Flyget Umeå Östersund

Av , , Bli först att kommentera 10

Det är med bestörtning jag har fått information om att regeringen har för avsikt att lägga ned flyglinjen Umeå-Östersund. Jag ställler mig helt bakom mina centepartistiska kamrater i Östersund som också reagerat mot ett sådant förslag.

Och för en gång skull delar jag Lennart Holmlunds reaktion i sin blogg idag. Varför kommer man med ett sådant här förslag och utan förvarning. Linjen Umeå – Östersund är av stor betydelse för att vi ska kunna upprätthålla en bra regionsjukvård för hela norra regionen. Linjen kom också till när Jämtland och de andra landstingen tillsammans bildade nuvarande samverkan för den högspecialiserade sjukvården i Norrland. Det förutsätter bra kommunikationer för att patienter ska få en trygg och säker vård och för anhöriga att kunna komma på besök.

Dessutom har vi numera en regionaliserad läkarutbildning som bygger på att man vissa tider har sin utbildning och praktik vid bland annat Östersunds sjukhus, Sundsvall och Sunderbyns sjukhus i Luleå. På det sättet knyter vi ihop regionen och för att det ska fungera så krävs bra och snabba kommunikationer. Den moderata infrastrukturministern måste tänka om och vi från Norrland kommer inte att acceptera en sådan här åderlåtning.

Miljöpartiet har äntligen vaknat !

Av , , Bli först att kommentera 7

Miljöpartiet sitter i ledningen för landstinget. De,socialdemokraterna och väsnstern har majoriteten i landstinget. Ändå har miljöpartiet och landstingsrådet Robert Winroth mage att oroa sig för hur det ser ut i primärvården idag. Det saknas resurser, det krävs bättre ersättningssystem och vi måste klargöra gränserna mellan primärvård och sjukhusvård. Allt detta ondgör han sig i sin blogg idag.

Men varför gör du inget åt det? Du sitter i majoriteten och du hade dessutom chansen att stödja centerpartiets och alliansens förslag på dessa punkter när vi tog budgeten för 2011. Jag välkomnar miljöpartiets uppvaktnande och ser fram emot ditt och partiets stöd när vi tar nästa budget. Primärvården behövde för 2011 mer resurser och  kommer att behöva både mer pengar och tydligare vårduppdrag och bättre ersättningssystem nästa år. Ser också fram emot ditt stöd om bättre ersättningssytem inom sjukhusvården. Försalg som vi alliansen enträget krävt varje år men utan stöd från miljöpartiet.