Klokt att stoppa nedläggning av distriktssköterskemottagningar

Av , , 2 kommentarer 14

Primärvårdsledningen i landstinget låter nu meddela att man stoppar tills vidare nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs och dikanäs. Det var klokt. Att fortsätta nedmonteringen av inlandssjukvården är att åter slå omkull en väl fungerande närvård för dessa dalgångar i Vilhelmina. Det ger inte förutsättningr till en likvärdig vård för alla i länet och med de långa avstånden till närmsta hälsocentral så innebär dylika planer minskade möjligheter att upprätthålla en bra servic och bra förutsättningar för utveckling.

Nu står min förhoppning att man på ett konstruktivt sätt tar upp en diskussion med kommunledningen om förutsättningar för samverkan mellan landstingets primärvård och den kommunala vården. Det måste vara möjligt att finna bra samverkan på båda orterna då det finns äldreboenden både i Saxnäs och Dikanäs.

Jag tror också att en bidragande orsak till att man gör omtag i planerna beror på den folkilska som uppstått i drabbade orter och det engagemang man visat från befolkningen  i dalgångarna. Att protestera och visa engagemang lönar sig och så ska det vara. Men än är inget säkert så det gäller att fortsätta att bevaka frågan och vi som säger JA till likvärdig vård i hela länet känner oss inte lugna förrän allt är klart att Saxnäs och Dikanäs får behålla sina distriktssköterskemottagningar.

2 kommentarer