Ekologiska livsmedel i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 9

Ekologisk mat fick JA. Dagens VK kan ge uppfattningen att landstinget säger NEJ. Så är det inte. Under sammanträdet igår i landstingsstyrelsen framförde jag och centerpartiet att vi ska dels ha ett tydligt mål att en del (25%) av vår mat i landstinget ska vara ekologiska och dels att vi ska dra igång upphandling av bla ekologisk mjölk. Det blev också styrelsen beslut. VK artikeln idag var mycket missvisande och jag delar Mattias blogg om att VK måste skärpa sig i bla rubriksättningen.

Det var de övriga partierna i alliansen, m, fp och kd, som ville att vi överhuvudtaget inte skulle ha något mål för hur stor andel av landstingets mat som skulle vara ekologisk. Den uppfattningen delar inte centerpartiet. Vi måste ha en tydlig ambition att medverka i klimatsmart produktion och minska utsläppen av bla koldioxid. Det gynnar det öppna odlingslandskapet och passar väl i en utveckling av landsbygden. När olika myndigheter ställer upp miljömål så måste vi som landsting och stor upphandlare medverka i att en sådant miljömål blir verkliget.

Hela det miljöprogram som vi nu har tagit i landstinget ska innebära lägre kostnader och inte vara kostnadsdrivande.

Orättvisa regler bör rättas till

Av , , 2 kommentarer 10

RFSL har idag en debattartikel i VK som tar upp det orimliga att det ser olika ut mellan landstingen vad gäller behandling för barnlöshet mellan hetrosexuella par och lesbiska. Jag har tidigare i blogginlägg och i debatter i landstingsfullmäktige och i träffar med RFSL påtalat att för min och centerpartiets del är vi beredda att rätta till orättvisorna.

I dagens sammanträde med arbetsutskottet fick vi en genomgång av hur frågan bereds och diskuteras i norrlandslänen. Frågan kommer att utredas ytterligare och min förhoppning är att det så småningom blir en rekommendation att vi gör likadant i Norrlandslänen. Och att vi alla likställer reglerna för lesbiska par med de hetrosexuella. Socialdemokraterna har lite beslutsvånda i frågan men jag tror att de så småningom inser att de inte ska ta strid i den här frågan. Fler barn i Norrland "vinner" alla på även landstinget.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Gräddfil för sjuka äldre

Av , , 1 kommentar 7

Äldre med många sjukdomar far oftast illa i vården. Centerpartiet tillsammans med övriga partier i alliansen i landstinget har därför motionerat om att de äldre sjuka borde få en gräddfil förbi akuten. Distriktsläkaren borde kunna skriva in äldre multisjuka direkt på en specialistklinik och inte bara skicka dom till akuten. 

Risken är stor att det skapar otrygghet, ökad förvirring hos de sköra äldre och ett bollande av de gamla mellan primärvården , hemmet, akuten och sjukhusvården. Det är ett ovärdigt  omhändertagande av de äldre med oftast flera olika diagnoser. 

Allian för Västerbotten har lämnat följande pressmeddelande:

"Allians för Västerbotten föreslår i en motion till landstingsfullmäktige att landstinget ska göra det möjligt för distriktsläkare att ge förtur för den multisjuke äldre direkt till specialistsjukvården förbi akutmottagningen.

 
         Vi tror på att detta förslag kommer ge den äldre multisjuke en tryggare och bättre vård, minimera antalet vårtillfällen och skapa resursutrymme för en ännu bättre kvalité i äldrevården, menar Nicklas Sandström (M) i en kommentar.
 
         Multisjuka sköra äldre ska inte behöva vänta i flera timmar på akutmottagningen för att få vård, säger Marianne Normark (FP)
 
         Det är ovärdigt att äldre med många olika sjukdomar ska tvingas åka in och ut mellan sjukhus och hemmet, säger Olle Edblom (C)
 
         Den välutbildade och specialiserade distriktsläkaren känner ofta sin patient och borde ha det fulla förtroendet att själv göra den medicinska bedömningen och ansvara för inläggning på en slutenvårdsavdelning, utan att gå omvägen via akuten, säger Birgitta Nordvall gruppledare för kristdemokraterna
 
 
Det gäller att våga lämna traditionella arbetssätt och i högre utsträckning se i vilken verklighet den äldre lever i och vad som går att göra för att just den personen ska ha en rimligt fungerade vardag. I helhetssynen ingår också att minimera antalet återkommande oplanerade vårdtillfällen."

Besök i vården

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har alliansen i landstinget gjort värdefulla besök i vården. Vi har besökt Ålidhems hälsocentral och primärvårdsjouren, medicincentrum på universitets sjukhuset NUS och Arbets och beteendemedicinskt centrum på NUS. Det är ovärderlig att göra dessa besök då det ger oss mycket goda insikter hur vården fungerar och hur verksamheten ser på framtidens utmaningar och förväntningar.

Ålidhems hälsocentral har en fantastisk fin verksamhet och god läkarbemanning och på 10 år mycket få stafettläkare. Familjecentral vill de prioritera och det är märkligt att den inte kommit igång efter så många år där frågan nötts och blötts mellan landstinget och Umeå kommun. Sätt ned foten och låt det äntlingen bli verkstad. Vi fick också veta att det föds 280 barn varje år inom området. Men tyvärr har Förlossningen slutat skicka faxmeddelande om detta till hälsocentralerna. Det betyder att nyfödda riskerar att glömmas bort och det kan uppstå brister i i det förebyggande barnhälsoarbetet för barnet och familjen. Skärpning förlossningen så får det inte vara.

Medicincentrum en stor verksamhet med många anställda och ca100 vårdplatser. För att få en bra personalförsörjning och bra läkarbemmaning är det få ST block idag på medicincentrum. Flera ST läkare ger möjlighet att klara framtida nyrekryteringar och från alliansen har vi föreslagit betydande resurstillskott för detta och detta behov bekraftade verkligen också versamhetsansvariga på medicincentrum. Och varför har vi inte en gemensam väntelista för de med snarkproblem i länet. Oacceptabla väntetider är det för Umeborna och det skull avhjälpas om vi kunde fördela utredning/behandling på alla tre sjukhusen.

Besöken idag avslutade vi med att få information om det viktiga förebyggande arbetet som bedrivs vad gäller livsstilsrelaterad ohälsa hos befolkningen i Västerbotten. Beteendemedicin är en gren för de samlade förebyggande arbetet i Västerbotten. Ändrad livsstil kan innebära för de med övervikt att undvika diabete, hjärt och kärlsjukdomar och stroke. At jobba uppströms och undvika sjukdomar är säkert det som mest avgör om vi ska klara sjukvårdens finansiering och de utmaningar vi står inför då det gäller att klara framtid ökade vårdbehov.

Landstingsrådet borde läsa på

Av , , Bli först att kommentera 14

Centerpartiets politik intresserar landstingsrådet Peter Olofsson. I en debattartikel i gårdagens VF lyfter han centerpartiets förslag om att vi bör ha flera utförare av välfärdsverksamheterna. Det är jättebra. Men nog borde Peter läsa på bättre. Det förslag som partistyrelsen lägger till stämman handlar om en inriktning av vår välfärd på lång sikt.
Någon utförsäljning av den offentliga vården handlar det inte om – men han gör det enkelt för sig och drar egna slutsatser om vad det skulle innebära för Västerbotten. Tydligen retar målet att 50% av välfärdsverksamheterna bör kunna drivas av andra aktörer än det offentliga  socialdemokraternas socialistiska nerv att de tar till storsläggan och i debattinlägget skrämmer läsaren om att vi ska lägga ned hälften av vår hälsocentraler i länet och minst ett sjukhus. Inget kan vara mera fel för inget ska säljas ut. Målet handlar inte om att sälja ut utan handlar om att ge patienter möjlighet att välja hälsocentral och doktor. Att låta elever välja skola och att låta våra äldre bestämma hur hentjänsten ska utföras och av vem. Monopol innebär att den enskildes rätt att själv bestämma och fatta egna beslut begränsas. Att 50 procent av välfärdstjänsterna bör kunna utföras av privata och/eller ideella utförare är ett långsiktigt mål, det kommer inte att genomföras i morgon, nästa år eller ens denna mandatperioden, utan det ska ses som ett riktmärke för framtiden. Det som styr kommer i stor utsträckning att vara människors önskan om valfrihet när man behöver ta del av den välfärd som vi gemensamt finansierar med skattemedel.

 

Bli först att kommentera