Prostatascreening i Västerbotten?

Centerpartiet i landstinget fick år 2000 igenom en motion om att Västerbottens läns landsting borde utreda förutsättningarna för prostatacancerscreening. Det kan bla ske genom enkelt blodprov för mätning av PSA. Ännu idag 14 år senare har ingen sådan utredning presenterats.

I en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson vill jag nu veta varför ingen utredning presenterats och om det ändå finns planer för att påbörja någon form av screening av män över 50 år. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen idag och varje år dör i Sverige 2500 män i prostatacancer.

Det är verkligen motiverat att vi tar denna cancerform på allvar och på samma sätt som mammografiscreening påbörja ett systematiskt förebyggande arbete för att förhindra utvecklingen av denna cancerform hos medelålders män. Studier bl.a. här i Västerbotten visar också att screening och tidig upptäckt av prostatacancer minskar dödligheten.

Här kan du läsa hela min interpellation;

 

Till/

Landstingsrådet Peter Olofsson

 

När ska Västerbotten börja med allmän screening av prostatacancer?

 

I en motion för 14 år sedan föreslog jag och centerpartiet att man skulle utreda förutsättningarna för allmän screening av prostatacancer. Det blev faktiskt ett positivt svar att så skulle ske. Men än har inget hänt och någon utredning är inte redovisat för fullmäktige. Och det svaret fick jag också när jag för 10 år sedan år 2004 frågade i fullmäktige var utredningen fanns. Svaret var att man skulle invänta pågående studier eftersom det inte finns några entydiga resultat som visar att screeningsverksamhet leder till minskat dödlighet i prostatacancer.

 

Prostatacancer är landets vanligaste cancersjukdom och årligen avlider 2400 män på grund av sjukdomen enligt Prostatacancerförbundet. Många studier har också visat att aktiv screeningsverksamhet har lett till lägre dödlighet i prostatacancer. I vårt landsting har sådana studier också kommit fram till det klara sambandet mellan screening och minskad dödlighet och ju tidigare upptäckt desto större chans till överlevnad. Möjligheten till screening av män skulle kunna ske till en början i samband med de årliga hälsokontrollerna för 50 och 60 åriga män. (VHU)

 

Min fråga till landstingsstyrelsens ordförande är mot denna bakgrund följande?

 

– Har du för avsikt att redovisa beslutade utredning om möjligheten att införa screening av prostatacancer för män i Västerbotten?

– Om inte finns ändå planer på att införa screening av prostatacancer och iså fall när?

– Får alla män möjlighet att frivilligt ta PSA prov i samband med årliga hälsokontroller av 50 och 60 åringar?

 

 

Olle Edblom (C)

Umeå

 

 

4 kommentarer

 1. cajsa

  Det är en viktig fråga du tar upp och jag hoppas att den anammas de det har blivit så pass vanligt med prostatacancer.
  Jag vet för min fina pappa har långt gången prostatacancer som har spritt sig efter flera års kamp mot sjukdomen. Vi vet att den kommer att leda till hans död förr eller senare trots bromsmedicinen ( såvida inte han dör knall och fall i en hjärtinfarkt el dylikt ).

  Att se någon anhörig insjukna i cancer ( min mamma har också dessvärre cancer ) är oerhört smärtsamt och all undersökning som kan vara till nytta för att stoppa cancer måste sättas in. Självklart så borde en screening för män liksom psa prov tas vid årliga hälsokontroller!
  Precis som för oss kvinnor som kallas för cellprovtagning samt mammografi undersökning.

  http://cajsawarg.blogspot.se/ ( självdestruktiv dotter )

  • Olle Edblom (inläggsförfattare)

   Du har så rätt Cajsa. Vi får hoppas det blir en vedertagen metod att screena för prostatacancer. Tidig upptäckt gör att vi kan behandla med goda resultat. Jag är själv strålad och har förståelse för din oro när nära anhöriga drabbas av besked om att man har cancer. Jag krävde PSA testning i samband med hälsokontrollen av alla 60 åringar. Det borde alla få inte kräva.

 2. Kea

  Enkelt. Detta är inte en politisk korrekt fråga i Umeå där feminism är det som alltid ska gälla. Att feminim som påstår sig sträva efter jämställdhet i verkligheten betyde fördela för kvinnor är lätt att konstatera. I Vården får alla kvinnor screening både för bröstcancer och livmoder dito samt ett vaccin. Inget sånt ges män trots att de drabbas dubbelt så mycket!
  Nu kräver dessa feminister att mammografin och provtagning av livmoder ska vara gratis. Det kostar nu 100 kr på tre år. En hundring ska då gå före liv för ”fel” kön. Sådan är den genustänkande feminismen.

  • Olle Edblom (inläggsförfattare)

   Vi behöver inte sätta kvinnor och män mot varandra i den här frågan. Viktigast är att vi försöker undvika utbredning av cancer i olika former och att vi gör vad vi kan för att bilda opinion för att screening av tex prostata. Det kan göra att vi tidigt upptäcker ev cancer så att möjligheten till behandling med bra resultat sker. När frågan om mammografiscreening infördes så fördes samma argument då som nu kring screening av prostatacancer att det bara skapar oro och alla har inte farliga tumörer mm. Men idag är mammografi vedertaget och medför stora vinster då vi tidigt kan upptäcka bröstcancer. Jag är övertygad om att vi kommer att uppleva samma om några år att screening av prosta blir en helt vanlig och accepterad verksamhet i alla landsting.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.