Amalgam i tandvården ska inte finnas i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 0

Från och med 1 juni i år så får inte amalgam användas i folktandvården. Vi ska inte heller ge dispens för amalgam i sjukhustandvården. Det här är rätt i dagens miljödebatt och att vi ska inte heller använda gift i munnen. Redan i början av 90-talet tog vi i centerpartiet upp denna fråga i landstingsfullmäktige. Det har tagit alldeles för lång tid att komma fram till denna insikt. Men bättre sent än aldrig. Igår träffade jag också Tandvårdeskadeförbundet som ville ha en försäkran att vi verkligen kommer att leva uppp till detta förbud. Så blir det och jag kommer att noggrant följa upp att så sker. I fjol gjordes 114 amalgamfyllningar i vuxentandvården men inga alls i barntandvården.

Bli först att kommentera

Omskärelse av pojkar ska erbjudas enligt SKL

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu har styrelsen i Sveriges Kommuner och landsting (SKL) tagit beslut att rekommendera alla landsting att man ska erbjuda omskärelse av pojkar av icke medicinska skäl. Idag är det 11 landsting av 21 landsting som inte alls erbjuder omskärelse. I vårt landsting gör vi det men till självkostnadspris. För 2009 kostar det 9500 kronor inklusive mottagningsbesök. Det är betydande belopp och idag är det få som utförs i vårt landsting. Problemet är att höga kostnader innebär att omskärelsen sker av någon som inte har den medicinska kompetensen och det innebär stora risker som kan innebära andra vårdkostnader för sjukvården. Men i vårt prioriteringsarbete i landstinget var vi överens om att vi måste ta en diskussion om vad som ska ingå i det offentliga åtagandet. Omskärelse anser vi inte ska ligga inom det offentliga åtagandet. Det är bra att vi i alla fall kan erbjuda omskärelse och det är bra att det inte blev ett lagstadgat krav. Jag tycker det också borde bli en mera lika prissättning. Idag variera avgiften kraftig mellan landstingen. I den Norra regionen borde vi i alla fall kunna komma överens om en lika prissättning.

Bli först att kommentera

Svagt av regeringen att inte ge resurser för kompetensutveckling

Av , , Bli först att kommentera 0

Lågkonjunkturen slår hårt mot kommuner och landsting. Det visar också den prognos över skatteintäkterna som Sveriges kommuner och landsting presenterade igår. För Västerbottens läns landsting blir det ytterligare försämringar på 25 miljoner 2010 och 2011. I det läget att varslen ökar och fler och fler går in i utanförskap är det viktigt att vi kan kompensera med projekt som främjar kompetensutveckling. Sådana projekt kan finansieras av Europeiska socialfonden men där är pengarna i princip slut. Därför behöver deras ram utökas men regeringen har sagt nej. Nu har SKL skrivit till regeringen om detta och föreslår att man får använda ramen för 2010 redan i år. Jag hoppas man tar sitt förnuft till fånga och går med på ett sådant klokt och ansvarsfullt förslag Då kan vi kanske mildra effekterna av den ekonomiska krisen och ge signaler till privata företag och offentlig sektor om vikten att investera i kompetensutveckling och rusta individer för framtiden

Bli först att kommentera

Kan landstinget lära av bilföretaget Toyota?

Av , , 1 kommentar 0

Kan Toyota företaget som producerar och säljer bilar lära oss något i landstinget ? Svaret är JA.
Har idag under Region Västerbottens styrelsesammanträde fått ta del av deras sätt att vara effektiv och tillgänglig. De använder en enkel och tydlig princip- den sk Lean modellen. Nyckeln till framgång är att lyfta fram problemen och ha ett ledarskap som håller fram medarbetare som är villig att lyfta fram problemen och lösa dom. När man gör det så måste man sedan försöka eliminera alla problem som inte tillför nytta eller mervärde. För landstinget blir det patientnytta. Ta bort det som är slöseri med tid, göra mer eller mindre av det som tillför eller inte tillför patientnytta. Varför letar tex sjuksköterskor generellt 3 timmar varje dag efter material, information, journaler? Varför är 80 % av remisserna ofullständiga? Varför ändras 40% av planerade operationer? Så uttrykte sig företrädaren för Toyota i Sverige Dag Lotsander.

Det finns säkert inte något enkelt sätt att lösa dessa problem genast. Men att lyfta fram dom och ta diskussionen med ledare och medarbetare är rätt väg att gå. Viktigt att processen fram till beslut fick ta tid med genomförandet skulle sedan ske omgående då alla hade känt sig delaktiga i processen.Beslut om åtgärder enligt Toyotas arbetssätt vore bra att pröva. Viktigt enlig modellen är också att man ska kunna redovisa planen och åtgärderna på ett enda A3 papper. Inte längre för då blir det inte enkelt att kommunicera ut budskapet till de enheter som måste förändra sig. Något att tänka på i landstingets möjlighet att få genomslag av alla budgetbeslut i verksamheten.

Goda exempel inom sjukvården där man använt sig av lean modellen finns. Bla har Malmö universitetssjukhus och St Görans sjukhus i Stockholm akutmottagningen använt modellen. Akuten fick 30% mer nöjda patienter och man tog emot 50% fler akuta patienter!!

1 kommentar

Läkemedlens påverkan på barn är inte undersökt

Av , , Bli först att kommentera 0

Barnveckan i UPPSALA som pågår har presenterat en undersökning om läkemedelsbehandling av barn. Rapporten finns på Allt om Barn. Det är slående att rapporten visar att 2/3 av de läkemedel som ges till barn har inte man studerat effekterna av hur de påverkar barn. Det är ju en oerhört stor risk för barns hälsa att detta inte har skett. Läkemedelsstudier säger vi ska göras på alla åldrar, män och kvinnor men också på barn. Eller hur? Barnveckan i Uppsala konstaterar att det behövs även en BarnFass. En dokumentation som kan beskriva läkemedlens inverkan på även barn inte bara vuxna

Bli först att kommentera

Väljarstödet i Stockholm och budgetutmaningar i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 0

En opinionsstudie i Stockholm som redovisas i bl a DN visar på ett kraftigt alliansövertag i Stockholm, men också att moderaterna blir det alltmer dominerande partiet i Stockholm. Även centerpartiet ökar något men det är inte bra om ett parti blir för dominerande inom alliansen. Detta är en utmaning för de fyra allianspartierna om alliansen ska fungera som ett alternativ även i framtiden.

Problemet är dock större för socialdemokraterna. De tapper i opnionen där och i landet. Särskilt intressant är att socialdemokraterna ofta använt det som händer i stockholmspolitiken som skräckexempel i den lokala och regionala politiska debatten här i Västerbotten. Inte minst diskussionen om vårdval, utslagning av vården i vissa områden och att ekonomin i Stockholm raseras. Stockholms strategin är inte gångbar längre och tack och lov för det. Socialdemokraterna och övriga vänstergänget i landstinget bör nog koncentrera sig på att klara sin egen hemläxa.
Vi har tillräckliga utmaningar i Västerbotten politiskt att klara tillgänglighet, vårdgaranti och underskott i halvmiljardsklassen åren framöver.

Bli först att kommentera

Glädjande opnionsundersökningar för Centerpartiet och alliansen

Av , , 2 kommentarer 0

Va kul att få ta del av opinionssiffror som är positiva både för centerpartiet och för alliansen. Jag tror på skoops undersökning för centerpartiet gör ett bra jobb och Maud är tydlig i sina uttalanden om värdet om att vi ska ha en stabil ekonomi för att trygga välfärden på sikt. Nu minskar också enligt Sifos undersökning skillnaden mellan blocken och det är i stort jämnt skägg. Ep valet den 7 juni blir en bra värdemätare hur det kommer att gå i valet 2010. Ska man tro TV4 undersökning i morgonsändningen så finns ett ökat intresse att gå och rösta den 7 juni till EU. Hoppas att det blir så. Det är en plikt att göra sin röst hörd annars så kan man väl inte heller i efterhand kritisera EU och dess parlamentariker.

2 kommentarer

Volontärer en viktig samverkanspartner i Skotsk hälso- och sjukvård

Av , , 1 kommentar 0

Volontärer, olika frivilligorganisationer och enskilda, är med i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Skottland. Vi besökte bl a särskilda öppenvårdsteam som i särskilda ombonade lokaler hade verksamhet för tex psykiskt sjuka, ungdomar med drogproblem, vissa kroniska patienter tex diabetiker. Även de som arbetade med utsatta kvinnor som våra kvinnojourer hade stor del frivillighetsarbete. Mycket av den här verksamheten med utsatta problem byggde på frivilligas bidrag med arbete och finansiering men också till en del av offentliga bidrag. Volontärverksamheten skapar ett engagemang från lokalbefolkningen och lokalsamhället. Många av de som arbetade där hade tidigare också haft problem av tex psykisk oro och drogmissbruk. Men arbete med att bli sedd och uppskattad för vad de gjorde vilket gav dem förnyat självförtroende och ny livsglädje. Det egna ansvaret för sin "överlevnad" var också en viktig del i den dagliga terapin Problemet var dock att finansiering var mycket kortsiktig och en stor del av arbete var att få in stöd och bidrag. För att klara många av morgondagens utmaningar kommer nog vi i Sverige också få förlita oss på en större del frivilligt arbete. Redan idag görs mycket av denna grupp även i Sverige men framför allt hos oss är anhörigvården en stor och viktig verksamhet. Utan anhöriga stannar vården.

1 kommentar

Telelarm skapar trygghet för de äldre i Skottland

Av , , Bli först att kommentera 0

Har nu besökt och tagit del av Skottlands utmaning att ge den ökande äldrebefolkningen en trygg ålderdom. De har tex utvecklat en tydlig strategi och genomfört en plan för att skapa trygghet för alla som bor hemma eller i äldreboende genom sk telecare. Det handlar bl a om trygghetslarm, larm om man faller i sin bostad, rörelselarm, larm vid dörren och vid el eller vattenproblem i bostaden. Särskild personal har ständig övervakning via telelarm som i sin monitor kan upptäcka om man tex faller. Det som är olikt vårt system med trygghetslarm är att man gjorde detta på bred front både för boende i hemmet, i särskilt boende, för särskilt tagna beslut för våldsbenägna, kriminella och för ensamarbetare. Detta skapar trygghet för alla, brukare, anhöriga, grannar och befolkningen i grannskapet. En bra utveckling av telelarm i Skottland var att om något händer med tex den gamle så ringer övervakningspersonalen upp en granne för att den ska titta till den gamle. På det sättet får man med civilsamhället i omsorgen och tryggheten för de äldre. Ett intressant tanke och något att ta efter?

Bli först att kommentera

Skottsk primärvård-tillgänglig och inga patientavgifter

Av , , Bli först att kommentera 0

Befinner mig nu i Skottland på studieresa arrangerat av Sveriges kommuner och landsting(Skl). Som ledamot i SKL`s beredning för primärvård och äldreomsorg har jag fått möjligheten att delta i Skl´s studieresa som går av stapeln vart fjärde år. Den här gången så är vi 18 politiker och 5 tjänstemän som är i Edingburg i två dagar för att få kunskap om deras primärvård och äldreomsorg. Gårdagens information om hur deras primärvård fungerar med GP´s, dvs en allmänläkarmottagning och utbyggnad av sk hälsocentra var mycket intressant. Deras GP´s skiljer sig markant från våra hälsocentraler eftersom de oftast är bara uppbyggda kring en allmänläkarmottagning. Men de är mycket tillgängliga och har stor omtanke och service mot sina listade patienter. Hör och häpna ca 4000 per läkare. I Västerbotten pratar vi om ca 2000 listade per läkare. Något att tänka på när vi i Västerbotten drar igång vårt vårdval nästa år. Intressant var också att de har särskilda hälsocentra med olika specialiteter allt ifrån röntgen, äldrevård och barnhälsovård i de större orterna. Påminner om vår sk närsjukvård/hälsocentraler. Men där kommer specialister ut från sjukhusen som konsulter och med stort intresse arbetar för att möta patienterna närmare där de bor. All sjukvård är statligt finansierat och det finns inga patientavgifter!!! För mig är det viktigt att få denna omvärldsbevakning som kan vara till nytta för mitt politiska arbete för en bra vård i Västerbotten

Bli först att kommentera