Nu hettar debatten till i folkomröstningen i länet

Av , , Bli först att kommentera 8

Bakåt framåt

Socialdemokraterna vill inte utveckla länet och ge inlandet en framtidstro. För mig måste vi ta steg framåt och inte backa. Gårdagens webbsända tv debatt om folkomröstningen och vården gav tydliga besked. Socialdemokraterna backar in i framtiden och hade svårt att ge tydliga argument att dom vill att hela länet får en  rättvis och likvärdig vård. Försök att visa på i all hast ihopplockade rapporter om att akutbil är en bra och trygg lösning istället för ambulans i Åsele gick inte hem. Inte heller kunde de med övertygelse hävda att två vanliga vårdplatser på Bergvattengården är likvärdiga som de nedlagda akutplatserna i Dororotea.

I lokalen var dom tillresta lyssnarna inte alls nöjda. Däremot fick vi som representerar JA sidan – allianspartierna i landstinget och ockupanterna i Dorotea- mycket sympatier. Det är inte siffror om besparingar i liten omfattning i en landstingsbudget på över 8 miljarder som avgör denna foökomröstning. Det viktiga är den känsla som nedmontering av sjukvården som sker av majoriteten, s och mp, som är helt avgörande för att gå och rösta och rösta JA för att nu är smärtgränsen nådd. Vi vill ha en likvärdig vård i hela länet och det som nu sker i inlandet är något som alla länsbo oavsett var man bor i länet borde reagera enot. Så frågan är så mycket större än om ambulanser i länet och akutplatser. Det gäller en överlevnadsfråga totalt sett. Ska inlandet och landsbygden överleva och utvecklas måste det finnas en basservice iform av trygg vård och samhällsservice. Så en JA röst är en röst för att solidariskt ställa upp för att inlandet får en bättre akutvård och att vi protesterar mot den nu förda landstingspolitiken om att nedmontera vården i hela länet men som drabbar hårdast våra glesa delar av länet och landsbygden.

I dagens VK har centerpartiets partiledare Annie Lööf, Helena Lindahl, riksdagsledamot och distriktsordföranden Mattias Larsson en artikel som argumenterar för att alla västerbottningar bör rösta JA för en rättvis vård. Här finns debattartikeln att läsa.

Du kan också se mig kommentera valdebatten igår Här

Bli först att kommentera

Alliansens åtgärdspaket för rättvis vård i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 8

IMG_0483[1]

Alliansens åtgärdspaket har nu presenterats för media. Det gjorde vi i går på en presskonferens där vi betonar att folkomröstningen gäller inte bara akutplatser och ambulanser i inlandet. Frågan om JA eller NEJ berör så mycket mer. Att rösta JA innebär att hela länet protesterar mot den socialdemokratiska nedmonteringen av en trygg och nära vård.

Därför har centerpartiet och hela alliansen i landstinget ställt sig bakom ett åtgärdspaket där vi helt finansierar tre viktiga  delar för en rättvis sjukvård i hela länet.

1. Trygg akutvård med ambulans i hela länet.

Ambulans ska täcka hela länet och därför sk ambulans återinföras i Åsele. Länet är glest och och därför krävs det akutplatser i Dorotea och Sorsele på samma sätt som i de andra inlandskommunerna. Akutplatser är viktig för tryggheten och är en mer kostnadseffektiv vård än att läggas in på tex lasarettet i Lycksele.

2. Utveckla NUS och en trygg sjukhusvård i hela länet samt trygga framtiden för lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Fler vårdplatser krävs och förbättras tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin.

3. Bättre fungerande primärvård. Hälsocentraler i alla länets kommuner ska garanteras. Tiilför ytterligarte resurser till primärvården och kom till rätta med stafettläkarproblematiken. Dyra läkarlösningar är helt förkastligt och det krävs en förbättrad rekryteringsfunktion.

Våra förslag till åtgärdspaket är helt finansierat och ambulans i Åsele och akutplatser i Dorotea är ”småpengar” i en landstingsbudget på 8,5 miljarder.

Rösta JA i folkomröstningen – nu är smärtgränsen nådd!

Hela vårt åtgärdspaket hittar du här.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Förtidsröstningen börjar idag

Av , , Bli först att kommentera 6

 

 

C röstar JA

Centerpartister uppmanar västerbottningarna att rösta JA

Idag kan man nämligen förtidsrösta om man vill ha en rättvis och likvärdig vård i hella länet. Nu har vi alla chansen att protestera mot S och Mp nedrustning av sjukvården och säga Ja till att ambulans och akutplaytser återinförs i Åsele och Dorotea.

Smärtgränsen är nådd och ska vi ge förutsättningar för landsbygden och små orter att utvecklas så måste vi garantera en viss basservice. En fungerande akutsjukvård med akutplatser och ambulans är en sådan basservice.

Socialdemokraterna i länet är i färd att försämra den trygga välfärden genom att nedrusta sjukvården och lägga ned byskolor. Det klingar falskt att de ser sig själva som ett landsbygdsparti. Centerpartiet säger JA i folkomröstningen och vi är en garant för en trygg och nära vård i hela Västerbotten

 

Bli först att kommentera

Tar (s) folkomröstningen om vården på allvar?

Av , , Bli först att kommentera 17

Ja den frågan bör man verkligen ställa sig. Särskilt då man läser och hör vad Peter Olofsson säger om valdeltagande och hur han uppfattar frågeställningen. Han hävdar bla att valdeltagandet ska vara minst 50% för att han ska ta hänsyn till resuktatet. Även statsvetaren och experten kring folkomröstningar Bruno Kaufman ifrågasätter en sådan inställning och uppfattning. Det är ju en rådgivande folkomröstning och det finns ingen lagstiftning som kräver detta. Och precis som Bruno Kaufman säger i dagens Västerbottens Folkblad ”så måste det ju vara de som röstar som bestämmer annars blir det de som inte röstar som vinner priset.”

Jag är också bekymrad om att man signalerar en misstro mot medborgarna och det stärker inte alls tovärdigheten mot det politiska systemet. Varför ska man gå och rösta då när min röst inte har någon betydelse.Jag ser det verkligen som en bristande respekt både för väljarna, Doroteaupproret och alla som skrivit på för en folkomröstning.

Dessutom kommer fiolkomröstningen att kosta skattebetalarna i länet upp mot 15 miljoner kronor och ändå ska man inte respektera valresultatet om inte det blir ett 50 procentigt valdeltagande. Märklig inställning som socialdemokraterna och miljöpartiet har och i jämförelse med besparingen att dra in akuplatser och ambulans så blir man verkligen bekymrad hur majoriteten handskas med landstingets pengar.

Frågeställningen ska också enligt mitt förmenande gälla hur man ser på en rättvis vård i hela länet, inte bara i Åsele och Dorotea. Det är så folkinitiativet också gett uttryck för och som alla vi som bor i Umeå eller i Lycksele och Skellefteå uppfattade det när vi skrev på namninsamlingen för en folkomrästning. Centerpartiet har därför utarbetat ett åtgärdspaket där vi redovisar vår syn på rättvis och likvärdig vård i hela länet.

Min uppmaning blir att nu måste så många som möjligt ta chansen att protestera mot S och MP`s nedrustning av vården i länet och det gör amn genom att rösta JA den 8 september:

Frågan som du ska rösta JA eller Nej till lyder så här:

Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?

 

Bli först att kommentera

JA med Centerpartiet på Nolia

Av , , Bli först att kommentera 13

IMG_0474[1]

(Bildtext; Presskonferens där vi presenterar åtgärdspaket för hela läet. Deltagare från vänster Anders W Jonsson centerpartiets vice partiledare, Mattias Larssson (c) distriktsordförande, Olle Edblom centerpartiets gruppledare i landstinget, Helena LIndahl riksdagsledamot för centerpartiet, Bengt Henriksson centerpartiets gruppledare i Dorotea)

Det blev en lyckad vecka för Centerpartiet på Nolia. Debatten och intresset för folkomröstningen den 8 september var särskilt i centrum. Otaliga var de som kom fram till vår monter och ville diskutera vad folkomröstningen innebär. Klart är att många fortfarande är osäkra om hur man ska tolka frågeformuleringen och inte visste alla om att det blir en folkomröstning där alla i länet kan rösta. Många trodde att det gäller bara inlandet.

Därför var det verkligen nyttigt att vi fick förklara att hela länet kan rösta och att det är viktigt att rösta om man vill visa att nu är smärtgränsen nådd då det gäller en rättvis och likvärdig vård i hela länet. Centerpartiets JA tröjor och att vi står för en rättvis vård och att vi vill säkra ambulans i Åsele och akutplatser i Dorotea var ett lyckat initiativ och gav oss möjlighet att få upp intresset för folkomröstningen den 8 september. Nu gäller tycker vi folkomröstningen om mer än frågor kring Åsele och Dorotea. Det ska finnas akutplatser även i Sorsele och ambulans även i tex Robertsforsområdet och därför krävs det ett åtgärdspaket för hela länet för att garantera en så ljkvärdig vård som möjligt för alla i hela Västerbotten.

Alliansen presenterar JA argument

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_0483[1]

Idag har alliansen presenterat sitt gemensamma valmanifest att rösta JA i folkomröstningen om en rättvis sjukvård i länet. Om en månad är det valdag och nu gäller det för partierna att beskriva vad de olika alternativen står för och göra det förståeligt varför det är så viktigt att vi röstar i folkomröstningen oavsett var vi bor i länet.

Frågan gäller nämligen inte enbart om att det bör finnas akutplatser i Dorotea och ambulans i Åsele. Det handlar också om att vi ska en bra, tillgänglig och likvärdig vård i hela länet. Vårdplatsneddragningar  på lasaretten i Lycksele och Skellefteå, försämringar i äldrevården med för lite satsningar på geriatrisk kompetens, en primärvård som är mer tillgänglig och en vårdkö som bara växer tex inom barn-och ungdomspsykiatrin är frågor som bör ingå i den valdiskussion vi har framför oss. Många som protesterar i dessa frågor har nu chansen att visa att vi tycker att smärtgränsen är nådd och nu vill vi visa detta gentemot socialdemokraterna och miljöpartiet som styr i landstinget och som står i folkomröstning för ett Nej till att det behövs åtgärder för en rättvis sjukvård i länet.

Gör din röst hörd Rösta JA den 8 september

 

Bli först att kommentera

Centerpartiets valupptakt inför folkomröstningen

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår torsdag var det en månad kvar till den historiska folkomröstningen i Västerbotten om vi ska ha en rättvis och likvärdig vård. För första gången har vi möjlighet att att folkomrösta om en sjukvårdsfråga. Detta tack vare en riktig kämpainsats av innevånarna i Dorotea och Åsele.

Centerpartiet hade därför sin valupptakt igår inför denna viktiga folkomröstning om vi bla ska ha akutplatser i Dorotea och om det ska finnas en ambulans i Åsele. Men frågan är större än så. Det handlar om rätten till fullgod sjukvård ska gälla hela Västerbotten eller i vissa delar. Därför är det viktigt att alla tar chansen att säga sin mening i folkomröstningen och att vi får ett högt valdeltagande.

Centerpartiet står för JA alternativet då vi vill ha en rättvis vård i hela länet och det är viktigt att oavsett var man bor ska det finnas tillgång till akutsjukvård så nära som möjligt. Det gör det möjligt att bo och verka i hela länet och vi ska känna oss trygga och veta att om vi blir sjuka -ung som gammal- så finns det snabb hjälp att få.

Inför denna valupptakt och inför folkomröstningen så har vi därför tagit fram hur vi i centerpartiet vill se ett åtgärdspaket  för fungerande hälso och sjukvård i hela Västerbotten.

Förutom ambulans i i Åsele så måste vi förstärka ambulansverksamheten i Robertsfors och skellefteåområdet. Akutplatser ska finnas i Dorotea och Sorsele. Utveckla modern telemedicin på länets alla sjukstugor. Vi måste gatantera framtiden för lasaretten i Skelllefteå och Lycksele. Och självklart ska det finnas hälsocentraler i alla länets kommuner. För att förbättra läkartillgången och vi slipper ha så mycket stafettläkare till höga kostnader så borde landstinget inrätta en rekryteringsfunktion som aktivt och strukturerat arbetar för att rekrytera läkare till våra hälsocentraler som saknar bemanning. Ett annat exempel om en rättvis likvärdig vård i länet som vi vill se är att det ska finnas fler geriatriker på lasaretten i Lycksele och skellefteå. Viktigt att vi satsar på bättre vård för äldre.

Du kan läsa mer om alla våra förslag på www.centerpartiet.se/vasterbotten

 

Bli först att kommentera