Akutsjukvården i Dorotea och Åsele

Av , , 8 kommentarer 20

De boende i Dorotea och Åsele gör rätt som protesterar mot socialdemokraternas och miljöpartiets beslut att nedrusta inlandssjukvården. Nedläggning av akutplatser och indragning av ambulansen skapar en otrygg vård och inte jämlik vård. Inte heller har vi fått någon beräkning som visar om man i slutändan sparar några pengar.

Centerpartiet och hela alliansen i landstinget har andra sparförslag som ger samma spareffekter utan att vi försämrar för inlandsborna. Två tillfälliga vårdplatser på ett särskilt boende i Dorotea löser inte akutsjukvården för Doroteaborna.

En akutbil i Åsele som ska bemannas med sjuksköterska inom akutvården kan inte heller på tryggt sätt ersätta den ambulans som fanns tidigare. I och med att ambulansen blir kvar i Malå så finns heller inte någon ytterligare ambulans i Lycksele som det ursprungligen var tänkt.

Och idag har nu landstingsstyrelsen tagit beslut om upphandlingen av de ambulanser som blir kvar i inlandet. Tyvärr förlorade alla utom en av de lokala entreprenörerna sina uppdrag. Nu kommer en storskalig entreprenör med säte i Stockholm in, Det är olyckligt att bara prisfrågan får vara avgörande som nu innebär att vi slår undan bena för småföretag i inlandet.

Norrland förlorare

Av , , 2 kommentarer 17

Socialdemokraterna i länet stoppar ny region. Nu har socialdemokraterna och moderaterna funnit varandra igen. De är inte beredda att gå in med ny ansökan om att bilda en norrländsk region med Norrbotten och bla Öviks och Sollefteå kommun. Det är mycket olyckligt. Men (s) i norrland verkar väldigt splittrad. I Norrbotten och i Övik är man betydligt mer öppen för att något måste göras för att klara de utmaningar vi står inför.

Kan det vara så att socialdemokraterna i Västerbotten känner sig hotade då de ska tampas med starka regionföreträdare i Norrbotten och i Övik. Det vore väldigt synd att egen makt får gå före sakfrågan att försöka bilda en region som är funktionell och kan klara morgondagens ekonomiska kraft och tillväxt som krävs. Och inte minst klara konkurrensen från de regioner som bildats  och kommer att bildas i södra Sverige.

Ett annat bekymmer är att vi idag har ett region Västerbotten som är indirekt valt. Det kan vi inte fortsätta med då det är högst odemokratiskt att de så viktiga regionala utvecklingsfrågorna inte  medborgarna kan ställa politikerna  till svars på valdagen. Något måste göras åt detta. Ska vi göra om den organisationen till ett direktvald region med även sjukvårdfrågorna eller ska vi upplösa och återgå till att frågorna hanteras i landstinget som är direktvalt? Klart är att några ytterligare medel och ansvar överförda till region Västerbotten ska vi nog akta oss för tills vi har en bättre demokratisk lösning än ett indirekt valt region Västerbotten.

Centerpartiet säger JA till större region

Av , , 3 kommentarer 24

Centerpartiets förtroenderåd med represententer från samtliga länets kommuner och landsting har i dagarna två varit samlad i Lycksele. Regionfrågans lösning i Norra Sverige var uppe till diskussion. Centerpartiet sa tydligt Ja till att vi ska gå in med en ansökan om en regionbildning med Västerbotten, Norrbotten och delar av Västernorrland, bla. Öviks kommun.

Centerpartiet ansåg att vi måste få till stånd en större region för att klara morgondagens utmaningar och göra norrlandsrösten starkare i konkurens med de regioner som bildats i övriga landet. Vi kan inte ha olika lösningar i Sverige. Nuvarande region Västerbotten är bara ett indirekt valt organ för de viktiga regionala utvecklingsfrågorna. Det är odemokratiskt och innebär att man inte kan utkräva ansvar på valdagen.

Med en större region med större skattekraft kan vi bättre klara framtida finansiering av gemensamma infrastrukturfrågor och sjukvårdsfrågor och inte minst att säkerställa ett fungerande regionsjukhus med läkarutbildning. Och det är naturligt att Övik ingår då kommunen ingår allt mer i en naturlig arbetsmarknadsregion och pendligsmöjligheterna har blivit allt bättre med Bottniabanan. Så småningom har vi också en Norrbottniabana som knyter ihop även Norr och Västerbotten.

3 kommentarer
Etiketter: ,