Nationell patientenkät väcker funderingar

Av , , 2 kommentarer 15

Den nationella patientenkäten för primärvården har presenterats. Primärvården i Västerbotten har förbättrat sitt resultat Vad gäller alla faktorer som mäts som tex bemötande, tillgänglighet, information, delaktighet. Det är jättebra och det ska alla inom primärvården få ett erkännande för. De har gjort ett fantastiskt arbete trots besparingar och krav på effektiviseringar som den socialdemokratiska majoriteten ställt under många år. Därför är trots besparingar glädjande att patienterna uppskattar den del av sjukvården som ska vara den första nära kontakten.

Det finns dock några saker som blir väldigt tydliga när man kollar länsresultaten och på hälsocentralsnivå. Västerbotten ligger under riksgenomsnittet på alla områden. Vi är alltså inte uppe i nivå med genomsnittet av alla landsting i vårdsverige. Det manar till fortsatt satsning på att vi förbättrar såväl tillgängligheten som bemötandet och inte minst försöker få en bättre bemanning. Ökade kostnaderna för stafettläkare är inte bra och inte heller bra för varken tryggheten eller rätten att träffa sin egen läkare var gång man besöker sin hälsocentral
 
I de kommuner där medborgarna har valmöjligheter som i Umeå området blir resultaten för alla hälsocentraler i stort sett bättre än för övriga områden. Jag tror att det beror i grunden på att konkurrensen leder till att varje verksamhet jämför sig och försöker hitta förbättringar. Man vill inte riskera förlora patienter till en annan hälsocentral. Men jag tror att det också beror på att medborgarna har något att jämföra med och man kan inse att dit jag valt att gå fungerar bra. Det egna valet spelar roll för hur nöjd man blir med verksamheten.
 
Det som dock är ännu mer slående är att nästan alla privata hälsocentraler i Västerbotten visar på bättre resultat i form av nöjdhet än de offentliga. Tittar man på det sammanvägda indexet för alla hälsocentraler så ligger alla  privata i topp. Det visar att vi får mera nöjda patienter hos de privata och det talar för att mångfald är bra och att fler av privata alternativ i andra delar av länet också skulle vara till fördel för patienten. Aktiva möjlighet till val skapar ökad konkurrens och incitament för andra hälsocentraler att bli minst lika bra. Bättre tillgänglighet och bemötande vinner alla på inte minst patienterna. Det är en stor utmaning för landstinget och för centerpartiet kommer vi fortsätta att aktivt bejaka mångfald och ge bättre förutsättning för det även i de glesa delarna av länet
 

Snömos av Vänsterns Jonas och Maria

Av , , 1 kommentar 49

Osanningar framförs av Vänsterns partiledare Jonas Sjöstedt och fd landstingsrådet Maria Grip. Det kan man läsa  i dagens Folkblad. De påstår att besparingarna i inlandet beror på minskade statsbidrag och att vi har infört ett vårdval för patienterna där de själva får välja sin hälsocentral. 36 miljoner dyrare har det blivit påstår Jonas och Maria. Nog borde man förvänta sig av en partiledare i vänstern och gruppledare i landstingat att de borde kunna hålla sig till sanningar. Inte bara skylla på andra om sin egna förslag till besparingar.

Maria har inte alls varit beredd att skjuta till mer pengar till primärvården då hon fanns med i landstingsmjoriteten. Och några 36 miljoner har inte försvunnit från primärvården i och med vårdvalet och den fria etableringsrätten. Det som skett är att det i Umeåområdet har blivit fler hälsocentraler som etablerats och de nya där har fått sin andel av primärvårdens totala budget utifrån listade patienter. Och det i bekostnad av att övriga offentliga hälsocentraler i Umeå får mindre patienter och därigenom mindre pengar. I inlandet har det inte skett någon förändring. De får sin del av antalet listade patienter men de borde kunna få mer per listad. Men det har vänsterns Maria sagt Nej till.

Inte heller har statsbidragen minskat. Alliansregeringen tillförde 2011 5 miljarder varav landstingen fick 1,5 miljarder. Dessutom har vi fått riktade statsbidrag för finanskrisen, för vårdgarantin, för psykiatrinn och äldrevården. Det är sanningen det och det bör både Maria och Jonas vara fullt medvetna om. Men vill man skylla på någon annan så skyller man gärna och ofta på regering,riksdag istället för att ta ansvar för sin egen politik. En politik som faktiskt under många år har haft inriktningen på besparingar i vården istället för besparingar på områden som tex kultur, regional utvecklig, projekt, administration och lokaler.

Förhandling med Dorotea misslyckades om akutplatser

Av , , 2 kommentarer 20

Inga vårdplatser i Dorotea. Det är nu tyvärr klart. Ser av ett pressmeddelande som landstinget skickat ut att förhandlingarna inte gett något resultat alls. Nu ska Doroteaborna förlita sig på akutvård i Åsele och Vilhelmina. Det är högst olyckligt att det inte går att komma fram i en förhandling där kommunen och landstinget kan tillsammans ge en trygghet som befolkningen ha rätt att ställa sig.

Varför kan inte socialdemokraterna i kommunen och landstinget bli överens om så viktiga frågor om närhet och trygghet? Släpp på prestigen och gör om och gör rätt. Det kan inte vara mycket pengar det rör sig om om man försöker öppna upp akutplatser tillsammans.

Imorgon kommer jag att besöka Dorotea och tillsammans med Marianne Normark, gruppledare för Fp, ska vi ta del av occupanternas synpunkter och titta på de tänkta platserna på Borgvattengården.

Vi har skickat ut följande pressmeddelande idag med anledning av vårt besök.

 Pressmeddelande 120223:

Alliansföreträdare på besök i Dorotea
I morgon fredag den 24 februari besöker Marianne Normark (FP) och Olle Edblom (C) Dorotea. De ska besöka sjukstugan och ockupanterna för att lyssna på dem och stödja dem i deras kamp för att få en lösning till stånd. Under dagen ska de dessutom besöka sjukhemmet och de tilltänkta platserna för vård vid livets slutskede som eventuellt ska ersätta akutsjukvårdsplatserna som försvinner i samband med landstingets besparingar.
– Vår åsikt är självklart att akutplatserna ska vara kvar och vi anser att akutplatser och vård vid livets slutskede är två helt skilda vårdformer. Gör om och gör rätt och släpp på prestigen, säger Olle Edblom och Marianne Normark.
För mer information:
Marianne Normark (FP)
070 243 57 04
Olle Edblom (C)
070 564 44 65

Kommunsammanslagningar löser inga problem

Av , , 1 kommentar 15

Idag är det en nyhet i VK att det finns sossar och moderater som vill slå ihop de mindre kommunerna och bilda ett antal större kommuner
Att slå ihop mindre kommuner som lösning på kommunala problem med bl.a små skolor, äldreomsorg verkar ogenomtänkt. Men när man läser Holmlund (s) och Riedl (m) utspel i frågan i dagens nättidning inser man att de vill lösa frågor som i grunden inte är kommunala utan regionala. Det måste jag säga är helt fel väg, därför att förlusterna i demokrati, bristen på funktionalitet för kommunens huvuduppgifter gör att en sådan lösning med större kommuner är helt fel. 

Men det finns en snarlik fråga som förskräcker – regionfrågan. Det verkar ju inte bli något av större regioner. Om inte i huvudsak moderater i landet bedrivit motstånd och motverkat regionlösningar i Norrland och på andra ställen i Sverige så hade det varit mycket större rörelse i den frågan. Så om man vill göra något åt det borde man väl istället satsa på att ändra sitt partis inställning i regionfrågan, inte skapa nya storkommuner som bara skapar nya problem.

 

Håll dig till sanningen Lennart Holmlund!

Av , , Bli först att kommentera 28

Nu är Lennart  Holmlund ute och förvränger sanningen. Allt för att smutskasta alliansen i landstinget. Hur kan han aven intervju av folkpartisten Marianne Normark om landstingets besparingar komma till den slutsatsen i sin blogg att alliansen i sitt förslag till besparingar innebär att all kollektiv trafik ska läggas ned. Att kultursatsningar och hela Region Västerbottens nuvarande ansvar för regionala utveckligsfrågor upphör. Det övergår mitt förstånd.

Men han har väl som syfte att i socialdemokraternas trängda läge i opnionen mot all deras nedrustningsförslag vad gäller vården för västerbottningarna ta till osanningar. Detta för att svänga fokus och hjälpa sina partikamrater i landstinget och smutskasta våra förslag till alternativ istället för att skära ned i vården, lägga ned vårdplatser och dra in ambulanser.

I alliansens förslag istället för sparande i den nära och trygga vården har vi föreslagit minskningar i landstinget administration, minskad lokalanvändning, minskade kastnader för vårdskador. Vi har inte lagt ned länstrafiken eller minskat deras anslag. Vi tror dock att man kan bli tvungen att prioritera vård före satsningar i landstingets ansvar för regionala utvecklingsfrågor och även inom kulturen. Ansvaret för dessa verksamheter ligger nu på region Västerbotten men det betyder inte att de får någon gräddfil och inte ska komma ifråga för besparingar. Men inte helt upphöra med sin verksamhet som Holmlund säger. Man kan dock som i debatten i Åsele och ambulansindragningen ifrågasätta  om en besparing på 1 till 1,5 miljoner inte borde hellre ske inom kulturen än att försämra för Åselebornas och deras trygghet med en ambulans.

Dessutom Lennart Holmlund och Peter Olofsson så har statsbidragen till landstingen höjts för 2011 med 1,5 miljarder. I ditt partis budgetalternativ nationellt finns inget förslag heller om att värdesäkra statsbidragen.

Feg majoritet i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 23

Igår annordnade personal och fack en utfrågning och redovisning av konsekvenser av besparingarna för Skellefteå lasarett. Alla partier var inbjudna men socialdemokraterna och miljöpartiet som står bakom beslutet att dra in på vårdplatserna på Skellefteå lasarett kom inte på mötet. Det är verkligen fegt av majoriteten i landstinget att inte komma och försvara sina beslut.

Den konsekvensbeskrivning som gjorts av personalen är något som borde ha föregått beslutet i landstinget och vi från centerpartiet och alliansen hade också krävt detta före beslut.. Den risk och konsekvensanalys personalen gjort vid ortopedi/kirutgavdelningen ska tas på allvar.

Och som Norran uttrycker det i sin ledare idag så har verkligen de nya kvastarna i landstinget Peter Olofsson (s) och Robert Vinroth(mp) verkligen börjat sopa och sopa bort den trygga och nära vården som jag som centerpartist aldrig kommer att acceptera. Därför borde besparingar i landstinget som är nödvändiga ske på områden som inte berör den direkta sjukvården.

Effekter av besparingar i landstinget ?

Av , , 2 kommentarer 15

Vad leder besparingarna i landstinget till egentligen. Ja den frågan kan man verkligen ställa. Det som nu debatteras mest är inlandssjukvårdens nedrustning som socialdemokraterna och miljöpartiet genomför. Protesterna är höga med rätta och aktionerna av berörd befolkning är ett friskhetstecken. Mycket bättre med lokala aktioner än protestlistor som oftas bara läggs till arkivet.

I mina tidigare bloggar har jag fått många kommentarer om det verkligen blir några spareffekter och vad som är mitt partis alternativ. Centerpartiet och hela oppositionen har  protesterat mot nedrustningen av vården som sker både i inlandet men också i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Innan man gör den här typen av nedläggning av vårdplatser och indragningar av ambulanser måste man veta om de ger några spareffekter och vilka andra konsekvenser som kan uppstå. Något sådant är inte presenterat.

Lyssnade också i morse på en intervju av landstingsdirektören på Västerbottens Nytt som säger att det kommer mera och att det som nu diskuterats bara är en del av alla sparförslag som ingår i projekt balans. Man kan verkligen ifrågasätta varför det varit så svårt att få se helheten. Och kan det vara så att om man lägger fokus på ett 15 tal aktiviteter så genomförs utan insyn alla andra 60 aktiviteter utan granskning? Som förtroendevald vill jag inte sitta på läktaren och överlåta till professionen och tjänstemän att driva igenom förslag som sedan jag måste som politiker försvara.

Patientenkät väcker frågor

Av , , Bli först att kommentera 1

Den nationella patientenkäten för primärvården har presenterats. Primärvården i Västerbotten har förbättrat sitt resultat Vad gäller alla faktorer som mäts som tex bemötande, tillgänglighet, information, delaktighet. Det är jättebra och det ska alla inom primärvården få ett erkännande för. De har gjort ett fantastiskt arbete trots besparingar och krav på effektiviseringar som den socialdemokratiska majoriteten ställt under många år. Därför är trots besparingar glädjande att patienterna uppskattar den del av sjukvården som ska vara den första nära kontakten.

Det finns dock några saker som blir väldigt tydliga när man kollar länsresultaten och på hälsocentralsnivå. Västerbotten ligger under riksgenomsnittet på alla områden. Vi är alltså inte uppe i nivå med genomsnittet av alla landsting i vårdsverige. Det manar till fortsatt satsning på att vi förbättrar såväl tillgängligheten som bemötandet och inte minst försöker få en bättre bemanning. Ökade kostnaderna för stafettläkare är inte bra och inte heller bra för varken tryggheten eller rätten att träffa sin egen läkare var gång man besöker sin hälsocentral
 
I de kommuner där medborgarna har valmöjligheter som i Umeå området blir resultaten för alla hälsocentraler i stort sett bättre än för övriga områden. Jag tror att det beror i grunden på att konkurrensen leder till att varje verksamhet jämför sig och försöker hitta förbättringar. Man vill inte riskera förlora patienter till en annan hälsocentral. Men jag tror att det också beror på att medborgarna har något att jämföra med och man inser att dit jag valt att gå fungerar bra. Det egna valet spelar roll för hur nöjd man blir med verksamheten.
 
Det som dock är ännu mer slående är att nästan alla privata hälsocentraler i Västerbotten visar på bättre resultat i form av nöjdhet än de offentliga. Tittar man på det sammanvägda indexet för alla hälsocentraler så ligger fyra av de privata i topp. Det visar att vi får mera nöjda patienter hos de privata och det talar för att mångfald är bra och att fler av privata alternativ i andra delar av länet också skulle vara till fördel för patienten. Aktiva möjlighet till val skapar ökad konkurrens och incitament för andra hälsocentraler att bli minst lika bra. Bättre tillgänglighet och bemötande vinner alla på inte minst patienterna. Det är en stor utmaning för landstinget och för centerpartiet kommer vi fortsätta att aktivt bejaka mångfald och ge bättre förutsättning för det även i de glesa delarna av länet