Varje dag i vården görs fantastiska insatser

Av , , Bli först att kommentera 10

Under dagens fullmäktige har vi debatterat året som gått på gott och ont. Så brukar det vara och att vi från oppositionen tar upp de frågor och problem vi sett i vården under året som gått. Det är ju vår demokratiska möjlighet för att visa på alternativ som kan finnas.

Men vi har ändå under året bedrivit en vård som till stora delar är verkligen god vård för de som fått vård. Jag visade i mitt anförande på allt som görs en vanlig vardag i vården i vårt landsting. Det görs tex varje dag 1 567 läkarbesök i primärvården och på våra tre sjukhus och 2 572 sjukvårdande behandlingar. Bara två exempel på att vår personal gör heroiska insatser trots besparingar, underbemanning,överbeläggningar och ett stressat arbete.

Här följer hela mitt anförande ;

Ordförande landtingsledamöter, media

Ett år går fort. Nu står vi här i talarstolen igen och försöker förklara och reda ut året som gått på gott och ont. Mycket kan bli mycket bättre det tror jag alla är överens om. Men ett är säkert det har gjorts mycket gott för alla som har fått vård i landstinget och personalen har utifrån sina förutsättningar gjort en beundransvärd insats.

 

Det är ju fantastiskt att varje dag vardag som helgdag har det gjorts 1 567 läkarbesök tillsammans på våra tre sjukhus och inom primärvården och 2572 sjukvårdande behandlingar. Och nästan 1000 vårddagar har producerats varje dag. Inom tandvården har utförts 528 behandlingstimmar varje vardag.

 

Allt detta är vår personals förtjänst som trots besparingar, underbemanning och stressig arbetsmiljö varje dag gör heroiska insatser för vård och behandling. Jag vill rikta ett stort tack till all vår hårt arbetande vårdpersonal inom alla yrkesgrupper.

 

Det är också glädjande att vi har Sveriges bästa universitetssjukhus och att våra övriga två lasarett har goda placeringar i jämförelser över hela sjukvårdssverige.

 

MEN som domarna i lets dance ofta säger. Allt är inte bra mycket kunde ha varit bättre. Ekonomin är oroande och ordning och reda i landstinget måste förbättras. HSN gjorde ett underskott på 53 miljoner, VO områdena medicin,kirurgi och regionvård ett underskott på 176 miljoner, primärvården ett underskott på 17 miljoner. Siffrorna talar för sig själv. Och listan på många MEN kan göras lång. Personalkostnaderna var 87 miljoner högre än budgeterat. Där kostnaderna för hyrläkare och sköterskor ökat med 42 procent. Vi ligger i topp i landet då det gäller kostnadsökningen. Och även kostnaderna för vård utanför länet har varit 41 miljoner högre än beräknat.

 

Allt detta är verkligen stora utmaningar för landstinget att komma till rätta med. Det behövs en annorlunda politisk inriktning och helt andra prioriteringar för att lösa detta. Vi står inför ett landstingsval om drygt 120 dagar och det vore på sin plats att dessa utmaningar och den bästa lösningen verkligen fick debatteras inför landstingsvalet för att väljarna med trygghet kan lägga sin röst på det parti som vill säkerställa en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. För dagens tillgänglighet trots att det görs så mycket god vård varje dag så är den inte alls tillfredställande. Vi klarar inte att få del av kömiljarden och vi har svårigheter att klara vårdgarantin och till BUP är det rent av nästan katastrof. Detta mina vänner kostar landstinget både pengar och tappade sugar ute i vården hos våra anställda. Som i sin tur leder till stress och försämrad arbetsmiljö.

 

Ordförande centerpartiet är också trots min snälla inledning mycket besviken att folkomröstningen som genomfördes under fjolåret fått så lite utrymme i denna årsberättelse. Det var ju ett rungad stor majoritet för vi som stod på JA sidan för en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. 86,4% röstade ja och det var nästan jämnt fördelad över hela länet. Men inte har den rådgivande folkomröstningen lett till några återställare. Och fortfarande ockuperar Doroteaborna på sjukstugan i Dorotea för att få tillbaka sina akutplatser. Akutbilen i Åsele är kvar och nu så försöker majoriteten att skyla över det misstaget med att nu ska ambulansverksamheten ses över. Inlandssjukvården har under fjolåret fått vidkännas svåra och smärtsamma neddragningar och snart står väl också distriktssköterskemottagningarna på tur. Centerpartiet kommer aldrig att acceptera den neddragning som nu skett av inlandssjukvården och inte heller att primärvården får för lite resurser för sitt uppdrag. Vi måste dessutom vända den negativa utveckling som skett även i övriga dela av länet. Det gäller såväl vårdplatsneddragningar och framför allt neddragningar som berör de mest sjuka och äldre.

 

Olle Edblom ( c )

Bli först att kommentera

Tomma löften av Peter Olofsson och (s)

Av , , Bli först att kommentera 26

(s) har rustat ned inlandssjukvården, dragit in ambulanser och lagt ned akutplatser. Inlandsborna och även hela länet har reagerat starkt mot denna nedrustning och ser med rätta att vi inte har en likvärdig och rättvis vård i hela länet. Ilskan och frustrationen har lett till ockupationer av sjukstugan och en folkomröstning under fjolåret om den orättvisa sjukvården.

Nu försöker man inför valet i höst mildra den ilska som finns i inlandet mot den förda sossepolitiken genom att lova i form av ett kontrakt att inga vårdplatser ska läggas ned om de vinner valet i landstinget, kommunerna och i riksdagsvalet. Det är bara ord och tomma ord. De lovade redan inför förra valet för 4 år sedan att inga vårdplatser i inlandet skulle läggas ned. Men vad blev det, jo indragning av akutplatserna i Dorotea och nu är de två som man har inrättat på Bergvattengården som inte är riktiga akutplatser stängda.

Det luktar panik och jag tror i länsborna ser detta som bara valfläsk och det borde inte finnas något förtroende för den politik som sossarna i landstinget tiullsammans med miljöpartiet bedrivit och det bästa för länsborna är att rösta fram en ny färdriktning i landstinget. Centerpartiet kommer inte att ge avkall på att vi ska ha en rättvis och likvärdig vård i hela länet och det kommer vi att gå till val på.

Folkomröstningens resultat borde sossarna heller ta på allvar och göra återställare av både akutplatser i Dorotea och ambulans i Åsele. Det hade gett betydligt bättre respekt för rättvis vård i länet än tomma ord och skrivna kontrakt.

Peter Olofsson (s) och Element Six

Av , , Bli först att kommentera 18

Peter Olfsson (s), landstingsstyrelsens ordförande ropar i sin blogg efter mer näringspolitik som en billig kommentar till det tråkiga beskedet om nedläggning av Element Six i Robertsfors. Om nedläggningen blir av så är det ett hårt slag mot bygden och för hela kommunen. Det är vi alla överens om.

Men att som Peter Olofsson likt Lennart Holmlund bara skylla på regeringen och bristen på näringspolitik som orsak till nedläggningar av företag är verkligen billigt. Man kan inte bara säga det ordet utan lite mer förväntar jag mig av Peter. För om man granskar socialdemokraternas och hans röd-gröna kompisar så ska de tillsammans försämra skatterna och kostnaderna för företagen med ca 50 miljarder om de vinner valet i höst. Hur tror du ökade kostnader för företagen skapar jobb och förbättrar företagsklimatet i Västerbotten?

Alliansregeringens och näringsminister Anni Lööfs satsningar och förslag tex. att minska kostnaderna för företagen, förenkla regelverken och förbättra sociala tryggheten för företagen är ju riktig nringspolitik. Men ibland är det tyvärr andra orsker som leder fram till nedläggning och flytt av företag. Särskilt om man ingår i en stor global koncern.

I gårdagens VK framförs bra förslag om att ändå försöka gör något i länet för att mildra effekterna av nedläggningen. Jag hoppas vi kan samla oss kring detta. Och jag tycker också förslagen om att harmonisera regler för företag som lägger ned  med vad som gäller inom företag i många EU länder och som framförs av några länsföretagare borde prövas. Det skulle innebära att företag som lägger ned får ta på sig ett större ekonomiskt ansvar än vad som gäller idag.

Läs mer om detta här

Bli först att kommentera

Försämring av akutsjukvården i Dorotea fortsätter

Av , , 1 kommentar 15

De två sk akutplatser som inrättats på Bergvattengården stängs. Det kan man idag läsa i Västerbottens Kuriren. Doroteaborna får nu vänta till man lyckats rekrytera personal för att kunna ha dom öppna. Och istället får de som kräver akutvård vända sig till Åsele eller Vilhelmina.

Det här är inte alls acceptabelt. Den akutvård som socialdemokraterna och miljöpartiet försämrat i inlandet och i Dorotea blir ju så här sårbar när man la ned befintliga platser på sjukstugan i Dorotea. Platserna på Bergvattengården har ju inte heller samma vårdnivå som det var när de fanns på sjukstugan. Ska vi få en likvärdig och rättvis vård i inlandet så måste vi göra en återstllare och den folkomröstning som också kraftfullt, nära 90%, sa JA till detta måste respekteras. Men Peter Olofsson(s) och Robert Winroth(mp) gör inget och nu ser vi resultatet. Vården i Dorotea försämras och nu har man inga vårdplatser alls. Det stundar ett val i höst och jag hoppas inlandsborna röstar bort de partier som inte vill säga JA till en likvärdig vård i hela länet. För oss i centerpartiet är Ja till likvärdig vård i hela länet det som vi med rätta kallar närproducerad politik

1 kommentar

Prostatascreening i Västerbotten?

Av , , 4 kommentarer 16

Centerpartiet i landstinget fick år 2000 igenom en motion om att Västerbottens läns landsting borde utreda förutsättningarna för prostatacancerscreening. Det kan bla ske genom enkelt blodprov för mätning av PSA. Ännu idag 14 år senare har ingen sådan utredning presenterats.

I en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson vill jag nu veta varför ingen utredning presenterats och om det ändå finns planer för att påbörja någon form av screening av män över 50 år. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen idag och varje år dör i Sverige 2500 män i prostatacancer.

Det är verkligen motiverat att vi tar denna cancerform på allvar och på samma sätt som mammografiscreening påbörja ett systematiskt förebyggande arbete för att förhindra utvecklingen av denna cancerform hos medelålders män. Studier bl.a. här i Västerbotten visar också att screening och tidig upptäckt av prostatacancer minskar dödligheten.

Här kan du läsa hela min interpellation;

 

Till/

Landstingsrådet Peter Olofsson

 

När ska Västerbotten börja med allmän screening av prostatacancer?

 

I en motion för 14 år sedan föreslog jag och centerpartiet att man skulle utreda förutsättningarna för allmän screening av prostatacancer. Det blev faktiskt ett positivt svar att så skulle ske. Men än har inget hänt och någon utredning är inte redovisat för fullmäktige. Och det svaret fick jag också när jag för 10 år sedan år 2004 frågade i fullmäktige var utredningen fanns. Svaret var att man skulle invänta pågående studier eftersom det inte finns några entydiga resultat som visar att screeningsverksamhet leder till minskat dödlighet i prostatacancer.

 

Prostatacancer är landets vanligaste cancersjukdom och årligen avlider 2400 män på grund av sjukdomen enligt Prostatacancerförbundet. Många studier har också visat att aktiv screeningsverksamhet har lett till lägre dödlighet i prostatacancer. I vårt landsting har sådana studier också kommit fram till det klara sambandet mellan screening och minskad dödlighet och ju tidigare upptäckt desto större chans till överlevnad. Möjligheten till screening av män skulle kunna ske till en början i samband med de årliga hälsokontrollerna för 50 och 60 åriga män. (VHU)

 

Min fråga till landstingsstyrelsens ordförande är mot denna bakgrund följande?

 

– Har du för avsikt att redovisa beslutade utredning om möjligheten att införa screening av prostatacancer för män i Västerbotten?

– Om inte finns ändå planer på att införa screening av prostatacancer och iså fall när?

– Får alla män möjlighet att frivilligt ta PSA prov i samband med årliga hälsokontroller av 50 och 60 åringar?

 

 

Olle Edblom (C)

Umeå

 

 

4 kommentarer