Dialog bättre än förbjuda ockupationen i Dorotea

Av , , Bli först att kommentera 9

Nu har den nya majoriteten med S, V och Mp gemensamt gått ut och sagt att ockupationen av sjukstugan i Dorotea ska förklaras olovlig. Jag tycker att dialog borde vara en bättre väg att gå än att tvinga ockupanterna från sjukstugan. De har nu snart suttit där i tre års tid och kämpat för sina sjukstugeplatser. Att nu som julklapp efter så lång tid komma på att köra iväg dom är dumdristigt.

Jag och hela alliansen tycker att en dialog med kommunen att göra om göra rätt är bättre väg att gå. Får dom signaler att en lösning är på väg så skulle dom nog självmant avslutat ockupatioen. Att sedan av majoriteten påstå att de två platser som finns på Bergvattengården ,om dom nu finns och är öppna, har samma vårdnivå som de platser som fanns tidigare på sjukstugan är inte sant.

Avtalet med landstinget är ju uppsagt av den nya majoriteten i Dorotea efter valet och nu finns all möjlighet till en konstruktiv dialog och diskussion att finna en gemensam lösning. Att sätta hårt mot hårt och nu förklara ockupationen för olovlig är ingen bra utgångspunkt för förhandling.

Regeringens vägslitageskatt hotar åkerinäringen i länet

Av , , Bli först att kommentera 12

Miljöpartiet och socialdemokraternas förslag på ny skatt på lastbilarna är ett dråpslag mot åkerinäringen och för industrin i Västerbotten. Vi är i behov av lastbil för långa transporter och järnväg finns inte alls till och från de flesta orter i Norrland och i länet. Många transporter sker från inlandet till länets industrier i kusten och till industrier och konsumenter i södra sverige. En ny pålaga straffbeskattar avstånd och inte utsläppen och det är fel väg att gå. Och gör man undantag för skogsindustrin och jordbrukssektorn vad får dom då in för skatt som ska täcka alla löften som de sa i valrörelsen. Det blir en orolig tid för svensk industri och för landsbygden med två partier som verka tro att alla bor vid järnväg och i stora städer.

Idag fick jag möjlifget att kommentera i P4 Västerbotten denna nya skatt som hotar jobben i Norrland. Du kan höra det här

Centerpartiet gör ett bra landstingsval

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu är den dramatiska valnatten över. I landstingsvalet som räknas sist fick man vara uppe länge för att se slutresultatet. Centerpartiet gör ett bra resultat i landstinget. Vi öker mednära 2000 röster men vi får ingen utdelning i nya mandat totalt. Vi får väl se hur sluträkningen ser ut.

Men klart är att vi i centerpartiet är en vinnare i inlandet och vår kamp för rättvis och likvärdig vård gav resultat. Även kommunalt i inlandet gör vi stora framgångar och ny majoritet blir det både i Nordmaling och i Dorotea, Åsele och Vilhelmina med stort C inflytande. Inlandsborna vill ha både akutplatser och riktiga ambulanser.

I södra valkretsen så tappar vi som det ser ut nu ett mandat då flera nya partier kommer in i landstinget. En oroande utveckling att SD får plats även i landstinget.

ambulanser-fb

Kryssa Olle i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är många veckors valarbete snart över. Vi har varit många som jobbat dagar,kvällar och nätter för att visa att centerpartiet är de parti som du bör lägga din röst på. Stort tack till alla partiarbetare inom centerpartiet ingen nämnd och ingen glömd.

Nu hoppas jag att västerbottningen går och röstar och röstar för det parti som vill ha en likvärdig och rättvis vård i hela länet.

Så här har mitt budskap sett ut under hela valrörelsen,

 

image

Rösta på centerpartiet och kryssa Olle i landstingsvalet.

 

Vårdskador ekonomiskt slöseri och stort lidande för patienten

Av , , Bli först att kommentera 4

Patienter som far illa i vården är ett slöseri med med våra skattemedel som kunnat användas på bättre sätt. Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting(SKL) i en nyligen presenterad rapport. Nästan var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av någon form av skada som i efterhand har bedömts att den kunnat undvikas. En stor del av vårdens resurser belastas i onödan.

SKL har granskat nära 20 000 sjukhusjournaler 2013 inom ramen för patientsäkerhetssatsningen. Totalt beräknas skador som kunnat undvikas kosta drygt 8 miljarder kronor om året räknat i kostnader för extra vårddagar. I genomsnitt fördubblas vårdtiden för patienter med vårdskador. Det innebär att nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter vars vårdtid förlängts på grund av vårdskada.

I Västerbottens läns landsting innebär det att vi har vårdskador som kunnat undvikas som belastar landstingets ekonomi med ca 240 miljoner, nästan 50 öre av  vår skattesats.

Detta är ett exempel på att vi fortfarande kan göra mycket för att stoppa de ökade kostnaderna i landstinget, minska på vårdköerna och slippa olika sparpaket. Dessutom är det ju patienter som drabbas av onödigt lidande som ofta sätter ned patienternas livskvalitet.

När vi i centerpartiet och alliansen lyft dessa frågor och satt upp mål att få ned vårdskadorna och öka patientsäkerhetsarbetet så har socialdemokraterna och miljöpartiet kallat detta för luftpengar. Jag tycker att det är en märklig inställning och visar att de inte har förståelse för att föra  en ansvarsfull ekonomisk politik och inte ser att vi kan både minska vårdköerna och sätta patienten i centrum istället för vårdkö och väntrum. Patientsäkerhet lönar sig och en ny majoritet i landstinget krävs för att vi ska få en hållbar och ansvarsfull vård för Västerbottningen.

Här kan du läsa mer om SKL rapport om vårdskadorna i landstinget. http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/patientsakerhet-lonar-sig-kostnader-for-skador-och-vardskador-i-slutenvarden-ar-2013.html

Nytt styre i landstinget krävs

Av , , Bli först att kommentera 6

563

 

Landstingsvalet får inte bli det glömda valet. Efter 34 år av socialdemokratisk styre borde väljarna i Västerbotten visa sitt missnöje med landstingspolitiken och välja en ny majoritet med en ny färdriktning. Vi i cenrterpartiet och i alliansen står beredda. Vi har tillsammans en politik som vill se till att vården fungerar och landstingets långa vårdköer minskar. Att vi tillför mer resurser till den nära vården. Idag ger sosse majoriteten minst pengar till primärvården i hela landet, räknat per innevånare. Norrbotten får mest. Det är ju otroligt då våra två län ser likadana ut vad gäller gleshet, demografi, avstånd till lasarett.

564

Tillsammans i alliansen söker vi därför väljarnas stöd för en ny modern färdriktning i landstinget. Där vi stasar både på tre akutsjukhus med NUS som spetssjukhus och en rättvis likvärdig vård även för inlandet. Med abulanser i alla kommuner och akutplatser vid alla sjukstugor. Åsele ska ha en riktig ambulans inte en akutbil.

ambulanser-fb

Den nedrustning av akutsjukvården som S och Mp bidragit med de senaste åren måste stoppas. Men då krävs en ny majoritet som får ta över. En röst på centerpartiet är en röst på likvärdig och rättvis vård i hela länet

Primärvården i Västerbotten är underfinasierad

Av , , Bli först att kommentera 10

563

Idag har centerpartiet tillsammans med övriga allianspartier i landstinget presenterat förslag till budget för 2015. En budget som ska fattas beslut om i junifullmäktige 18 juni. En budgetdebatt som borde visa skillnader mellan en röst i höstens val på alliansen eller de röd-gröna S+V. Och visst är det skillnader vad vi i alliansen vill och vad de nuvarande styret S och Mp vill.

Vi från alliansen gör en rejäl satsning på primärvården, 40 miöljoner, vilket är dubbelt så mycket som majoritetsstyret föreslår. För primärvården, den nära vården, i Västerbotten är kraftigt underfinansierad och många nya uppdrag har lagts på primärvården och stora problem finns för att rekrytera vårdpersonal. Köerna ökar och arbetsmiljön försämras vilket är orsakad av S och Mp´s inriktning av sparandet i vården. De visar dessutom på stor okänslighet då de inte tar hänsyn till den opinionsyttring som kom fram i den folkomröstning som genomfördes i fjol om en rättvis och likvärdig vård i hela Västerbotten. Nära 90% röstade JA till en mer rättvis och likvärdig vård i hela länet. Det förpliktar enligt min mening.

Skillnaden är stor både inom landstinget och mellan landstingen vad gäller förutsättningar för att driva en en rättvis vård. Indragning av akutplatser i Dorotea och ambulans i Åsele och nedläggning av vårdplatser på våra sjukhus är exempel på det som jag anser vara helt fel inriktning av en landstingspolitik som har fått ske i detta landsting utförd i över 30 år av ett socilademokratiskt styre. Det är dags att byta färdriktning och låta ett ny och mer modern allianspolitik få stöd efter valet i höst.

Att primärvården är underfinansierad visar också den jämförelse som visar att Västerbotten ligger näst sist i hela landet vad gäller primärvårdens andel av landstingens nettokostnad. Norrbotten har den största andelen och vi två län borde ju ha likalydande förutsättningar för primärvård då vi båda är stora län med gles befolkning.

564

 

 

 

Varje dag i vården görs fantastiska insatser

Av , , Bli först att kommentera 10

Under dagens fullmäktige har vi debatterat året som gått på gott och ont. Så brukar det vara och att vi från oppositionen tar upp de frågor och problem vi sett i vården under året som gått. Det är ju vår demokratiska möjlighet för att visa på alternativ som kan finnas.

Men vi har ändå under året bedrivit en vård som till stora delar är verkligen god vård för de som fått vård. Jag visade i mitt anförande på allt som görs en vanlig vardag i vården i vårt landsting. Det görs tex varje dag 1 567 läkarbesök i primärvården och på våra tre sjukhus och 2 572 sjukvårdande behandlingar. Bara två exempel på att vår personal gör heroiska insatser trots besparingar, underbemanning,överbeläggningar och ett stressat arbete.

Här följer hela mitt anförande ;

Ordförande landtingsledamöter, media

Ett år går fort. Nu står vi här i talarstolen igen och försöker förklara och reda ut året som gått på gott och ont. Mycket kan bli mycket bättre det tror jag alla är överens om. Men ett är säkert det har gjorts mycket gott för alla som har fått vård i landstinget och personalen har utifrån sina förutsättningar gjort en beundransvärd insats.

 

Det är ju fantastiskt att varje dag vardag som helgdag har det gjorts 1 567 läkarbesök tillsammans på våra tre sjukhus och inom primärvården och 2572 sjukvårdande behandlingar. Och nästan 1000 vårddagar har producerats varje dag. Inom tandvården har utförts 528 behandlingstimmar varje vardag.

 

Allt detta är vår personals förtjänst som trots besparingar, underbemanning och stressig arbetsmiljö varje dag gör heroiska insatser för vård och behandling. Jag vill rikta ett stort tack till all vår hårt arbetande vårdpersonal inom alla yrkesgrupper.

 

Det är också glädjande att vi har Sveriges bästa universitetssjukhus och att våra övriga två lasarett har goda placeringar i jämförelser över hela sjukvårdssverige.

 

MEN som domarna i lets dance ofta säger. Allt är inte bra mycket kunde ha varit bättre. Ekonomin är oroande och ordning och reda i landstinget måste förbättras. HSN gjorde ett underskott på 53 miljoner, VO områdena medicin,kirurgi och regionvård ett underskott på 176 miljoner, primärvården ett underskott på 17 miljoner. Siffrorna talar för sig själv. Och listan på många MEN kan göras lång. Personalkostnaderna var 87 miljoner högre än budgeterat. Där kostnaderna för hyrläkare och sköterskor ökat med 42 procent. Vi ligger i topp i landet då det gäller kostnadsökningen. Och även kostnaderna för vård utanför länet har varit 41 miljoner högre än beräknat.

 

Allt detta är verkligen stora utmaningar för landstinget att komma till rätta med. Det behövs en annorlunda politisk inriktning och helt andra prioriteringar för att lösa detta. Vi står inför ett landstingsval om drygt 120 dagar och det vore på sin plats att dessa utmaningar och den bästa lösningen verkligen fick debatteras inför landstingsvalet för att väljarna med trygghet kan lägga sin röst på det parti som vill säkerställa en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. För dagens tillgänglighet trots att det görs så mycket god vård varje dag så är den inte alls tillfredställande. Vi klarar inte att få del av kömiljarden och vi har svårigheter att klara vårdgarantin och till BUP är det rent av nästan katastrof. Detta mina vänner kostar landstinget både pengar och tappade sugar ute i vården hos våra anställda. Som i sin tur leder till stress och försämrad arbetsmiljö.

 

Ordförande centerpartiet är också trots min snälla inledning mycket besviken att folkomröstningen som genomfördes under fjolåret fått så lite utrymme i denna årsberättelse. Det var ju ett rungad stor majoritet för vi som stod på JA sidan för en rättvis och tillgänglig vård i hela länet. 86,4% röstade ja och det var nästan jämnt fördelad över hela länet. Men inte har den rådgivande folkomröstningen lett till några återställare. Och fortfarande ockuperar Doroteaborna på sjukstugan i Dorotea för att få tillbaka sina akutplatser. Akutbilen i Åsele är kvar och nu så försöker majoriteten att skyla över det misstaget med att nu ska ambulansverksamheten ses över. Inlandssjukvården har under fjolåret fått vidkännas svåra och smärtsamma neddragningar och snart står väl också distriktssköterskemottagningarna på tur. Centerpartiet kommer aldrig att acceptera den neddragning som nu skett av inlandssjukvården och inte heller att primärvården får för lite resurser för sitt uppdrag. Vi måste dessutom vända den negativa utveckling som skett även i övriga dela av länet. Det gäller såväl vårdplatsneddragningar och framför allt neddragningar som berör de mest sjuka och äldre.

 

Olle Edblom ( c )

Tomma löften av Peter Olofsson och (s)

Av , , Bli först att kommentera 26

(s) har rustat ned inlandssjukvården, dragit in ambulanser och lagt ned akutplatser. Inlandsborna och även hela länet har reagerat starkt mot denna nedrustning och ser med rätta att vi inte har en likvärdig och rättvis vård i hela länet. Ilskan och frustrationen har lett till ockupationer av sjukstugan och en folkomröstning under fjolåret om den orättvisa sjukvården.

Nu försöker man inför valet i höst mildra den ilska som finns i inlandet mot den förda sossepolitiken genom att lova i form av ett kontrakt att inga vårdplatser ska läggas ned om de vinner valet i landstinget, kommunerna och i riksdagsvalet. Det är bara ord och tomma ord. De lovade redan inför förra valet för 4 år sedan att inga vårdplatser i inlandet skulle läggas ned. Men vad blev det, jo indragning av akutplatserna i Dorotea och nu är de två som man har inrättat på Bergvattengården som inte är riktiga akutplatser stängda.

Det luktar panik och jag tror i länsborna ser detta som bara valfläsk och det borde inte finnas något förtroende för den politik som sossarna i landstinget tiullsammans med miljöpartiet bedrivit och det bästa för länsborna är att rösta fram en ny färdriktning i landstinget. Centerpartiet kommer inte att ge avkall på att vi ska ha en rättvis och likvärdig vård i hela länet och det kommer vi att gå till val på.

Folkomröstningens resultat borde sossarna heller ta på allvar och göra återställare av både akutplatser i Dorotea och ambulans i Åsele. Det hade gett betydligt bättre respekt för rättvis vård i länet än tomma ord och skrivna kontrakt.

Peter Olofsson (s) och Element Six

Av , , Bli först att kommentera 18

Peter Olfsson (s), landstingsstyrelsens ordförande ropar i sin blogg efter mer näringspolitik som en billig kommentar till det tråkiga beskedet om nedläggning av Element Six i Robertsfors. Om nedläggningen blir av så är det ett hårt slag mot bygden och för hela kommunen. Det är vi alla överens om.

Men att som Peter Olofsson likt Lennart Holmlund bara skylla på regeringen och bristen på näringspolitik som orsak till nedläggningar av företag är verkligen billigt. Man kan inte bara säga det ordet utan lite mer förväntar jag mig av Peter. För om man granskar socialdemokraternas och hans röd-gröna kompisar så ska de tillsammans försämra skatterna och kostnaderna för företagen med ca 50 miljarder om de vinner valet i höst. Hur tror du ökade kostnader för företagen skapar jobb och förbättrar företagsklimatet i Västerbotten?

Alliansregeringens och näringsminister Anni Lööfs satsningar och förslag tex. att minska kostnaderna för företagen, förenkla regelverken och förbättra sociala tryggheten för företagen är ju riktig nringspolitik. Men ibland är det tyvärr andra orsker som leder fram till nedläggning och flytt av företag. Särskilt om man ingår i en stor global koncern.

I gårdagens VK framförs bra förslag om att ändå försöka gör något i länet för att mildra effekterna av nedläggningen. Jag hoppas vi kan samla oss kring detta. Och jag tycker också förslagen om att harmonisera regler för företag som lägger ned  med vad som gäller inom företag i många EU länder och som framförs av några länsföretagare borde prövas. Det skulle innebära att företag som lägger ned får ta på sig ett större ekonomiskt ansvar än vad som gäller idag.

Läs mer om detta här