Gott Nytt År mina bloggläsare. TYST… Lyssna……

Av , , Bli först att kommentera 7

Gott Nytt År mina bloggläsare. TYST… Lyssna… Det knackar på dörren. Är det det nya året som vill in? Vi låter det vänta ett slag. Tänker tillbaka på året som var. Allt gott tar vi med oss. Det som inte blev så bra lärde vi oss något av.
Så innan vi öppnar dörren, njut av årets sista dag. Sen kanvi hälsa det nya välkommen in. Gott slut & Gott Nytt År!!!

Bli först att kommentera

Vinterkallt över Röbäcksslätten . Över Böleäng…

Av , , Bli först att kommentera 4

Från mobilen

Vinterkallt över Röbäcksslätten . Över Böleäng går nu dagen över till kväll. Den rosa himmlen vittnar om den kyla som just nu råder. Vi hoppas att 2010 ska ändå bli ett varmt år och många nya glada händelser. Vi som bor här på kanten till Röbäcksslätten är lite undrande över hur den nya E 12 ska dras. Får vi vägen där nu riksvägen går eller ? Den lösning som presenterats i VK innebär en ökad trafik väldigt nära de boende på Böleäng. Vi får väl se om det åter blir en valfråga 2010

Bli först att kommentera

Opinionen kring sjukförsäkringen

Av , , 4 kommentarer 7

Sjukförsäkringsdebatten har varit intensiv den senaste tiden. Det har mest handlat om att enskilda människor upplever sig fara illa av den stora omläggningen. Det finns också ofta med rätta en stor oro bland många som nu under nästa år kommer att få hjälp via Arbetsförmedlingen för att ta sig tillbaka. Oron har förstärkts av att socialdemokraterna gjort allt för att visa att det är alliansregeringens fel. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att man misslyckas. I dagens SvD finns en riktig bra analys och kommentar kring detta. Betydligt fler har förtroende för regeringens sätt att hantera sjukförsäkringen än oppositionens. Beror troligen på att folk inte är dumma. Många kommer ihåg att det var vänsterkartellen som misskötte sjukförsäkringen så till den milda grad att Sverige med världens friskaste befolkning hade världens längsta och flesta sjukskrivningar. Det är ett risktagande att bygga valpropaganda på antagandet att väljare är korkade.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Snart Hälsoval i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

Hälsoval drar igång 2010. En reform som nuvarande alliansregering lagfäst och som kan betyda stora möjligheter för patienterna att få makten över en primärvård som man är nöjd med och som uppfyller den kvalitet du och jag verkligen vill ha. Om inte så har vi möjligheten att välja någon annan utövare. Allians för västerbotten har utvecklat detta i ett särskilt debattinlägg.

Idag annonserar landstinget om din och min möjlighet att välja och att vi också gör det. Om vi väljer den utövare som godkänns av landstinget så styr vi också resurserna till den hälsocentralen. Så ta chansen att välja. Hur vi vill ha den nära vården avgör du och jag. Här nedan ser du hur symbolen för Hälsoval i Västerbotten ser ut och som kommer att finnas i alla annonser kring denna viktiga reform

Symbolen för Hälsoval Västerbotten

Nu har jag utökat min kommunikation med hjälp…

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu har jag utökat min kommunikation med hjälp av de sk. sociala medierna. Idag har jag öppnat en öppen sida på facebook. Där kan alla som finner det intressant bli "fans". Välkomna.

 

 

Bli först att kommentera

God Jul klappar

Av , , 1 kommentar 6

God Jul önskar jag alla bloggläsare och passar samtidigt att ge bort några politiska julklappar till (s) majoriteten i landstinget

Levi Bergström från landstinget nästa år går i pension
därför får du en option
att 2012 ur vår företagsobligation
hämta ut en gratifikation
För vi behövde inte i vården spara
då vi still i båten beslutade vara
 
Till landstingsrådet Gunilla Johansson:
Du får ett paket med löften att sprida nästa år
så att inlandsbornas oro inte uppstår
Akutplatserna ska ju självfallet vara kvar
istället ur landstingets kassa vi tar
Inte heller ska Lycksele lasarett rustas ned
nu när du nästa valperiod inte i ledningen är med
 
Min klapp till väljarna blir därför
Då landstinget saknar en massa klöver
låt allians för Västerbotten i valet 2010 ledningen ta över
 

Regeringen får lösa regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har Norrstyrelsens arbetsutskott enligt ett pressmeddelande lagt förslag om att tills vidare lägga regionfrågan på is. Man ser ingen lösning för en enighet och ett förslag från alliansregeringen som gör det möjligt att starta 2011.

Man kan inte vänta sig något annat då vi inte än fått något besked från regeringen och efter att man läst kammarkollegiets yttrande. Klart att jag som förespråkar en Region Norrland känner mig besviken. Men jag är också realist.

Nu gäller det dock att vi ta tillvara all det arbete som arbetsgrupperna gjort i Norrstyrelsen. Fortsätter dialogen med medborgarna om betydelsen och nödvändigheten om en regionalisering. Och självklart fortsätter att diskutera inom den norra regionen vad vi kan göra tillsammans. Inom tex trafikområdet, kulturen och att vi fortsätter och intensifierar det arbete som vi redan har inom den högspecialiserade vården.

Ska också bli spännande och höra vad regeringen har för avsikter om regionaliseringen i Norrland den dagen, kanske i morgon, och hur de ser på forsättningen av regionaliseringsprocessen. Det kanske blir de som sätter gränserna för hur en region ska se ut. Inte vi från den reionala nivån eftersom våra tankar och förslag troligen spolas.

Vårdgaranti och frivillig väntan

Av , , Bli först att kommentera 3

Aliansregeringens kömiljard har gett effekt. Nu klarar landstinget vårdgarantin. Det här visar att morötter för att nå bra resultat för alla som väntat i vårdköerna är ett effektivt styrmedel. Ett stort och fantastiskt arbete av vår personal har gjort att nu får vårt landsting ut minst 29 miljoner kronor av alliansregeringens satsade kömiljard.

Tyvärr kunde landstingen föra över patienter från vanlig kö till annan kö – en så kallad frivillig väntan. Vissa landsting som Skåne har fört över ett ansenligt antal patienter till denna kö och ändå fått ut en massa miljoner.

Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutat i överenskommelse med staten att täppa igen detta kryphål. Ett bra initiativ och välkommet för att det ska vara rättvist mellan landstingen för att få del av nästa års kömiljard. Landstingen ska sätta fokus på att öka produktionen så att inga köer och väntetider uppstår och framför allt inte flytta patienter från en kö till en annan. Vi ska alltid ha patienternas bästa för ögonen och självfallet också acceptera att de av någon orsak vill vänta men det ska inte friskriva oss från att då slipper vi operera eller behandla inom garantitiden, tre månader. Men helst ännu fortare.Tillstånd att bedriva hjärttransplantationer

Av , , Bli först att kommentera 6

Riksjukvårdsnämnden kunnde inte fatta beslut idag vilka sjukhus som ska utföra hjärtbyten. Det är rikssjukvårdsnämnden där vi politiker som företräder de landsting som har regionsjukhus som tilsammans med socialstyrelsen fattar dessa beslut. I dag stod tvisten om vilka två sjukhus bland de sökande, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och Universitetssjukhuset i Lund som skulle få tillståndet. Den stora tvisten stod mellan Stockholm och Lund. Sahlgrenska var det ingen diskussion om.

Men som vanligt i sådana här frågor var det svårt för vissa regioner att ta på sig rikshatten utan man ifrågesatte underlag och prioriteringar som hade gjorts av tjänstemännen på socialstyrelsen. Man kände sig otrygg och rädd för vad beslutet skulle leda till om man inte fick göra hjärbyten i framtiden. Därför bordlade vi frågan för en fördjupad politisk process och dialog på respektive hemmaplan. Förslaget att det skulle koncentreras till Göteborg och Lund var förslaget till beslut och det ligger nu kvar ändå till nästa möte i februari. Jag har svårt att se att vi inte koncentrerar viss sjukvårdsverksamhet som är liten i volym och där verksamheten är resurskrävande. Förtroendet för rikssjukvårdsnämnden att de har beslutskompetens utifrån de underlag som de har får inte rubbas. Vi måste kunna som politiker lyfta oss från den regional nivån och se vad som är bäst för medborgar och patienter ur ett riksperspektiv. 

Ska landstingen göra lika?

Av , , Bli först att kommentera 9

Alla landsting gör inte lika då det gäller satsningar på dyra läkemedel,avgifter för olika behandlingar och satsningar på hjälpmedel. Ska det vara så eller ska vi försöka harmonisera avgifter. För tex hjälmedel, synen på subventionering av preventivmedel, avgifter för sterilisering och kan vårt landsting som sagt helt nej till omskärelse av pojkar göra det då vi i dagsläget är ensam om detta i vårdsverige!! De här frågorna har idag diskuterats på ett gemensamt landstingsledningsseminarium i Stockholm. Alla ledande politiker och tjänstemän deltar och diskussionerna gick öga.

För mig känns det rätt att vi tar den här diskussionen på allvar även om det är en liten del av alla våra svåra utmaningar vi har för att säkra en jämlik och rättvis hälso- och sjukvård över hela landet. Den kommunala självstyrelsen spelar också en viktig del i den här debatten. Än så länge har vi direktvalda landsing som tar ut skatt i demokratiska förankrade beslut i varje landsting. Vi har en process i varje landsting där vi regionala politiker diskuterar med medborgare och med vår proffession hur vi med våra skatteintäkter i Västerbotten ska prioritera vad som ska göras i vården och vilka avgifter vi har.

Men samtidigt så vore det bra att vi i alla fall i den Norra regionen har så lika prioriteringar som möjligt vad vi ska erbjuda medborgarna i den offentligt finansierade vården och vilka avgifter som gäller. Bor man nära våra gränser kan de se konstigt ut om det skiljer väldigt mycket på grund av vilken sida av gränsen man bor. Dessutom är oftast patientföreningar väldigt duktiga på att bevaka att olikheterna inte är för stora.