Öppen förskola och familjecentraler behövs

Av , , 1 kommentar 7

iphone bilder 044

Det är med stor oro jag ser att Umeå kommun planerar för att göra besparingar inom de väl fungerande öppna förskolorna. Initiativet till den manifestationen och protestdemonsration som skedde i Umeå i lördags visar att måga föräldrar är orolig och att besparingen bara ökar på sikt kostnaderna för skattebetalarna i kommunen.

Det får inte ske en nedskärning av öppet tiderna för då äventyras också familjecentralerna som finns idag i Umeå och där det finns planer på att öppna flera. Men då måste det finnas en öppen förskola. Familjecentralerna som är ett bra exempel på hur vi kan samarbeta för att förebygga ohälsa bland barn och ungdom. Landstinget och kommunen samlokaliserar i familjecentralerna såväl öppna förskolan med specialpdagogisk personal, socialsekreterare som vårdpersonal inom BVC och MVC. Jätteviktigt för att möta och ge hjälp till föräldrar och barn som behöver stöd i sitt föräldraskap och för att ge bästa förutsättningar för barnens utveckling.

Att ha bara begränsade öppettider för de mest utstta barnen gör det omöjligt att familjecentralerna ska fungera optimalt och planer som funnits länge om att öppna en familjecentral på Ålidhem kan grusas. Besparingen som planeras kommer i förlängning bara öka kostnaderna för alla. Så tänk om gör rätt för vi ska ju arbeta för att främja folkhälsan i hela länet.

1 kommentar

Robotkirurgi vid NUS

Av , , 1 kommentar 9

288286

 

Idag invigdes en ny teknik, robotkirurgi, vid Norrlands Universitetssjukhus. Den nya tekniken som inte är en robot utan den styrs av en kirurg men precisionen blir mycket exaktare när man opererar.

För både bröstcanceroperationer, livmoderscanceroperationer och operation av prostatacancer blir detta en fantastisk förbättring. Patienterna får mindre ingrepp och mindre blödningar och komplikatioenr. Vårdtiderna minskar och köerna kan kortas vilket är viktigt ur patientperspektivet. För oss som drabbats av prostatacancer är den nya robotkirurgin ett mycket viktigt steg framåt för att göra ingreppen med så få biverkningar som möjligt.

Den nya tekniken välkomnas också av berörda patientföreningar då liknande robotar har funnits på andra universitetssjukhus. NUS är det sista universitetssjukhuset som investerar i detta och den nya tekniken kommer att innebära att nu slipper också patienter från hela Norrland åka till tex Stockholm för att få nyttja den mycket mer precisionssäkra operationsmetod. Investeringen på mellan 20-25 miljoner är väl investerade pengar för NUS utveckling.

1 kommentar
Etiketter: , , ,