Filippa Reinfelts besök

Av , , 1 kommentar 23

Från mobilen

Igår fick vi i Allians för Västerbotten besök av Filippa Reinfelt (m) landstingsråd i Stockholms läns landsting. Vi diskuterade ett  maktövertagande i Landstinget. Erfarenhet från Stockholm och alliansens arbete i Stockholm ger inspiration.

Visst borde västerbottningarna få en ny majoritet. Det är ni värda och skulle innebära mycket större valfrihet och en ny resa för att klara av alla underskott socialdemokraterna försatt landstinget i. Det var en av alla budskap Filippa delgav oss. I Stockholm har den sittande alliansmajoriteten, m,fp, kd och centerpartiet inneburit en helt annan tillgänglighet i vården med bla vårdvalsreformen som ökat antalet hälsocentraler och förbättrad tillgängligheten i områden som tidigare haft mycket dålig bemanning och länga köer. I stockholm går man vidare och ökar bland annat valfriheten inom även delar av övrig sjukvård. Man har tex släppt friheten att etablera och driva logopedverksamheten som inneburit många fler utövare och sänkt årslånga köer till bara väntetider på ca 2-3 veckor.

Nu är det dags efter 30 år av vänsterstyrd att väljarna väljer bort den tysta majoriteten och ger alliansen möjlighet att komma till rätta med landstingets underskott,köer och brister i personalpolitiken även i Västerbotten. Västerbottniongen borde i valet till landstinget välja bort en majoritet som bara har "tankar" vad man vill göra. I allians för Västerbotten har vi lagt fast ett tydligt valmanifest och en inriktning på en budget för kommande år. Vänsterkartellen i landstinget ger inga besked,bara gamla upprepningar som inget parti någonsin har ifrågasatt.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Filippa Reinfelt peppar Alliansen i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 22

Filippa Reinfelt på besök. Idag har Allians för Västerbotten haft möte med Filippa Reinfelt och diskuterat maktövertagande i Landstinget. Erfarenhet från Stockholm och alliansens arbete i Stockholm ger inspiration. Nu är det dags efter 30 år av vänsterstyrd att väljarna väljer bort den tysta majoriteten och ger alliansen möjlighet att komma till rätta med landstingets underskott,köer och brister i personalpolitiken.

 Invigning av Botniabanan. Idag en historisk dag.

Av , , 2 kommentarer 21

Från mobilen

 Invigning av Botniabanan. Idag en historisk dag. Botniabanan invigs och första tåget avgår från Kramfors/ Nyland med 100 tals inbjudna, kungen,Maud Olofsson och Åsa Torstensson. Investeringen på 13,2 miljarder och 19 mil,143  broar,2,5 mil tunnlar. Det här första steget för att knyta ihop Norrland till en region. När Norrbotniabanan blir klar är Norrland komplett

2 kommentarer
Etiketter: , ,

Invigning av Botnibanan

Av , , Bli först att kommentera 19

 Invigning av Botniabanan. Idag en historisk dag. Botniabanan invigs och första tåget avgår från Kramfors/ Nyland med 100 tals inbjudna, kungen,Maud Olofsson och Åsa Torstensson. Investeringen på 13,2 miljarder och 19 mil,143  broar,2,5 mil tunnlar. Det här första steget för att knyta ihop Norrland till en region. När Norrbotniabanan blir klar är Norrland komplett

Bli först att kommentera
Etiketter:

Ingen s-budget,inget valmanifest bara tankar

Av , , Bli först att kommentera 33

Äntlingen får vi en reaktion från socialdemokraterna i landstinget. De har nu i media talat om att de har visioner för landstingspolitiken kommande fyra år. Men något valmanifest finns inte. Enbart några tankar vad de vill  redovisas. Och vilka tankar då? Jo något som alla partier i landstinget under lång tid och i alla sammanhang har sagt. Vi ska ha tre akutsjukhus ,hälsocentraler i alla kommuner och rätt till heltid. 

Inget nytt med andra ord utan de sätter ned foten i frågor som alla partier bejakar till 100%. Är det så här vi ska förvänta oss av den nye ledaren för socialdemokraterna i landstinget. Tankar som redan är verklighet. Eller är det så att socialdemokraterna har eller har haft tankar om förändring av våra lasarett och hälsocentraler?. Detta eftersom det verkar vara de viktigaste som de tänker jobba för kommande fyra år. Och rätten till heltid har vi också haft i våra landstingsplaner och personalpolicy under flera år. Kom fram med nya tankar så att väljarna får besked före valet om ev besparingar,skattehöjning och för att klara att något år få en ekonomi i balans.

190 miljoner har vårt landsting fått i ökat bidrag av staten sedan 2006. Nu kan man inte göra en budget och inte lägga ett valmanifest för man vill ha en säkerhet att kommande regering tillskjuter 75 miljoner till landstinget som har en bruttoomslutning på 7 miljarder. Min åsikt är att sossarna och vänsterkartellen i landstinget har brist på tankar och vill mörka för väljarna i landstingsvalet.Landstinget brukar kallas det glömda valet och nu vill vänsterkartellen också göra det till det tysta valet. Efter 30 år av (s) ledning är det dags för en ny majoritet som vill något och inte bara har tankar.

30 årig politik i landstinget bör bytas ut

Av , , Bli först att kommentera 29

Dagens ledare i VK lyfter med rätta en fråga som alla Västerbottningar bör ställa sig. Var finns den politiska ledningen i landstinget och vad vill dom uträtta kommande fyra år om de mot förmodan får behålla majoriteten. En majoritet som de har haft i över 30 år! I årets valrörelse har der varken velat visa med en budget vad som väntar väljarna iform av ytterligare besparingar, satsningar eller om de tänker höja skatten.

I mina tidigare bloggar har jag också efterlyst att de som nu ska leda socialdemokraterna i landstinget kommer ut på banan och tar debatten om vad de vill göra för väljarna.

Ingen budget har de heller inte presenterat och det är högst odemokratiskt att mörka för väljarna i så viktiga frågor som berör vården för alla västerbottningar.

Centerpartiet och allians för Västerbotten har presenterat både i valmanifest och en inriktningen av en ny modern och utvecklande politik för att komma till rätta med bl.a. vårdköerna, årliga ekonomiska underskott och personalpolitiken. Men vad vill nuvarande majoritet i landstinget? Det får vi veta efter valet den 19 september. Byt ledning nu i valet annars köper väljarna "grisen i säcken"

Är närakuter viktigare än vårdval?

Av , , 1 kommentar 33

De rödgrönas utspel om närakuter och läkarbilar häromdagen passar bara i Stockholm och större städer. 1 miljard vill de satsa på det istället för vårdval och förbättrad tillgänglighet och en fungerande primärvård i alla länets kommuner.

Jag kan inte se att närakuter är någon bra idé för Västerbotten eller är bara Stockholm intressant för vänsterkartellen?.  Rimmar  också illa om att det är i varje landsting som själv ska utforma sin vård och att satsningar från samhället ska gå till alla kommuner och regioner. Läkarbilar kan vara intressant. Jag är den förste att bejaka att läkarna borde göra mera hembesök hos framför allt äldre och multisjuka. Men lika viktigt är att vården, dvs även sjuksköterskor kan göra förebyggande hembesök för det kan innebära besparingar på sikt och minskad akuta inläggningar.

Inom ramen av vårdval kan ju också våra hälsocentraler profilera sig på hembesök. Men då krävs också att de får rimliga ekonomiska ersättningar. Därför bör mera pengar satsas på ersättningarna till hälsocentralerna för de patienter som de har listade. Ska läkarbilarna ersätta våra hälsocentraler som ska finnas i varje kommun? Då är jag bestämt emot. Vi ska ge trygghet med att utveckla den nära vården och då ar hälsocentralen viktig. Sossarna i landstinget har emellertid inte velat visa vad dom vill göra för väljarna i landstingsvalet. Inte ens en budget kan de presentera före valet. Det kallar jag för att mörka.

 
Men jag kan ändå fråga den efterlysta politiska ledningen i landstinget.
Är ni beredda att satsa på närakuter och läkarbilar istället för ett utvecklat vårdval med ökade ersättningar för att alla hälsocentraler ska klara väntetider, service och hembesök? Och är det tänkt att läkarbilar ska ersätta våra hälsocentraler?

Väljarkontrakt i landstingsvalet

Av , , 1 kommentar 33

Idag skriver allians för Västerbotten i landstinget väljarkontrakt med Skellefteåväljarna.

 Sjukvården i Västerbotten ska vara solidariskt finansierad via skatten. Alliansen kommer att lägga mer pengar på sjukvård och mindre på annan verksamhet som lokaler och administration. Lands­tinget behöver en ny politisk ledning. Det är dags efter 30 år med socialdemokratiskt vänsterstyre. Västerbottningen är värd en ny färdriktning.

 Marianne Normark(fp) Liv Granbom (m) Olle Edblom (c) Birgitta Nordvall (kd)
 
Följande är 10 punkter som är vårt kontrakt med Dig som bor i Skellefteå:
 
Barnavdelningen i Skellefteå ska hålla öppet hela året.
Överbeläggningar på den psykiatriska kliniken i Skellefteå ska åtgärdas.
Upprusta barn- och ungdomspsykia­trin. Väntetiderna för barn och ungdo­mar som söker vård vid Skellefteåkli­niken ska vara högst en månad.
Trygga den geriatriska vården i Skellefteå genom bättre samverkan och stärk den geriatriska kompetensen.
Mer pengar till vårdvalet och ett mer begränsat uppdrag.
Likvärdig vård vid livets slut i hela länet.
Diagnostik och röntgen ska ingå i vårdgarantin.
Satsa på specialistutbildning av lä­kare och sjuksköterskor för att säkra sjukvårdens framtid och förbättra re­krytering av vårdpersonal.
Hjälpmedel till barn och personer med kroniskt hjälpmedelsbehov ska vara kostnadsfria.
Utveckla den telemedicinska verk­samheten så att vi knyter ihop hälso­centralerna med den kompetens som finns på Skellefteå lasarett och vid region­sjukhuset.

Sommarstängning ger ingen vinst i vården

Av , , Bli först att kommentera 25

Idag kan man läsa i VF om ett försök till utvärdering av att landstinget stängt barnkliniken i Skellefteå i sommar. Hela tiden har vi från alliansen ifrågasatt om man verkligen gör någon besparing om man stänger under sommaren i Skellefteå. Nu visar det att bara sjuktransporterna med ökade ambulanstransporter och med ambulanshelekoptern har kostat ca 650 000 kronor. Den tänkta besparingen på 450 000 kronor som majoriteten planerad är alltså uppäten med råge.

I Umeå har dessutom trycket ökat kraftigt och överbeläggningar och det har också kostat. Den enda vinst som blir är att man kunnat få semester för personalen i Skellefteå. Nu är det väl ändå dags om man ser ur ett helhetsperspektiv att även socialdemokraterna inser att det är ingen affär varken för landstinget, ansträngd personal vid NUS och för de barn som söker vård att hålla på med sommarstängning av barnkliniken. Från alians för Västerbotten ger vi vallöftet att sommarstängning nu ska upphöra om vi får får styra i landstinget efter höstens val. Ditt val gör skillnad.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Centerpartiets valmanifest i landstinget

Av , , 2 kommentarer 34

 

Idag presenterade centerpartiets landstingsgrupp sitt valmanifest vid en valupptakt i Umeå.  Ett valmanifest som anger vår ton i landstingsvalet. Vi har fem anslag som vårt program vilar på.

1. Vård som förebygger ohälsa

2. Vård och omsorg då du behöver den.

3. Vård som finns i din närhet.

4. Vård som hushållar med resurserna.

5. Ett landsting där medarbetarna trivs och utvecklas.

Några exempel:  Vi ska satsa så att den  ohälsan bland barn och ungdomar bryts med att en särskild barn- och ungdomspsykiatri, sk BUP miljon sätts till så att vi inte har köer till våra tre BUP kliniker i länet. Det ska finnas familjecentraler i alla kommuner och ungdomsmottagningar på alla gymnasieorter.

Vård när betyder att vi ska utveckla våra tre akutsjukhus i länet. NUS ska ligga i framkant och vara den naturliga spjutspetsen i länets sjukvård och för hela regionen. Mer planerad operation från länet, övriga landet och utlandet kan ske i Lycksele och barnkliniken i Skellefteå ska inte behöva stängas på sommaren.

Vi ska schemalägga även läkarna på obekväm arbetstid. Ökad läkarutbildning, flexibla arbetstider, förmåner vid specialistutbildningar och vara en attraktiv arbetsgivare ska möjliggöra bättre rekrytering av all vårdpersonal och minska behovet av stafettläkare

Hälsocentraler i alla länets kommuner och akutplatser i inlandet och en satsning på mer pengar till primärvården.

 

 

2 kommentarer
Etiketter: , , ,