Frågan i folkomröstningen är nu klar

Av , , Bli först att kommentera 11

Debatten kring folkomröstnings frågan har nu lett till en kompromiss. I går enades alla gruppledare och i diskussionen deltog även företrädare för ockupanterna i Dorotea. Vi från alliansen i landstinget som hela tiden stött ockupanternas kamp för akutplatser i Dorotea och en riktig ambulans i Åsele ser nu fram emot att länets befolkning får göra sin röst hörd hur de ser på den politik som S och mp drivit och försämrat akutsjukvården i hela länet.
Här följer vårt gemensamma pressmeddelande med anledning av frågans utformning som nu alla
är överens om:
Pressmeddelande 130227: Alliansen i Västerbotten – Kompromiss kring folkomröstningsfrågan

För mer information kontakta: Nicklas Sandström (M) 070 254 45 15, Marianne Normark (FP) 070 243 57 04, Olle Edblom (C) 070 564 44 65, Birgitta Nordvall (KD) 070 278 58 10.

I går enades samtliga partier om vilken frågeställning som ska ställa i den kommande folkomröstningen samt att valdagen blir detta år i september.

Den nya frågeställningen har följande utformning:

Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.
Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans? (ja/nej/blankt)

Alliansen lyfter fram att det är viktigt för demokratin och den fortsatta processen kring folkomröstningsfrågan att det gick att nå en kompromiss kring frågeformuleringen och valdagen. Nu kan den fortsatta debatten fokusera på själva sakfrågorna säger de i en kommentar.

Alliansen konstaterar vidare att:

– Frågans utformande överensstämmer i betydligt större omfattning till det som över 24 000 medborgare skrev under namninsamlingen för.
– De konkreta delarna i namninsamlingen med vårdplatserna vid sjukstugan i Dorotea samt läkarjourkedja samt ambulans i Åsele finns omnämnda i frågeställningen.
– Frågans utformande gör att ett ”ja”-val är detsamma som vad folkinitiativet vill uppnå.
– Det som var svårast att kompromissa fram var det som i folkinitiativet formulerades ”sjukvård för alla” vilket syftade på ett brett åtgärdspaket för hela länet. I frågans utformning i ”att utforma ett åtgärdspaket för hela länet” blir det upp till landstingsfullmäktige att tolka valresultatet i form av en stark eller svag signal i form av utfall av ”ja” respektive ”nej” röster i utformande av åtgärdspaketet. Minimum är att återställa det som står konkret i frågan.
– Valdagen blir i september i år vilket av tradition är en valmånad vilket även det är en kompromiss.
– Medborgarna i länet får folkomrösta om den förda Socialdemokratiska sjukvårdspolitiken med minskade av akutvårdplatser i inlandet och införande av akutbil istället för ambulans är önskvärd eller inte.

Från Alliansen kommer vi fortsätta att driva den politik som är förd sen tidigare med akutvårdsplatser vid sjukstugorna och en trygg inlandssjukvård där Åsele får en stationerad ambulans säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare, i en kommentar.

Bli först att kommentera

Missnöjet med försämringen av vården i länet ett uttryck för ökade orättvisor

Av , , Bli först att kommentera 13

Folkilskan i inlandet mot neddragningar av akutsjukvården och indragning av ambulanser har nu lett till att vi får en berättigad folkomröstning. Socialdemokraterna och miljöpartiet förlorade omröstningen i gårdagens landstingsfullmäktige. De fick också känna sig besegrade vad gäller hur folkomröstningens ska gå till och när den skall hållas.

Nu återstår fortsatta förhandlingar om frågan som ska ställas och när vi ska ha en folkomröstning, I gårdagens debatt framgick klart att S och Mp försöker negligera folkomröstningen och försöka få så få som möjligt att gå till valurnorna. De har också undanhållit oss underlag från juristerna på Sveriges Kommuner och landsting(SKL) och deras syn på hur man ska tolka folkinitiativets krav i en fråga och att de rekommenderar allmänt val av praktiska orsaker och för att minimera kostnaderna. Detta visar på en desperation från majoriteten att på alla sätt negligera folkinitiativets rätt till en jyst hantering.

Att det nu blir en folkomröstning vittnar också om att det handlar mer om bara minskade vårdplatser i länet och indragna ambulanser. Det finns en folkilska mot att orättvisorna och klyfterna ökar mellan inland och kust och mellan Umeå och Skellefteå. Det måste vi ta allvarligt på. Drar man undan vård, skolor och infrastruktur i form av bla kommunikationer, service och telenät, ja då minskar drastiskt också förutsättningarna för en utveckling av mindre orter och landsbygd i hela länet. Folkinitiativets namninsamling och den folkomröstning som nu ska ske är ett uttryck för denna upplevda ökade orättvisa.

(s) manipulerar folkomröstningen

Av , , Bli först att kommentera 19

Socialdemokraterna och miljöpartiet hanterar folkinitiativets rätt till folkomröstning på ett sätt som gör mig upprörd. Det visar en nonchalans mot de demokratiska rättigheter som medborgarna har vad gäller krav på folkomröstning.

Frågan som socialdemokraten Peter Olofsson och miljöpartisten Robert Winroth på egen hand kokat ihop har ingen bäring alls på det folkinitiativet samlat in 24 000 röster kring. Och enligt lagen ska det finnas ett sådant samband och man ska föra en dialog med initiativtagarna om frågeformuleringen, dvs Doroteaockupoanterna. Jag tvivlar på att en sådan dialog har förts.

Men syftet från majoriteten i landstinget är uppenbart. Man vill begränsa frågan för att få ett så litet valdeltagande som möjligt. Man lägger folkomröstningen på Mors Dag den 26 maj i år för att ytterliggare gömma undan folkomröstningen. Samtidigt kräver man en 50% valdeltagande för att överhuvudtaget ta hänsyn till valresultatet. Jag häpnar.

För mig är det viktigt att frågan har koppling till folkinitiativets namninsamling. De vill att vi prövar frågan om en rättvis och tillgänglig vård i hela länet och ger exempel på den försämring som skett av akutsjukvården i inlandet med nedläggning av akutplatser och indragning av ambulansen i Åsele. Därför vill de ha väljarnas svar på om ett åtgärdspaket ska utformas som rättar till orättvisorna i länet vad gäller vård för alla. Jag tycker det är en tydlig fråga att ta ställning till och som kan omsättas i beslut efter en folkomröstning. Därför stödjer jag ockupanternas förslag till frågestälning.

Tidpunkten  kan självfallet diskuteras. Men för att minska kostnaderna så hamnar centerpartiet och alliansen på att valdagen september 2014 blir folkomröstningskostnaden minimal. Istället som nu majoriteten föreslår minst 10 miljoner. Dessa pengar kan hellre användas att ge en bra och rättvis akutsjukvård.

Slutligen hur många ska rösta för att man ska ta hänsyn till resultatet? Min pricipiella hållning är att om man överlämnar en fråga till folkomröstning så är resultatet som omröstningen ger det som ska gälla oavsett valdeltagande. Alla kan ju rösta och försätter man den demokratiska rättigheten så är det min egen förskyllan.

 

Lennart Holmlund vill inte respektera demokratin

Av , , 2 kommentarer 15

I en blogg ondgör sig Lennart Holmlund över att en eventuell folkomröstning kommer att ske i landstinget. Nu har vi en grundlag som ger möjlighet att kräva folkomröstning om man samlar in 10% av befolkningen i krav på folkomröstning. Inlandet har fått utstå försämringar i bla akutsjukvården och indragna ambulanser av beslut fattade av socialdemokraterna och miljöpartiet som styr landstinget. Detta har skapat folkligt missnöje. När vi från alliansen motsatte oss dessa förslag och hade andra åtgärder för budgetbalans så är det väl självklart att vi backar upp folkinitiativet för en folkomröstning.

Holmlund ser försämringarna i inlandssjukvården som detaljer i landstingets budget. Jag ser det som uttyck för att man inte vill ha en orättvis sjukvård i länet vilket försämringarna leder till. En orättvisa och en majoritetspolitik som leder att vi inte får en tillgänglig vård i hela länet. Det visar att det finns stark kritik också mot neddragningar inom primärvården i hela länet, neddragningar av vårdplatser på alla tre lasaretten och därför växer folkilskan inte bara i inlandet .

Nu är det snart bara ett år kvar till allmänna val och visst kan folkomröstningen ske i samband med detta val 2014 och då skulle kostnaderna inte alls ligga i storleksordningen 10 miljoner. Med dina kontakter inom socialdemokratin så borde du påverka din partibroder Peter Olofsson att lägga sådana förslag när folkomröstningen ska prövas i landstingsfullmäktige.

Centerpartiets idéprogram debatteras i Örebro

Av , , 6 kommentarer 17

Befinner mig i Örebro och där finns 600 centerpartister som samlats för de traditionella kommun och landstingsdagarna. Förväntningarna var och är stor från alla vad som kommer att diskuteras kring det omtalade ideprogrammet. Även media är mangrant på plats.

Annie Lööf inledde dagens kommundagar med ett fantastiskt engagerat tal. Hon tog direkt avstånd från de mest omtalade och debatterade frågorna i programmet.
”Jag är inte för månggifte, vill inte slopa arvsrätten och skolplikten. Jag är inte nyliberal och trött på att andra sätter etiketter på mig. Jag är för ett tryggare, rättvisare och ett friare samhälle där alla behövs”
 
Alla synpunkter som kommit in på programmet bearbetas nu och programmet som kommer upp på stämman i vår kommer att ha en helt annan utformning och innehåll. Jag känner mig trygg och säker på att så blir det. Och sammanfattningsvis så var vår partiledare tydlig och engagerad i sitt anförande som gav bevis på stor styrka på politiskt ledarskap. Om opinionssiffrorna stiger är nog inte så säkert men på sikt är jag övertygad om att vi kommer att få ökat stöd. Bara vi spetsar till våra frågor som är centerfrågor. Landsbygdsfrågor, rättvisa villkor och likvärdig välfärd i hela landet, miljöfrågorna, nyföretagande och minskat krångel för företagen kommer att vara de frågor som lyfter partiet .