Landstingsvalet det glömda valet

Av , , 5 kommentarer 6

Så är nu äntlingen landstingsvalet färdigräknat. En reflexion är att trots avsaknad av tydliga politiska ledare för majoriteten i landstinget och avsaknad av tydligt budskap vad de ville göra för att klara ekonomi,tillgänglighet och de utmaningar som landstinget står inför så ökar den rödgröna majoriteten sin väljarandel och sina mandat. Det glömda valet är landstingsvalet och det motiverar att vi borde ha skilda valdagar . Då kan vi bättre få en politisk diskussion om de regionala och lokala frågorna i kommunen,länet och landstinget.

För centerpartiet blev vi två mandat färre i landstinget. Men glädjande så har vi med hjälp av en ungdomslista fått in två nya unga ledamöter som är under 25 år. Framtiden känns trygg att det finns ungdomar som vill vara med och demokratiskt styra de så viktiga välfärdsfrågor som landstinget ansvarar för.

5 kommentarer
Etiketter: , ,

Idag har vi kampanjat i Robertsfors med nedslag…

Av , , 1 kommentar 11

Från mobilen

Idag har vi kampanjat i Robertsfors med nedslag i Bygdeå, Nysätra och Robertsfors. Glada och nyfikna väljare har vi mött med politik och musik. Det känns att Centerpartiet mer och mer blir det parti som gör en verklig bra valspurt. Opmionssiffrorna går upp och det är bra drag i våra frågor. Vård nära – utan köer går hem och fortfarande är majoriten tyst. Dags nu att välja bort vänsterstyret i Landstinget. 30 år i styret räcker.

1 kommentar

Lokala valfrågor på Teg och Röbäck

Av , , 1 kommentar 9

Viktiga lokala frågor  i valet på Teg och Röbäck bör också diskuteras i valet på söndag. Här följer några som centerpartiet vill lyfta fram.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet har nu stängt Böleängs hälsocentral. Det var vi från centerpartiet emot. För oss är det viktigt att vi har en nära och tillgänglig vård. Vi vill också utveckla Teg och Röbäck till en modern stadsdel med ett bevarat kulturlandskap där unga som gamla ska trivas.
 
  • Vi vill bevara det öppna kulturlandskapet på Röbäcksslätten
  • Rusta upp och underhåll Bölesholmarna så att det blir ett attraktivt och tillgängligt utflyktsmål för alla med strövstigar, rastplatser och förbättrad väg till området
  • Flytta in vårt bibliotek till Tegs centralskola och gör skolan till en öppen och tillgänglig, kreativ kultur- och fritdsanläggning för alla även på kvällstid.
  • Rensa bort sly så att det blir ett mera öppet landskap och bygg en gångbro över till Lundaåkern
  • Bevara Tegsgården för ett tryggt och värdigt boende för de äldre
  • Anlägg konstgräs på Tegs Tunet och bygg en bollhall i samarbete med föreningslivet
  • Säkerställ en bra och tillgänglig vård vid Hälsocentralen på Teg genom mer pengar till primärvården
  • Byggandet på Ön ska ske varsamt där vi värnar om en social och ekologiskt hållbar livsmiljö
  • Utveckla Tegs centrum med ökat handelsutbud och bygg en gång och cykelbro över nuvarande E 4 vid Tegs centrum
1 kommentar
Etiketter: , , ,

Lennart Holmlund och järnvägsunderhållet

Av , , 2 kommentarer 22

Lennart Holmlund far fram med osanning igen. Dagens torgmöte så spär Holmlund på felaktigheterna om underhållet av järnvägarna i landet. Han påstår att underhållet är lägre sedan alliansregeringen tillträdde. Helt felaktigt och det har även Lars Weinehall framfört i sin blogg. Men Holmlund han står på torget och kastar fram dessa ”lögner”.

Alliansen har ökat anslaget från 38 till 64 miljarder jämfört med S förslag för sin planperiod.
Lars Weinehall har på ett tydligt sätt redovisat i sin blogg att sedan regeringen tillträdde 2006 låg nivån på drift- och underhåll på bansidan på 3,8 miljarder kronor. Den preliminära nivån för 2011 är 5,1 miljarder, alltså 34 procent högre. I Lars blogg kan man också läsa att;
”Till detta ska också läggas intäkter från banavgifter som uppgår till ca 500-600 miljoner kronor. Dessa ska användas till nytt signalsystem, förstärkt kraftförsörjning och elektrifiering av spår till hamnar och blir alltså en del som påverkar driften och underhållet av järnväg.
Totalt sätt ökar Alliansregeringen anslagen till drift och underhåll av järnvägen från socialdemokraternas planperiod 2004-2015 från 38 miljarder till alliansregeringens planperiod 2010-2021 på 64 miljarder.”
 
Lennart Holmlund osanningar varje gång han pratar på torget borde leda till att näsan växer som på Pinocciho.
 
2 kommentarer
Etiketter: , ,

Kraftiga besparingar i vården med en s-majoritet

Av , , 3 kommentarer 16

Förtroendet för vården är bra.Det visar en nyligen gjord undersökning av TV4. Men nu väntas kraftfulla besparingar om socialdemokraterna och vänstern får väljarnas förtroende i valet till landstinget. Bara under innevarande år så skall landstinget spara 113 miljoner. Det innebär allt mindre händer i vården. Centerpartiet och alliansen i landstinget tar bestämt avstånd från dessa sk osthyvelsbesparingar i vården. Vårdköerna, arbetsmiljön och patientsäkerheten kommer att försämras. Vi säger därför NEJ till dessa besparingar,istället ska vi ha mer sjukvård för pengarna inte mindre. Besparingar får göras inom övrig verksamhet inte i den direkta sjukvården.

Äntligen fick TV4 ut Peter Olofsson den som är sossarnas nya osynliga ledare till en debatt med mig och jag tror det blev tydligt att de bara mörkar för väljarna då de inte har presenterat någon valbudget. Väljarna får inte besked om det blir ytterligare besparingar eller skattehöjningar. Från alliansen är vi tydliga och vi har lagt såväl gemensamt valmanifest och inriktning på en budget för 2011. I eftermiddag blir det också direktsänd valdebatt i Radio Västerbotten som kan ge besked om de viktigaste valfrågorna i landstingsvalet. Väl mött i etermedia idag.

Väljarkontrakt i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 20

Idag presenterade allians för Västerbotten vårt gemensamma väljarkontrakt för väljarna i Umeåregionen. Vi är stolta att kunna presentera för väljarna vad vi tänker göra om vi får väljarnas förtroende i landstingsvalet. Till skillnad från den sittande vänstermajoriteten i landstinget med en anonym ledare som inte talar om för väljarna vad de tänker göra och om det blir ytterligare besparingar och skattehöjningar. Det är högst odemokratiskt och motiverar att väljarna väljer bort den tysta och osynliga majoriteten. Här kan du  läsa vad vi ialla fall vill:

Sjukvården i Västerbotten ska vara solidariskt finansierad via skatten. Alliansen kommer att lägga mer pengar på sjukvård och mindre på annan verksamhet som lokaler och administration. Landstinget behöver en ny politisk ledning.
 

Dessa tolv punkter är vårt kontrakt till Dig som bor i Umeåregionen;
 

• Vårdgarantin ska stärkas! Patienten
ska kunna få en besökstid på hälsocentralen
inom fem dagar.
• Mer pengar i vårdvalet och ett mer
begränsat uppdrag.
• Trygga den geriatriska vården i Umeå
genom bättre samverkan och stärk den
geriatriska kompetensen.
• Diagnostik och röntgen ska ingå i
vårdgarantin.
• Kommunikationerna i den norra regionen
måste samordnas för att säkerställa
att Norrlands universitetssjukhus blir
den naturliga vårdgivaren för regionsjukvården.
• Forskningen vid Norrlands universitetssjukhus
ska leda till ett Nobelpris
genom ökade satsningar på området.
 
• Bygg en organisation för att sälja
högspecialiserande sjukvård till alla
Sveriges regioner och även utomlands.
• Väntetiden till barn- och ungdomspsykiatrin
ska vara högst en månad.
• Samla all barn- och ungdomspsykiatri
inom Norrlands universitetssjukhus
lokaler.
• Norrlands universitetssjukhus ska ha
en egen sjukhusledning i likhet med
övriga universitetssjukhus.
• Hjälpmedel till barn och personer
med kroniskt hjälpmedelsbehov ska vara
kostnadsfria.
• Satsa på specialistutbildning av
läkare och sjuksköterskor för att säkra
sjukvårdens framtid och förbättra
rekrytering av vårdpersonal. 

Hälsocentralerna och läkarbemanningen

Av , , 1 kommentar 28

Igår besökte jag hälsocentralen i Vindeln och blev informerad om den svåra läkarsituationen som de har hamnat i.Primärvården i Vindeln är verkligen hotad då flera läkare nu är på väg ifrån Hälsocentralen.

Nu måste landstinget verkligen anstränga sig att klara av rekrytering av läkare till våra Hälsocentraler och vi måste sluta lita på att stafettläkare ska klara tryggheten för länets medborgare.Primärvården har alldeles för lite resurser för sitt uppdrag att ge en trygg, tillgänglig och säker vård. Därför vill centerpartiet ge primärvården betydande resurstillskott. Om det bloggade jag igår också.

 
Vi måste också se över ledningsorganisationen och jag ifrågasätter verkligen att vi ska en gemensam ledning för tre hälsocentraler i tre kommuner, Vindeln, Vännäs och Bjurholm. Överhuvudtaget måste varje hälsocentral ta vara på sina fördelar nu när vi har vårdval och med en tydlig och närvarande chef profilera sin hälsocentral då varje listad patient är så viktig för att ekonomin ska gå ihop.För äldrevården som kommunen ansvarar för är det också viktigt med närvarande läkare som kan göra hembesök och besök på äldreboenden.  Ska  kommunerna vara attraktiva och skapa tillväxt måste primärvården fungera så att innevånare och företag kan känna trygghet med säker läkarbemanning och trygg service.
 
Återigen efterlyser jag vad socialdemokraterna och de rödgröna i landstinget vill göra för Vindelnborna och primärvården i hela länet. De är mycket tysta i valrörelsen och tystheten borde leda till att de väljs bort för en ny politisk ledning i landstinget den 19 september efter 30 årigt sossestyre.

Primärvården i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 24

Primärvården våra Hälsocentraler måste få utökade resurser. Det är helt orimligt att de ska klara kraven och en nära, tillgänglig, säker och god vård med de pengar de får inom ramen för Hälsoval Västerbotten.

Det finns statistik från Sveriges kommuner och landsting(SKL) som visar kostnaden per innevånare i olika landstingen för primärvård. Det är skrämmande att Västerbotten ligger sämst i den jämförelsen, 2700 kr per invånare. Västerbotten borde väl i ligga i paritet med andra landsting i Norrland. Jämtland har över 4000 kr och Norrbotten nära 3900 kr per innevånare. Förutsättningarna att bedriva primärvård i län med långa avstånd och stor del äldre befolkning är ganska lika. Då ska det inte skilja 510 kr per innevånare till medellandstinget och Norrbotten satsar över 100kr mer per innevånare än Västerbotten. Bara i jämförelse med medellandstinget i Sverige så är Västerbotten ”underfinansierade” med 131 miljoner kronor.

Inte är det konstigt att primärvården brottas med underskott och att tillgängligheten är svår att upprätthålla. Och inte minst så får personalen en orimlig arbetsbelastning,. Centerpartiet går till val på att det ska tillföras mera resurser till våra Hälsocentraler inom ramen för vårdvalet. Det är att ta ansvar för en nära, trygg och rättvis vård. Socialdemokraterna är tysta i den här frågan också. Inga besked till väljarna. Det tysta valet fortsätter.

Nu kryssas Centern.  

Av , , 1 kommentar 22

Från mobilen

Nu kryssas Centern.     Det finns tydligen väljare som vill kryssa Centerpartiet. Det kan man se på de plastade höbalarna på Röbäcksslätten. Eller är det andra avsikter? Klart är att vårt parti och våra frågor väcker några med svarta sprejburkar ett intresse.

1 kommentar