbetande entrprenörer som han gjorde i gårdagens och även i dagens debatt i landstingsfullmäktige visar hur företagarfientliga vänstern och vänstersossar kan vara.

Jag hävdar åter igen att våra entreprenörer som vi anlitar i landstinget inom tex hälsovalet och inom allmän servic (städ och drift) gör ett verkligt bra arbete till en kostnad som vi efter upophandling har accepterat. Vi följer dessutom upp att de gör vad vi beställt och till den kvalitet som vi kommit överens om. Gör dom inte det har vi rätt att säga upp avtalen. De privata entrprenörer vi nu har inom hälsovalet bla citymottagning, Norrlandskliniken har  samma uppdrag som de offentliga hälsocentralerna och får samma ersättning för detta. Därför påstår jag att detta är ingen privativisering som vänstern och socialdemokraterna försöker "skrämma " befolkningen med. Med en mångfald av olika utövare av vård får vi en ökad valfrihet för befolkningen och vi har full insyn i deras arbete och vi finansierar verksamheten solidarisk med skatter.

Gårdagens debatt i landstingsfullmäktige om sjukgymnasterna visar att där vill s, v och mp inte låta dom få fortsätta med sin verksamhet trots att vi har även där avtal som reglerar vad dom ska göra. För de rödgröna är det viktigast att sjukgymnastiken utförs inom bara det offentliga. Det visar också tydligt att de rödgröna inte litar ens på sin egen möjlighet att ha kontroll och styrning av vården om den inte är offentlig. Byråkratiska strukturer är för de rödgröna viktigare än trygg, nära, tillgänglig vård som finns när vi behöver den.

 

De rödgröna och Vårdvalet i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 16

 De rödgröna i landstinget vill inte att vårdvalet i Västerbotten ska bli ett vårdval värt namnet. Idag på landstingsstyrelsen var de fast beslutsamma att inte förändra vad primärvården, våra hälsocentralers uppdrag skulle omfatta. Alliansen i landstinget däremot vill att rehabiliteringen,sjukgymnasterna, inte borde ingå i primärvårdens uppdrag. Vi har väldigt många privata sjukgymnaster som därigenom misster sina avtal med landstinget. Vi får nu längre vårdköer och bara detta år så kommer 6 privata sjukgymnaster att tappa sina avtal och nästa år ytterligare 6 företag.

Nu tappar vi den kompetens som de besitter. Vi kanske tvingar dessa företagare att lägga ned sin verksamhet och de rödgröna tvingar många patienter som idag går hos dessa sjukgymnaster att nu öppna plånboken och betala mycket högre pris än idag. Är det verkligen vänsterpolitik att plånboken nu ska styra vilka som ska få del av den kompetens som bara dessa sjukgymnaster erbjuder.

De rödgröna ville idag inte heller att vi skulle tillföra mera resurser,pengar,  till primärvården inom ramen för vårdvalet. Och inte heller ville de att för de hälsocentraler som finns i de glesa delarna av länet, framför allt i inlandet, skulle få en högre rörlig ersättning. Det visar att med de rödgröna så befarar jag att många av våra hälsocentraler i inlandet får svårigheter att klara sin ekonomi. Förstår att de rödgröna är inne på att slå sönder att vi har hälsocentraler i alla länets kommuner. 

Vi tyckte också att vid nyetableringar så ska de som inte har gjort ett aktivt val så ska dessa listade patienter tillföras den hälsocentral som är närmast där de bor. Men det sa de rödgröna Nej till . Deras tanke är nog att vi ska på alla sätt begränsa att nya hälsocentraler växer fram. Det är vänsterpolitik som bara ser att offentligt styrda hälsocentraler ska finnas och att öka mångfalden av hälsocentraler ska på alla sätt förhindras.

Vi borde ha fått en ny majoritet i landstinget i höstens val så att vi fått en ny färdriktning och en modernare syn på välfärden och hur vi tillsammans kan utveckla vården för alla västerbottningar.

Alliansens budget presenterades idag

Av , , Bli först att kommentera 21

Idag har vi i alliansen i landstinget presenterat vårt budgetalternativ. Vi gör rejäla satsningar på primärvården, 20 miljoner mer än majoriteten. I den specialiserade sjukvården och närsjukvården, psykiatrin och geriatriken satsar vi 25 miljoner mer än majoriteten. Vi satsar också på fler AT/ST läkare och utbildning av specialistsjuksköterskor. Vi satsar mer på familjecentraler och på inlandssjukvården i form av det vi kallar glesbygdsmedicin, Nyttja den nya tekniken i form av telemedicin och våra sjukstugor och akutplatser. Det ger trygghet och vård nära.

Framtidens sjukvård kräver både satsningar och prioriteringar. Vi prioriterar mer sjukvård för pengarna. Besparingar ska enligt vårt förslag göras på det som inte är sjukvård som lokaler, administration ,projekt. och centrala anslag. Vi tror också att vi kan bli bättre på att få ned våra läkemedelskostnader men självfallet satsa på de ny effektiv läkemedlen och nya medicinska metoder. De är oftast kostnadseffektiva och ökar livskvaliteten för många. Vi måste också bli bättre på få ned kostnader på grund av brister i kvalitet och vårdrelaterade infektioner. Dessa infektioner skapar stort lidande för patienterna och ökar våra kostnader med många nya besök och inläggning för vård.