Vänsterpartiets dubbelspel om inlandssjukvården

Av , , 2 kommentarer 15

Vänsterpartiet har försökt framstå som inlandskämpe för en rättvis vård i bla Dorotea. Nu senast genom att i en förfrågan om att vi borde gemensamt diskutera omröstningsfrågan om det blir en folkomröstning i landstinget. Självklart ska vi diskutera frågans formulering och det borde ligga framför allt ett ansvar på de som styr i landstinget politiskt, socialdemokraterna och miljöpartiet med stöd av vänsterpartiet.

Men vänsterpartiets agerade inte särskilt trovärdigt i frågan när dom å ena sidan på gator och torg säger att de stöder ockupanternas och deras krav på akutsjukvårdplstser i Dorotea men å andra sidan röstar Ja till ett avtal om "bara" två  sk närsjukvårdsplatser på Bergvattengården. Det gjorde dom både i kommunen och i landstinget. Detta kallar jag för dubbelspel och inte är en trovärdig politik.

Men inför ett beslut i landstinget på vårt fullmäktige i februari så måste omröstningsfrågan vara klar. Och blir vi inte politiskt överens om frågan i samråd med ockupanterna så är det parti som går emot vad man begär folkomröstning om den stora förloraren politiskt. För centerpartiets del är vi tydliga. Frågan måste ligga nära det alla ha skrivit på för nämligen. En sjukvård för alla innebärande att bla Doroteaborna får sina akuplatser och vi får en ambulns även i Åsele.

Region Västerbotten föreslås upphöra

Av , , Bli först att kommentera 18

Idag presenterar Mats Sjöstrand förslag kring den regional organisationen. Ett förslag i hans utredning är att det regionala utvecklingsansvaret som idag ligger för oss i Västerbotten på samverkansorganet Region Västerbotten skall övergå till landstingen.

Han anser att indirekta organ typ Region Västerbotten inte är försvarligt utan direktvalt ansvar ska vara utgfångspunkten. Samverkans organ som Region Västerbotten ska inte vara möjligt att bildas och nuvarande indirekta organ ska avvecklas senast utgången av 2018.

Det här är för mig helt rätt utveckling. Vi ska inte ha indirekta organ typ region Västerbotten där vi inte i allmänna val kan utkräva ansvar. Region Västerbotten bildades i väntan på att vi skulle bilda större regioner. Nu verkar det vara politiskt omöjligt i Norrland och därför är det näst bästa att vi överlåter det regionala utvecklingsansvaret till landstingen och vi får väl kalla vårt landsting för Region Västerbotten. Ett direktvalt organ med ansvar för såväl sjukvården som kultur, trafik och regional utveckling.  Det som jag kan tycka är synd är att detta inte kan ske redan nu till valet 2014. Norrbotten och Västernorrland har den avsikten.

Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/nyheter/2012/bildspel-SOU-2012.pdf

Landstinget stöder frivilliga organisationer- men inte KOL föreningen

Av , , 2 kommentarer 12

Varje år betalar landstinget ut pengar, totalt för 2012, 1,5 miljoner kronor, till frivilliga organisationer för deras aktiviteter som stöder och hjälper landstinget till en bra folkhälsa. Det är föreningar som typ Kvinnojouren i Umeå, mansjouren, frivillcentralen i Umeå, ett antal patientföreningar, öppen gemenskap. I år fick även några som kallas för Tallaaboföreningen och Svenska unga palestinier i Skellefteå. 37 föreningar sökte 31 fick bidrag.

Det var en oenig styrlse igår som fattade dessa beslut. Vi från alliansen i landstinget ansåg att beredningen var ofullständig och underlaget för beslut var bristfälligt. Därför ville vi att beslutet skulle återremitteras till arbetsutskottet för ny beredning och beslut i arbetsutskottet. Men s,v och mp dvs majoriteten i landstinget var nöjda med att vi bara hade en lista på vilka föreningar som skulle få. Ingen beskrivning vad vi gav pengarna till och inga ansökningar.

För min del var jag oerhört besviken att tex patientföreningen Riks-KOL i Västerbotten inte fick medel. KOL är en allvarlig kronisk lungsjukdom oftast orsakad av rökning som kostar landstinget oerhörda kostnader varje år. Kan vi genom en aktiv patientförening som jobbar för att vi ska både förebygga KOL och att de som drabbas får en tidig upptäckt och behandling så sparar landstinget mycket pengar. Nu fick dom inga pengar och inte i fjol heller och jag ställde frågan Varför på styrelsen men fick inga tydliga svar. Det visar att beredningen borde ha gjorts om och R-KOL i Västerbotten borde också ha fått ett stöd. Det hade varit att ta ansvar för de drabbade KOL patienterna och för att leva upp till världens bästa hälsa.

Avtal med Doroteakommun och akutplatser

Av , , 4 kommentarer 22

Landstingsstyrelsens majoritet har nu beslutat idag att ingå avtal med Dorotea kommun om att kommunen ska tillhandahålla enbart två vårdplatser på Bergvattengården. Vårdplatserna ska bemannas av personal från Dorotea kommun och landstingets läkare ska bidra med nödvändigt stöd dygnet runt. Socialdemokraterna och miljöpartiet och nu även Vänsterpartiet röstade JA. till detta avtal. Vi från centerpartiet och de övriga allianspartierna i landstinget yrkade på att vi inte skulle ingå ett avtal med den här inriktningen.

Vi anser att akuplatserna ska finnas vid sjukstugan och ett avtal med Dorotea kommun skall ha den inriktningen. Men tyvärr majoriteten i landstinget och nu också vänsterpartiet tycker att två platser vid Bergvattengården är den lösning som de anser är en acceptabel akut sjukvård. Jag delar inte den uppfattningen. Vi ska ge en rättvis vård och trygghet även för inlandsborna med både akutplatser och ambulanser. Tyvärr är s,mp och v på väg genom dessa beslut att medverka till en fortsatt otrygg situation för inlandsbefolkningen och för en någorlunda likvärdig service för oss alla länsbor.

Det ska vara enkelt att åka både tåg och buss

Av , , 1 kommentar 8

Problem finns idag för de som vill åka buss och tåg från tex Storuman till Umeå. Det går inte att köpa en biljett för hela resan utan man måste köpa två biljetter om man ska både åka buss och tåg under samma resa. Så får det inte vara. Vi måste kunna ha ett biljettsystem som underlättar för länsborna att åka kollektivt och inte göra resandet så dyrt att vi man väljer bort kollektivresandet.

I en motion till region Västerbotten har jag tagit upp denna problematik och föreslår att man åtgärdar dessa hinder för ökad kollektivresande.

Så lyder vår motion som förhoppningsvis leder till förbättringar för de som i länet måste resa både med buss och tåg under samma resa.

 

Motion till Förbundsfullmäktige för Västerbottens Län
 
Tåg eller Buss det är ändå samma resa
 
De senaste dagarna har vi via Radio Västerbotten fått veta att vi med nuvarande modell för prissättning och biljettbetalning inte behandlar alla länets invånare på likvärdigt sätt. Det handlar om de resenärer som reser med enkelbiljett på sträckor där de nyttjar både buss och tåg.
Där går det inte att köpa en biljett för hela resan utan man måste köpa två biljetter och skall man då åka långt exempelvis till Hemavan så får man lösa två rätt dyra biljetter. Om man inte kan åka motsvarande sträcka med buss hela vägen då blir kostnaden lägre.
 
Detta var inget större problem tidigare men nu när tågtrafiken växer i omfattning, samtidigt som busstrafiken på samma sträcka reduceras så innebär det att denna ”osynk” mellan trafikslagen blir ett reellt problem.
 
Samtidigt så kan man byta mellan buss och tåg på samma resa om man åker med periodkort så uppenbarligen går problemet att lösa, periodkort finns idag för fullbetalande resenärer och pensionärer dock ej för ungdomar.
 
Vi tror att dessa problem är rätt enkla att lösa och dessutom nu när vi samlat ansvaret för kollektivtrafiken hos Region Västerbotten så finns det ett tydligt politisk organ som kan ta ansvar för dessa frågor:
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
1) Förbundsfullmäktige beslutar att införa periodkort även för ungdomar på kollektivtrafiken i länet.
 
2) Förbundsfullmäktige uppdrar till kollektivtrafikmyndigheten att inleda diskussioner med Botniatåg om att införa ett enbiljettsystem som fungerar så man kan köpa en resa med både buss och tåg.
 
Ewa-May Karlsson           Regionråd (C)
Mattias Larsson                V. Ordf Kollektivtrafikutskottet (C)
Olle Edblom
ledamot i regionfullmäktige (c)

 

 

Snökaos i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 6

Snön vräker ned i Stckholm men inte här. Men vi drabbas också. Nu ställdes alla plan in idag på förmiddagen från Umeå. Vi är sårbara när sådant här händer. Och särskilt då vi måste förlita oss på flyget för att ta oss till stora staden.

Själv skulle jag ned till Stockholm och möte i patientskadenämnden. Mötet ställdes in då flera ledamöter inte kunnde komma i tid.

Det skapar problem även för de patienter som i år väntat på besked om eventuell ersättning av patientförsäkringen. 30 tal ärenden får nu ligga och vänta till ett annat tillfälle. Inte allt för länge får jag hoppas. Handläggningstiderna är oftast väldigt långa och många patienter är säkert både oroliga och bekymrade för att besked i de här myndighetsbesluten dröjer.

Gör om gör rätt istället för folkomröstning

Av , , Bli först att kommentera 25

I dagens VK kan man läsa om att Doroteaockupanternas folkinitiativ om en folkomröstning nu är i mål. Deras krav om en folkomröstning vad gäller en rättvis inlandssjukvård har samlat in minst 10% av länets röstberättigade invånare. Därigenom har de enligt grundlagen rätt att begära en folkomröstning och så blir det nog också. Men Peter Olofsson (s) landstingsstyrelsens ordförande försvarar sina och miljöpartiets beslut och tycker att det inte behövs någon folkomröstning. Dessutom är det för dyrt anser han. Men demokrati måste få kosta och ockupanterna har ju gjort det som krävs för att få kräva en folkomröstning. Tycker s och mp att det är för dyrt så är det ju bara att återställa akutplatser vid Dorotea sjukstuga och ambulans i Åsele. Det blir ju betydligt billigare och dessutom får inlandsborna ett kvitto ppå att de också ska ha en akutsjukvård som är rättvis och som någorlunda likställer den trygghet som vi kustbor har.

Så min uppmaning till s och mp är "Gör om gör rätt och återställ akutplatser vid Dorotea sjukstuga och ambulans i Åsele". Då behövs ingen folkomröstning. Det är upp till s och mp att ta sitt ansvar för den skatt som alla länsbor betalar.