Primärvården i Västerbotten är underfinasierad

Av , , Bli först att kommentera 10

563

Idag har centerpartiet tillsammans med övriga allianspartier i landstinget presenterat förslag till budget för 2015. En budget som ska fattas beslut om i junifullmäktige 18 juni. En budgetdebatt som borde visa skillnader mellan en röst i höstens val på alliansen eller de röd-gröna S+V. Och visst är det skillnader vad vi i alliansen vill och vad de nuvarande styret S och Mp vill.

Vi från alliansen gör en rejäl satsning på primärvården, 40 miöljoner, vilket är dubbelt så mycket som majoritetsstyret föreslår. För primärvården, den nära vården, i Västerbotten är kraftigt underfinansierad och många nya uppdrag har lagts på primärvården och stora problem finns för att rekrytera vårdpersonal. Köerna ökar och arbetsmiljön försämras vilket är orsakad av S och Mp´s inriktning av sparandet i vården. De visar dessutom på stor okänslighet då de inte tar hänsyn till den opinionsyttring som kom fram i den folkomröstning som genomfördes i fjol om en rättvis och likvärdig vård i hela Västerbotten. Nära 90% röstade JA till en mer rättvis och likvärdig vård i hela länet. Det förpliktar enligt min mening.

Skillnaden är stor både inom landstinget och mellan landstingen vad gäller förutsättningar för att driva en en rättvis vård. Indragning av akutplatser i Dorotea och ambulans i Åsele och nedläggning av vårdplatser på våra sjukhus är exempel på det som jag anser vara helt fel inriktning av en landstingspolitik som har fått ske i detta landsting utförd i över 30 år av ett socilademokratiskt styre. Det är dags att byta färdriktning och låta ett ny och mer modern allianspolitik få stöd efter valet i höst.

Att primärvården är underfinansierad visar också den jämförelse som visar att Västerbotten ligger näst sist i hela landet vad gäller primärvårdens andel av landstingens nettokostnad. Norrbotten har den största andelen och vi två län borde ju ha likalydande förutsättningar för primärvård då vi båda är stora län med gles befolkning.

564

 

 

 

Bli först att kommentera