JA till likvärdig vård i hela Västerbotten

Av , , 1 kommentar 10

ambulanser-fbSjukvården behöver  mer pengar. Annars är det omöjligt att klara alla åtagande och utmaningar vi står inför samt alla misslyckanden som majoriteten ställt till med. 30 årigt sossestyre i landstinget har satt sina spår. Så inleder jag  hur vi i centern ser på vården 2014 när vi i idag debatterar budgeten för nästa år.

Några exempel; Sjukvården går med underskott 90 miljoner, stafettläkar kostnaden skenar, köerna ökar till vården, projekt balans blev ett sänke. Inte minst visar det sig i den nedmontering av akutsjukvården med indragna akut platser och ambulanser. På köpet  fick vi en folkomröstning som kostat ca 15 miljoner.

Vi föreslår därför satsningar med skattehöjning på 25 öre på primärvården med 34 miljoner  mer än s+mp, 40 miljoner mer på rekrytering at/st betald specialistutbildning av sjuksköterskor, 15 miljoner mer för trygg inlandssjukvård och ambulanser.Ambulanser både i Åsele och i Umeåregionen.

Idag ligger vi illa till i länets primärvård jämfört med övriga landsting i Sverige. Skulle vi bara komma upp till riksgenomsnittet så rör det sig omca 100 miljoner som primärvården är underfinansierad med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar

Är det återställare eller…?

Av , , 1 kommentar 10

ambulanser-fb

Majoriteten s och mp i landstinget fortsätter med återställare. Dagens besked i media är att Dorotea skall få ytterligare 2 vårdplatser förutom dom två som tidigare utlovats. Dessutom ska en läkarjourkedja i Dorotea garantera vård under helger och kvällar. Och nuvarande sjukstugan ska stängs så småning om och verksamheten flyttas till det kommunala äldreboendet Bergvattengården. Det finns inga kostnadskalkyler eller beräkningar på vilka ytor som kommer att krävs. Det känns med andra ord väldigt osäkert vad som kommer att hända. Fram till mars nästa år ska landstinget enligt majoriteten kartlägga vilka ytor som krävs för att flytta sjukstugan och möjliggöra för ambulansintag och helekopter landning. Ingen dialog har förts med oss i aliansen så jag kan inte bekräfta alls om detta är den inriktning som vi är politiskt överens om. Klart är i alla fall att det är Dorotea kommun som ska projektera och man kan undra hur dialogen intern i Dorota har förts, förankrats politiskt och vad de tycker om landstingets återställar utspel. Men inför landstingsfullmäktige nästa vecka behöver S och MP lite ammunition för den debatt som kommer upp kring folkomröstningen och då gäller att visa intiativkraft oavsett om det är förankrat i den kommun som berörs.

Nästa återställare denna vecka gäller ambulansen i Robertsfors.Efter projekt balans har man inte haft någon ambulans från fredag eftermiddag till söndagkväll. Vissa kvällar under veckan har det dessutom hänt att ambulansen varit tvungen att lämna  Robertsfors för andra utryckningar. Nu har landstinget kommit fram till att detta inte fungerat i praktiken och därför har Karin Lundström   (s) ordförande i hälso- sjukvårdsnämnden meddelat att det görs en förstärkning i budget 2014 så att det finns ambulans i Robertsfors även under helger. Men även i Bjurholm förväntas förstärkning säger S.Mmen endast 4 miljoner har man avsatt för förstärkning av ambulanssjukvården i deras förslag till budget. Jag är övertygad om att det krävs mer resurser och därför har vi i centerns förslag till budget avsatt medel för att ge möjlighet till en ytterligare ambulans,läkarbil eller varför inte akutbil som kommer att krävas för att ge möjlighet till trygg ambulans vård i Umeå regionen.Dessutom ska det finnas en riktig ambulans i Åsele i vårt och alliansens förslag till budget för 2014. När får vi den återställaren från majoriteten?

.

1 kommentar

Det behövs ett nytt styre i landstinget inte bara nytt syre

Av , , Bli först att kommentera 13

IMG_0483[1]

Socialdemokraternas ledare i landstinget Peter Olofsson har i sin senaste blogg välkomnat att ett nytt syre kan behövas i landstinget. Jag tycker att det krävs ett nytt styre och inte den konstgjorda andning som funnits i sittande majoritet under den här mandatperioden. Otaliga är de misslyckanden som skett med bla projekt balans, folkomröstning  om en rättvisare vård i hela länet, en ekonomi och tillgänglighet som hela tiden försämras och en majoritet som inte kunnat hålla sams. Det sista visade sig ju när vänstern hoppade av majoriteten i samband med majoritetens förslag att rusta ned inlandssjukvården. Vi fick då en folkomröstning som speglade att S och Mp inte alls gick i takt med medborgarnas uppfattning och 90% röstade JA att det ska finnas bla akutplatser i Dorotea och ambulans i Åsele. Än har vi dock inte sett någon tydlig reaktion att S och MP tänker göra något år denna orättvisa vård för inlandsborna.

Jag och centerpartiet är övertygad om att det både krävs en ny politik i landstinget och mer resurser till sjukvården. Tillsammans med alliansen ska vi gå till val med den inriktningen. Vi kommer att vara överens inom alliansen om ett valmanifest där vi söker väljarnas stöd i Västerbotten. Men som enskilt parti kommer vi också att driva våra hjärtefrågor utifrån Ja till rättvis och likvärdig vård i hela länet.

Jag och centerpartiet är inte heller motståndare till blocköverskridande lösningar där det sker på gemensamma villkor och där alla parter är vinnare. Hittills har inte majoriteten i landstinget visat sådan vilja. Inför projekt balans krävde alliansen  konsekvensbeskrivningar  kring alla sparförslag men det var inte möjligt. Och nu ser vi också följderna av deras sparförslag. Otaliga är de förslag från alliansen som majoriteten röstat ned bara för att visa sin maktfullkomlighet. Det bäddar inte för konstruktiva lösningar som skulle kunna gynna vården i länet och syven och sist alla patienter. Jag vill se tydliga ändringar från majoriteten på en annorlunda och mer tydlig inriktning att man är beredd att göra lösningar över blockgränserna innan jag kan ta Peter Olofsson på allvar. Och till dess får väl S och MP fortsätta med konstgjord andning och min förhoppning att väljarna i Västerbotten ger dem sin dom i valet 2014.

Bli först att kommentera

Vi måste ta hänsyn till folkomröstningens resultat

Av , , Bli först att kommentera 13

C röstar JA

Folkomröstningeni länet om en rättvis och likvärdig vård i hela länet visade en förkrossande seger för vi som sa JA till bla en likvärdig akutvård i inlandet med akutplatser och ambulanser. Därför är det viktigt att nu landstinget respekterar valresultatet och inrättar akutplatser i Dorotea och i Sorsele. Men även att det blir en riktig ambulans i Åsele.

Därför har vi i centerpartiets och folkpartiets budgetförslag för 2014 avsatt medel för detta. Även M och KD har avsatt medel i sitt budgetförslag.

Men vad vill S och MP göra? Jag tror att det finns en stor förväntan från allmänheten och väljarna att se ett förslag som visar att man respekterat valresultatet då 90 % av de som röstade sa JA till likvärdig och rättvis vård i hela länet.

Nu har vi Allianspartier i landstinget lämnat in en interpellation där vi vill ha svar från den politiska S-majoriteten i landstinget om de tänker ta någon hänsyn till folkomröstningsresultatet. Trots att det gått två månader sedan valresultatet blev klart samt att majoriteten lagt sin nya budget har få besked kommit. Dorotea har än så länge bara fått politiska utfästelser om att flytta sjukstugan men ännu inga konkreta planer med risk- eller konsekvensanalyser. Åsele har fortfarande kvar sin akutbil. Ännu har inga löften eller besked kommit om hur majoriteten tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet.

Medborgarna i länet vill ha besked från Socialdemokraterna om hur de tänker kring folkomröstningen i en samlad bedömning med vilka politiska beslut som kommer att vidtas. Vi gruppledare för M, Fp, C och KD i Alliansen vill vid kommande landstingsfullmäktige om två veckor ha besked om Socialdemokraterna kommer att ta hänsyn till folkomröstningen, om hur de tänker säkerhetsställa trygg, rättvis och jämlik sjukvård i hela länet och hur sjukvården i Dorotea och Åsele kommer att bli.

 

Bli först att kommentera

C och Fp föreslår skattehöjning i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag presenterade alliansen sitt förslag till landstingsplan och budget för 2014

Partierna är överens om de allra mesta i innehållet vad gäller inriktning men det som skiljer M+Kd och C+ Fp åt är synen på skattesats och olika satsningar inom specialistvården, primärvården och personalsatsningar.

Motivet till vårt ställningstagande i frågan om skattesatsen är att Västerbottens landsting de närmaste tre åren kommer att förlora 360 miljoner i det nya kommunala skatteutjämningsförslaget och att det dessutom krävs mer pengar till sjukhusvården i hela länet, satsning på personal och mer pengar till primärvården och akutsjukvården för att den ska vara trygg och likvärdig

Vår uppfattning är att skall det upprätthållas en vård av god kvalitet och god tillgänglighet är ett resurstillskott helt nödvändigt. Det krävs även satsningar på personalrekrytering, AT/ST, betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Därför föreslår vi en skattehöjning med 25 öre, detta ger 122 mkr i resursförstärkning.

71 mkr används i vården och 50 mkr används till sk god ekonomisk hushållning för att landstinget skall klara lagen om balans i ekonomin de närmaste tre åren. De alternativa förlagen ser ni i nedanstående tabell.

 

Alternativ finansiering och satsningar      
  M+KD mkr C+Fp mkr Totalt

C+fp mkr

Specialistvården        
Ökning av   vårdplatser/öppenvård  vid särskilt   vårdtunga kliniker ex psykiatri, medicin, ortopedi och geriatrik ca 30 vårdplatser

3

22

25

NUS   profilområden

0

2

2

Personal      
Satsning på   AT/ST

10

5

15

Betald   utbildning sjuksköterskor

5

10

15

Personalrekryterande   åtgärder

0

10

10

Primärvård      
Ökade satsningar   i primärvården

24

10

34

Konsekvens av   folkomröstningen      
Vårdplatser

0

6

6

Ambulanssjukvård

5

6

11

Summa (c+fp ger   71 mkr mer än m+kd)  

71

118

 

Bli först att kommentera