Centerpartiet gör ett bra landstingsval

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu är den dramatiska valnatten över. I landstingsvalet som räknas sist fick man vara uppe länge för att se slutresultatet. Centerpartiet gör ett bra resultat i landstinget. Vi öker mednära 2000 röster men vi får ingen utdelning i nya mandat totalt. Vi får väl se hur sluträkningen ser ut.

Men klart är att vi i centerpartiet är en vinnare i inlandet och vår kamp för rättvis och likvärdig vård gav resultat. Även kommunalt i inlandet gör vi stora framgångar och ny majoritet blir det både i Nordmaling och i Dorotea, Åsele och Vilhelmina med stort C inflytande. Inlandsborna vill ha både akutplatser och riktiga ambulanser.

I södra valkretsen så tappar vi som det ser ut nu ett mandat då flera nya partier kommer in i landstinget. En oroande utveckling att SD får plats även i landstinget.

ambulanser-fb

Bli först att kommentera

Kryssa Olle i landstingsvalet

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är många veckors valarbete snart över. Vi har varit många som jobbat dagar,kvällar och nätter för att visa att centerpartiet är de parti som du bör lägga din röst på. Stort tack till alla partiarbetare inom centerpartiet ingen nämnd och ingen glömd.

Nu hoppas jag att västerbottningen går och röstar och röstar för det parti som vill ha en likvärdig och rättvis vård i hela länet.

Så här har mitt budskap sett ut under hela valrörelsen,

 

image

Rösta på centerpartiet och kryssa Olle i landstingsvalet.

 

Bli först att kommentera

Vårdskador ekonomiskt slöseri och stort lidande för patienten

Av , , Bli först att kommentera 4

Patienter som far illa i vården är ett slöseri med med våra skattemedel som kunnat användas på bättre sätt. Det konstaterar Sveriges kommuner och landsting(SKL) i en nyligen presenterad rapport. Nästan var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av någon form av skada som i efterhand har bedömts att den kunnat undvikas. En stor del av vårdens resurser belastas i onödan.

SKL har granskat nära 20 000 sjukhusjournaler 2013 inom ramen för patientsäkerhetssatsningen. Totalt beräknas skador som kunnat undvikas kosta drygt 8 miljarder kronor om året räknat i kostnader för extra vårddagar. I genomsnitt fördubblas vårdtiden för patienter med vårdskador. Det innebär att nära tio procent av alla vårdplatser upptas av patienter vars vårdtid förlängts på grund av vårdskada.

I Västerbottens läns landsting innebär det att vi har vårdskador som kunnat undvikas som belastar landstingets ekonomi med ca 240 miljoner, nästan 50 öre av  vår skattesats.

Detta är ett exempel på att vi fortfarande kan göra mycket för att stoppa de ökade kostnaderna i landstinget, minska på vårdköerna och slippa olika sparpaket. Dessutom är det ju patienter som drabbas av onödigt lidande som ofta sätter ned patienternas livskvalitet.

När vi i centerpartiet och alliansen lyft dessa frågor och satt upp mål att få ned vårdskadorna och öka patientsäkerhetsarbetet så har socialdemokraterna och miljöpartiet kallat detta för luftpengar. Jag tycker att det är en märklig inställning och visar att de inte har förståelse för att föra  en ansvarsfull ekonomisk politik och inte ser att vi kan både minska vårdköerna och sätta patienten i centrum istället för vårdkö och väntrum. Patientsäkerhet lönar sig och en ny majoritet i landstinget krävs för att vi ska få en hållbar och ansvarsfull vård för Västerbottningen.

Här kan du läsa mer om SKL rapport om vårdskadorna i landstinget. http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/patientsakerhet-lonar-sig-kostnader-for-skador-och-vardskador-i-slutenvarden-ar-2013.html

Bli först att kommentera

Nytt styre i landstinget krävs

Av , , Bli först att kommentera 6

563

 

Landstingsvalet får inte bli det glömda valet. Efter 34 år av socialdemokratisk styre borde väljarna i Västerbotten visa sitt missnöje med landstingspolitiken och välja en ny majoritet med en ny färdriktning. Vi i cenrterpartiet och i alliansen står beredda. Vi har tillsammans en politik som vill se till att vården fungerar och landstingets långa vårdköer minskar. Att vi tillför mer resurser till den nära vården. Idag ger sosse majoriteten minst pengar till primärvården i hela landet, räknat per innevånare. Norrbotten får mest. Det är ju otroligt då våra två län ser likadana ut vad gäller gleshet, demografi, avstånd till lasarett.

564

Tillsammans i alliansen söker vi därför väljarnas stöd för en ny modern färdriktning i landstinget. Där vi stasar både på tre akutsjukhus med NUS som spetssjukhus och en rättvis likvärdig vård även för inlandet. Med abulanser i alla kommuner och akutplatser vid alla sjukstugor. Åsele ska ha en riktig ambulans inte en akutbil.

ambulanser-fb

Den nedrustning av akutsjukvården som S och Mp bidragit med de senaste åren måste stoppas. Men då krävs en ny majoritet som får ta över. En röst på centerpartiet är en röst på likvärdig och rättvis vård i hela länet

Bli först att kommentera