Fotoförbudet i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 7

Förbudet att fota inom landstingets lokaler utan tillåtelse har fått helt fel tolkning. Jag har i arbetsutskottet diskuterat frågan med landstingets politiska och tjänstemannastyret. Jag ville veta hur tolkningen skulle vara med anledning av den information som hade gått ut, bla på landstingets hemsida. Förbudet skulle avse patientnära lokaler och i mötet patient och vårdgivare.

Att förbjuda tex fotgrafering och filmning på tex landstingshuset verkar därför helt befängt och fel. Och att det inte var meningen att tolkas så bör både ledande tjänstemän som landstingsstyrelsens ordförande vara helt medveten om.

Sparpaketet i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 21

Sparandet i landstinget bör ske på annat sätt. Socialdemokraternas och miljöpartiets förslag skapar en otrygg vård som vi i oppostionen helt vänder sig emot. Idag presenterar därför allianspartierna i landstinget. Centerpartiet, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna bla följande alternativ till sparpaket för landstinget 2012.

!. Ingen nedläggning och neddragning av akutplatser på inlandets sjukstugor.

2. Ambulansstationerna i Malå, Åsele och Robertsfors blir kvar.

3. Ambulansen i Skellefteå blir kvar

4. Ny ambulans i Umeå.

5. Överföring av läkarbesök till primärvården halveras.

6. Den föreslagna orimliga neddragning av vårdplatser på bla geriatriken, Psykiatrin, medicin,barn på de tre lasaretten halveras

7. Åtgärder för att begränsa vårdskador intensifieras, sparar miljoner

8. Effektivisera administration,staber, minst 20 miljoner

9. Dra ned på centrala anslag för bla utredningar, konsulter,vision 2020, sparar 12 miljoner.

Vårt förslag värnar om barn, äldre, multisjuka och psykiatrin som annars är grupper som har svårt att göra sin röst hörd. Vi slår vakt om en trygg och rättvis inlandssjukvård med akutplatser och ambulanser. Vi tror inte på möjligheten att lägga ned så många vårdplatser på våra sjukhus och att överföra så mycket nya arbetsuppgifter till en redan ansträngd primärvård. Vi tar ansvar för en nära, trygg och säker vård för alla Västerbottningar.

Ofrivilligtbarnlösa bör få flera försök

Av , , 3 kommentarer 15

Idag har TV4 inslag om de ofrivilligt barnlösa i Västerbotten. Det finns ca 180 par som registrerats som ofrivïlligt barnlösa och som kan komma ifråga för en IVF behandling. Idag finansierar det offentliga ett försök och det ser väldigt olika ut i landet. I många landsting i södra Sverige finansieras tre försök. Vi borde ha enhetliga regler om detta. Varför ska det skilja sig åt. Och varför är vi så njugga i Norrland och erbjuder bara ett landstingsfinansierat försök? För oss här uppe i Norra regionen är det ju speciellt viktigt att det föds många barn och samhällsekonomiskt är inte försök som bara kostar patientavgiften en kostnad utan snarare en vinst.

Klicka gärna på inslaget här nedan och se inslaget och mina kommentarer.

 http://www.tv4play.se/?videoId=1.2329873

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Vårdval bra för patienten

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens Vk görs en grundlig genomlysning av hur vårdvalet påverkat befolkningen att välja sin hälsocentral. Det är ju verkligen positivt att nu äntligen kan man välja den vårdgivare som man själv tycker har en bra service och kvalitet. Så vinnaren är patienten och vi har fått en bättre tillgänglighet och morötter för varje hälsocentral att visa framfötterna för att vara "bäst" så att de inte tappar listade patienter.

Som centerpartist är det viktigt att vi sätter befolkningen, människan och patienten före systemet. Därför är vårdval i primärvården en lyckad satsning. Men den beslutade modellen för Västerbotten kan bli bättre. Socialdemokraterna och vänstern har hela tiden försökt sätta käppar i hjulen för att vårdvalet i primärvården inte blir den modell som gynnar fria val. Ett smalare uppdrag skulle gynna fler att vilja etablera hälsocentraler och att tvinga in sjukgymnastiken i uppdraget har inneburit att privata populära sjukgymnaster tvingas lägga ned verksamhet. Det är inte att gynna patienternas fria val.

Sedan borde vårdvalet inte se lika ut i glesbygden som i befolkningstäta områden. Med ett brett uppdrag för hälsocentralerna följer stora enheter med bristande bemanning och stafettläkare som kostar mångdubbelt  mer än fasta läkartjänster. Vi borde vara öppna för att distriktsköterskemottagningar kan vara en vårdenhet som faller inom vårdvalet. Varför inte lista sig hos en distriktssköterska som i sin tur har avtal med läkare när behov uppstår. Man bör dessutom få större kompensation i inlandet för långa resor. Allt för att ge större möjligheter att få flera vårdgivare i inlandet att etablera sig. Det ökar valfriheten för inlandsborna.

Sparförslag splittrar sittande majoritet i landstinget

Av , , 2 kommentarer 34

Sparförslagen i landstinget blir offentliga idag. Förslagen som ska presenteras innebär att nuvarande majoritet spricker. V väntas säga Nej till en del av förslagen enligt VK idag.

Från oppositionen har vi ännu inte fått del av förslagen. Men om det kommer förslag som innebär att akutplatser och ambulansstationer dras in så kan centerpartiet för sin del inte acceptera sådana förslag. Vi vill ha en nära vård och det betyder oerhört mycket för tryggheten att vi har akutplatser i Sorsele tex och ambulansstationer i inlandet så att vi kan få en så likvärdig ambulansverksamhet som möjligt i hela länet.

Men man kan också fundera över hur majoriteten tänker i sitt fortsatta agerandet i ledning och styrning av landstinget. Att inte vara överens om hur ekonomin ska utvecklas i landstinget är mycket allvarligt och bör ju få konsekvenser för hur den politiska ledningen ska se ut. Kan vänsterns Maria Grip vara fortsättningsvis landstingsråd i majoritet med ansvar för jämnställdhet och fastighetsfrågor? Klart är dock att S kan driva igenom sparförslagen enbart med miljöpartiets stöd. Men om inlandssjukvården försämras med förslag som indragning av akutplatser och ambulanser får inte majoriteten stöd av Centerpartiet heller. 

2 kommentarer
Etiketter: , ,