Oenig majoritet och allians om regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu börjar hela havet storma i landstinget om regionfrågan. Tidigare har vi varit överens i västerbotten om att regionfrågan bör snarast lösas och vi bör hitta en fyrlänslösning. Idag på landstingsstyrelsen så bildades oheliga allianser kring frågan. Centerpartiet, folkpartiet och vänstern var rörande eniga om att vi bör vänta med att lägga ned den Norrstyrelse som finns för att samordna regionfrågan i de fyra norrlandslänen. Det var Norrstyrelsens ursprungliga syfte. Nu fick vi tyvärr inte med oss jämtland när vi ansökte om att få bilda region. Alla vill vi ha en fyrlänslösning och vi måste samla oss i norrland för att klara framtidens utmaningar.

Men att som moderaterna och socialdemokraterna argumentera för att det åstadkommer vi om Norrstyrelsen läggs ned är befängt. Norrstyrelsen har till motsats  vad Nicklas Sandström säger i sin blogg inte tjänat ut sitt syfte. Norrstyrelsen är det bollplank som ändå finns där diskussioner om en gemensam region kan tas. Och varför lägga ned en verksamhet som gjort så mycket förberedelse för en storregion redan och som inte får vara bortkastat. Att moderaterna på detta vis sår splittring även i Västerbotten är olyckligt. Socialdemokraternas splittring i norrland är också nu uppenbar. Inte vill s i Västernorrlan eller i Norrbotten lägga ned Norrstyrelsen. Och varför kan man inte vänta med ett sådant beslut tills man träfats i den föreningsstämma som äger rum i vår. Där kan man ju tillsammans försöka reda ut vad som är bäst för att vi ska åstadkomma en fyrlänslösning. Västerbottens agerande från socialdemokraterna, moderaterna, kristdemokraterna och miljöpartiet kan komma att spoliera hela regionfrågans lösning. Men det kanske är det som är avsikten?

Bättre styrning av röntgen och lab

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag på landstingsstyrelsen blev vi åter medveten om att det finns olika syn på hur vi politiskt från alliansen och de rödgröna vill styra hälso och sjukvården. Vi skulle yttra oss över en revisionsrapport som på ett förtjänstfullt lyfter fram att röntgen verksamheten idag utgör en flashals som innebär att väntetiderna i vården förlängs i onödan. Verksamheten är idag anslagsfinansierad och det tycker revisorerna blir en osäkerhet i vilken roll de ska spela i en patients väg genom vården. Som systemet idag är utformat så går beslutad anslagsbudget  före att patienterna i tid får ta sin röntgen för att konstatera om vad som behöver göras för eventuell behandling och för att fastställa rätt diagnos.

Den rödgröna majoriteten, s,v och mp, ville varken gå med på att väntetider till röngen och lab ska vara högst en månad och inte heller tydligt inse att vi måste gå från anslag till en intäktsfinansiering av röntgen. Från alliansen var vi tydliga om detta och att den analys som nu drar igång för att se över röntgenveksamheten måste vara klar så att vi kan ta förändringar i budget för 2012.

Det är som vanligt med socialdemokraterna och vänstern. Allt ska vara som tidigare. Vi behöver en ny modernare landstingspolitik och jag hade större förhoppningar till den nya politiska ledningen med Peter Olofsson (s) i ledningen men ack vad jag bedrog mig.

Centerpartiets förnyelsearbete

Av , , Bli först att kommentera 15

Nu har centerpartiets valanalysgrupp presenterat sin syn på varför det gick som det gick för centerpartiet i valet och lämnar utifrån sin analys fram en rad slutsatser och förslag.

Nu möter vi en spännande tid när gruppens arbete ska debatteras ut i centerrörelsen. Hoppas vi gör det och tar till oss av gruppens förslag och gör verkstad av det.

Några viktiga slutsatser och förslag som jag tycker är högst relevanta.

·        Vi drunknade i regeringsarbetet. Vi blev för mycket försvarare och förde inte en profilerad debatt om våra profilfrågor.

·        Maud Olofsson hade för många uppdrag, partiledare, vice statsminister och näringsminister samtidigt. Därför rätt av analysgruppen att föreslå att vice partiordförande bör finnas

·        Centerpartiet slutade med förnyelsearbetet i partiet och med idéarbetet. Analysgruppens förslag på ett nytt idéprogram är därför jätteviktigt

·        Partiet var allt för lojal mot att alliansen skulle hålla ihop i alla frågor och försvaret av alla regeringsfrågor gjorde oss otydliga.

·        Vi måste komplettera våra profilfrågor så att vi får stöd både på landsbygd och i städerna. Mera värme i politiken och mindre siffror och statistik. Vi ska berätta vår vision med känsla. Och välfärdsfrågorna måste få större plats.

·        Politiken blir viktig att vi fokuserar på framöver. Vi behöver ingen debatt om partiledarbyte. Maud har ett starkt stöd i partiet.

·        Vi måste öppna upp partiet mer och hitta nya väljare och nya mötesplatser där vi kan föra idedebatten nära människorna.

·        Centerpartiet måste vara mer samhällskritiska och visa på solidaritet med de svaga i vårt samhälle.

·        När Alliansen bildades var de 3 mindre partierna tillsammans större än M, men nu är det tvärtom. Balansen har förskjutits och det måste vi hantera. Alla fyra partier måste få lika plats i allianssamarbetet. Men centerpartiet har också ansvar för att våra frågor får plats i alliansen.

Annie Johansson och analysgruppen har gjort ett mycket bra arbete

och hennes presentation och svar på ställda frågor vid presskonferensen idag var klockren.

Läs mer på hennes blogg idag.

 

http://anniejohansson.se/2011/01/28/centerpartiet-ska-bli-ett-modernt-frihetsparti/

Kreativa Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag invigs Västerbottens veckorna på Grand i Stockholm. Temat är
Kreativa Västerbotten Näringsministern Maud Olofsson (c) lyfte fram Västerbottens möjligheter att satsa på att ligga i framkant då det gäller kulturella och kreativa näringar. Det är inom dessa näringar som framtiden ligger. I Umeå har vi designhögskolan, konsthögSkolan arkitekthögskolan. Sådana miljöer där vi samverkar och tvärindustriellt utvecklar idéer kommer att vara morgondagens vinnare och ur det skapas nya entreprenörer.

Bli först att kommentera

Distriktssköterskemottagningar och primärvård nära dig

Av , , Bli först att kommentera 18

Den nära vården den som berör dig i vardagen måste finnas i alla länets delar. Vi har en hälso och sjukvårdslag som säger att vården ska ges på lika villkor. Då måste även våra glesa delar av länet också få en trygg och rättvis vård. Det är en tydlig centerpartistisk politik som vi inte ger avkall på.

Nu ser vi att de vårdfilialer som finns tex i Tavelsjö är i farozonen. Även hemtjänsten ska centraliseras genom att utgå från Umeå. Centerpartisterna Kerstin Nilsson och Solveig Granberg  har på ett förtjänstfullt lyft denna problematik i en debattartikel i VK.. Det blir nu viktigt att de som bor i dessa områden, men också på andra ställen där vi har filialer, som Dikanäs,Saxnäs, Risbäck, Gargnäs och Ammarnäs gör verkligen sin röst hörd och protesterar om vården försämras. Att skylla på vårdvalet är att göra det enkelt för sig. Redan innan vårdvalet har de rödgröna i landstinget dragit in distriktssköterskemottagningar som i Fredrika, Obbola och Ånäset. I Tavelsjö kan de boende också tycker jag sätta press mot den hälsocentral, Dragonen, som idag sköter filialen. Vi listar oss hos någon annan hälsocentral i Umeå om ni drar er ut från Tavelsjöbygden. Nära 3000 boende är mycket betydelsefullt för Hälsocentralens ekonomi och varför ska man lista sig hos någon som lägger ned en filial?

Vi borde dock som politiker se till att för att vården ska vara nära så ska filialerna få klassas som tilläggsuppdrag och särskild ersättning skulle kunna utgå. Det får vi se över när vi tar landstingets budget  för 2012 vid junimötet.

Bli först att kommentera

Kömiljarden visar resultat

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi fått besked om vi klarat vårdgarantin. Med glädje kan vi nu tillgodoräkna oss 40 miljoner till landstinget . Det är fantastiskt bra för vår ekonomi och inte minst för våra patienter. Vi kan ge vård både besök och behandling för de flesta inom tre månader. En stor eloge till alla inom professionen som verkligen jobbat hårt för att förbättra tillgängligheten. Alliansregeringens Kömiljarden har och är betydelsefull som incitament för att jobba med köerna. Vi får hoppas att inte andelen som frivilligt väntar ökar. Alla som står i kö måste ju någon gång få sin behandling. Och att skjuta problemen framför sig genom att frivilligt vänta eller välja att inte behandlas är ingen lösning för landstingets ekonomi och inte heller för patienternas livskvalitet.

Bli först att kommentera

Tydligare Centerparti i välfärdsfrågor krävs

Av , , 3 kommentarer 17

I helgen presenterade Skoop en opinionsundersökning och den stärker det som varit känt sedan valet. Inom alliansen går det bra för moderaterna medan vi övriga har det svårt. De rödgröna minskar sin andel och det är framför allt socialdemokraterna som rasar

Det som sker inom alliansen är ett orostecken och sker ingen förändring där de andra partierna inte helt glöms bort så finns stora risker för att så starka spänningar inom alliansen uppstår att regeringen börja krackelera. Och inte blir det bättre i handlingskraft när frågor blockeras av dessa spänningar och att sverigedemokraterna förhindrar att viktiga frågor går till beslut i riksdagen.
 
Helgens framtidskonferens i Vännäs diskuterade länscentern också dessa frågor och att partiet måste visa en tydlighet vad man vill göra och vad som är partiets viktigaste frågor. I slutet av denna månad så kommer centerpartiet att presentera sin nationella valanalys som ska bilda avstamp för utvecklingsarbetet de kommande åren. Jag är övertygad om att det måste till betydande tuffare prioriteringar av centerpartiets hjärtefrågor även då vi finns med i en allians. Även så i landstinget.

Företagarfrågor i all ära men i många människors vardag så är välfärdsfrågor viktiga att driva och att de upplevs av oss alla som nära, trygga och rättvisa. Det gjorde vi inte tillräckligt tydligt i valet och vi skapade inte en tydlig bild vad vi ville. Det gäller både välfärd när man är sjuk och att den då är nära när vi behöver den och tillgänglig. Välfärd är också att servicen fungerar även på landsbygden. Att vi har affär, skola, bra vägar och bensinmackar. Centerpartiet ska vara den kraft inom alliansen som upplevs som garanten för det. Maud myntade vid sitt tillträde som partiledare att vi skulle vara det parti som hade uppgiften att komma tillrätta med den ekonomiska och sociala klyvningen som skedde i landets glesa delar. Det uppdraget måste vi fortsätta med och leverera beslut så vi blir det parti som skapar rättvisa mellan människor och mellan regioner.

3 kommentarer

De rödgröna sviker primärvården!

Av , , 1 kommentar 15

Bloggandet från min sida har varit lite sporadiskt efter valet. Nu drar vi igång en ny mandatperiod i landstinget och jag ska självfallet försöka hålla bloggrytan kokande kring aktuella politiska landstingsfrågor. Frågor kring vården och välfärden i Västerbotten är viktiga och berör oss alla i vardagen varje dag. Vi vill alla ha en tillgänglig, säker och trygg vård när vi behöver den och som centerpartist ska jag i min egenskap av gruppledare och ledamot i landstingsstyrelsen och arbetsutskottet ständigt bejaka att vi har en trygg och nära vård.

Kan därför med stort intresse idag läsa vad verksamhetschefen för Treälvars hälsocentral skrivit i VK. Han tar upp den fråga som centerpartiet och alliansen i landstiinget var tydliga i valrörelsen och i den budget som vi föreslog nämligen att primärvården har fått för lite resurser för att klara sitt viktiga uppdrag.

Imina tidigare bloggar har jag också lyft denna problematik. Det finns nämligen statistik från Sveriges kommuner och landsting(SKL) som visar kostnaden per innevånare i olika landstingen för primärvård. Det är skrämmande att Västerbotten ligger sämst i den jämförelsen, 2700 kr per invånare. Västerbotten borde väl i ligga i paritet med andra landsting i Norrland. Jämtland har över 4000 kr och Norrbotten nära 3900 kr per innevånare. Förutsättningarna att bedriva primärvård i län med långa avstånd och stor del äldre befolkning är ganska lika. Då ska det inte skilja 510 kr per innevånare till medellandstinget och Norrbotten satsar över 100kr mer per innevånare än Västerbotten. Bara i jämförelse med medellandstinget i Sverige så är Västerbotten ”underfinansierade” med 131 miljoner kronor.

Debattartikeln i Vk understryker min tes att primärvården har för lite resurser och attt de rödgröna i landstinget, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är de som verkligen sviker primärvården. det är dom som bär ansvaret för att det sparas på primärvården. Från centerpartiet och de övriga partierna i alliansen ville vi plussa på primärvårdens ram med 20 miljoner i 2011 års budget. Det hade varit ett viktigt steg för att komma upp ifrån sista platsen i vårdsverige att satsa på första linjens vård -primärvården. Det skulle precis som verksamhetschefen Sven-Åke Boström skriver ge möjlighet att primärvården bättre klarar sitt viktiga uppdrag. Men hans kritik om att landstinget sviker primärvården ska riktas mot den sittande rödgröna majoriteten i landstinget.

1 kommentar
Etiketter: , ,