Het debatt vid landstingsMötet

Av , , 1 kommentar 14

Dagens fullmäktige blev en avslöjande möte kring vårdens framtida utmaning att klara sjukvårdens finansiering.
Jag försökte visa att det har betydelse om vi har många i arbete. Skatteintäkterna ökade under fjolåret med 104 miljoner Utan dessa pengar skulle vårt underskott varit betydligt större. Dessutom har vi fått pengar för följande av regeringen:
Köbearbetning 23 milj
Rehabgarantin 26 milj
Patientsäkerhet 8 milj
Äldresatsning 2,4 milj
Sjukskrivningsprocessen 15 milj
Totalt ca 76 milj
Det har stor betydelse att vi har en ansvarsfull regering och en bra jobbpolitik.
Men s och mp skyller på regeringen om de helt felaktiga neddragningar inom vården

1 kommentar

Landstingsfullmäktige om akutplatser och ambulanser

Av , , Bli först att kommentera 16

Ambulanser och akutplatser kommer att bla diskuteras under landstingsmötet  i dagarna tre i Umeå. Hur akutsjukvården kan bli trygg även för inlandsborna är viktig att vi debatterar. Till dagens gruppmöte som inleder fullmäktigedagarna kommer en delegation från Dorotea att besöka bla alliansgruppen inom landstinget. De har säkert med sig i ryggsäcken ytterligare argument för hur landstinget ska ta sitt ansvar för en rättvis akutsjukvård i inlandet.

Under fullmäktigedagarna har vi från centerpartiet tillsammans med övriga allianspartier väckt frågor till majoriteten om hur det blir med akutplatserna i Dorotea och ambulansfrågan i Åsele. Jag hoppas att ockupanterna i Dorotea också försöker påverka majoriteten i landstinget som tagit beslutet att lägga ned platserna och dra in ambulanser. Vi från oppositionen är helt övertygade om det felaktiga i dessa förslag. Frågan som fortfarande far genom allas tankar är om landstinget verkligen gör någon besparing alls med dessa otrygga förslag. Jag tror inte det. Men vi har en majoritet som tydligen bestämt sig att driva igenom förslagen utan tanke på konsekvenser och om hur vi ska klara en trygg och rättvis inlandssjukvård.

Landstingets obligation-nu ingen förlust

Av , , 4 kommentarer 11

Värdet på landstingets obligation är nu snart i nivå med inköpspriset för snart fem år. Debatten var hög från vissa partier i landstinget att vi skulle sälja den när värdet var nere som lägst 80 miljoner. Nu är värdet över 200 miljoner och vid halvårsskiftet i år kan vi om inget dramatiskt händer få ett värde på den som rejält överstiger inköpspriset 257 miljoner. Och dessutom en avkastning varje år på ca 10 mioljoner kronor.

Jag och centerpartiet i landstinget stred ihärdigt att vi inte skulle sälja den när värdet var nere i 80 miljoner kronor. Den förlusten som då skulle ha blivit skulle vi då vara tvungen att spara in i vården. Jag är glad att vi inte sålde obligationen och att vi inte lyssnade på domedagsprofeterna som skrämde upp oss i landstinget om att riskerna var så stora att värdet på obligationen skulle kunna bli noll kronor och hela förlusten skulle drabba länets skattebetalare.

Idagens landstingsstyrelse behandlar vi årsrapporten för 2011 och där framgår klart att vi nog kan räkna hem obligationen som dock är en typ av obligation som vi nu med våra placeringsregler inte ska köpa in. Men så var inte fallet 2007

4 kommentarer