Varför vill (s) inte införa regler för provsvar till patienten?

Av , , Bli först att kommentera 10

Jag har i en motion föreslagit att landstinget borde ha gemensamma regler för återkoppling av provsvar till patienten. Nu har landstingsstyrelsen yttrat sig över motionen och finner att det inte behövs sådana regler. De tycker att varje enskild klinik och hälsocentral får bestämma hur de vill återkoppla till patienten provsvaren. Jag finner detta mycket märkligt. De säger också att så småning om får vi patientjournal på nätet och därför är det inte nödvändigt att införa gemensamma regler. Men det med patientjournal på nätet tar ju sin tid och inte heller kommer alla att kunna gå in på nätet så lätt. Äldregenerationen blir bättre och bättre på det men långt ifrån alla kommer att tycka det är naturligt och inte heller har alla den tekniken hemma.

Jag förstår inte varför man inte ska kunna svara på prover då annars sitter man och fundera och är orolig även om det är goda resultat av proverna. Det vet man ju dock inte. Och att bara svara att hör du inget så är allt bra tycker jag är ett för svagt argument. Alla kvinnnor som gör mammografiscreening och tar cytologiska prover får ju skriftlig svar och då undrar jag varför inte alla i jämnställdhetens tecken inte kan få liknade service.

Det vore intressant att få höra din syn som läsare på detta med återkoppling av provsvar. I de kontakter jag haft med både patientorganisationer och pensionärsföreningar så efterlyser de att de som patienter får svar på ett eller annat sätt när de tagit prover i landstinget.

Landstingets personal gör ett fantastiskt arbete

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu har vi i landstingsstyrelsen behandlat årsredovisningen för landstingets ekonomi och verksamhet under 2013. Årsredovisningen kommer senare i denna månad att också diskuteras i landstingsfullmäktige.

Årsredovisningen visar tydligt att vi har en rad problem och utmaningar i landstinget. Ekonomi är inte något man kan skryta med. Har det inte varit för vissa engångsintäkter i form av tex AFA medel, återbetalning av inbetalda försäkringsmedel, så gör landstinget ett noll resultat. Ser man bara på vår sjukvårdande verksamhet så gör den underskott på 53 miljoner och primärvården ett underskott på 17 miljoner. Det är oroande att vi inte klarar ekonomin i vården något år. Men vi klarar inte att bemanna med personal och tvingas till dyra lösningar och då utomlänsvården kostar oss 41 miljoner mer an budgeterat, ja då skenar kostnaderna iväg. Socialdemokraterna och miljöpartiet har misslyckat med sin politik att sätta stopp för dyra stafettläkare och man gör inte tillräckligt för att köerna och vårdgarantin hålls och då åker patienterna iväg utanför länet för att få den vård de behöver.

Trots att vi har dessa återkommande problem i vården att rekrytera personal, ökade vårdköer och en majoritet som inte tillför mera pengar till den direkta vården så lyckas vi ändå bedriva en högkvalitativ vård och NUS får utmärkelsen Sveriges bästa universitetssjukhus. Det är helt och hållet vår fantastiska personal som trots utifrån sina begränsade förutsättningar lett fram till detta och det ska vi vara stolta över. Personalen gör ett fantastiskt arbete.

Under 2013 har vi också haft en folkomröstning om inlandssjukvården och en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. Folkomröstningen är ett resultat av den nonchalans majoriteten S och MP visat mot inlandet och mot de orättvisor som finns vad gäller vårdplatser i inlandet och indragna ambulanser. Men valresultatet visade att nästan 90 % av de som röstade deklarerade att det var en fel inriktning som S och MP hade vidtagit. Men tyvärr ser vi inte att de tänker göra något år det. Men vi står inför ett val i år och det är min förhoppning att ett över 30 årigt S-styre i landstinget bryts och Västerbottningarna säger JA till likvärdig vård i hela länet och röstar JA att Centerpartiet och alliansen får förtroendet att styra landstinget kommande fyra år.

Bli först att kommentera

Vill (s) införa förkortad arbetsdag med bibehållen lön?

Av , , 3 kommentarer 5

Socialdemokraterna har i Umeå kommun föreslagit att dom vill pröva möjligheten att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för 8 timmar. Det vill dom pröva på några arbetsplatser om de skulle vinna valet i höst.

Tala om att ställa ut löften som blir svårt att finansiera. I landstinget skulle det kosta över en miljard. Och skall de dessutom rekrytera fler personal som ska göra jobbet för de 2 timmar som fattas, ja då behövs nyrekrytering av anställda och det är också kostnadshöjande.

Centerpartiet  och övriga allianspartier har därför ställt en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson om han i landstinget tänker göra likadant och hur han tänker isåfall finansiera detta.

Vårt pressmeddelande och interpellationkan kan du läsa här.

Du kan också läsa mer på Nicklas Sandströms blogg

3 kommentarer